Görüntülü Dershane
İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD

İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD

Görüntülü Dershane
%
(Kargo Bedava)
(Kargo Bedava)
İlk yorumu sen yaz
Bu ürünle ilgili fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaş.
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033037/213021/1514639

İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri  Eğitim Seti 41 DVD   -  

 
- İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Dersi Eğitim Seti
- İmam Hatip 12. Sınıf Kelam Dersi Eğitim Seti
- İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet ve Uygulama Dersi Eğitim Seti
- İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi Eğitim Seti
- İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi Eğitim Seti
Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri
İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
- Temizlik İmandandır
- Nükteler
- Savaş ve Barış
- Tarihi Şahsiyetler
- Şirk ve İman
- Tövbe
- Sokak Çocukları
- İnsan Hakları
- Abdest
- Birleşmiş Milletler
- Yardımlaşma
- Anne Baba Hakları
- İslam’da Ahlak
- Kötü Alışkanlıkların Zararları
İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet ve Mesleki Uygulama Eğitim Seti Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
Din Hizmetleri ve İletişim
- Din Hizmetleri ve Din Görevliliği
- Din Hizmetlerinde Kendini ve Hedef Kitleyi Tanıma
- Din Hizmetlerini Zorlaştıran ve Engelleyen Sorunları Tanıma
- Din Hizmetlerinde İletişim
 
Hitabet ve Dini Hitabet
- Hitabet ve Türleri
- Din Hizmetlerinde Hitabetin Yeri ve Önemi
- Dinî Hitabet ve Çeşitleri
- Dinî Hitabetin İlkeleri
- Dinî Hitabette Kaynak Seçiminin Önemi
- Tarihten Dinî Hitabet Türlerine Örnekler
 
Dini Hitabet Türü Olarak Hutbe
- Hatiplik ve Hutbe
- Hutbe İle İlgili Dinî Hükümler
- Hutbe Hazırlanması İle İlgili Hususlar
- Hutbe Duaları
- Hutbe Örnekleri
 
Dini Hitabet Türleri Olarak Vaaz
- Vaizlik ve Vaaz
- Vaaz ve İrşadın Dindeki Yeri
- Vaazın Hazırlanışı İle İlgili Hususlar
- Vaaz Duaları
 
Cenaze Adabı
- Ölüm Anında Yapılacak İşler
- Ölünün Yıkanması ve Kefenlenmesi
- Cenaze Namazı ve Duaları
- Cenazenin Defni ve Taziye
- İslam’ın Şehitlik ve Gaziliğe Verdiği Önem
 
Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet Dua
- Dua ve Önemi
- Dua Etmeyi Öğrenme
- Mübarek Gün ve Geceler
- Hatim, Mevlit ve Duaları
- Ad Koyma
- Sünnet Merasimi
- Nişan ve Nikâh
- Yemek ve İftar Duaları
- Kurban ve Duası
- Hacı Uğurlama Duası
- Asker Uğurlama Duası
- Tevbe-İstiğfar Duası
- Herhangi Bir Açılış veya Kapanışta Yapılacak Konuşma ve Dua
 
Çeşitli Törenlerde Dini Musiki
- Musiki ve Dinî Musiki
- Cami Musikisi
İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
İslam Tarihine Giriş Ve Asr-I Saadet Dönemi
- İslam Tarihinin Konusu, Amacı Ve Metodu
- İslam Tarihinin Kaynakları
- İslam Öncesi Arabistan Ve Dünya
- Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Peygamber Oluşu Ve İslam’ın Mekke Dönemi
- Hicret Ve İslam’ın Medine Dönemi
- Veda Haccı Ve Veda Hutbesi
- Hz. Muhammed’in (S.A.V) Vefatı
 
Dört Halife Dönemi
- Hz. Muhammed’den (S.A.V) Sonra Devlet İdaresi
- Hz. Ebu Bekir Dönemi
- Hz. Ömer Dönemi
- Hz. Osman Dönemi
- Hz. Ali Dönemi
- Dört Halife Dönemi’nin İslam Tarihindeki Yeri Ve Önemi
 
Emeviler
- Emeviler Ve Emevilerin Kuruluş Dönemi
- Yezid Dönemi Ve Olayları
- Fetihler Ve İslam Coğrafyasının Genişlemesi
- Ömer B. Abdülaziz Dönemi Ve İslam’ın Hızlı Yayılış Süreci
- Emeviler Dönemi Diğer Önemli Olaylar
- Emevilerin Yıkılışı
- Emevilerin İslam Tarihindeki Yeri Ve Önemi
 
Endülüs Emevi Devleti
- Endülüs’ün Fethi Ve Valiler Dönemi
- Endülüs Emevi Devleti
- Emeviler Sonrasında Endülüs
- Endülüs’te Müslüman Varlığına Son Verilmesi
- Osmanlı-Endülüs-İspanya İlişkileri
- Hristiyanların Elinde Endülüslüler
- Endülüs İslam Devleti’nin Önemi Ve Batı Medeniyetine Etkisi
 
Abbasiler
- Abbasilerin Kuruluşu
- Abbasiler Yönetiminde Mevali Ağırlığı
- Abbasilerin Din Politikası
- İç Sorunlar
- Merkezî İdareden Kopmalar
- Askeri Ve Siyasi İlişkiler
- Moğol İstilası Ve Abbasilerin Yıkılışı
- Abbasilerin İslam Tarihindeki Yeri Ve Önemi
 
İslamiyet Ve Türkler
- Türk Arap İlişkileri
- Türklerin İslam Dinine Girişi
- Müslüman Türk Devletleri
- Türklerin İslam Dünyasındaki Faaliyetleri
- İslam Dininin Yayılmasında Türklerin Rolü
 
Günümüz İslam Dünyası
- Asya Kıtasında Müslümanlar
- Afrika Kıtasında Müslümanlar
- Balkanlarda Müslümanlar
- Avrupa Ülkelerinde Müslümanlar
- Amerika Kıtasında Müslümanlar
- Avustralya Kıtasında Müslümanlar
- İslam Dünyasındaki Siyasi Ve İktisadi Gelişmeler
- İslam Dünyasının Ekonomik Yapısı Ve Doğal Zenginlikleri
- İslam Dünyasındaki İlmî Ve Fikrî Gelişmeler
- İslam Dünyasında Medeniyetler Arası İlişkiler Ve Kültürel Gelişmeler
- İslam Dünyasının Siyasi Ve Uluslararası Teşekkülleri
- Türkiye İle Diğer İslam Ülkeleri Arasındaki İlişkiler
- İslam Ülkeleri Ve Bunların Uluslararası Teşekküllerle İlişkisi
İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
Karşılaştırmalı Dinler Tarihine Giriş
- Tanımı, Konusu ve Metodu
- Din Bilimleri Arasındaki Yeri
- Temel İslam Bilimleriyle İlişkisi
- Diğer Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi
- Türkiye’de Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Tarihçesi
 
Dinin Mahiyeti
- Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler
- Dinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler
- Din ile Mitoloji
- Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
 
Vahye Dayalı Dinler Sorun Var
- Vahiy Geleneği
- Yahudilik
- Hristiyanlık
- İslamiyet
 
Hint ve Doğu Asya Dinleri
- Hint Dinleri
- Çin ve Japon Dinleri
- Diğer Dinler
 
Dinlerde İnanç
- Tanrı İnancı
- Peygamber veya Din Kurucusu İnancı
- Ahiret İnancı
- Mehdi-Mesih İnancı
- Kutsal Kitap İnancı
 
Dinlerde İbadet ve İbadet Yerleri
- Dinlerde İbadet
- Dinlerde İbadet Yerleri
 
Dinlerde Temel Ahlaki İlkeler
- Doğruluk
- Temizlik
- İyilik ve Yardımseverlik
- Büyüklere Saygı
- Başkalarına Zarar Vermemek
- Öldürmemek
- Hırsızlık Yapmamak
- Zina Yapmamak
- Yalancı Şahitlik Yapmamak
 
Dini Çoğulculuk, Diyalog ve Misyonerlik
- Dinî Çoğulculuk
- Türkiye’deki Dinî Gruplar
- Dinler Arası Diyalog
- Misyonerlik
- Laikliğe Yönelik İç ve Dış Tehditler
İmam Hatip 12. Sınıf Kelam Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
Kelam Bilimi ve Temel Sorunlar
- Kelam Biliminin Tanımı, Konusu ve Amacı
- Kelam Biliminin Yöntemi
- Kelam Biliminin Doğuşu ve Gelişmesi
- Kelam Biliminin, İslam Bilimleri Arasındaki Yeri
- Kelam ile Felsefe Arasındaki İlişki
- Varlık Sorunu
- Bilgi Sorunu
 
İslam Düşüncesinde Yorumlar
- Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri
- Belli Başlı İtikadi Mezhepler
- Havariç
- Şia
- Mürcie
- Mutezile
- Ehl-i Sünnet
- İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
- Tasavvufi Bir Yorum Olarak Alevilik-Bektaşilik
 
İman, Bilgi ve Amel
- İmanın Sözlük ve Terim Anlamları
- Tasdik ve İnkâr
- İman Bilgi İlişkisi
- İman-Amel İlişkisi
- İmanda Artma-Eksilme
 
Allah’ın Varlığı  ve Birliği: Tevhit
- Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri
- Allah’ın Varlığı ve Birliğine İnanma
- Allah’ın Sıfatları
- Kur’an’da Allah’ın İsimleri
 
Melekler
- Meleklerin Varlığı
- Meleklerin Görevleri
- Meleklere İmanın Önemi
- Cin ve Şeytan
 
Nübüvvet ve İlahi Kitaplar
- Resul, Nebi ve Vahiy Kavramları
- Allah’ın Peygamber ve Vahiy Göndermesinin Nedenleri
- Peygamberlerin Nitelikleri
- Peygamberliğin Kanıtı Olarak Mucize
- Peygamberlere Gönderilen Kitaplar
- Hz. Muhammed’in Peygamberliği
 
Mead: Ahiret İnancı
- Hayat Amaçsız Değildir
- Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
- İnsanların Ölümden Sonra Dirilmesi (Ba’s, Haşr ve Mahşer Kavramları
- İnsanların Sorgulanması (Hesap, Sual ve Mizan Kavramları
- Cennet ve Cehennem
- Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
 
İnsan ve Kaderi
- Kader ve Kaza Kavramları
- İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri
- Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
 
Kelam İlminin Günümüzdeki Durumu
- Günümüzde Kelam İlmi
- Çağdaş Kelam Problemleri
- Deizm (Yaradancılık)
- Çok Tanrıcılık (Politeizm)
- Gizemcilik (Mistisizm)
- Bilinemezcilik (Agnostisizm)
- Pozitivizm (Olguculuk)
- Tanrı Tanımazlık (Ateizm)
- Nihilizm (Hiççilik)
- Satanizm
- Tenasüh ve Reenkarnasyon
- Yeni İlm-i Kelam
 
Din ve Vicdan Özgürlüğü
- İslam Dininin Özgürlüğe Verdiği Önem
- Din Seçme Özgürlüğü
- Din İçinde Özgürlük
- Laiklik
İmam Hatip Eğitim Seti Demolarımızı Mutlaka İzleyiniz.
 
Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri
- İmam Hatip Setlerimiz Tamamen Görüntülüdür.
- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz Konu Anlatımlıdır.
- İmam Hatip Eğitim Setlerimizde Konular ile ilgili Soru Çözümleri Mevcuttur.
- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz MEB Müfredatına uyumludur.
- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz DVD Player, Bilgisayar, Laptop, PlayStation kısacası DVD Okuyucunun olduğu tüm ortamlarda izlenmektedir.
İmam Hatip Eğitim Setlerimizin Hazırlanmasındaki Amaç:
İmam Hatip İlköğretim ve İmam Hatip Liseleri meslek dersleri ile ilgili piyasadaki yetersiz kaynaklardan dolayı bu alanda uzman bir çalışmanın eksikliğinden dolayı Görüntülü Akademi Yayınları olarak imam hatip eğitim setlerini hazırlamak için bu projeyi kendimize hedef kıldık. İmam Hatip Eğitim Setlerinin hazırlanmasındaki en büyük amaç bu alandaki eksikliğin giderilmesi ve siz değerli imam hatipli arkadaşlarımıza güzel bir kaynağın sağlanması. Görüntülü İmam Hatip Eğitim Setleri ile derslerinizde hem daha başarılı olacaksınız hem de çok rahat bir şekilde Meslek derslerinizi öğrenebileceksiniz. İmam Hatip derslerinize hazırlanıp okulda öğretmeninizin anlattığı konulara daha rahat vakıf olabileceksiniz. Veya okulda anlamadığınız zaman imam hatip eğitim setleri ile konuları tekrar edebilir ve istediğiniz kadar izleme yaparak bu alandaki eksikliğinizi giderebilmenizdir.
 
İmam Hatip Eğitim Setlerini hazırlarken alanında uzman öğretmenlerin seçimleri yapıldı. İmam Hatip Dersleri aşama aşama (Ünite ve Ünite konuları) bir index halinde konular çıkartılarak öğretmenler tarafından görüntülü ve uygulamalı olarak anlatılmıştır. İmam Hatip Eğitim Setleri konuları anlatıldıktan sonra soru çözümleri ile konular pekiştirilmiştir.

Sınıf 12. Sınıf
Yayın Evi GÖRÜNTÜLÜ DERSHANE
Yayın Tarihi 2015
Diğer
Garanti Süresi (Ay) 1
Garanti Açıklama
KKTC ve Yurtdışına satılan ürünlerde ilgili marka ve ülkelerin uluslararası garanti koşulları geçerlidir, bu koşulları araştırmak müşterilerimizin sorumluluğundadır
Yurtdışına Satış Var
Stok kodu KINTERAKTIF00848
İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD Yorumları
Kapat Yorum Yayınlama Kriterlerimiz

Eğer bu ürünü satın aldıysanız ya da kullandıysanız diğer müşterilerimizi bilgilendirmek için ürünün performansı ya da özellikleri ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Sitemizde yayına alınmakta olan tüm ürün yorumları, siz değerli müşterilerimizin ürün seçimlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ekibimiz tarafından dikkatle incelenmekte olup, aşağıdaki kriterlere uygunsa yayınlanmaktadır. Yorumlarınızda ürüne ait eksi ya da artı özellikleri, kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yazabilir, ürün hakkındaki memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi dile getirebilirsiniz.

Hakaret veya argo içeren yorumlar, fiyat bilgisi verilen, markaları kıyaslayan, tedarik ile ilgili sorunların belirtildiği, soru sorulan, link bilgisi verilen yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu kriterlerin dışında kalan tüm yorumlar kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından yayınlanmaktadır. Bu sebeple yorumların değerlendirilip yayınlanma süresi, gelen yorumların yoğunluğuna ve geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

İncelediğiniz bu ürünü,
alışveriş kredisi ile satın almak için detayları inceleyin;
Alışveriş Kredisi Detayları
Alışveriş Kredisi Nedir?
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!

Hepsiburada'da beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyin, İş Bankası işbirliği ile 750 - 15.000 TL arasındaki sepet tutarınız kadar Anında Alışveriş Kredisi'nden 48 Aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
Nasıl Kullanırım?
1
İş Bankası İnternet Şubesi bilgilerinizle giriş yapın
Ödeme adımında Alışveriş Kredisi ile ödemeyi seçin. İş Bankası İnternet Şubesi hesabınıza Hepsiburada üzerinden giriş yaparak krediyle ödeme sürecini başlatın.
2
Bilgilerinizi kontrol edin, başvurunuzu tamamlayın
Bankanıza güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol edin ve size uygun vade seçeneği ile başvurunuzu tamamlayın.
3
Krediniz anında onaylansın, siparişiniz ayağınıza gelsin
Sepet tutarınız kadar ihtiyaç kredisi anında onaylansın. Size sadece alışverişinizi tamamlamak kalsın.
Örnek Alışveriş Kredisi Tablosu
Vade Taksit Tutarı Toplam Tutar
tüm vade seçeneklerini görüntüle
Taksitli Satış Detayları

Ürüne Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar

Önemli Not

Fiyat Satıcı Kampanya Kargoya Veriliş Tarihi
%
Ekstra indirimli fiyat
--
tarihinde stoklarda olacaktır.
--
Aşağıdaki kampanyalar, satıcısı olan ürünlerde geçerlidir.
BAŞA DÖN