On İki Levha Yayınları
Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri

Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri

On İki Levha Yayınları
%
(Kargo Bedava)
(Kargo Bedava)
İlk yorumu sen yaz
Bu ürünle ilgili fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaş.
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/1504149/1507257

Doktora tezi olan bu eser, 'aslına sadık kalma' prensibi çerçevesinde yayına sunulmakla beraber, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununda yapılan köklü değişiklikler ile Rekabet Kurulu tarafından değişiklik yapılan tebliğlere ilişkin yeni düzenlemelere uyumlu hale getirilme ihtiyacı da baş göstermiştir." 

Birinci Bölüm 
Rekabet Hukukunda Yaptırım Türleri 

1. Rekabet Hukukunda Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yaptırımları 
1.1. Kamu Hukuku Yaptırımları 
1.1.1. ABD rekabet hukukunda kamu hukuku yaptırımları 
1.1.2. AB rekabet hukukunda kamu hukuku yaptırımları 
1.1.3. Türk rekabet hukukunda kamu hukuku yaptırımları 
1.2. Özel Hukuk Yaptırımları 
1.3. Kamu Hukuku Yaptırımları ve Özel Hukuk Yaptırımları Arasındaki İlişki 

İkinci Bölüm 
ABD Rekabet Hukuku 

2. ABD Rekabet Hukukunda Genel Olarak Tazminat Talepleri 
2.1. ABD Rekabet Hukukunda Tazminat Taleplerinin Maddi Hukuka İlişkin Esasları 
2.1.1. Zarar kavramı ve zararın belirlenmesi 
2.1.1.1. Doğrudan zarar kriteri 
2.1.2. Normun koruma amacı kriteri 
2.1.2.1. Normun koruma amacı kriterinin uygulanmasında kullanılan yöntemler 
2.1.3. Nedensellik bağı 
2.1.4. Kusur şartı 
2.1.5. Zararın intikali savunması ve dolaylı alıcı kuralı 
2.1.6. Üç kat tazminat 
2.1.7. Tazminat hesaplaması 
2.1.7.1. Tazminat hesaplamasında kullanılan yöntemler 
2.1.8. Müteselsil sorumluluk ve zamanaşımı 
2.1.9. Pişmanlık programlarının tazminat taleplerine etkisi 
2.2. ABD Rekabet Hukukunda Tazminat Taleplerinin Usul Hukukuna İlişkin Esasları 
2.2.1. Tazminat davalarında taraflar 
2.2.1.1. Davacı taraf 
2.2.1.2. Davalı taraf 
2.2.2. İspat yükü 
2.2.3. Deliller ve ikamesi 
2.2.4. Yargılama giderleri 
2.2.5. Topluluk davası 
2.2.5.1. Topluluk davası tanımı 
2.2.5.2. Topluluk davasının kabul edilmesinin ön şartları 
2.2.5.3. Topluluk davasının yürütülmesi 
2.2.5.4. Topluluk davası sonucunda verilen hükmün etkisi 
2.2.5.5. Rekabet ihlallerinde topluluk davası 
2.2.6. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 
2.2.6.1. Müzakere 
2.2.6.2. Arabuluculuk 
2.2.6.3. Kısa yargılama 
2.2.6.4. Tahkim 

Üçüncü Bölüm 
AB Rekabet Hukuku 

3. Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri 
3.1. AB Rekabet Hukukunda Genel Olarak Tazminat Talepleri 
3.1.1. 1/2003 Sayılı tüzükle getirilen değişiklikler ve tazminat taleplerine olan etkisi 
3.1.2. Adalet Divanı'nın "courage" ve "manfredi" kararları 
3.1.3. Yeşil kitap, beyaz kitap ve komisyon çalışma belgelerinde ele alınan konular ve bunlara ilişkin görüşler 
3.2. AB Rekabet Hukukunda Tazminat Taleplerinin Maddî Hukuka İlişkin Esasları 
3.2.1. Zarar kavramı ve zararın belirlenmesi 
3.2.2. Normun koruma amacı kriteri 
3.2.3. Nedensellik bağı 
3.2.4. Kusur şartı 
3.2.5. Zararın intikali savunması ve dolaylı alıcı kuralı 
3.2.6. Tazminat hesaplaması 
3.2.7. Müteselsil sorumluluk ve zamanaşımı 
3.2.8. Pişmanlık programlarının tazminat taleplerine etkisi 
3.3. AB Rekabet Hukukunda Tazminat Taleplerinnin Usûl Hukuka İlişkin Esasları 
3.3.1. Yetkili mahkeme 
3.3.2. Uygulanacak hukuk 
3.3.3. Tazminat davalarında taraflar 
3.3.3.1. Davacı taraf 
3.3.3.2. Davalı taraf 
3.3.4. İspat yükü 
3.3.5. Deliller ve ikamesi 
3.3.6. Bilirkişilik 
3.3.7. Yargılama giderleri 
3.3.8. Topluluk davası 
3.3.9. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 
3.4. Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerde Mevcut Durum 
3.4.1. Almanya 
3.4.2. İtalya 
3.4.3. Fransa 
3.4.4. Birleşik Krallık 

Dördüncü Bölüm 
Türk Rekabet Hukuku 

4. Türk Rekabet Hukukunda Tazminat Taleplerinin Maddî Hukuka İlişkin Esasları 
4.1. Genel olarak haksız fiilin unsurları ve haksız fiil sorumluluğu 
4.1.1. Hukuka aykırılık 
4.1.1.1. Hukuka aykırılık kavramı 
4.1.1.2. Hukuka uygunluk sebepleri 
4.1.2. Fiil 
4.1.3. Zarar 
4.1.3.1. Maddi zarar ve maddi zararın çeşitleri 
4.1.3.1.1. Fiili zarar / yoksun kalınan kâr 
4.1.3.1.2. Şahsa verilen zarar, şeye verilen zarar ve diğer zararlar 
4.1.3.1.3. Doğrudan zarar / dolaylı zarar / yansıma zarar 
4.1.3.2. Manevi zarar 
4.1.4. Nedensellik bağı 
4.1.5. Normun koruma amacı kriteri 
4.1.6. Kusur 
4.2. Rekabet hukukunda haksız fiilin unsurları ve haksız fiil sorumluluğu 
4.2.1. Hukuka aykırılık ve hukuka aykırılığın tespiti 
4.2.2. Hukuka aykırı fiiller 
4.2.2.1. Rekabeti sınırlayan anlaşma, teşebbüs birliği kararı ve uyumlu eylemler 
4.2.2.1.1. Anlaşma 
4.2.2.1.2. Uyumlu eylemler 
4.2.2.1.3. Teşebbüs birliği kararları ve eylemleri 
4.2.2.2. Hakim durumun kötüye kullanılması 
4.2.2.2.1. Hakim durumun belirlenmesi 
4.2.2.2.2. Hakim durumun kötüye kullanılması 
4.2.2.3. Birleşme ve devralmalar 
4.2.2.3.1. Birleşme ve devralmaların (yoğunlaşmaların) denetlenmesi 
4.2.2.3.2. İzinsiz gerçekleştirilen birleşme ve devralmalar 
4.2.3. Hukuka uygunluk sebepleri 
4.2.3.1. Rekabet hukukunda uygulama kabiliyeti olan genel sorumluluk hukukuna özgü hukuka uygunluk nedenleri 
4.2.3.2. Rekabet hukukuna özgü hukuka uygunluk nedenleri 
4.2.3.2.1. Bireysel muafiyet ve grup muafiyeti 
4.2.3.2.2. Menfi tespit kararı ve birleşme ve devralmaya izin verilmesi 
4.2.3.2.3. Hoş görülebilirlik kuralı 
4.2.4. Zarar 
4.2.4.1. Müspet zarar 
4.2.4.2. Menfi zarar 
4.2.4.3. Fiili zarar 
4.2.4.4. Yoksun kalınan kâr 
4.2.4.5. Doğrudan zarar ve dolaylı zarar 
4.2.4.6. Yansıma zarar 
4.2.4.7. Manevi zarar 
4.2.4.8. Çeşitli rekabet ihlâllerinde oluşabilecek zarar 
4.2.5. Uygun nedensellik bağı 
4.2.6. Normun koruma amacı kriteri 
4.2.7. Kusur 
4.2.8. Zararın intikali savunması ve dolaylı alıcı kuralı 
4.3. Rekabet hukukunda haksız fiil sorumluluğunda zararın belirlenmesi ve tazminatın hesaplanması 
4.3.1. Zararın belirlenmesi 
4.3.1.1. Fiili zararın belirlenmesi 
4.3.1.2. Yoksun kalınan kârın belirlenmesi 
4.3.1.3. Zararın ispatı 
4.3.1.4. Zararın belirlenmesinde esas alınacak tarih 
4.3.1.5. Denkleştirme 
4.3.1.6. Zararın belirlenmesinde Rekabet Kurulu kararlarının etkisi 
4.3.2. Tazminatın hesaplanması ve tenkıs sebepleri 
4.4. Üç kat tazminat 
4.4.1. Üç kat tazminat sorumluluğunun niteliği 
4.4.2. Üç kat tazminat sorumluluğunun şartları 
4.4.3. Üç kat tazminat sorumluluğunda tazminat miktarının hesaplanması 
4.5. Müteselsil sorumluluk ve zamanaşımı 
4.6. Pişmanlık programlarının tazminat taleplerine etkisi 
4.6.1. RKHK m. 16 kapsamında işbirliği 
4.6.2. Yeni pişmanlık yönetmeliği 
4.6.2.1. İhlali gerekleştiren teşebbüslere para cezası verilmemesi ve cezalarda indirim hâlleri 
4.6.2.2. Yönetici ve çalışanlara para cezası verilmeyecek hâller ve cezalarda indirim 
4.6.2.3. Tazminat talepleri bakımından pişmanlık yönetmeliğine ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz 
5. Türk Rekabet Hukukunda Tazminat Taleplerinin Usûl Hukukuna İlişkin Esasları 
5.1. Adli yargı / rekabet kurumu ilişkisi 
5.1.1. Genel olarak adli yargı / rekabet kurumu ilişkisi 
5.1.2. Mevcut uygulama çerçevesinde adli yargı / rekabet kurumu ilişkisi 
5.1.2.1. Uyuşmazlığa ilişkin bir soruşturmanın olmaması 
5.1.2.2. Uyuşmazlığa ilişkin bir soruşturmanın devam ediyor olması 
5.1.2.3. Uyuşmazlığa ilişkin bir karar verilmiş olması 
5.2. Görevli mahkeme 
5.3. Yetkili mahkeme 
5.4. Uygulanacak hukuk 
5.5. Tazminat davalarında taraflar 
5.5.1. Davacı taraf 
5.5.1.1. Rekabet hukuku kurallarına aykırı anlaşmanın taraflarının birbirleri hakkında tazminat davası açabilmeleri 
5.5.1.2. Tüketiciler ve diğer müşteriler 
5.5.1.3. Rakip teşebbüsler 
5.5.2. Davalı taraf 
5.6. İspat yükü 
5.6.1. İspat ölçüsü 
5.7. Deliller ve ikamesi 
5.8. Bilirkişilik 
5.9. Yargılama giderleri 
5.10. Topluluk davası 
5.10.1. Topluluk davası kavramı 
5.10.2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Ticaret Kanunu'nda topluluk davası 
5.10.3. Türk medeni usul hukukunda mevcut durum ve rekabet hukuku bakımından çözüm önerileri 
5.11. Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak arabuluculuk 
5.11.1. Tahkim 
5.11.2. Arabuluculuk 
5.12. Geçici hukukî korumalar 
6. Türk Rekabet Hukukunda Tazminat Taleplerine İlişkin Öneriler 
6.1. Tazminat talep hakkına ilişkin öneriler 
6.2. Zararın tazminine ilişkin öneriler 
6.3. İspat yükü ve mahkemelerin yetkisine ilişkin öneriler 
7. Türk Rekabet Hukukunda Tazminat Davalarına İlişkin Düzenlemelerin AB Rekabet Hukukundaki Gelişmelere Uygunluğu 
7.1. Maddi hukuka ilişkin değerlendirmeler 
7.2. Usûl hukukuna ilişkin değerlendirmeler
Boyut Normal Boy
Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 340
Yayın Evi ONİKİ LEVHA YAYINCILIK
Yayın Tarihi 2013
Yazar MURAT ŞAHİN
Diğer
Garanti Süresi (Ay) 1
Yurtdışına Satış Var
Stok kodu KONIKILEVHA87985
Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri Yorumları
Kapat Yorum Yayınlama Kriterlerimiz

Eğer bu ürünü satın aldıysanız ya da kullandıysanız diğer müşterilerimizi bilgilendirmek için ürünün performansı ya da özellikleri ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Sitemizde yayına alınmakta olan tüm ürün yorumları, siz değerli müşterilerimizin ürün seçimlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ekibimiz tarafından dikkatle incelenmekte olup, aşağıdaki kriterlere uygunsa yayınlanmaktadır. Yorumlarınızda ürüne ait eksi ya da artı özellikleri, kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yazabilir, ürün hakkındaki memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi dile getirebilirsiniz.

Hakaret veya argo içeren yorumlar, fiyat bilgisi verilen, markaları kıyaslayan, tedarik ile ilgili sorunların belirtildiği, soru sorulan, link bilgisi verilen yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu kriterlerin dışında kalan tüm yorumlar kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından yayınlanmaktadır. Bu sebeple yorumların değerlendirilip yayınlanma süresi, gelen yorumların yoğunluğuna ve geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

İncelediğiniz bu ürünü,
alışveriş kredisi ile satın almak için detayları inceleyin;
Alışveriş Kredisi Detayları
Alışveriş Kredisi Nedir?
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!

Hepsiburada'da beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyin, İş Bankası işbirliği ile 750 - 15.000 TL arasındaki sepet tutarınız kadar Anında Alışveriş Kredisi'nden 48 Aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
Nasıl Kullanırım?
1
İş Bankası İnternet Şubesi bilgilerinizle giriş yapın
Ödeme adımında Alışveriş Kredisi ile ödemeyi seçin. İş Bankası İnternet Şubesi hesabınıza Hepsiburada üzerinden giriş yaparak krediyle ödeme sürecini başlatın.
2
Bilgilerinizi kontrol edin, başvurunuzu tamamlayın
Bankanıza güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol edin ve size uygun vade seçeneği ile başvurunuzu tamamlayın.
3
Krediniz anında onaylansın, siparişiniz ayağınıza gelsin
Sepet tutarınız kadar ihtiyaç kredisi anında onaylansın. Size sadece alışverişinizi tamamlamak kalsın.
Örnek Alışveriş Kredisi Tablosu
Vade Taksit Tutarı Toplam Tutar
tüm vade seçeneklerini görüntüle
Taksitli Satış Detayları

Ürüne Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar

Önemli Not

Fiyat Satıcı Kampanya Kargoya Veriliş Tarihi
%
Ekstra indirimli fiyat
--
tarihinde stoklarda olacaktır.
--
Aşağıdaki kampanyalar, satıcısı olan ürünlerde geçerlidir.
BAŞA DÖN