Legal Yayıncılık
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 - 2011 - Cilt:9 Sayı: 1 - 2012 (Prof.
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 - 2011 - Cilt:9 Sayı: 1 - 2012 (Prof.

Legal Yayıncılık
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu ürün şu an satılmamaktadır.
%
(Kargo Bedava)
(Kargo Bedava)
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/1504149/1504549

İçindekiler, 

Sigorta Hukukunda Tüketicinin Korunması
-Prof. Dr. Rayegan Kender-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yeni HMK Düzenlemesinin Kısmi Dava Konusunda Getirdiği Kural 
-Prof. Dr. Bilge Umar-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Medeni Usul Hukuku ve îcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Ottoman-German Relations During the Second Constitutional Period
(İkinci Meşrutiyet Döneminde Osmanlı-Almanya İlişkileri)
-Prof. Dr. Feroz Ahmad-
Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

Anayasa Mahkemesi'nin MK m. 289'a İlişkin E. 2008/30, K. 2009/96 Sayılı Kararının İrdelenmesi
-Prof. Dr. Mustafa Dural, Araş. Gör. Ahmet Ayar-
TC. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
TC. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Aile İçi Şiddete İlişkin Ceza Kanunu Çerçevesinde Genel Bir İnceleme
-Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Araş. Gör. Fulya Eroğlu-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretil Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı 

Güvenlik Kültürü
-Prof. Dr. Şarman Gençay-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Sağlık Hizmetleri ve Reklam Yasağı
-Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Araş. Gör. İpek Kocagil-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Turizm Hukukunda Sorumluluk
-Prof. Dr. Hasan Nerad-Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Ticaret ve Turizm Hukuku Öğretim Üyesi 

Der Straftatbestand Der Folter
(İşkence Suçunun Unsurları (TCK Madde 94, 95))
-Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

La Politique Energetique De La Turquie A Travers Sa Geostrategie Et L'union Europenne
(Jeostratejik Bir Yaklaşımla Türkiye'nin Enerji Politikası ve Avrupa Birliği)
-Prof. Dr. Jale Civelek-
Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Kat Malikleri Kurulunu Yönetmekle Görevli Divana Toplantı Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesine Dair Yaygın Uygulamanın Hukuka Uygunluğu Sorunu
-Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

West and East in the European Integration Process (Avrupa Bütünleşme Sürecince Batı ve Doğu)
-Prof. Dr. Manuel Bermejo Castrillo-
Madrid Kral Carlos III Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesi Dekanı

Medeni Kanunun Kadının Soyadına İlişkin Hükmünün Aihs, Anayasa, Cedaw Ve Möhuk Kapsamında Değerlendirilmesi
-Prof. Dr. Nuray Ekşi-
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Fiziken Yapılması
-Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Dr. Esra Hamamcıoğlu-
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Hukuk Felsefesinin Rekabet ve Denetim İkilemine İlişkin Bir Değerlendirme: Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı Üzerine İki Deneme Yazısı
-Prof. Dr. Abdülgaffar Ağaoğlu-
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Müflisin Taraf Olduğu Davalarda Tebligatın Kime Yapılacağı 
-Prof. Dr. Ali Cem Budak-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
-Prof. Dr. Mustafa Çeker-
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Avrupa Konseyi'nde Siyasi Partilerin Finansmanı
-Doç. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Akdi Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerinin (TBK m. 237/111,238,239 ve 240 - 242) Değerlendirilmesi 
-Doç. Dr. Mustafa Alper Gümüş-
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Treasure Trove in Roman Law (Roma Hukukunda Define)
-Doç. Dr. H. Gökçe Türkoğlu-Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Değişik Ortamlarda Yapılan Yük Taşımalar (Karma Taşımalar) ve Taşıyanın Sorumluluğu İle İlgili Bazı Meseleler (Rotterdam Kuralları ve Yeni Ticaret Kanunu'nun Hükümleri İle Karşılaştırmalı Olarak)
-Yard. Doç. Dr. Bülent Sözer-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tuzak Pazarlama
-Yard. Doç. Dr. Yusuf Can Erdem-Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 

Türk-İsrail İlişkileri ve Ortadoğu'da Yeni Tehditler
-Yard. Doç. Dr. Mahmut Deniz Tansi-Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Karşılaştırmalı Olarak 818 Sayılı Borçlar Kanunu İle 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Faiz Uygulaması
-Yard. Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Milletlerarası Özel Hukuk Hakkaniyetinin
5718 Sayılı Möhuk Kapsamında Değerlendirilmesi
-Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray-
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Accounting Under a Holistic Focus With Regard to Philosophy, Ethics and Law - A Critique on the Convergence Process From Rules-Based to Principles-Based Accounting (Hukuk, Kültür, Etik ve Felsefe Açısından Muhasebe Bilimine Bütünsel Yaklaşım - Kural-Temelli Muhasebe ve İlke-Temelli Muhasebe Sisteminin Yakınlaşmasına Eleştirel Bakış)
-Yard. Doç. Dr. Can Tansel Kaya-
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Advantages and Disadvantages of International Arbitration, Drafting Considerations, and Recognition and Enforcement Of Arbitral Awards
(Milletlerarası Tahkimin Faydaları ve Sakıncaları, Hakem Kararlarının Hazırlanması, Tanınması ve Tenfizi)
-Yard. Doç. Dr. Carson Clements-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Accession of the European Union to the European Convention On Human Rights: Where Are We Now?
(Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılımı: Hangi Aşamadayız?)
-Yard. Doç. Dr. Ozan Turhan, Yard. Doç. Dr. Margerite Turhan-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Genel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

The Essential Facilities Doctrine: The Oscar Bronner Case (Zorunlu Unsur Doktrini: Oscar Bronner Kararı)
-Yard. Doç. Dr. Efe Direnisa- 
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Alman Hukukunda Üzerinde Fiyat Etiketi İle Vitrinde Mal Teşhiri
-Dr. h.c. Murat Uğur Aksoy-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Alman Hukuku ve Terminolojisi Öğretim Görevlisi, Düsseldorf ve İstanbul Barosu Üyesi

The Effects of Financial and Economic Crises on the Democratization and Peace Process of the World (Finansal ve Ekonomik Krizlerin Dünya Demokratikleşme ve Barış Sürecine Etkisi)
-Dr. Mehmet Nuri Önortaç-
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirket Genel Kuruluna Özgü Düzenlemeleri
-Dr. Seniha Dal-
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, İşletme Hukuku Anabilim Dalı 

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun Limited Şirketlere İlişkin Getirdiği Yenilikler
-Dr. Ferah Türkoğlu Utku-
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, İşletme Hukuku Anabilim Dalı 

Ana Hatlarıyla Avusturya İhtar Prosedürü
-Araş. Gör. Dr. Cenk Akil-
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı

Türk Hukukunda Anne ve Babası Evli Olan Çocuğun Soyadı ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar
-Araş. Gör. Dr. Arzu Genç Arıdemir-
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

Tek Satıcılık Sözleşmesi İle Franchise Sözleşmesinin Karşılaştırılması
-Araş. Gör. Caner Bulur-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Uyarınca E-İspat
-Uzman Alper Bulur-
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergilendirmede Sosyal
Devlet İlkesi
-Araş. Gör. Bahar Konuk-
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 

Türk Anayasa Hukuku Çerçevesinde Çevre Hakkı
-Araş. Gör. Tevfîk Sönmez Küçük- 
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 

Hekim İle Hasta İlişkisinin Vekâlet Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
-Araş. Gör. Tuğçe Tekben-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Real Effect of Bill of Lading (Konişmentonun Ayni Etkisi)
-Araş. Gör. Aksoy Yavaş-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yasal Mal Rejiminde Borcun Muacceliyeti ve İfası
-Araş. Gör. Tuğçe Tuzcuoğlu, Av. Serenat Baytan-
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı / İstanbul Barosu Avukatlarından

Efficieny Analysis of Mutual Funds in Turkey (Türkiye'deki Yatırım Fonlarının Verimlilik Analizi)
-Araş. Gör. Ahmet Özcan-
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Sulh Sözleşmeleri
-Araş. Gör. Banu Ulusan-
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı

Anayasa Madde 73, Fıkra 2'nin Bağlayıcılığı
-Araş. Gör. Sema Ayatar Kızılyar-
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Kira Tespit Davasının Niteliği
-Araş. Gör. Tülay Özer-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve îcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı

Kat Malikeleri ve Denetçi veya Denetim Kurulu Arasındaki Hukuki İlişki
-Araş. Gör. Eda Erdem-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

HMK'nın Tahkim Hakkındaki Hükümleri
-Araş. Gör. Mehmet Oğuz Vuraloğlu-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Uygulanmasına İlişkin Sorunlar
-Araş. Gör. Tuğba Semerci-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Gayrimenkul Mülkiyetinin, Satış Vaadinin İfa Edilmemesi Sebebiyle Mahkeme Kararı İle Kazanılması
-Av. Ahmet Murat Arpacı-
İstanbul Barosu Avukatlarından

Sığınma Talebi İle İnsani Koruma Talebinin Reddi Kararlarının Birlikte Temyiz Edilmesine İlişkin Birleşik Krallık Yüksek Adalet Mahkemesi Temyiz (Hukuk Dairesi) Kararı 
-Çeviren: Av. Emrah Ekşi-
İstanbul Barosu Avukatlarından 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Karar Analizi - "Seda Küçükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG."
-Av. Ferhat Yıldırım-
İstanbul Barosu Avukatlarından
Boyut Normal Boy
Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 1114
Yayın Evi LEGAL YAYINCILIK
Yayın Tarihi 2012
Diğer
Yurtdışına Satış Yok
Stok kodu KLEGAL34651
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 - 2011 - Cilt:9 Sayı: 1 - 2012 (Prof. Yorumları
Kapat Yorum Yayınlama Kriterlerimiz

Eğer bu ürünü satın aldıysanız ya da kullandıysanız diğer müşterilerimizi bilgilendirmek için ürünün performansı ya da özellikleri ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Sitemizde yayına alınmakta olan tüm ürün yorumları, siz değerli müşterilerimizin ürün seçimlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ekibimiz tarafından dikkatle incelenmekte olup, aşağıdaki kriterlere uygunsa yayınlanmaktadır. Yorumlarınızda ürüne ait eksi ya da artı özellikleri, kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yazabilir, ürün hakkındaki memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi dile getirebilirsiniz.

Hakaret veya argo içeren yorumlar, fiyat bilgisi verilen, markaları kıyaslayan, tedarik ile ilgili sorunların belirtildiği, soru sorulan, link bilgisi verilen yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu kriterlerin dışında kalan tüm yorumlar kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından yayınlanmaktadır. Bu sebeple yorumların değerlendirilip yayınlanma süresi, gelen yorumların yoğunluğuna ve geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

İncelediğiniz bu ürünü,
alışveriş kredisi ile satın almak için detayları inceleyin;
Alışveriş Kredisi Detayları
Alışveriş Kredisi Nedir?
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!

Hepsiburada'da beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyin, İş Bankası işbirliği ile 750 - 15.000 TL arasındaki sepet tutarınız kadar Anında Alışveriş Kredisi'nden 48 Aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
Nasıl Kullanırım?
1
İş Bankası İnternet Şubesi bilgilerinizle giriş yapın
Ödeme adımında Alışveriş Kredisi ile ödemeyi seçin. İş Bankası İnternet Şubesi hesabınıza Hepsiburada üzerinden giriş yaparak krediyle ödeme sürecini başlatın.
2
Bilgilerinizi kontrol edin, başvurunuzu tamamlayın
Bankanıza güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol edin ve size uygun vade seçeneği ile başvurunuzu tamamlayın.
3
Krediniz anında onaylansın, siparişiniz ayağınıza gelsin
Sepet tutarınız kadar ihtiyaç kredisi anında onaylansın. Size sadece alışverişinizi tamamlamak kalsın.
Örnek Alışveriş Kredisi Tablosu
Vade Taksit Tutarı Toplam Tutar
tüm vade seçeneklerini görüntüle
Taksitli Satış Detayları

Ürüne Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar

Önemli Not

Fiyat Satıcı Kampanya Kargoya Veriliş Tarihi
%
Ekstra indirimli fiyat
--
tarihinde stoklarda olacaktır.
--
Aşağıdaki kampanyalar, satıcısı olan ürünlerde geçerlidir.
BAŞA DÖN