Dinler Tarihi

Dinler Tarihi, dinleri çeşitli yer ve zamana göre sınıflandırarak ve çeşitli alanlarda karşılaştırmalar yaparak inceleyen bilim dalıdır. Dinler Tarihi'nin incelenmesi “Tarihi” ve “Karşılaştırmalı” şeklinde 2 ayrı yöntemle sınıflandırılarak yapılır. Dinler Tarihi, tarihi incelemelere göre incelenirken; tarih ve filoloji bilimleri baz alınarak inceleme yapılır. Karşılaştırmalı olarak incelenirken; dinlerin, diğer dinlerle olan benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırma yapılarak incelenir. Geçmişten günümüze kadar bütün dinler, dinlerin ortaya çıkışı ve gelişimi, Dinler Tarihi biliminin başlıca konuları arasında yer almaktadır. Dinler Tarihi incelenirken, birçok farklı bilim dallarından yararlanılır. Bunların arasında; Tarih, Felsefe, Astronomi, Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Filoloji gibi bilim dalları yer alır.

Dinler Tarihi ve Objektiflik Kavramı

Dinler Tarihi bilimi çerçevesinde araştırma yapılırken; araştırmacının hangi dine mensup olduğu önemli olmaksızın, dinler tarafsız olarak incelenmelidir. İçeriğin doğruluğu ve objektif olması açısından bu en önemli şarttır. Bu yönüyle, özellikle bir din hakkında savunma yapan İlahiyat biliminden; aynı zamanda “İslam Tarihi” veya “Hristiyanlık Tarihi” gibi yalnızca tek bir dini açıklamayı hedefleyen bilimlerden ayrılır. Dinler Tarihi bilimi, bütün dinleri yanlış-doğru, iyi-kötü, mantıklı-mantıksız şeklinde belirli kalıplara sokmadan, tarafsız olarak araştırmayı amaçlamıştır. Bu bilim içeriğince dinler arasında karşılaştırma yapılarak, aralarındaki benzerlikler ve farklar daha net anlaşılabilir.

Dinler Tarihi'nin Doğuşu ve Gelişimi

İnsanlar yaratılan en donanımlı canlılar olarak bilinse dahi; tarihin çeşitli zamanlarında tapındığı, ibadet ettiği ve kendisine yardım etmesi için doğaüstü güç arayışında olmuşlardır. İnsanlığın başlangıcından bu yana ibadet ettiği ve üstün gördüğü çok çeşitli varlıklar mevcuttur. Bu doğaüstü varlık anlayışı öncelikle taşlara karşı ortaya çıkmıştır. Bunun sebebinin, ilk insanların kendilerini düşmanlarına karşı savunurken taşları kullanmış olmalarından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Bunun ardından çeşitli güçlü hayvan figürleri şeklinde yapılan ağaçtan oyma heykellere, daha sonra ise diğerlerine göre daha güçlü olduğu düşünülen insanların heykellerine karşı bu inancı ve tapınma halini sürdürmüşlerdir. Bazı toplumlar ise; Güneş ve Ay gibi diğerlerine göre daha parlak, büyük ve belirgin olarak görülebilen gök cisimleri ve yıldızlara karşı bu inancı benimsemişlerdir.

Dinler Tarihi’ni Bilmek Neden Önemlidir?

Günümüzde insanlar birbirleriyle dini, ticari ve kültürel etkileşim içindedirler. Bu ilişkilerin düzenli bir şekilde devam etmesinde Dinler Tarihi bilimi önemli yer tutar. Özellikle son yıllarda internet ve basın-yayın olanaklarının hızla gelişimiyle birlikte insanların bilgi edinme merakı ve isteği hızla artmış; kendi inançlarının yanısıra diğer inançlar da insanların araştırmak istediği konular arasında olmuştur. Bunlarla beraber; misyonerlik, dinler arası rekabet ve ilişkiler, insanları bu konuda daha çok araştırmaya ve bilgi sahibi olmaya itmiştir. Özellikle misyonerlik propagandalarını anlayabilmek ve cevap verebilmek için o dinleri anlayabilmek gerekir. Dünyada doğu-batı ilişkileriyle ilgili olarak, Dinler Tarihi bilgisinin ve kültürünün faydası göz ardı edilemez.

Din Hizmeti Mensupları İçin Olmazsa Olmaz Kitaplar

Dinler hakkında bilgi sahibi olmak aynı zamanda din hizmetleri açısından da oldukça önem taşır. Çünkü din hizmeti veren kişiler bir toplumda yetkili ve ilim irfan sahibi olarak kabul edilir. Bundan dolayı insanlar diğer dinlerle veya kendi dinleriyle ilgili her türlü soruyu veya bilgiyi din hizmeti veren kişilere sorabilir. Bu sorulara cevap vermek için kişinin kendi dininin yanısıra başka dinler hakkında da bilgi sahibi olması, diğer dinler ve mensup olduğu dinin arasındaki farkları iyi bilmesi, cevapların bilgi almak isteyen insanlar için daha doğru ve tatmin edici olması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda günümüzde insanlar farklı din ve kültürden kişilerle bir arada yaşayabilmektedir. Dolayısıyla bu dinler hakkında bilgi sahibi olmak sosyolojik açıdan da oldukça önem taşımaktadır.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Dinler Tarihi Kitapları

470 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 39 / 470 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?