Felsefe

Felsefe Kitapları 

Felsefe kitapları, insanlığın gelişimi ve değişimine yardımcı olan varlığı sorgularken, aynı zamanda doğru bilgiyi de sorgulayan içeriklere sahiptir. Antik çağdan bu zamana kadar bilgelik yapan filozoflar tarafından yazılmış olan onlarca felsefe kitabı bulunur. Bunun yanı sıra, felsefe kitapları, dünyayı, insanı, doğayı ve evreni de anlamaya çalışırken size rehberlik eder. Felsefenin bakış açısını anlayabilmek, kavramlar ve olaylar karşısında yeni sonuçlar elde edebilmek adına farklı sorular yönlendirilir. Soru ve cevapların yanı sıra, bu anlayışın nasıl şekillendiğini de açıklayan birçok felsefe kitap türü seçenekler arasındadır. 

Hiçliği, doğru varlığı ve yanlışı da araştırmaya imkan tanıyan felsefik kitaplar, kişilerin kendilerini sorgulamadaki en anlamlı rehberlerdir. Aynı zamanda, farklı alt dallara ayrılan felsefe etkileşimli kitap içerikleri arasında, siyaset, ahlak, tarih ve bilim gibi konular da vardır. Bu konularda verimli işler çıkarılması için çeşitli kitap içeriklerini inceleyebilirsiniz. 

Felsefe Nedir?

Latinceden gelen bir kelime olan felsefe, philia ve sophia gibi kelimelerden türemiştir. Tam ismi ise philosophia’dan meydana gelen bilgelik anlayışını açıklar. Bu bilim dalını incelemek için yeni başlayanlar için felsefe kitapları mutlaka okunmalıdır. Filozof olarak bilinen kelime ise bilgeliğe ve bilgiye ulaşan kişiyi ifade etmektedir. Ancak genel olarak, ahlak, gerçeklik, güzellik, kötülük, iyilik, varoluş gibi konularla felsefe bilim dalı ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra, bilim, uzay, dini konular, evren ve insanın da nerede olduğunu sorgulayan bir bilimdir. 

Felsefe, gerçek nedir, nasıl doğru bulunur, bilgi nedir ve bilineni nasıl bilebiliriz gibi sorulara da cevap verir. Genellikle, varoluşçu felsefe kitapları içeriklerinden bu gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Çünkü felsefe bilim dalı, sistemli bir şekilde sorular yöneltir ve doğru bilgiye ulaşmayı amaç edinir. Hemen hemen her konuda akıl yürütmeye dayalı olan felsefe, kavramsal yaklaşımlar, soyut fikirler ve kurulu olan bir bilim ile ortaya çıkar. 

Doğu Felsefesi Kitapları

Felsefe düşünce kitapları arasında yer alan doğu felsefe kitapları, okurların düşünce dünyasını zenginleştirmek için imgeleri anlaşılır bir dille okuyucuyla buluşturur. Bireylerin, farklı bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olan doğu felsefesi kitapları, günlük yaşamdaki problemlerin nedenlerini de irdeler. Aynı zamanda, ahlaki anlamda da kendini gerçekleştirmek ve birey olmak anlamında öğütlere yer veren kitaplardır. 

Doğu felsefesi kitapları, iç huzuru yakalamak isteyen okurlar için de büyük etkiler oluşturacaktır. Genel olarak ahlak kuralları, doğu felsefesi kitaplarıyla ve farklı öğretilerle karıştırılarak sunulan eserlerdir. Farabi felsefe kitapları üzerinden dile getirilen fikir ve düşünceler, uzun seneler süren bilgi birikimi ve tecrübelerden yola çıkarak yazılmıştır. Toplum nezdinde etki bırakan, felsefeci, lider ve düşünürlerin hayatlarına da ilham vermektedir. 

Tarih Felsefe Kitapları 

Felsefe tarihi kitapları, tarih sürecinin nasıl anlam kazandığına ilişkin verileri sunan özelliklere sahiptir. İlk çağ medeniyetleri, bu kitaplarda sistemli olarak ele alınmaktadır. İlerlemeci, anlamacı ve döngüsel ve tarih kavramları hakkında okurlar bilgilendirilir. Batı ve Tarihi felsefik kitaplar, İslam medeniyetlerinin orta çağdaki faaliyetlerini ve felsefik bakış açılarını birleştirerek okurların beğenisine sunar. Genellikle, İslam felsefesinde etki bırakmış olan düşünürlerin görüşlerini ele alan tarih felsefesi kitapları, aynı zamanda Batı felsefesi geleneğine de sistemli bir şekilde yaklaşır. 

Okurların düşünce ve görüşlerinde yeni bir kıvılcım meydana getiren tarih felsefesi kitapları, içerikleri sayesinde, eleştirel bir gözle bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, bireylerin, vizyon elde etmelerine ve tarihsel olayları felsefe yardımıyla ele almasına da olanak sağlar. Tarihi olarak yazılmış olan felsefik kitaplar, aydınlanma dönemine de geniş bir alan bırakmıştır. Yani dönemin politikacıları, sanatçıları, fikir adamlarının hayat hikayelerine de kitaplar da yer verilir. 

Ahlak Felsefesi Kitapları

Felsefe kitap öneri listesi arasında ilk sırada tercih edilebilecek kitaplar arasında, ahlak konulu içerikler yer alır. İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı fikirleri sorgulamak için ahlak felsefesi kitapları yazılmaktadır. Aynı zamanda, toplumsal tartışmalara sebep olan ahlaki değer yargılarını ve ahlaki olayların oluşma süreçlerini sistemli bir şekilde incelemektedir. Böylece okurları düşünmeye yönelten ahlak felsefesi kitap içerikleri, kötü ve iyiyi anlamlandırırken irdelemektedir. 

Ahlak felsefesi eserleri, iyi ve kötünün yanı sıra, özgürlük, sorumluluk, erdem, ahlak yasası, vicdan, mutluluk ve kişisel ödevler gibi kavramları da inceler. Aynı zamanda, bireylerin, ahlaki kurallara aykırı olduğu durumları bildikleri halde yanlışı tercih etmeleri kötü olarak değerlendirilir. Akıl yürütme yöntemiyle yapılan olumlu fiiller ise iyilik kavramını ifade eder. Bu felsefe dalının kavramlarıyla ilgili mevcut olan bütün tartışmalar ise kronolojik olarak ele alınmaktadır. Yani okurların kolayca anlayacakları ve felsefik tartışmalar hakkında fikir sahibi olacakları şekilde sunulmaktadır. 

Din Felsefesi Kitapları

Basit felsefe kitapları arasında yer alan dini içerikli kitaplar, tasavvufi yönü ağır basan konuları ele alır. Bu anlamda yazılan kitaplar, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere, din, felsefe, bilim gibi alanlara rehberlik etmeye yardımcı olur. Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin de istifadesine sunulan dini kitaplar, bu konuda en fazla merak edilen tartışmalı konuları gün yüzüne çıkarmaktadır. Genel olarak, dini eserler, sade bir dil ile ele alınmaktadır. Bu sayede, okurlar tarafından rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Din felsefesi branşında okuyucuların bilgi birikiminin artırılması için kitaplarda bulunan tartışmalar hakkında fikir yürüterek, farklı bakış açıları kazanılmaktadır. Böylece bireylerin düşünce dünyaları da zenginleşerek, vizyon sahibi olmalarına da yardımcı olur. Felsefe hikayeleri kitabı şeklinde de yazılan birçok dini kitap bulunur. Alanında uzman olan, araştırmacı ve profesörler tarafından senelerce biriktirilen bilgi birikimi ve tecrübeler ile yazılan kitaplardır. 

Felsefe Kaynak Kitapları

Felsefe kaynakları kategorisinde yer alan eserler, üniversite ve lisedeki öğrencilerin derslerine yardımcı olacak niteliktedir. Bu alandaki tecrübeler ve bilgi birikimlerinin artırılması için felsefe kaynak kitaplarından destek alınabilir. Kaynak kitapları, yüksek lisans ve tez yazmakta olan öğrencilerin de faydalanacağı özelliklerde yazılmıştır. Genellikle, ilk çağda filozofların çığır açtığı fikirlerin yanı sıra modern düşünürlerin de değerlendirmelerine yer verilmektedir. Bu anlamda yazılmış olan felsefi kurgu kitapları da yer almaktadır. 

Felsefik tartışmalar hakkında fikir yürütmeye olanak sağlayan kaynak kitapları, mantıksal analiz yöntemlerini kullanmak için de beceri kazandırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda, kişilerin yer aldığı evreni ve kendilerini sorgulamalarını sağlayan eserlerdir. Bunun yanı sıra, okurların daha rasyonalist şekilde düşünmelerini de kolaylaştıran kitaplardır. Kaynak kitapları, felsefe tarihini de kapsamlı olarak ele almaktadır. 

Hangi Felsefe Kitabı Okunmalı?
Felsefe kitapları, farklı konuları ele alan bir daldır. Bu anlamda, bakış açılarının değiştirilmesi ve fikir sahibi olabilmek adına mutlaka okunması gereken felsefe kitapları bulunmaktadır. Okunması gereken kitaplar arasında; küçük prens, tanrısal öngörü, özgürlüğe uçuş olarak sıralanabilir. 

Felsefeye Nereden Başlanmalı?
Düşünce tarihinin kronolojik sıralamasını ele alan felsefe bilimi, belli başlı kitaplar okunarak başlanmalıdır. Felsefeye yeni başlayanlar için Platon-Devlet, Aristoteles-Metafizik ve Hobbes-Leviathan kitapları okunabilir. 

Felsefe Neden Okunmalı?

Felsefe okuyan bireyler, toplumdaki konuşmalarıyla bir adım öne geçerler. Aynı zamanda, daha prestijli ve işlevli olarak toplumda daha rahat kendilerini ifade ederler. Felsefe okuyan bireyler, olaylara daha geniş ve kapsamlı bakarlar. 
Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Felsefe Kitapları

7911 ürün listeleniyor
Kitap Film Müzik
Kitap Film Müzik
Kitap
Kitap
Akademik
Akademik
Felsefe
Felsefe
Doğu Felsefesi
Doğu Felsefesi
Batı Felsefesi
Batı Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Felsefe Kaynak ve Başvuru
Felsefe Kaynak ve Başvuru
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesi
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Toplum Felsefesi
Toplum Felsefesi
Marksist Felsefe
Marksist Felsefe
Din Felsefesi
Din Felsefesi
Mantık - Bilgi Felsefesi
Mantık - Bilgi Felsefesi
Eski Yunan Felsefesi
Eski Yunan Felsefesi
Aydınlanma Çağı Felsefesi
Aydınlanma Çağı Felsefesi
Rönesans Felsefesi
Rönesans Felsefesi
19. Yüzyıl Felsefesi
19. Yüzyıl Felsefesi
Varoluş Felsefesi
Varoluş Felsefesi
Felsefe Setleri
Felsefe Setleri
Gece Kitaplığı
Say Yayınları
Fol Kitap
Alfa Yayınları
Çizgi Kitabevi Yayınları
Dorlion Yayınları
Doğu Batı Yayınları
Pinhan Yayıncılık
Metis Yayınları
Eis Yayınları
Ketebe Yayınları
Dergah Yayınları
İş Bankası Kültür Yayınları
Destek Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
Sentez Yayınları
Kişisel Yayınlar
Zeplin Kitap
Benekli Kedi
BilgeSu Yayıncılık
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Premium Fırsatları
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 40 / 7911 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?