İnteraktif
Görüntülü Akademi Kpss Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 Dvd

Görüntülü Akademi Kpss Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 Dvd

İnteraktif
%
(Kargo Bedava)
(Kargo Bedava)
İlk yorumu sen yaz
Bu ürünle ilgili fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaş.
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033037/213021/234456/60003640/60003668

Görüntülü Akademi Kpss Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 Dvd

Görüntülü Akademi Kpss Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 Dvd1.DVD

-Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

-Türk Adı

-Türklerin İlk Ana Yurdu

-Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri Ve Sonuçları

-Asya Hun Devleti

-Kavimler Göçü Ve Avrupa Hun Devleti

-Kavimler Göçü

-Kök Türk Devleti

-Uygur Devleti

-Diğer Türk Devletleri Ve Toplulukları

-Avarlar

-Bulgarlar

-Hazarlar

-Macarlar

-Peçenekler

-Kıpçaklar

-Oğuzlar

-Sabirler

-Başkırtlar

-Türgeşler

-Kırgızlar

-Karluklar

-Kimekler

-İlk Türk Devletleri Soru Çözümleri

2.DVD

-İslamiyetin Doğuşu Ve Yayılışı

-İslamiyet Öncesi Dünyanın Durumu

-İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

-Hz. Muhammedin Peygamberlik Öncesi Hayatı

-Hicret Ve Medine Dönemi

-Dört Halife Dönemi

-Hz. Ebubekir

-Hz.Ömer

-Hz. Osman

-Hz. Ali

-Emeviler Devleti

-Abbasiler Dönemi

-İslam Tarihi Ve Uygarlığı Soru Çözümleri

3.DVD

-Türklerin İslamiyeti Kabulü

-Mısır’da Kurulan İlk Türk Devletleri

-Karahanlılar Devleti

-Gazneliler Devleti

-Büyük Selçuklu Devleti

-Türk İslam Devletleri Soru Çözümleri

4.DVD

-Malazgirt Savaşından Sonra Anadoluda Kurulan Beylikler Ve Devletler

-1.Dönem Beylikler

-Danişmentliler Beyliği

-Saltuklular

-Mengücekliler

-Artuklular

-Çaka Beyliği

-Türkiye Selçuklu Devleti

 -Türkiye Selçuklu Devleti Kültür Ve Medeniyeti

-Haçlı Seferleri

-Nedenleri

-Türkiye Tarihi Soru Çözümleri

5.DVD

-Beylikten Devlete Geçiş

-Osman Bey Dönemi

-Orhan Bey Dönemi

-Balkanlarda Yapılan Fetihler

-Osmanlı Devletinin Kuruluşu

-XIV.Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Ve Avrupa

-Kayıların Anadoluya Gelişi Ve Yerleşimi

-Yıldırım Beyazıd Dönemi

-I.Mehmet ve II.Murat Dönemleri

-Fetret Devri (1402-1413) ve 1.Mehmet Dönemi

-Çelebi Mehmet Dönemi

-II.Murat Dönemi

-Osmanlı Kuruluş Dönemi Kültür Ve Medeniyeti

-Osmanlı’da Devlet Anlayışı

-Osmanlı Ordusu

-Beylikten Devlete Geçiş Soru Çözümleri

6.DVD

-İstanbul’un Fethi

-Fatih Dönemindeki Diğer Askeri ve Siyasi Gelişmeler

-Fetihler

-Osmanlı Merkez Teşkilatı

-Osmanlı Taşra Teşkilatı

-Osmanlıda Eğitim

-Osmanlıda Ordu

-Avrupadaki Gelişmeler

-Yavuz Sultan Selim Dönemi

-16.Yüzyılda Osmanlıda Ekonomik Faaliyetler

-Toplum Yapısı

-Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

-Batıdaki Gelişmeler

-Osmanlı Hukuk Sistemi

-Osmanlıda Bilim Ve Teknoloji

-Osmanlılarda Eğlence

-Reform Hareketleri

-Dünya Gücü Osmanlı Soru Çözümleri

7.DVD

-17.Yüzyılda Avrupadaki Gelişmeler

-Otuzyıl Savaşları

-17.Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

-17.Yüzyılda İç İsyanlar

-17.Yüzyılda Islahatlar

-IV.Mehmet Dönemi

-17.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Kültür,Bilim,Sanat Ve Mimari

-Arayış Yılları Soru Çözümleri

8.DVD

-17.Yüzyılda Osmanlı Devleti Ve Avrupa

-3.Ahmet Dönemi(Lale Devri)

-18.YY’da Avrupa’da Bilim ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler

-Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri

-Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

-3.Selim Dönemi(Nizam-ı Cedid)

-18.Yüzyılda Osmanlı Devletindeki Değişim Ve Islahatlar

-18.Yüzyılda Değişim Ve Diplomasi Soru Çözümleri

9.DVD

-19.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa

-II.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları

-Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Değişmeler

-Tanzimat Fermanı

-Kırım Savaşı

-Islahat Fermanı

-1.Meşrutiyet

-1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı

-2.Meşrutiyet

-19.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler

-20.Yüzyılda Osmanlı Devleti Ve Savaşlar

-Trablusgarp Savaşı

-Balkan Savaşları

-1.Dünya Savaşı Ve Osmanlı Devletinin Sonu

-1.Dünya Savaşı Nedenleri

-En Uzun Yüzyıl Soru Çözümleri

10.DVD

-Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

-Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

-Mustafa Kemal’in Kişisel Özellikleri

-Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Soru Çözümleri

11.DVD

-1.Dünya Savaşının Nedenleri

-1.Dünya Savaşında Osmanlı

-1.Dünya Savaşının Sonuçları

-Mondros Ateşkes Antlaşması

-Wilson İlkeleri

-Paris Barış Konferansı

-İzmir’in İşgali

-Kuvayi Milliye Ve Cemiyetler

-Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

-Havza Genelgesi

-Amasya Genelgesi

-Erzurum Kongresi

-Sivas Kongresi

-Amasya Görüşmeleri

-Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli

-Büyük Millet Meclisinin Açılması

-Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar

-Sevr Barış Antlaşması

-Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Soru Çözümleri

12.DVD

-Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması Ve Cepheler

-Batı Cephesi

-İkinci İnönü Savaşı

-Eskişehir-Kütahya Savaşları

-Sakarya Meydan Savaşı

-Büyük Taarruz Ve Baş Komutanlık Meydan Savaşı

-Mudanya Ateşkes Antlaşması

-Milli Mücadele’nin Sanat Ve Edebiyata Yansımaları

-Kurtuluş Savaşında Cepheler Soru Çözümleri

13.DVD

-Türk İnkılabının Genel Özellikleri

-Lozan Barış Antlaşması

-Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi

-Cumhuriyet ‘in İlanı

-Laik Devlet Yolunda Halifeliğin Kaldırılması

-Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

-Cumhuriyete Yönelik Tehditler Ve Sonuçları

-Şeyh Sait Ayaklanması

-Medeni Kanunun Kabulü Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

-Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

-Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler

-Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

-Sosyal Ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

-Türk Kadınına Sağlanan Haklar

-Atatürk Döneminde Kültür –Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar

-Atatürk Döneminde Kültür ,Di l Ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

-Atatürk’ün Geleceğe Yönelik Hedefleri

-Türk İnkılabı Soru Çözümleri

14.DVD

-Atatürkçü Düşünce Sistemi

-Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

-Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

-Cumhuriyetçilik

-Milliyetçilik

-Halkçılık

-Devletçilik

-Laiklik

-Inkılapçılık

-Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak Ve Onların Devamlılığını Sağlama

-Milli Güç

-Atatürkçülük Ve İlkeleri Soru Çözümleri

-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

-1923-1930 Arası Türk Dış Politikası

-1930-1939 Arası Türk Dış Politikası

-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Soru Çözümleri

15.DVD

-1.Dünya Savaşı Ve Sonuçları

-SSCB nin Kurulması Orta Asya’daki Türk Devletleri Ve Toplulukları

-Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması

-Uzak Doğuda Yeni Bir Güç Japonya

-1929 Dünya Ekonomik Krizi

-İki Savaş Arası Dönemde Dünya

-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

-20.Yüzyıl Başlarında Dünya Soru Çözümleri

16.DVD

-Yeni Bir Savaşa Doğru

-Savaş Yılları

-Barışa Doğru

-Savaşın Etkileri

-Savaş Yıllarında Türkiye

-II.Dünya Savaşı Soru Çözümleri

-Blokların Kuruluşu

-Paylaşılmayan Ortadoğu

-Uzakdoğu’da Çatışma

-Asya Ve Afrika’nın Kurtuluşu

-Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

-Soğuk Savaş Döneminde Dünya

-Soğuk Savaş Dönemi Soru Çözümleri

17.DVD

-Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

-Yumuşama Dönemi Çatışmaları

-Barış İçinde Birarada Yaşama

-Arap-İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları

-Uluslararası Politikada Petrol’un Yeri

-İran-Irak Savaşları

-Yumuşama Döneminde Dünya

-Türk Dış Politikası         

-Türkiye’de Bunalım Yılları

-Yumuşama Dönemi Soru Çözümleri

18.DVD

-SSCB’de Değişim Ve Sonuçları

-Asya’da Yeniden Yapılanması

-Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar

-Türkiye ve Avrupa Birliği

-Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar

-Orta Doğu ve Afganistan’daki Gelişmeler

-Dünyadaki Gelişmeler

-Değişen Dünya Ve Türk Dış Politikası

-1980 Sonrası Türkiye

-Küresel Sorunlar

-Küreselleşen Dünya Soru Çözümleri

19.DVD

- KPSS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

20.DVD

 -KPSS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

21.DVD

-KPSS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

22.DVD

-KPSS Tarih Rehberlik DVD si
Yayın Evi İNTERAKTİF
Diğer
Yurtdışına Satış Yok
Stok kodu KINTERAKTIF02811
Görüntülü Akademi Kpss Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 Dvd Yorumları
Kapat Ürün Yorum Kriterlerimiz

Ürünle ilgili görüşlerinizi paylaştığınız için müşterilerimiz adına teşekkür ederiz.

Hepsiburada’da yer alan ürün yorumları, müşterilerimizin satın aldıkları veya kullandıkları ürünlere dair değerlendirmelerini içerir.

Ürün veya markayla ilgili bilgi veren, ürüne ve kullanımına dair artı ya da eksi özellikleri yazan, tedarik ve teslimat sürecini değerlendiren yorumlar onaylanarak ürün sayfasında yer alır.

Hakaret, argo veya alaycı tavır içeren, fiyat bilgisi verilen, soru sorulan, link verilen, karşılaştırma yapılan, 1-2 kelime olup yeterli bilgi içermeyen yorumlar onaylanamamaktadır.

Bu kriterlere göre incelenen yorumlar, kısa bir değerlendirme sürecinden geçer, uygunsa onaylanarak ilgili ürün sayfasında yer alır. Değerlendirme süresi, yorumların geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

İncelediğiniz bu ürünü,
alışveriş kredisi ile satın almak için detayları inceleyin;
Alışveriş Kredisi Detayları
Alışveriş Kredisi Nedir?
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!

Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın. İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
Nasıl Kullanırım?
1
Alışveriş kredisi kullanmak istediğiniz bankayı seçin
Ödeme adımında Alışveriş Kredisi ile ödemeyi seçin. Müşterisi olduğunuz bankaya Hepsiburada üzerinden giriş yaparak krediyle ödeme sürecini başlatın.
2
İstediğiniz vade ile başvurunuzu tamamlayın
Bankanıza güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol edin ve size uygun vade seçeneği ile başvurunuzu tamamlayın.
3
Krediniz anında onaylansın, siparişiniz ayağınıza gelsin
Sepet tutarınız kadar ihtiyaç kredisi anında onaylansın. Size sadece alışverişinizi tamamlamak kalsın.
Örnek Alışveriş Kredisi Tabloları
Vade Taksit Tutarı Toplam Tutar
tüm vade seçeneklerini görüntüle
Taksitli Satış Detayları

Ürüne Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar

Önemli Not

Fiyat Satıcı Kampanya Kargoya Veriliş Tarihi
%
Ekstra indirimli fiyat
--
tarihinde stoklarda olacaktır.
--
Aşağıdaki kampanyalar, satıcısı olan ürünlerde geçerlidir.
BAŞA DÖN