Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler ne işe yarar?

Hangimiz sağlıklı ve uzun bir yaşam istemeyiz ki? 19. yüzyıl ile birlikte gelişen tıp, artık sağlıklı ve uzun bir yaşam için vazgeçilmez bir noktada. İnsan oğlunun sağlıklı yaşamı arama yolunda geliştirdiği, doğadan ilhan alan homeopati, uzun zamandır sağlık yaşam için alternatif.

Nedir bu homeopati?

Homeopati kelimesi Latince “Homoios” anlamına gelen benzer ve hastalık anlamına gelen “pathos” kelimelerinin yan yana gelmesiyle oluşur ve bu iki kelime terapötik bir yöntem olan homeopatinin temel prensibini anlatır: sağlıklı bir insanın aldığı bir madde, onda hangi hastalığa benzer belirtilere yol açtıysa o hastalığa gerçekten yakalandığında bu madde tedavi edici olur.   

Tedavi ilkesi olarak benzer benzeri tedavi eder mantığıyla hareket eden homeopati, genel kanının aksine sadece bitkisel bir tedavi yöntemi değildir. Bu yöntem hayvansal ürünleri ve mineralleri de tedavi amaçlı kullanır. Klasik tıbbın aksine homeopati, her hastalığın belirtilerini tedavi edilmesi gereken durumlar olarak değil; belirtileri bir yol haritası olarak kullanır ve hastalığı kökten tedavi etmeyi hedefler.

Yaşam enerjisini dengeleyen tedavi 

Bir semptomlar bütünü olan hastalık, insanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli olan dengeli bir yaşam enerjisinde oluşan bir sorunun habercisidir. Homeopati yaşam enerjisini yeniden dengelemek için hastalığı iyileştirmeyi hedefler ve hastalığın iyileşmesiyle semptomlar ortadan kalkar.

Ateş, öksürük, bağırsak sorunları ya da cilt problemleri bedenimizdeki yaşam enerjisinin bir hastalığa bağlı olarak bozulmasının bir göstergesidir. Homeopatik tedavi, bedeni ve ruhu bir bütün kabul ederek asıl sorunun semptomlar olmadığını bu semptomlara neden olan hastalığın ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. 

Homeopatik ilaçlar   

Homeopatide kullanılacak ilaçların en üst düzeyde fayda sağlaması için bir takım doğal özler birçok kez işleme tabi tutulur. Doğal özeler defalarca damıtılarak en saf haline getirilir. Saflaşan doğal özeler yapabilecekleri yan etkilerden de tamamıyla arınmış olur. Bu saf özler insan vücudunda birden çok hastalığa neden olan ana bozulmaya odaklanır.

Klasik tıbbın aksine benzer semptomlar gösteren her hastaya tek ilaçla iyileştirmeye çalışmaz. Her hastayı tekil bir öykü olarak ona has formüller geliştiren bu yöntem, aslına bakarsanız bir enerji tedavisidir. Hasta bedeni enerji olarak dengesizleştiğinden bu enerjinin yeniden dengelenmesi bedenin hastalığı yenmesine yardımcı olacaktır. 

Homeopatik ilaçlar bedenin kendi enerjisiyle çalıştığından tümüyle zararsızdır. Yediden yetmişe herkesin güvenle kullanabileceği bu ilaçlar bebekler ve hamile kadınlar içinde bir çare olmaz niteliği taşır. Homeopatik tedavi ilk olarak hastalığın alevlenmesine daha sonra iyileşme aşamasına geçilmesini öngörür. Hastalıkların isimlerinin önemsiz olduğu bu tedavi yönteminde kullanılan ilaçlar, bedeni bir makine gibi parça parça olarak değil bütüncül olarak tedavi eder.

Homeopatik tedavide yanlış bilinenler 

-Homeopatik tedavi doğru uygulandığında bir zararı olmaz; fakat yan etki benzeri bir reaksiyon görülebilir.

-Homeopati bir plasebo değildir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir.

-Başka ilaçlar kullanmak durumunda olunduğunuzda homeopati doktorunun bilgisi olmalıdır. Bazı ilaçlar homeopatik tedavinin doz ayarlamasında etkili olmaktadır.

-Homeopatik tedavi sadece bitkisel bir tedavi yöntemi değildir. Hayvansal kaynakların kullanılabileceği gibi mineraller ve bazı metallerde tedavide yer alır.

-Homeopati her hastalığı iyileştirmez. Homeopati bedenin iyileşme enerjisini destekler. Uzun süreli ya da kalıcı hastalıklarda tedavi mümkün olmayabilir.

Sizde şifa yolculuğunuzda homeopati ile tedaviyi merak ediyorsanız Levent Buda’nın Homeopati kitabında daha fazla bilgiye ulaşabilir, başka bir doğal şifalanma yöntemi olan aromaterapi için Aromaterapi hakkında her şey içeriğimize göz atabilirsiniz.