Teknolojinin Kalbi Burada Atıyor: Silikon Vadisi

Yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelen İnternet ve bilgisayar teknolojileri, her geçen gün gelişimlerini sürdürüyor. Teknolojinin gelişimi, bu konuda emek ve para harcayan teknoloji firmaları sayesinde hızlanıyor. Kimi, bir bodrum katında kimi, bir garajda kimi de bir karavanda iş hayatına başlayan bu firmalar, bugün itibarıyla yüzlerce milyar dolarlık teknoloji pazarına hükmediyor.

Başlangıçta dağınık şekilde çalışmalarını sürdüren teknoloji firmaları, ilerleyen zaman içinde belirli alanlarda toplanmaya ve çalışmalarını bu merkezler etrafında yürütmeye başladı. Hükûmetlerin, üniversitelerin ve büyük yatırımcıların destekledikleri bu çalışma şeklinin günümüzdeki örnekleri teknopark olarak da adlandırılıyor. Aşağıda bu tür yapılanmanın ilki ve en ünlüsü olan “Silikon Vadisi/Silicon Valley” ele alıyor.

Silikon Vadisi Nedir, Nerededir?

Kaynak: Theregistrysf

Silikon Vadisi, günümüzün büyük teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan bölgenin adıdır. Amerika’nın California eyaletindeki San Fransisco Vadisi’nin San Jose şehrinde yer alır. Bölgenin “Silikon Vadisi” olarak adlandırılma sebebi, bu bölgede fazla sayıda silikon çip üreticisi firmanın bulunması ile alakalıdır. Yaklaşık elli yıllık bir geçmişe sahip olan vadi, günümüzde de dünyanın en önemli teknoloji firmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarının merkezleri, Silikon Vadisi’nde yer alır.

Silikon Vadisi’nin Tarihi

Kaynak: CEF NorCal

Silikon Vadisi’nin oluşmasında ve gelişmesinde Stanford Üniversitesi, çok etkili olmuştur. Amerika’nın en saygın üniversiteleri arasında yer alan kurum, öğrencilerinin bu bölgede teknoloji konusunda çalışmalar yapmasına destek vermiştir. Vadide faaliyet göstermeye başlayan ilk büyük şirketlere General Electric ve Kodak, örnek gösterilebilir. Bu ilklerin ardından bugün dünyanın en büyük teknoloji firmaları konumuna gelmiş markalar da vadideki yerlerini hızla almıştır. Google, Oracle, Apple, Intel, HP, Facebook, Twitter, Cisco, akla gelen ilk örneklerdir.

Silikon Vadisi’nde Yaşam

Kaynak: Visit California

Silikon Vadisi; en çok girişimciler, üniversite mezunları ve teknolojiye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Bölgede büyük firmaların merkez ofislerinin yanında Co-working Space olarak adlandırılan, paylaşımlı ofislerde çalışma imkânı da vardır. Bu tür bölgeler, özellikle serbest çalışma şeklini tercih edenler tarafından değerlendirilir. Silikon Vadisi, dünyanın en önemli teknoloji merkezi olması dolayısıyla çok fazla göç alan bir bölge olarak dikkat çeker. Vadide faaliyet gösteren firmalar, çalışanları için uygun ve cazip ortamlar sunar. Çalışanların rahat edebilmesi için pek çok hizmet, firmalar tarafından çalışanlarına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunlara rağmen bölge çalışanları arasında sözleşmeli çalışma, çok tercih edilen bir çalışma şekli değildir. Dolayısıyla çalışanların firmalar arasında geçiş yapmaları da oldukça kolaydır. Bu anlamda bakıldığında bölge, dışarıdan beyin göçü alan bir bölge olmasının yanında firmalar arasında da sürekli bir beyin göçü olduğu görülür. Silikon Vadisi, oldukça verimli bir çalışma mekânı olarak öne çıkar.  Silikon Vadisi’nde üretim süreçleri, oldukça hızlı gerçekleşir. Her yanlışlık ve hata, kısa zamanda düzeltilir ve yenilikçi her düşünce, hemen değerlendirilir.

Silikon Vadisi, sadece teknoloji merkezi değil; aynı zamanda eğlence ve kültür merkezidir.

Silikon Vadisi’nin Başarısının Ardındaki Sır

Kaynak: CNBC

Silikon Vadisi, hem ilk olması hem de oluşturduğu ekosistem sayesinde en çok tanınan teknoloji merkezi olma unvanını uzun zamandır korumaktadır. Vadinin lider konumu, elbette ki tesadüf değildir. Bu başarı, belli kıstaslar sayesinde elde edilmiştir.

Silikon Vadisi, hem üniversiteler hem de hükûmet tarafından desteklenen ve bu özelliği sayesinde de özel sektörün rağbet ettiği bir alandır. Üniversitelerin sağladığı insan gücüne, devletin sağladığı kolaylıklar ve özel sektörün finans gücü eklendiğinde Silikon Vadisi, önemli bir teknoloji üretim alanı hâlini almaktadır. Vadi’nin pazar payı, bir trilyon dolar seviyesindedir. Dünyanın pek çok noktasından beyin göçü alan bölge, zeki girişimcilere kısa zamanda zengin olma yolları sunar.

Yatırımcılar ve Girişimciler Açısından Silikon Vadisi

Kaynak: siliconvalleyaircharter

Bölge, güçlü yatırımcıların en önemli yatırım alanlarının başında gelir. Teknolojik ürünlerin dünya üzerindeki yayılma hızını kavrayan ve doğru ürün ile dünya piyasasında yer edinmek isteyen yatırımcılar, bölgeyi özellikle tercih etmektedir. Bu durum, yatırımcı arayan girişimcilerin de kısa sürede finansal destek sağlamaları anlamına gelir. Bir teknoloji vahası olan Silikon Vadisi, sadece teknoloji üreten firmalarının karargâhları olarak değil; aynı zamanda konferans merkezleri, eğlence merkezleri ve lüks otellerin bulunduğu bir cazibe merkezi olarak da ilgi odağıdır. Bu özellikleri ile yatırımcıların bölgeye gelmeleri ve bölgeyi tanımaları, daha da kolaylaşır. Bölge, aynı zamanda genç girişimciler açısından bir okul niteliğindedir. Teknolojinin her alanı ile ilgili pek çok firmanın bir arada bulunduğu bölge, aynı zamanda teknoloji konusunda ün yapmış insanların da bir arada bulundukları bir ortam sunar. Dünyaca ünlü ve başarılı insanlar ile aynı ortamlarda çalışmak, genç kuşak için oldukça teşvik edici bir atmosfer oluşmasını sağlar.

Silikon Vadisi’nde yatırımcılar ve girişimciler, kolayca bir araya gelebilir.

Teknopark Kavramı

Kaynak: Break into Tech

Dünya genelinde ve ülkemizde uzun zamandan beri kurulmaya başlanan teknoparklar da Silikon Vadisi benzeri bir çalışma şeklini esas alırlar. Genellikle üniversiteler bünyesinde oluşturulan bu alanlar, girişimcilere ve öğrencilere bir arada çalışma fırsatı tanır. Ar-Ge faaliyetleri konusunda çalışmalar yapan firmalar ile bu konuda faaliyet yürüten üniversite birimleri, beraber çalışabilirler. Hükûmetler tarafından da desteklenen teknoparklar, teknolojik imkânların daha ucuz ve daha kolay ulaşılabildiği merkezler olmaları sebebiyle teknoloji geliştiren firmaların da rağbet ettikleri alanların başında gelir. Teknoparkların artması ve bu merkezlerde teknoloji üretimi, ekonomik açıdan fayda sağlar ve teknoloji konusundaki dışa bağımlılığı azaltır.