ÜST

K1 – K2 Belgesi ve Ulaştırma Sektöründeki Önemi 

K1 ve K2 belgeleri, kara taşımacılık alanında faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir gerekliliktir. K1 – K2 belgeleri, taşımacılık faaliyetlerinin sistemli ve güvenilir bir şekilde uygulanmasını sağlamak için devlet tarafından düzenlenir. İster sektöre yeni başlamış bir işletme olun, ister bu konu hakkında bilgi almak isteyen bir profesyonel, ulaştırma alanında önemli bilgileri öğrenmeniz oldukça önemlidir. 

K1 Belgesi Nedir? 

Ulaştırma alanında önemli bir belge olan K1 Belgesi, yurt içinde ticari alanda eşya taşımacılığı yapan firmaların sahip olması gereken evrakların başında yer alır. Tüzel ve gerçek vergi mükelleflerinin K1 Belgesine sahip olması zorunludur. K1 belgesi örneği incelendiğinde belgede; veriliş ve geçerlilik tarihi, yetki belgesine sahip kişi veya şirketlerin ünvanı ve adres bilgileri, vergi dairesi ve ticaret sicil numaralarının yer aldığı görülür. 

K1 Belgesi Nasıl Alınır? 

K1 belgesi, eşya taşımacılığını ticari amaçla yapan gerçek veya tüzel kişilere verilen bir belge türü. K1 belgesini edinmek isteyen kişi ya da şirketler gerekli belgelerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na fiziksel şekilde başvuru yapabilir. K1 belgesi için başvuru yapmak isteyenler yetkili birimler ile e-Devlet üzerinden de başvurularını yapabilirler. E-devlet üzerinden başvuru süreçleri daha çabuk sonuçlanabilir. K1 belgesi başvurularında şahısların kendisi başvururken şirket başvurularında şirket ortaklarından bir tanesinin başvuruda bulunması yeterli.

K1 Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler ve Şartlar Gereklidir?

K1 belgesini edinebilmek için birçok farklı belge ve şartların uygunluğu aranmaktadır. K1 belgesi uygunluk şartları listesi şu şekilde:

 • K1 belgesi alabilmek için başvuru yapacak kişilerin üzerlerinde en az 3 tane birim taşıtı olması gerekir. 
 • Taşıt sayısı üçten az ise belge başvurusundan önce taşıt sayısının istenen şarta göre düzenlenmesi gerekir.
 • Kamyon, çekici ve kamyonetlerin ağırlıklarının toplamı 110 tondan az olmamalı.
 • Sahibi olunan şirketin en az 10 bin TL sermaye sahip olmalı,
 • Başvurusu yapılan araçlar 20 yaşından yaşlı olmamalı.

Kayıt için gerekli evraklar ise;

 • Ticaret veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Faaliyet Belgesi,
 • Nace koduna sahip faaliyet belgesi,
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Sahip, ortaklar ve yöneticilerine ait T.C Kimlik Numaraları, kimlik fotokopileri,
 • Sahip, ortak ve yöneticilere ait adli sicil kaydı, 
 • Temsil edenlerin noter onaylı imza sirküsü
 • Merkez şubenin kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
 • Mükellefiyet yazısı
 • Ticari araçlar için ada kayıtlı, muayenesi yapılmış taşıt ya da taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri

K1 Belgesi Ne İşe Yarar?

Eşya taşımacılığı yapan şirketlerin ve kişilerin K1 belgesini edinmesi gerekir. Belge edinme bir yasal zorunluluk olup bu belgeyi elinde bulundurmayanlar ticari anlamda taşımacılık yapamaz. K1 belgesine sahip şirketlere 75 tona kadar eşya taşıma izni sunulur. Şirket dışında kişi olarak K1 belgesine sahip kişilerin taşıma sınırı 25 ton olarak belirlenmiştir. K1 belgesi, taşınacak eşyaların ya da malların güvenliklerini de kapsar. Yaşanabilecek zarar durumlarında eşyasını taşıtan kişiler hak iddia edebilirler. Yetki belgesi sahipleri, kargo ya da eşyaları teslim aldıktan sonra teslim edecekleri ana kadar kargo veya eşyaların başına gelebilecek her türlü zararlardan, kayıp durumlarından, çalınmasından, korunmasından kısacası tüm güvenliğinden sorumludur.

K1 Belgesi Fiyatı

K1 belgesi fiyatı, başvuru detaylarına göre değişiklikler gösterir. 2023 yılı ile birlikte ilk kez başvuru yapacak şirketler veya kişiler için ödeme tutarı 5 bin TL ile 18 bin TL arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı pay ve ek ücretler de bu tutara dahildir. Yeni eklenecek her araç için yaklaşık bin TL ile 2 bin Tl arası bir kayıt ücreti alınır.
K1 Belgesi Kim Tarafından Verilir?
K1 belgesi edinmek için başvuru yapacak kişiler belgelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayı ile alabilir. Bakanlık başvuruları 15 iş günü içerisinde tamamlar. K1 belgesi için kişiler, bakanlığın il ya da ilçe müdürlüklerine gereken belgeler ile başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilir. 

K2 Belgesi Nedir? 

K2 belgesi, kamyonlar veya kamyonetler ile yurt içinde ticari bir amacı olmadan hususi taşıma yapacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen bir belge. K1 belgesinden farkı ticari olarak taşımacılığın yapılmaması. Ticari bir taşıma yapılmadığı için nakliye faturası düzenlenmez ve üçüncü kişilerin eşya ve malları taşınmaz. Şirketler kendi taşımacılık faaliyetleri için K2 belgesini edinirler. 

K2 Belgesi Nasıl Alınır?

K2 belgesi için kişilerin istenilen evrakları ellerinde bulundurması ve belirlenen yükümlülükleri sağlaması halinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir. Teslim edilen evraklarda bir eksiklik görülmez ise yaklaşık 15 iş günü içinde süreç tamamlanır. Bakanlığın ilgili müdürlüklerine fiziki olarak başvuru yapılabileceği gibi e-Devlet aracılığı ile de başvurular yapılabilir. E-Devlet sistemindeki “Kurumlar” bölümünden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili sayfasına ulaşarak başvurular yapılabilir. K belgeleri çıkarma başvuruları gibi sorgulama işlemleri için de e-Devlet kullanılabilir. 

K2 Belgesi Almak İçin Neler Gereklidir?

K2 belgesi edinebilmek için gerekli olan belgeler listesi K1 belgesi için gerekli olan belgelerle neredeyse aynı. Gerekli olan belgeler aşağıdaki gibi;

 • Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu
 • Yetki Belgesi Başvuru Formu
 • Noter Onaylı imza sirküsü
 • Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı örneği ve aslı
 • İşyerinin merkez şubesinin kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
 • Mükellefiyet yazısı
 • Şirketin sermayesini gösteren evraklar
 • Ticaret Odası ve Esnaf Sanatkarlar Odası faaliyet belgeleri
 • Kayıt edilen araca ait muayene, tescil ve trafik belgeleri.

K2 belgesi önceden alınan ve süresi dolmuş araçlar için yeniden belge alınması ya da süresinin uzatılması gerekir. Belge yenileme ve uzatma işlemleri için ise ödenmesi gereken tutar farklılık gösterir. En az bir araca sahip olmak gerekir. K2 belgesi almanın şartları K1 belgesi ile aynıdır ancak aralarındaki farklardan biri taşınan yükün araç sahibinin kendi malı olması şeklinde belirtilebilir. Diğer fark ise minimum bir araca sahip olması şartı. Araç şahsi amaçlar dışında kullanılacaksa K2 belgesinin alınması yasal zorunluluktur ve aracın ruhsatında minibüs kaydı varsa K2 belgesi alınma zorunluluğu aranmaz.

K2 Belgesi Ne İşe Yarar?

Firmalar kendi işleri için yapacağı bütün taşımacılık hizmetlerini K2 belgesi ile yürüterek diğer nakliye firmalarına ücret ödemez, bu durum maliyetlerin azaltılmasında yardımcı olur. Hususi taşımalarda kullanıldığı için oluşabilecek olumsuz durumların çözümlenmesini sağlar.

K2 Belgesi Fiyatı

K2 belgesi ücretleri başvuruda bulunulacak araçların durumlarına göre farklılık gösterebilir. Belge fiyatı yaklaşık 5 bin TL ile 20 bin TL bandında. Kamyonet ile yapılacak taşımacılık durumları için %75 indirim sağlanır.

K1 ve K2 Belgesi Gümrük İşlemlerinde Hangi Amaçlarla Kullanılır?

K belgesi edinme şartları hususunda K1 ve K2 belgeleri arasında büyük farklar olmadığı gibi gümrük işlemlerinde de durum benzer. K belgelerine sahip olmak, diğer ülkelere taşınacak eşya veya malların kontrol altında ve güvenilir durumda olmasını ifade eder. Transit işlemlerin gümrük şartlarına uygun olması da bu belgeler sayesinde onaylanır ve gümrük işlemlerini hızlandırır.