ÜST

SQL Veritabanının Avantajları Nelerdir? – SQL Nedir?

Structured Query Language sql açılımı olarak bilinir. Çevrilmiş anlamı ise yapılandırılmış sorgu dilidir. Bilgisayar ortamına aktarılan verilerin depolandığı belirli bir alana veri tabanı denir. İnternette var olan bütün içeriklerin verisi veri tabanında depolanır. Sql veri tabanı ise yapılandırılmış bir veri kümesini depolayan tablo modelidir. Bilgisayar ortamına aktarılmış olan her türlü bilgi veri olarak adlandırılır. Sql veri tabanı uygulaması olarak kullanıcıların aramak istediği veriyi bulmayı sağlar.

Veri modellemesinde SQL ile birçok işlem yapılabilir. İşlemler şu şekilde olabilir:

 • Veri tabanında bulunan verilerin üzerinde sorgulama yapılabilir.
 • Veri tabanından veri çekilebilir.
 • Veri tabanındaki veriler güncellenebilir.
 • Güncel veri tabanına yeni veri işlenebilir.
 • Veri tabanındaki bulunan verilerin bir kısmı veya tamamı silinebilir.
 • Veri tabanı üzerindeki verileri kullanarak yeni bir tablo oluşturulabilir.
 • Veri tabanına ulaşım izinleri denetlenebilir.
 • Yeni ve güncel bir veri tabanı oluşturulabilir.

Veri tabanı sistemi, farklı veri tabanları ile birlikte çalışabilen programdır. Veri tabanı sistemlerinde genellikle hazır şablon, oluşturucu ve kurucu vardır. En yaygın kullanılan çeşidi MySQL’dir. Açık kaynaklı olduğu bilinir. Lisans ücretinin olmadığı da bilinir. Lisans ücreti olmaması sebebiyle işletmeler tarafından sık tercih edilir.Sık tercih edilen diğer bir veri tabanı da Oracle’dır. Çeşitli sektörlerde kullanıma uygundur. SQL Server, Microsoft SQL veri tabanı yönetim sistemidir. SQL Server, Windows işletim sistemlerinin tüm ana sürümlerinde kullanılabilir. En çok tüketici yazılımlarında ve web sunucularının tercihidir.

SQL Sistemi

SQL sisteminin çalışması için belirli komutlar verilir. Komutlar, sorgu olarak adlandırılır. Sistem de bu sorguyu girdi olarak alır ve istenen çıktıyı verir. Sorgu üç aşamada derlenir.

Ayrıştırma: SQL sorgusunun ilk aşamasıdır. İlk aşamada yüksek seviyeli dil düşük seviyeli dile dönüştürülür. Bu sebeple sql sorguları ilişkisel cebirsel ifadelere çevrilir.

Bağlama: Aynı sorgu farklı şekillerde yazılabilir. Sorgu iyileştirici, sorguyu en verimli sorgu olacak şekilde ayarlar.

Optimizasyon: Etkili sorgu yürütme için tüm olası kombinasyon ve permütasyonlar oluşturulur. Daha sonra optimize edilmiş sorgu değerlendirilir. SQL’ de bazı işlemleri gerçekleştirmek için belirli komutlar vardır.

SQL Komutları

DQL: Veri sorgulama ve veri kontrolü sağlamak için kullanılan dil olarak bilinir. Veri tabanından sorgulanan veriyi bulmaya yardım eder. SQL komutu ise select olarak bilinir.

DDL: Veri tanımlama dili olarak bilinir. Bir veri tabanı oluşturulabilir, yapısı kategorize edilebilir ve imha edilebilir. DDL, veri tabanı şemasının açıklamasını gösterir. Veri tabanında değişiklik yapılmasını sağlayan dildir. SQL komutları olarak bilinen komutlar şu şekildedir: rename, create, alter, comment ve truncate’dir.

DML: Veri üzerinde işlem yapabilmeyi sağlayan dil olarak tanımlanır. Veri tabanında bulunan verileri saklamak, silmek, değiştirmek, güncellemek için kullanılan bir dildir. DML komutlarından bazıları sqlupdate, insert, delete, merge olarak bilinir.

DCL: Veri kontrol dili olarak adlandırılır. DCL, şema nesnelerinin diğer kullanıcılara erişimini sağlamak ya da engellemek için kullanılır. DCL komutları: grant, revoke olarak bilinir.

TCL: İşlem kontrol dili olarak adlandırılır. Veri tabanı işlem yönetimi olarak da adlandırılabilir. İşlem ya başarılı ya da başarısız olur. SQL komutları: commit, rollback, savepoint olarak bilinir.

SQL Ne İşe Yarar?

Temel özelliği tablo şeklindeki verileri SQL sorguları ile sorgulama esnekliği sağlamasıdır. SQL programı ile veri tabanında sorgulama yapılarak yeni veri eklenebilir. Veri tabanında bulunan veriler üzerinde güncelleme yapılabilir. Kullanıcılar SQL ile farklı kullanıcıların erişimine izin verebilir ve erişimi engelleyebilir. SQL veri tabanında yeni veri tabloları oluşturmayı sağlar.

SQL Veri Tabanı Kullanımı Avantajları Nelerdir?

 • SQL kullanımı sayesinde büyük miktarda veri hızlı bir şekilde alınabilir ve yüklenebilir. Sql programı kullanılarak veri üzerinde değişiklik yapılabilir. İşlemleri yapmak kolay ve hızlıdır.
 • SQL kullanımının öğrenmesi ve uygulaması kolaydır.
 • SQL, veri tabanlarının nerede oturduklarına bakılmaksızın otomatik kullanılabilir.
 • SQL kullanımı kodlama becerisine gerek olmadığı bilinir. Kodlama öğrenmek uzun sürer. Veri alımı için kod satırı gerekli değildir. Select, insert into, update gibi anahtar kelimeler kullanılır.
 • Yaygın olarak kullanılan SQL, çoğu RDBMS’ de ve birkaç popüler uzantı için kullanılır.
 • Sql, diğer sistemlerden bağımsız olarak veri düzenlemek için kullanılabilir. İhtiyaca göre diğer uygulamalar ile kullanılabilir.
 • Kullanımı sırasında istenen bilgiye ulaşmak çok kısa bir süre alır.
 • SQL akış denetim uzantıları, prosedürel ve OP uzantıları için farklı seçeneklerle birlikte uygulanabilir.
 • SQL, oracle, microsoft ve benzerlerinin veri tabanı çerçeveleri ile birlikte çalışır. 

SQL Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Finans sektöründe SQL: bankacılık uygulamaları, ödeme işlemcileri, finansal işlemleri ve kullanıcı hakkındaki verileri depolar, çalıştırır. Banka veri tabanı sistemi kullanılan SQL kodunda ekstra güvenlik önlemi almış olur.
 • Sosyal medya platformlarında kullanılır. Instagram, facebook, snapchat gibi uygulamalar kullanıcının biyografi ve konum bilgilerini depolarken SQL kullanılır. Kullanıcı sosyal medya siteleri üzerinden paylaşım yaptığında SQL programı kullanılır. Herhangi bir uygulamanın güncelleme yapabilmesi için de SQL kullanılır. Gönderilen ve alınan mesajları kaydetmek için SQL kullanılır. Müzik uygulamaları, tanışma uygulamaları, dil öğrenme uygulamaları yoğun kullanımlı veri tabanları içerir. SQL, veri tabanlarında çeşitli içeriklerin depolanmasına, kullanıcının aradığı bilgiye ulaşmasına dair verileri depolamayı sağlar.
 • Mobil uygulamalar için de SQL kullanılır. SQLite olarak bilinen SQL tarafından desteklenen gömülü bir veri tabanıdır. Android geliştiricileri verileri sunucuda tutmayı tercih etmez. Verileri sunucuda tutmak yerine cihazda depolama yaparsa SQL kullanılmış olur.
 • Pazarlama alanında da SQL kullanılır. İçgörü ve daha iyi bir analiz için SQL işe yarar. Pazarlama uzmanları için veri, veri tabanı çok önemlidir. Önemli olan veri, veri tabanlarının ise doğru ve güvenilir olması gerekir. Doğru ve güvenilir veriler için SQL kullanılır.

Gelişen teknoloji ile birlikte şirketlerin dijital dönüşümü benimsemeleri her geçen gün arttırıyor. Dijital dönüşümü benimsemeleri veri odaklı çalışma sistemine geçmelerini de beraberinde getiriyor. Veri odaklı çalışmaların en sık kullandığı dil SQL veri tabanı dilidir. SQL öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmak bile yeterlidir. Çeşitli platformlar üzerinden veri tabanı dili öğrenmek hızlı ve kolaydır. Veri tabanı dillerinin de kendi içerisinde farklı çeşitleri vardır. Kişinin ihtiyacına uygun olan veri tabanı dili çeşitli kurslar ya da derslerle öğrenilebilir.

Ücretli ya da ücretsiz kurslar online olarak vardır. İsteğe bağlı olarak yüz yüze eğitimler de vardır. Kişiye uygun, kolay ve güvenilir yöntem hangisi ise ona göre bir tercih yapılmalıdır. Kursa başlamadan önce veri tabanları hakkında detaylı araştırmalar yapılması önerilir. Daha sonra istenen veri tabanı diline karar verilmelidir. Veri tabanı diline karar verdikten sonra bu konuyla ilgili de gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Konu ile ilgili ön bilgiye sahip olmadan kursa başlamak önerilmiyor. Kullanıcının düzeyine ve kapasitesine uygun olması da önemlidir. Kullanıcının ihtiyacı ve isteği her zaman ön plandadır fakat bireysel farklılıklar unutulmamalıdır. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak gerekli araştırmalar sonucunda her düzeye uygun kurs bulunabilir.