Başka Bir Gezegende Koloni Kurmak Mümkün mü?

Tarihin her döneminde gizemlerle dolu bir yer olan uzay, bugün de aynı şekilde çözülmesi gereken pek çok sır ile dolu bir muamma olarak insanoğlunu cezbetmeye devam ediyor. Önceleri ay, güneş ve yıldızları çıplak göz ile inceleyerek başlanan macera, günümüzde, yaşanabilecek başka gezegenler arama seviyesine kadar ulaşmış bulunuyor. Uzaya gönderilen devasa teleskoplar ile derin uzayda süren incelemeler sonuç vermeye çoktan başladı bile. Dünya benzeri pek çok gezegen bulunmuş olmasına rağmen henüz insan yaşamına uygun herhangi bir gezegen tespit edilebilmiş değil; ancak, bu yöndeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Başka gezegenlerde koloniler oluşturma fikri, birçok bilinmezi ve teknik sorunu da beraberinde getiriyor.

Yaşanabilecek başka gezegenler arama, oralarda koloniler kurma fikrini, insanın sadece yeni yerler keşfetme dürtüsü olarak ele almamak gerekiyor. Yeni gezegenlere yerleşmek, insan yaşamını oralara taşımak, insanlık için çok yakın bir gelecekte zorunluluk hâlini alacak gibi görünüyor. Hızlı bir şekilde artan insan nüfusu ve buna paralel olarak kaynakları hızla tükenen dünyanın bir süre sonra insanlar için yeterli alan, yiyecek, enerji ve diğer yaşamsal kaynakları sağlayamaz duruma gelmesi bekleniyor. Ayrıca, koloni fikri, dünyayı yaşanabilir bir yer olmaktan çıkararak, insan neslini tehdit edebilecek doğal afet, salgın hastalık, meteor çarpması gibi felaketlere karşı insan türünün korunması amaçlı bir can simidi olarak da görülüyor. Başka gezegenler üzerinde veya uzayda kolonileşmek için aşağıdaki soruların da makul şekilde cevaplanması gerekiyor.

Nereye Gidilecek?

Kaynak: WoW Adventurer

İlk adımı atma konusunda iki önemli sorun ortaya çıkıyor: Bu sorunlardan ilki, nereye gidileceği olurken; ikincisi ise o yere nasıl gidileceği oluyor. Aslında bunlar için uzun zamandır ufak adımlar atılıyor. İnsanın uzaya ilk çıkış tarihi olan 1961’den itibaren sayısız kez uzay yolculukları yapıldı ve hâlen de yapılmaya devam ediliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzun süreler görev yapan astronotlar da uzaydaki hayatın nasıl olduğu, insan üzerindeki etkileri konusunda bilgiler toplanmasına imkân tanıyor.

Dünya dışında bir yerde yaşamak için düşünülen yöntemler; “uzay aracı veya uzay araçlarından oluşan bir araçlar topluluğu oluşturarak açık uzayda kolonileşmek” veya “bir gezegen üzerinde yerleşerek kolonileşmek” olarak iki gruba ayrılıyor. Her iki durumun da kendilerine özel sorunları bulunuyor. İnsanın her iki durumda da yer çekimi etkisi, radyasyon etkisi, kapalı yerde yaşamanın getireceği negatif fiziksel ve psikolojik etkiler gibi pek çok etki ile mücadele etmesi gerekiyor.

Uzayın büyük yapısı içinde uzak mesafelere kısa zamanda ulaşmak, insanoğlunun bugünkü teknolojisi ile çok kolay görünmüyor.

Nasıl Gidilecek?


“Nereye gidilecek?” sorusu netlik kazandıktan sonra mücadele edilmesi gereken sorunların başında o yere nasıl gidileceği konusu geliyor. Işığın bile güneşten dünyamıza 8 dakikada ulaştığı göz önüne alındığında, gezegenler arası yolculuğun, en azından günümüz koşulları ile ne kadar zor olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla gezegenler arası seyahat yapmayı kolaylaştıracak yeni teknolojiler elde edilmesi ve bu teknolojiler sayesinde daha süratli seyahat imkânı elde edilmesi şart gibi görünüyor. Bu tür yolculukların yapılacağı uzay araçlarının da bu uzun yolculuklarında kendi kendine yetebilecek donanıma sahip, gelişmiş enerji kaynakları ile uzun süre yol alabilecek, yapay bir yerçekimi sistemi içerecek şekilde üretilmesi gerekiyor. Ayrıca, bu büyük gemileri uzun süreler ve uzay yolculuğu yapabilecek şekilde çok daha hızlı hareket ettirecek yeni itici güç türleri gerekiyor. Yine de uzaydan önce biraz daha yeryüzünü gezeyim derseniz sizi istediğiniz şehire veya ülkeye uçuracak fırsatlarımız var!

Solunacak hava, gıda ve su ihtiyacı, bir kolonideki ihtiyaçların temelini oluşturuyor.

Dünya Benzeri Yapay Yaşam Alanları Oluşturmak Mümkün mü?

Kaynak: Mars for the Many

İster uzay aracı kolonisi olsun isterse gezegene yerleşik koloni olsun, her iki durumda da insan hayatının devamı için gerekli olan ihtiyaçların sürekli olarak karşılanması gerekiyor. Bunu sağlamak için de kolonilerin kendi kendine yetebilir şekilde dizayn edilmesi, önem arz ediyor. Havasını, yiyecek ve içeceğini kendisi üreten ve bunları dünyadakine benzer bir eko sistem gibi birbirlerine dönüştürebilen uzay araçları veya koloni binaları yapılması, zorunluluk olarak kendini gösteriyor. Enerji de koloni için hayati derecede önemli olan konuların başında geliyor. Nükleer enerji yanında yıldız ışığı kullanılarak enerji elde edilmesi de yöntemler arasında sayılabiliyor.

Kolonilerin yapısal olarak geliştirilebilmesi için ham madde, gıda ve enerji kadar önem arz ediyor.

Ham Madde Kullanımı Nasıl Olacak?

Kaynak: The Inquisitr

Gezegen yüzeyinde kurulan kolonilerin, artan nüfusa uygun oranda yapısal olarak geliştirilmesi; düzenli olarak bakımlarının yapılması, büyük gereklilik olarak kendini gösteriyor. Koloninin ilk kurulumu için sınırlı miktarda ham madde taşınabileceğinden, yaşamın devamı için gerekli olan ham maddenin, üzerinde bulunulan gezegenden temin edilmesi veya geri dönüşüm sistemi benzeri bir sistem sayesinde hurda malzemelerin yeni malzeme üretiminde kullanılması gerekiyor. Geri dönüşüm yöntemi ile zaten sınırlı olan malzeme şekil değiştirdiği için bu yöntemin yapısal gelişme için kullanılması, mümkün görünmüyor. Dolayısıyla, koloninin kurulduğu gezegen üzerinde maden arama faaliyetlerinin yürütülmesi, elde edilen ham maddenin uygun şekilde işlenebilmesi ve ürüne dönüştürülmesi gerekiyor. Bu sistemin kurulabilmesi için uygun arama ve işleme ekipmanı bulundurulması ve yine ham maddeyi işleyip ürüne dönüştürecek alt yapıların öncelikli olarak kurulması da önem arz ediyor.
Günümüz koşulları açısından bakıldığında, son derece zor gibi görünen uzay yolculukları ve insan türünün başka gezegenlerde ve hatta başka galaksilerde kolonileşmesi olguları; teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha hızlı uzay yolculuğu yapabilecek seviyeye gelinmesi ile çok da uzak olmayan hayaller olarak bilim dünyasındaki yerini alıyor.