Dünyamızın Geleceği: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

Enerji sorunu, dünyanın en büyük sorunu ve bu sorun, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Artan nüfus ve gelişen teknoloji, sürekli daha fazla enerji talep ediyor. İnsanlık, ihtiyacı olan enerjiyi çeşitli doğal kaynakları enerjiye dönüştürerek karşılıyor. Hâlihazırda enerji elde edilen kaynaklar arasında yenilenebilir enerji kaynakları bulunurken, bunların yanında fosil yakıt olarak bilinen yenilenemez enerji kaynakları da bulunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, dünyanın geleceği ve insanlık için büyük önem arz ediyor.

Yenilenemez enerji grubuna giren kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıt kaynaklarından enerji elde edilmesi, çevre kirliliği ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de beraberinde getiriyor. Bu açıdan bakıldığında, özellikle fosil yakıt temelli enerji üretiminin, kısa zaman içerisinde terk edilmesi gerekiyor.

Yenilenebilir enerji; elde edildiği kaynak kullanıldıkça tükenmeyen; devamlı olarak kullanma imkânı olan kaynaklardan elde edilen enerji olarak tanımlanıyor. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi, en çok bilinen yenilenebilir enerji türleri olarak dikkat çekiyor.

Rüzgâr enerjisi, doğaya neredeyse hiç zarar vermeyen temiz ve sürdürülebilir bir enerji türü olarak, dünyanın her köşesinde kullanılabilme şansı sunuyor.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgârdan enerji elde etme, çok eski zamanlardan beri kullanılan bir enerji üretme yöntemi olarak biliniyor. Yel değirmenleri, bu tür için gösterilebilecek en belirgin örnek olarak yerini alıyor.  Mikro, eğik eksenli, düşey eksenli, yatay eksenli gibi tipleri olan rüzgâr türbinleri, rüzgârın kuvvetli ve sürekli olarak estiği yerlerde kuruluyor.  Kurulması için uygun arazi ve rüzgâr şartlarını zorunlu hâle getiren rüzgâr türbinleri, verim olarak da düşük bir seviyede bulunuyor.

Güneş Enerjisi

Oldukça ekonomik olarak elde edilebilen güneş enerjisi, çevreye olumsuz hiçbir etkisi olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında geliyor. Sistem, güneş enerjisi panelleri kullanılarak ısınma veya elektrik enerjisi elde etmek şeklinde çalışıyor. Yerleşim yerlerine yakın, tarıma elverişli olmayan ve güneş alma imkânı fazla olan araziler üzerine kurulan güneş paneli tarlaları ile elektrik enerjisi üretiliyor. Binaların ısınma ve sıcak su ihtiyaçları da binalara kurulan güneş paneli sistemleri ile sağlanabiliyor. Bu enerji türünde verim, düşük olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda güneşe bağlı bir enerji türü olduğu için sürekli üretim konusunda da bir garanti içermiyor. Yakın bir gelecekte fosil yakıt kullanan taşıt araçlarının yerini güneş enerjisi veya başka yöntemler ile elektrik üreterek çalışan araçların alması bekleniyor. Bu durum, hava kirliliğinin azalması için özellikle önem arz ediyor.

Hidroelektrik santralleri, enerji üretimi konusunda verimli sistemler arasında gösteriliyor.

Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik enerji santrallerinden enerji elde edilmesi, uzun yıllardan beri çevre kirliliğine sebep olmadan devam ediyor. Bu yöntem, su akışının oluşturduğu hareket enerjisinin, elektrik türbinleri sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde çalışıyor. Hidroelektrik santralleri, genellikle su debisi fazla, fiziki yapısı baraj yapımına uygun olan akarsular üzerine kuruluyor. Bu santrallerin ilk kurulum maliyetleri fazla ve kurulum süreleri de oldukça uzun oluyor. Ayrıca, barajlarda biriken su, şehirlerin su ihtiyacını gidermede ve tarımsal alanların sulanması amacıyla da kullanılıyor.

Dalga Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan dalga enerjisi, dalga hareketinden ve dalgaların oluşturduğu basınçtan enerji elde edilmesi şeklinde tanımlanıyor. Dalga hareketleri ve dalga basıncı, dalga jeneratörleri kullanılarak enerjiye dönüştürülüyor. Çevreye zarar vermeden elde edilebilen bu enerji türüne ait tesis sayısı, ne yazık ki oldukça az sayıda bulunuyor. Daha ziyade denize kıyısı olan ülkeler tarafından tercih edilebilecek bu tür, geleceğin önemli yenilenebilir enerji türü olarak önemini korumaya devam ediyor.

Jeotermal Enerji

Yer kabuğunun alt katmanlarında bulunan sıcak su ve buhar, buhar türbinleri kullanılarak enerjiye dönüştürülüyor. Oldukça verimli olan jeotermal enerji, aynı zamanda ısınma amacıyla da kullanılabiliyor. Bu enerji türü, tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından ısınma amacıyla zaten kullanılmış bir enerji türü olarak dikkat çekiyor. Fazla yatırım maliyeti gerektirmeyen bu türden, her ülkenin yararlanması mümkün olmuyor. Jeotermal kaynakları yüksek olan bazı ülkeler, önemli bir enerji üretim kaynağı olarak jeotermal enerjiyi kullanıyor. Turizm de jeotermal enerji kaynaklarının bir diğer önemli gelir kaynağı olarak kendini gösteriyor. Ülkemizde kaplıca turizmi olarak bilinen bu olay, uluslararası ölçekte de bir hayli potansiyel barındırıyor.

Biyokütle enerji tesisleri, her yerde kurulabiliyor.

Biyokütle Enerjisi

Kaynak: petroturk

Biyokütle enerjisi; her türlü bitki, organik atık, özel yetiştirilen mısır veya buğday gibi bitkiler, hayvan dışkıları, yosunlar ve organik çöpler kullanılarak üretilen enerjiyi ifade ediyor. “Klasik” ve “modern” olarak bilinen iki sistem kullanılarak enerji elde ediliyor. Klasik sistem, atıkların yakılarak ısı enerjisi elde edilmesi esasına dayanıyor. Modern yöntemde; daha çok enerji tarımı ürünleri, enerji ormancılığı ürünleri, bitkisel ürün atıkları ve kentsel atıklar kullanılıyor. Bu atıklar, bazı teknikler ile katı, sıvı veya gaz yakıtlara dönüştürülüyor. Biyokütle enerji tesisleri, yakma işlemi uygulanan tesisler olduğu için çevreye kısıtlı miktarda da olsa zararları olabiliyor. Genelde düşük verimli olan bu tesisler, aynı zamanda fazla miktarda suya ihtiyaç duyuyor.

Hidrojen Enerjisi

Kaynak: ceotudent

Hidrojen enerjisi, hidrojen gazının dönüştürülmesi ve işlenmesi ile elde edilen enerjiyi ifade ediyor. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yerde bulunuyor. Bu enerji çeşidini elde etmek için gerekli olan teknoloji henüz çok gelişmediğinden, yaygın bir kullanım alanı bulunmuyor; ancak, geleceğin önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında görülüyor.