Yapay Zekâ Hayatımızı Nasıl Değiştiriyor?

Günümüzün önemli teknolojik tartışmalarının başında yapay zekâ yer alıyor. Henüz çok yeni bir kavram olan yapay zekâ, çok kısıtlı alanda ürün vermeye başlamış olmasına rağmen gelecekte insan yaşamını etkileyecek kapasiteye sahip görünüyor. Bilgisayar dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler, işlem gücünün artması, veri depolama alanlarının çok fazla büyümesi, veriye ulaşmanın son derece kolay hâle gelmesi, yapay zekâ konusundaki gelişmelerin de önünü açıyor. Yapay zekânın ilerleme ivmesini kavrayan ve gelecekte pek çok alanda kullanılacağını anlayan dünya devi teknoloji firmaları da bu konudaki çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor.

Bazı alanlarda kullanılmaya başlanan yapay zekâ ürünleri, bir süreden beri insan hayatını etkiliyor. Özellikle; görüntü ve ses tanıma sistemleri, sağlık sektöründe kullanılan teşhis sistemleri, askeri alanda kullanılan sistemler gibi ön örnekler, gelecekte nelerle karşılaşacağımız konusunda bizlere ışık tutuyor.

Yapay Zekâ Kullanan Yazılımlar

Kaynak: Robohub

Yapay zekâ kullanımının en hızlı adapte olduğu alanların başında, yazılım sektörü geliyor. Bu sektör için yapay zekâ çalışmaları, çok uzun zamandan beri devam ediyor. Hatta, bazı ürünleri de bir süredir kullanılıyor. Raporlama ve analiz programları gibi yazılımlar, raporların otomatik olarak hazırlanmasını; işin, daha az hata ile ve daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Yapay zekâ, kullanıcı alışkanlıklarını takip ederek, doğru önerileri doğru zamanda yapıyor; zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda kullanılan onlarca yazılım, yapay zekâ algoritmaları kullanarak hayatı insanlar için daha kolay ve daha düzenli hâle getiriyor.

Görüntü ve Ses Tanıma Sistemleri

Kaynak: Compact Appliance

Günümüzde yapay zekânın en önemli kullanım alanı olarak görüntü ve ses tanıma sistemleri geliyor. Özellikle güvenlik alanında kullanılan görüntü ve ses tanıma sistemleri, diğer bazı sektörlerde de kendisine kullanım alanı buluyor. Kameralar sayesinde elde edilen görüntüyü piksel bazında işleyerek dijital veriye dönüştüren sistem, yapay zekâ kullanarak bu veriyi anlamlı bir hâle dönüştürüyor. Elde edilen görüntü, oldukça hassas yöntemler ile incelenebiliyor. Daha ziyade güvenlik noktalarında kullanılan ve yüz tanıma sistemi olarak bildiğimiz sistemlerin arka planında yapay zekâ kullanılıyor.

Ses tanıma sistemleri de ses frekanslarının sırasıyla harf, kelime ve cümleye dönüştürülmesi esasına göre çalışıyor. Yapay zekâ algoritmaları kullanılarak, insan sesini tanıyan; verdiği komutları anlayan yazılımlar ve bu yazılımlara bağlı sistemler, hızlı bir gelişme gösteriyor. Güvenlik sistemlerine ait cihazlar ile entegre çalışabilen ürünler olarak görülen ses tanıma sistemleri, aynı zamanda sesli yanıt sistemleri alanında da gelişmesini sürdürüyor.

Tıbbi görüntüleme cihazları ile elde edilen görüntülerin yapay zekâ yardımıyla incelenmesi, teşhislerdeki hata payını büyük ölçüde azaltıyor.

Sağlık Sektöründe Yapay Zekâ Sistemleri

Kaynak: GE Healthcare

Yapay zekâ, sağlık sektöründe görüntüleme sistemleri ile tahlil ve teşhis aşamalarında bir süreden beri kullanılıyor. Elde edilen sonuçlar, yapay zekâ sayesinde literatür üzerindeki benzer sonuçlar ile çok hızlı bir şekilde karşılaştırılabiliyor. Bu sayede karar verici olan doktorların geçmişteki örneklere hızlıca ulaşması ve doğru kararlar alabilmeleri sağlanıyor. Her gün yüzlerce hastaya ait tahlillerin hızla işlenmesi ve sonuçlarının da yine aynı hızda geri alınması işlemini gerçekleştiren cihazların arkasında da yine yapay zekâ algoritmaları çalışıyor. Sağlık sektörü, giyilebilir teknolojik ürünler ve yapay zekânın birlikte kullanılması ile sağlık verilerimizin sürekli olarak okunduğu ve değerlendirildiği bir yapıya doğru evrilmeye devam ediyor.

Yapay Zekânın Eğitim Alanında Kullanılması

Kaynak: The Globe and Mail

Bir süredir eğitim alanında kullanılan akıllı tahtalar ile yapay zekâ, bu sektöre de girmiş bulunuyor. Eğitimi daha görsel bir hâle getiren, öğrencilere daha interaktif bir anlatım yapılmasını sağlayan, İnternet üzerinden pek çok eğitim materyaline ulaşmayı olanaklı kılan akıllı tahtalar, yakın bir gelecekte yerlerini sanal öğretmenlere bırakacak gibi görünüyor. Yapay zekâ sayesinde öğrencilerin öğrenme özellikleri daha doğru analiz edilerek, doğru öğrenme yöntemleri sayesinde daha etkili öğretim verilmesi planlanıyor. Bunun neticesinde doğru eğitimi almış öğrencileri doğru mesleğe yönlendiren bir eğitim altyapısı oluşturulması planlanıyor.

Yapay Zekânın Askeri Alanda Kullanılması

Yapay zekânın karar verme algoritması konusunda da son derece başarılı çalışmalar bulunuyor. Daha çok askeri alanda kullanılan karar sistemleri, düşmanı veya hedefi tanıma, analiz etme, tehdit durumlarını değerlendirme olarak kendini gösteriyor. Savunma amaçlı kullanılan bu sistemler, yapay zekâ ile desteklenerek, insan unsuruna bağlı olabilecek gecikme, yanlış karar verme gibi durumlar önlenmiş oluyor. Benzer şekilde, gözlem için kullanılan cihazlarda da elde edilen görüntülerin detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla yapay zekâ algoritmaları kullanılıyor. Atış yapmak için tank, top, füze veya uçaklarda kullanılan atış destek sistemleri de yapay zekâ uygulamalarının kullanıldığı önemli yerler olarak dikkat çekiyor.

Araba süren, fabrikalarda çalışan ya da ev işlerini yapan robotların çok yakında aramızda olacağı düşünülüyor.

Yapay Zekâ Kullanan Robotlar

Bilim-kurgu filmlerinde uzun yıllardan beri görmeye alıştığımız insansı robotlar, çok yakın bir gelecekte yapay zekâ sayesinde hayata geçebilecek gibi duruyor. Dünya çapında faaliyet gösteren pek çok robot tasarım firması, bu konu üzerinde hararetli çalışmalar yürütüyor.

Taşıtlar ile yapılan kazaların büyük çoğunluğu, insan hatasına bağlı olarak gerçekleşiyor. Robot tasarımcılarının üzerinde hassasiyetle durduğu sürücüsüz araçlar konusu, özellikle dikkat çekiyor. Sürücüsüz araçların kullanılmaya başlanması ile trafiğin daha güvenli hâle geleceği düşünülüyor. Yakın bir gelecekte evleri temizleyen, restoranlarda servis yapan, insanların zorlandığı ağır işleri üstlenen ve öğrenebilen robotlar ile karşılaşmamı, oldukça olası görünüyor.