Yapay Zekanın Elimizden Alacağı İddia Edilen Meslekler

Ortaya çıktığı günden itibaren hızlı bir gelişim gösteren yapay zekâ, kendine hayatın pek çok alanında kullanım imkânı buluyor. Gelişen teknolojiye paralel olarak yükselme grafiği çizen yapay zekâ uygulamaları; bilgisayarlar, gelişmiş iş makineleri ve robotlar vasıtasıyla birden fazla iş sahasında verimli bir şekilde kullanılıyor. İlerleme ve gelişme hızına bakılırsa yakın bir gelecekte yapay zekâdan faydalanmayan iş kolu kalmayacak gibi görünüyor. Yapay zekânın gelişmesi ile bazı işlerin kolaylaşacağı, bazı işlerin daha kısa sürelerde halledilebileceği, yeni iş sahaları ve yeni meslekler ortaya çıkacağı öngörülse de; bazı iş sahaları ve bazı meslek gruplarının, yapay zekâ ile çalışan iş makineleri ve robotların egemenlik sahasına girmesi bekleniyor. İşte yapay zekânın gelişmesinden olumsuz yönde etkilenecek mesleklerden bazıları:

Taksi Şoförleri

Kaynak: The Verge

Yapay zekâ teknolojisinin yoğun olarak kullanıldığı ve ortaya bir ürünün çıkarıldığı alanların başında sürücüsüz otomobil teknolojisi yer alır. Dünya çapında ilgi gören sürücüsüz otomobiller üzerinde yürütülen test çalışmaları son sürat devam etmektedir. Elde edilen gelişmeler sonucu sürücüsüz otomobiller çok kısa bir zaman içerisinde dünya yollarında olacak. Bu durum bazı kolaylıkları beraberinde getirmesine rağmen ilk etapta mesleği taksi kullanmak olan taksi şoförlerini olumsuz etkileyecek. Sivil araç kullanımı konusunda getireceği kolaylıklar, trafik kazalarında düşüş beklentisi gibi pek çok artıya rağmen taksi şoförlüğü veya özel şoförlük bu gelişme sonrasında çok azalacak.

Yapay zekâ kullanan robotlar; hastalık teşhisinde, test ve analiz işlemlerinde kullanılacak.

Doktorlar

Kaynak: The Conversation

Yapay zekâ ile yönetilen robotlar, çok yakın bir gelecekte bazı hastalıkların teşhisinde kullanılmaya başlanacak. Pek çok sensör ile donatılmış bu robotlar; hastalıkların tespit edilmesinde, belirtilerin saptanmasında, test ve analizlerin toplanıp değerlendirilmesinde çok önemli görevler üstlenecek. Bu robotlar elde ettikleri verileri, sahip oldukları veri tabanları veya hızla ulaşabilecekleri diğer veri bankaları sayesinde hızlı bir şekilde değerlendirebilecek;  böylece zaman konusunda dikkati çeker bir tasarruf elde edilecek. Hızlı ve güvenli teşhis aşaması ile başlanan tedavi süreci, insanların gecikmeden sağlıklarına kavuşmalarını sağlayacak. Tabii ki bu durum, sağlık sektörünün teşhis alanlarında görev yapan doktorların ve yardımcı personelin iş alanlarını kısıtlayacak.

Askeri Personel ve Güvenlik Elemanları

Zorlu bir görev olan askerlik ve onun kadar zorlu görevler yürüten güvenlik birimleri de işlerini ilerleyen yapay zekâ teknolojileri ile robotlara devredecek. Sınır güvenliğini sağlamak başta olmak üzere, insanın yapmakta zorlanacağı pek çok zorlu görevi yakın bir gelecekte robotlar üstlenecek. İnsanların görev yapmasını zorlaştıran aşırı soğuk veya aşırı sıcak ortamlar, tehlikeli çatışma bölgeleri gibi yerlerde yorulmayan, beslenme ve uyku ihtiyacı olmayan robotlar görev yapacak. Sadece karada değil deniz ve havada da benzer şekilde faaliyet gösteren, yapay zekâ algoritmaları kullanan robotlar görmek mümkün olacak. Bu türden işlerin robotlara yaptırılması, insan hayatının korunması adına olumlu bir sonuç doğururken iş sahasının robotlara bırakılması bakımından da olumsuz etkiler bırakacak.

Finans ve bankacılık sektöründe yapılan hesaplama ve analiz işleri, yapay zekâ kullanılarak yapılacak.

Hesap Uzmanları

Kaynak: NewGenApps

Genellikle finans ve bankacılık sektörlerinin aranan kalifiye elemanları arasında yer alan hesap uzmanları yerlerini yapay zekâ uygulamalarına devredecek. Gelişmiş hesap ve analiz algoritmaları kullanacak olan bu yapılar; finansal yatırımları organize edecek, ticari faaliyetleri düzenleyecek ve elde edilen veriler ile ilgili olarak planlama ve düzenleme faaliyetlerini yapacak. Karar mekanizmaları için orta ve uzun vadeli projeksiyonlar sunarak planlama konularında da hız kazandıracak.

Veri Giriş Elemanları

Kaynak: The Verge

Bilgisayarların ve telefonların artmasıyla birlikte oluşturulan veri miktarı da bir hayli fazlalaştı. Oluşan verilerin sürekli ve doğru bir biçimde girilmesi ve saklanması da bu sürecin kaçınılmaz bir parçasını oluşturuyor. İnsan merkezli olduğunda pahalı, yavaş ve hataya açık olan veri giriş süreci yapay zekâ uygulamaları ve bu konuda çalışacak robotlar sayesinde daha hızlı, güvenli ve daha ucuz bir hale gelecek.

İnşaat, Fabrika ve Tarım Çalışanları

Kaynak: Stockhead

Günümüz iş dünyasında en fazla insanın istihdam edildiği alanların en önemli üç tanesi olan inşaat sektörü çalışanları, fabrika işçileri ve tarım sektöründe çalışanlar da yapay zekânın getireceği makineleşme ve robotlaşma neticesinde işlerini kaybedecek. Yapay zekâ kullanan iş makineleri inşaatlarda taşıma, örme veya sıvama gibi işleri üstlenirken; fabrika içerisinde montaj hattı, depolama ve sevkiyat gibi birimler ilk olarak etkilenecek. Tarım sektöründe ekim yapma, ürün toplama ve paketleme ve sevkiyata hazırlama gibi işler yakında tamamen makineler veya robotların eline geçecek.

Pilotlar

Kaynak: Inci

Uçaklarda bugün bile kullanılan otomatik pilotların daha gelişmiş ve yapay zekâ ile desteklemiş üst modelleri kullanılmaya başlanacak. Böylece uçuşun tamamının bir pilota ihtiyaç olmadan robotlar tarafından yapılabilmesi sağlanacak. Hem yerel bazda hem de küresel bazda oluşturulacak uçuş sistemleri birbirleriyle koordineli olarak çalışacak.

Çağrı merkezleri ve müşteri hizmetlerinde robotlaşma ve yapay zekâ kullanımı hızla artacak.

Çağrı Merkezi Çalışanları

Kaynak: Yo Robot

Müşteri hizmetleri çalışanları ve çağrı merkezi çalışanları da yapay zekânın ve robot teknolojisinin ilerlemesinden olumsuz olarak etkilenecek. Mevcut hali ile insana dayalı olarak yürütülen ve fazla miktarda zaman kaybı yaşanmasına sebep olan bu hizmetler, gelişen yapay zekâ algoritmaları ile yerini tamamen robotlara bırakacak. Gelişmiş cevaplandırma yapıları ile sorunlar daha hızlı çözülebilecek ve bu yapı sayesinde çağrı merkezlerinin ve müşteri hizmetlerinin verimliliği ve hızı artacak.

Muhasebeciler

Kaynak: Carleton University

Muhasebecilik de kısa zaman sonra yapay zekâ ürünü makine ve robotlara teslim edilecek meslek gruplarının başında geliyor. Şahıs ve şirketlere ait kayıtların tutulması, hesaplamaların yapılması, vergilerin ödenmesi gibi işlemler tamamen robotların yönettiği işlemler olacak.