Lnbler

Uydular radyo sinyalleri, iletişim uyduları, yayın merkezleri ve dış mekan antenlerinden oluşan bir ağ aracılığıyla TV setlerine kablosuz olarak gönderilen sinyallerden oluşur. Yayın sinyalleri, dünya etrafında dönen uydulardan iletilerek yerel ve bölgesel uydu TV sistemleri tarafından alınır. Uydu TV teknolojisi, uydu antenleri olarak bilinen özel antenleri kullanır. BU uydu çanakları sinyalleri bir TV seti içindeki set üstü kutu veya uydu tuner modülüne iletir. Programlama kaynağı sinyalleri bir uydu sağlayıcı yayın merkezine iletir ve bu dalgalar sonrasında kompakt bir uydu çanağı tarafından alınarak televizyon setlerinde yayınlanır. Düşük gürültülü blok anlamındaki LNB, uydudan çok düşük seviyeli mikro dalga sinyalini alan, sinyali güçlendiren veya sinyalleri daha düşük bir frekans bandında değiştiren, kablodan aşağıya iç mekan alıcısına gönderen bir uydu çanağının ön tarafında bulunan cihazlara denir. Sentezleme, düşük gürültü birinci aşama giriş amplifikatör transistor kalitesi anlamına gelir. Sentezleme işlemi gürültü figürü, gürültü sıcaklığı ve gürültü faktörü olarak adlandırılan birimlerle ölçülür. Hem gürültü şekli hem gürültü faktörü, gürültü sıcaklığına dönüştürülebilir. Gürültü sıcaklığı ne kadar düşükse sistemin sorunsuz çalışma ihtimali o kadar yüksektir. Özellikle C bandı LNB’ler en düşük gürültü sıcaklığı performansına sahipken Ka LNB’ler en yüksek sıcaklık performansına sahiptir. LNB bir elektronik ünite olarak düşünülebilir. Alıcı görevi görevindeki bir cihaz üzerine monte edilir ve çanak antenlerdeki mevcut alıcıya gelen sinyalleri dönüştürür. Bu sinyallere ait radyo dalgalarını toplayan bir resepsiyon görevi gören LNB yerel osilatör, düşük gürültülü amplifikatör, orta frekans (IF) ve frekans mikserinin bir kombinasyonunu olarak da düşünülebilir. Çanak reflektöründe bulunan besleme kolunda konumlanır. Besleme anteni çanaktan gelen mikrodalga sinyalini alan ve dalga kılavuzu adı verilen sinyalleri ileten bölümdür. LNB üzerinde birden fazla sayıda bulunan pimler dalga kılavuzuna dik açıyla gelir. Yarattığı bu açı metal pimlerin anten görevi görmesini sağlar. Devre kartı LNB kutusu içindeki bu anten görevi sonucu beslenmiş olur. LNB’den gelen alıcıya taşınan sinyaller koaksiyonel kabloyu kullanarak gücünü alıcıdan veya set üstü kutu olarak bilinen harici sinyal kaynağını görüntüleyen bir bilgi cihazından alır.

Düz bir metalden üretilen uydu çanakları elektronik bileşenler içerir. Sahip olduğu bileşenler Düşük Gürültülü Blok Dönüştürücü anlamına gelen LNBF olarak adlandırılır. LNB’nin yerine getirdiği iki temel işlevden ilki düşük gürültülü bir amplifikatör görevi görmesidir. Bu özellik LNB’nin son derece zayıf uydu sinyallerini alıp güçlendirebileceği anlamına gelir. Güçlendirme sonucu yüksek uydu frekanslarındaki sinyaller dahi alınarak düşük frekanslara dönüştürülebilir. Her iki işlev normal bir kablo üzerinden uydu sinyali iletmek için gereklidir. 22.000 milden daha fazla uzaklığa sahip uydu sinyallerinin gücü oldukça düşüktür. LNB çanağının geniş ve yuvarlak mekanizması mercek görevi görür. Böylelikle mümkün olduğunca çok sinyali LNB’ye odaklayabilirken sinyaller güçlenerek kablodan aşağıya gönderilmiş olur.

LNB Parçaları Nelerdir?

LNB düşük gürültülü amplifikatör, yerel osilatör, frekans karıştırıcısı ve ara frekans yükseltici olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Düşük Gürültü Amplifikatörleri (LNA) sinyal-gürültü oranını temsil eder. Özellikle batarya gücüyle çalışan kablosuz cihazlarda ve uydu sistemlerinde öne çıkan DC gücünün dağıtımını sağlar. LNA alınan sinyalin işler ve bilgiye dönüştürür. Bu nedenle bir alıcı devresinin önemli ekipmanları arasında yer alır. Alınan sinyale minimum miktarda gürültü ekler. Böylelikle zaten zayıf olan sinyal gücünün korunmasını amaçlar. Sinyal-gürültü oranı yüksek olduğunda ve %50 oranında azaltılması gerektiğinde LNA’ya başvurulur. LNA’lar alıcının bir sinyali yakalayan ilk bileşenidir ve bu rol LNA sistemlerini iletişim sürecinde önemli bir parça yapar.

Yerel osilatörler olarak bilinen hücresel baz istasyonu alıcıları, antendeki zayıf sinyalleri algılamak için gereklidir. Müdahaleler genellikle filtreler tarafından reddedilse de yerel osilatörler yüksek seviyeli engelleyiciler varlığında çalışır.

Frekans karıştırıcılar uygulanan iki sinyalden yeni frekanslar üretebilen doğrusal olmayan bir elektrik devresidir. En saf haliyle bir frekans karıştırıcı uygulanan iki sinyali alır ve başlangıç frekanslarının farkına ve toplamına eşit yeni sinyaller oluşturur. Ayrıca standart bir frekans karıştırıcısında başka frekans bileşenlerinin üretilmesi de mümkündür. Karıştırıcılar genel olarak bütün sinyalleri frekans aralığından diğerine kaydırmak için kullanılır. Heterodinleştirme adı verilen bu işlem iletimdeki sorunları hafifletmek ve ek sinyal işleme içindir. Ayrıca radyo vericilerinde bir taşıyıcı sinyali modüle etmek için frekans karıştırıcılar da kullanılır.

Ara frekans heterodinleme adı verilen işlemde taşıyıcı sinyalin yerel bir osilatör sinyaliyle karıştırılmasıyla oluşur. Meydana gelen fark veya vuruş frekansı bir sinyalle sonuçlanır. Son algılamaya geçilmeden önce bir gelen sinyal amplifikasyon için IF’ye kaydırılır. IF amplifikatörleri çok seçici, ayarlanması zor ve kararsız devrelerdeki frekans seviyelerini değiştirebilir. Ayrıca görüntü ekranını ve ayar aralığını iyileştiren devrelerdeki frekans seviyelerini değiştirerek de işlem görürler. İstenmeyen sinyalleri reddeden sabit frekanslı yükselticilerdir. IF amplifikatörleri aşağı dönüştürülmüş veya modüler edilmiş bir sinyali işleyen ve geliştiren radyo frekansı alıcılarında amplifikatör devreler olarak kullanabilirsiniz. Sinyal frekansı spektrumu aşağı dönüşümü, radyo frekansı sinyalinin mikser olarak bilinen bir devrede yerel bir osilatör sinyali çarpmasıyla elde edilir. Bu çarpma frekansı içeriği orjinal sinyalin merkez frekansının ve osilatör frekansının toplamı kadar sinyal üretir. Alıcı ayarlanırken fark sinyali merkez frekansını sabit tutmak için alıcıda değişken bir yerel osilatör kullanır.

LNB Çeşitleri ve Özellikleri

LNB türleri sahip oldukları çıktı miktarına göre farklı sınıflara ayrılır. Uydu alıcınıza uygun olan LNB’ye çeşitlerine ve özelliklerine göz atarak karar verebilir, farklı amaçlara hizmet eden LNB’ler arasından doğru olana ulaşma şansınızı arttırabilirsiniz.

• Tek LNB koaksiyel bir kablonun bağlanması için gerekli olan türdür. Sky veya Freesat kutusu gibi standart uydu alıcılarına bağlamanızı mümkün hale getirir. Sky ve HD kutusuna bağlanan tek LNB’lerde Sky kutusu tek besleme moduna ayarlanır. Böylelikle programı kaydedip bir diğerini izleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

• Tek olanlara göre daha seyrek kullanılan çift LNB’ler tek bir uydudan yükseltmek veya ilk kez bir uydu anteni kurmak yerine uygulanabilir. Quad LNB olarak da bilinen bu türlerin kurulumunda iki bağlantıya izin verilmesi gerekir. Diğer türlere oranla daha büyük hacimlere sahip olan Quad LNB’ler maliyet bakımından diğer türlere oranla daha düşük fiyatlara sahiptir. Çift LNB, iki ayrı uydu alıcısının bağlanmasına veya bir uydu PVR’sine izin verir. Yakın zamanda Sky Q’ya geçtiyseniz veya LNB’nizin yalnızca iki bağlantısı bulunuyorsa bir çift LNB değil farklı çalışma sistemine sahip Sky Q geniş bant LNB türlerinden seçim yapabilirsiniz.

• Dörtlü LNB’ler kurulan yaygın LNB’ler arasında yer almakla beraber tüm standart Sky ve Freesat kurulumlarında standart olarak kullanılabilir. Bir Quad LNB dört adede kadar uydu alıcısının bağlanmasına, iki veya bir PVR’ye ve iki standart uyduya izin verir. Daha fazla bağlantı yapmak isterseniz LNB’nizi Acto LNB’ye yükseltebilirsiniz.

• Octo LNB sekiz adet koaksiyel kablonun bağlanmasına ve 8 ayrı uydu alıcına, dört PVR’ye veya her ikisinin bir kombinasyonuna izin veren bir çalışma sistemine sahiptir. Tek bir uydu çatağından daha fazla bağlantıya ihtiyacınız varsa Octo yerine Quad LNB kurulumunu tercih edebilirsiniz.

• Hem Sky hem de Freesat 28.2E’de bulunan hizmetler için aynı uydular kullanıldığından uydu çanağı ve LNB’de aynı tür seçilebilir. Bu fonksiyon aynı uydu çanağı üzerinden Freesat almaya devam edebildikleri için Sky aboneliklerini iptal etmek istemeyen kullanıcılar için idealdir. MK4 tarzı Sky mini çanak uydu anteni kullanıyorsanız LNB’nin yakası 38 mm olması gerekir. Aksi halde 40 mm bileziği yoksa LNB tutacağı uydu çatağına sığmayabilir. Adaptör tutucular 40 mm’lik bir bileziği kabul etmek için satın alınabilir.

• Hibrit LNB’ler Sky Q için kullanılan geniş bant LNB’nin ve normal Sky ve Freesat için kullanılan Quad LNB’lerin birleşimidir. Bu, tek bir uydu çatağının bir odada bir Sky HD veya Freesat kutusunun bir diğerinde bir Sky Q kutusunu bağlamak için kullanabileceğiniz anlamına gelir. Hibrit LNB’ler 6 çıkışla gelir ve tüm hibrit LNB türleri aynı değildir. Bazıları ya Sky Q ya da normal Sky/Freesat kutusunun her bir çıkışına bağlanmasına izin verirken diğerleri 2 geniş bant çıkışı ve 4 evrensel çıkışa izin verir. Her bir uydu alıcısını besleyen kabloların LNB üzerindeki bağlantılarla uyumlu olduğundan emin olmak cihazın doğru çalışması için önemlidir.

• dSCR/dCSS LNB bir Sky Q kutusunun tek beslemeye bağlanmasına izin verir. Böylelikle uydu anteniniz ile Sky Q kutusu arasına herhangi bir nedenle ekstra kablo takmak zorunda kalmazsınız. Bu işlemi yaptığınızda Sky Q kutusundaki ayarlar menüsü ile LNB ayarını ‘SCR’ moduna getirebilirsiniz. Böylelikle LNB tekrar açılmaz, bunun yerine uydu alıcısının talep ettiği kanal için transponderin frekansı aranmış ve frekansa göre en düşük sinyal gönderilmiş olur. dSCR LNB türleri evrensel LNB’lerde olduğu gibi fazladan uydu bağlantısına ihtiyaç duyulmadan aynı anda birden fazla programın kaydedilmesine izin verir.

• Monoblok LNB türleri iki ayrı besleme boynuzuna sahiptir. İki ayrı LNB’yi 6 derece ile bir araya getirerek kombine Astra 1 ve Hotbird kurulumlarını mümkün hale getirir. Sinyal alımı için 80 cm veya daha büyük uydu çanakları farklı LNB sinyal girişleri arasında geçiş yapabilmek için ayarlanabilen diESqC uyumlu bir uydu alıcısına bağlanmak için kablo çıkışına sahiptir.

• Uydu sinyalleri toprağa ışınlandığı için çok düşük güce sahiptir. Bu nedenle LNB’nin ana rollerinden biri sinyali yükseltmektir. Çoğu LNB yaklaşık 50 dB, Yüksek Kazançlı LNB gibi diğer modeller ise 60 dB veya daha fazla kazanca sahip olabilir. Yüksek kazançlı LNB’ler kablo direncinin sinyal kaybına neden olabileceği uzun uydu kablolarıyla kullanılmak üzere tasarlanır. Uydu alıcısını yükleyebileceğiniz ve zayıf TV alımına neden olabilecek kısa kablo geçişlerinin olduğu durumla ise yüksek kazançlı LNB kullanmak etkili bir çözüm olmayabilir.

LNB Polarizasyon Sistemi

Uydu sinyallerini polarize etmek oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Daha sonra iki uydu TV sinyali yakın aralığa sahip frekanslarda iletilebilir ve farklı şekilde polarize edilmeleri koşuluyla alıcı ekipman bu frekansları ayırabilir. Aynı zamanda ayrılan frekanslarda mevcut durumda hangisinin gerekli olduğunu saptayabilir.

Böylece dönüştürülen sinyaller aynı şekilde işlenebilir. LNB dalga kılavuzunun içindeki prob, aynı düzlemde polarize olan sinyalleri toplar. İki polarizasyon arasında uzaktan seçim yapmak ve eğim açısının yanlışlıklarını telafi etmek için bir polarizör takmak yaygın olarak kullanılır. Böylelikle gelen sinyal bir elektromıknatıs ile dalga kılavuzu etrafında döndürülmüş olur. Manyetik br polarizör tarafından yapılan bu döndürme işlemi dalga kılavuzu içindeki ara probu döndürerek işlemi tamamlar. Aradığınız LNB fiyatları ve çeşitleri, üstün performansa sahip güvenilir ve kaliteli ürün portföyüne sahip HepsiBurada ile bir tık uzağınızda. Siz de ihtiyacınız olan LNB türüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilir, akıllı alışveriş fırsatını HepsiBurada ile yakalayabilirsiniz.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

LNB Fiyatları

653 ürün listeleniyor
İndirimli Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
Yurt Dışından Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Marka
Toplam 36 / 653 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?