İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukuku, insan haklarını düzenleyen kuralları konu alan bir hukuk dalıdır. İnsan hakları ise kişinin sadece insan olması sebebiyle sahip olduğu haklara denir. İnsan hakları, insanı diğer insanlara ve devlete karşı korumayı ve insanın sahip olduğu yaşam şartlarının iyileştirilmesini hedefler. Bu haklar tüm insanları kapsayan haklardır. Dili, dini, ırkı, cinsiyeti, sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun kişi bu haklardan yararlanır.

Temel İnsan Hakları Nelerdir?

En temel insan hakkı yaşama hakkıdır. Kişi dokunulmazlığı hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, din ve vicdan özgürlüğü hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, barış hakkı ve çevre hakkı ise diğer temel insan hakları örneklerindendir.

İnsan Hakları Nasıl Sınıflandırılır?

İnsan hakları ilk kabul edildiği tarihten günümüze gelişmiş ve değişiklik göstermiştir. Gelişme süreci üç kuşak olarak kategorize edilir. Birinci kuşak haklar, daha çok kişisel ve siyasal haklardır. Kişiyi diğer kişilere ve devlete karşı korumayı amaçlayan haklardır. Yaşama hakkı, özel yaşamın dokunulmazlığı ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesi birinci kuşak hakların özünü oluşturur. İkinci kuşak haklar ekonomik, kültürel ve sosyal haklardır. Çalışma hakkı, eğitim hakkı bu kuşak hakların içerisine girer. Üçüncü kuşak haklar ise ilk iki kuşak dışında kalan, kişiden ziyade insan grupları ve toplum ile ilgili olan haklardır. Örneğin, barış hakkı, gelişme hakkı ve çevre hakkı bu kapsamdaki haklardandır. Üçüncü kuşak haklar dayanışma hakları olarak da adlandırılır.

İnsan Hakları Hukuku Neden Önemlidir?

İnsan hakları hukuku, insan haklarını düzenleyen, koruyan ve uygulanmasını sağlayan hukuk kurallarını inceler. Kişinin onuruyla yaşayabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamayı hedefler. Öncelikle kişiye nasıl davranılması gerektiğine dair kuralları ortaya koyar. Bunun yanında kişinin başkalarına karşı nasıl davranması gerektiğine ilişkin hususları da düzenler. İnsan hakları hukuku yönetimin ve kişilerin yükümlülüklerini belirleyerek insan haklarını muhafaza eder. Birey, insan hakları hukuku sayesinde devlete ve diğer bireylere karşı haklarını koruyarak insana yakışır bir hayat sürme imkanı elde eder.

İnsan Haklarının Özellikleri Nelerdir?

İnsan hakları, bütün insanların eşit olarak sahip olduğu ve hayatlarının sonuna kadar devam eden haklardır. İnsan hakları evrenseldir ve dünyanın neresinde olunursa olunsun her durumda geçerlidir. İnsan hakları herhangi bir devlet, kişi veya kurum tarafından verilmez. Bireyler insan olarak doğmalarından dolayı doğuştan bu haklara sahiptir. İnsan hakları başkasına devredilemez ve asla geri alınamaz. İnsan hakları bir bütünün parçaları olduğundan birbirinden ayrı olarak değerlendirilmez. Birbirlerini tamamlarlar, biri olmadan diğerinin varlığı söz konusu olamaz. İnsan hakları beraberinde sorumlulukları da getirir. İnsan olarak yerine getirilmesi gereken ilk sorumluluk diğer insanların haklarına gereken saygıyı göstermektir.

İnsan Hakları Hukuku Kitapları Nelerdir?

İnsan hakları hukuku kitapları, insan haklarının düşünsel ve tarihsel gelişimini, önemini, kaynaklarını, ne olduğunu ve neleri kapsadığını konu olan kitaplardır. Ayrıca, insan haklarının nasıl korunması ve uygulanması gerektiğine yönelik kaleme alınmış aydınlatıcı kitaplar da mevcuttur. Ders kitabı niteliğindeki kitaplar konuyu daha sistematik ve bilimsel şekilde ele alır. Bunun yanında dünya çapında insan hakları ile ilgili alınmış kararları ve yapılan ihlalleri konu alan kitaplar da mevcuttur.

İnsan Hakları Kitabı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hukuk kuralları değişen ve gelişen normlardır. Bu nedenle, insan hakları hukuku kitapları alırken dikkat edilmesi gereken ilk husus kitabın güncelliğidir. Kitap alırken göz önünde bulundurulması gereken diğer konu ise kitabın yazarıdır. Yazarın insan hakları hukuku konusunda yeterli eğitim ve bilgi birikimine sahip olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Kitabı almadan önce yapılacak küçük bir araştırma ile yazar hakkında yeterli bilgiyi edinebilirsiniz.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

İnsan Hakları Hukuku

88 ürün listeleniyor
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Toplam 36 / 88 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?