Klasik Türk (Divan) Edebiyatı

Klasik Türk Edebiyatı, diğer adıyla Divan Edebiyatı, kökleri 8. yüzyıla kadar dayanan ve ilk örneklerine Orta Asya’da rastlanan Türk edebiyatının Anadolu topraklarında geliştirdiği iki edebiyat dalından bir tanesidir. İslami edebiyat, yüksek zümre edebiyatı, havas edebiyatı, saray edebiyatı, enderun edebiyatı, klasik edebiyat, eski edebiyat isimleriyle de anılan Divan Edebiyatı, saray ve çevresinde oluşması, belli bir zümreye hitap etmesi ve Farsça kelimelerin sıklıkla kullanılması sebebiyle ağdalı bir dile sahiptir. Kullanılan dil, ölçüler ve söz sanatlarının halkın günlük dilinden farklı olması sebebiyle halkın ilgi göstermediği ve halk kökenli sanatçıların eser vermediği bir edebiyat dalıdır. Arap ve fars edebiyatlarından çok fazla etkilenen Divan Edebiyatı ölçü, uyak ve biçim olarak Türk edebiyatına birçok yenilik getirmiştir.

Divan Edebiyatı Hangi Dönemde Ortaya Çıkmıştır?

Divan Edebiyatı, Türklerin İslam medeniyetini kabul etmelerinden sonra Arap ve Fars kültüründen etkilenerek hazırlanan eserlerle 13. yüzyılda, Osmanlı’da ortaya çıkmıştır. İslam’ı kabul eden Osmanlı’da medrese kültürü ile yetişen şairler Farsça’yı şiir dili olarak kabul eder ve bu yönde eserler vermeye başlar. Yaklaşık 6 yüzyıl devam ederek 19. yüzyılda zayıflamaya başlayan Divan Edebiyatı, yeni büyük şairlerin yetişmemesi, yenilerin eskileri taklit etmesi, halktan uzak olduğu için yayılma gösterememesi ve Türk edebiyatının giderek Batı edebiyatı eskisine girmesi sebeplerinden dolayı tercih edilmemeye başlanır. Günümüzde Divan edebiyatı çatısı altında eser verilmemektedir.

Divan Edebiyatı’nın Genel Özellikleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı, kendine has özellikleriyle diğer edebiyat türlerinden ayrılmaktadır. Yaklaşık 600 kullanıldığı için birçok değişikliğe uğrasa ve tarih içinde gelişimine devam etse de eserler belli kural ve özellikler içerisinde yazılır. Divan Edebiyatı’nın genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Nazım birimi genellikle beyittir. Ancak tuyug, şarkı ve rubailerde dörtlük kullanıldığı da olur.
  • Nazım ölçüsü olarak aruz kullanılır.
  • Aşk teması, Divan Edebiyatı’nın temelini oluşturur. Bu aşk, kimi zaman dünyevi kimi zaman manevi aşk olarak işlenir.
  • Konu bütünlüğü yoktur. Bütün güzelliğine değil, parça bütünlüğüne önem verilir. Konuya değil, konunun işleniş biçimi daha değerlidir.
  • “Manzun” adı verilen değişmeyen benzetmeler mevcuttur. “Gül” kelimesi “sevgili”, “bülbül” kelimesi “aşık olan kişi” anlaşılır.
  • Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi Arap ve Fars edebiyatından gelen nazım şekilleri kullanılmıştır.
  • Süslü ve soyut bir edebiyattır. Söz sanatları çok fazla kullanılır.

Divan Edebiyatı’nın Önemli Şair ve Yazarları Kimlerdir?

En önemli Divan şairlerinden bir tanesi Hoca Denhani’dir. Hoca Denhani, Divan Edebiyatı’nın ilk temsilcisi olarak sayılır. Ayrıca din dışı konularda yazan ilk Divan şairi de yine Hoca Denhani’dir. Bir başka önemli şair ise Mevlana’dır. Günümüzde felsefesi ve hümanist yazılarıyla ismini dünya çapında duyurmuş olan Mevlana’nın en çok bilinen eseri Mesnevi’dir. 15. yüzyıla gelindiğinde ise öne çıkan şairlerden birisi Ali Şir Nevâi’dir. Muhakemetü”l-Lugateyn adlı eserinde bir Divan şairi olsa da Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu savunmuştur. “Harnâme” adlı eseriyle Türk edebiyatının ilk fabl örneğini yazan Şeyhi de yine 15. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın önemli isimlerindendir. Süleyman Çelebi Hz. Muhammed için yazdığı “Mevlit”, diğer adıyla “Vesilet-ün-Necat”, eseri ile günümüzde de sıklıkla okunan bir şairdir. 16. yüzyılda karşımıza çıkan ve Divan Edebiyatı’nda Arapça, Farsça ve Türkçe divanı olan ilk şair Fuzuli, bu akımın en lirik şairi olarak anılmaktadır. Maaşını almasında zorluk çıkaran memurları şikayet etmek amacıyla yazdığı “Şikayetname”, Divan Edebiyatı’nın en ünlü yergilerindendir. Divan Edebiyatı adına ünlü eserler vermiş ve birçok yenilik getirmiş diğer şairler de Baki, Nabi, Nefi, Nedim, Şeyh Galip ve Evliya Çelebi’dir. Evliya Çelebi, “Seyahatname” ile Türk edebiyatının gezi türünde ilk örneğini yazmıştır. Şairlerin yanında düzyazı denilen nesir yazarları olarak da Sinan Paşa, Mercimek Ahmet, Naima ve Katip Çelebi Divan Edebiyatı’nın en ünlü yazarlarıdır.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Klasik Türk (Divan) Edebiyat Kitapları

916 ürün listeleniyor
Akçağ Yayınları
Cinius Yayınları
Dergah Yayınları
Gece Kitaplığı
Halk Kitabevi
İş Bankası Kültür Yayınları
Doğan Kitap
Can Yayınları
Ötüken Neşriyat
Dby Yayınları
Mavi Çatı Yayınları
Kapı Yayınları
Kesit Yayınları
Tekin Yayınevi
Türk Dil Kurumu Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
Kule Kitap
Nemesis Kitap
Palet Yayınları
Pegem Akademi Yayıncılık
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Premium Fırsatları
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 36 / 916 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?