Yeni Çağ ve Yeni Çağ Bilim

Tarihin en başından günümüze kadar yaşanan olaylar 4 ayrı döneme ayrılmış durumdadır. Bunlar sırasıyla; İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’dır. Yeni Çağ ve Yakın Çağ yaşanan 4 çağın en kısa dönemini oluşturmaktadır. Tarih çağlarının üçüncüsü olan Yeni Çağ’ın başlangıç ve bitiş tarihleri net olarak bilinmemekle birlikte 1950'lerden, Sanayi Devrimi'ne kadar olan süreci kapsadığı varsayılmaktadır. Tarihin bütün çağları gibi Yeni Çağ hakkında fikir sahibi olmak da tarihe hakim olmak açısından oldukça önem taşımaktadır. Özellikle Yakın Çağı ciddi oranda şekillendiren Yeni Çağ döneminde, eski tarih ile beraber yakın tarihe de yön veren oldukça önemli, bilinmesi gereken ve tüm dünyayı etkileyen olaylar meydana gelmiş, ardından gelecek tarihe yön verici olayların temelinin atılmasını sağlamıştır. Yeni Çağ Kitapları arasında yer alan eserler, bu dönem hakkında daha net ve detaylı bilgi sahibi olmanıza, kendinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Yeni Çağ’da Meydana Gelen Önemli Gelişmeler Nelerdir?

19. ve 20. yy’de kurulacak imparatorlukların temelinin atılmasını sağlayan gelişme olan feodalite rejiminin yıkılması olayı bu dönemde meydana gelmiştir. Feodalite rejiminin yıkılmasıyla birlikte Rönesans adımları başlamıştır ve bu şekilde Avrupa’da bilimsel anlamda ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu döneme Aydınlanma Çağı adı verilmektedir. Ciddi gelişmelerin yaşandığı bu dönemin ardından kağıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Sanayi Devrimi oluşmasına zemin hazırlanmıştır ve Hümanizm akımı kendini göstermeye başlamıştır. Devamında sömürgeciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte bu anlayışı temel alan Coğrafi Keşifler başlamıştır. Kilisenin ciddi anlamda değer kaybetmesiyle birlikte Protestanlık doğmuş ve Fransız Din Savaşları ve 30 Yıl Din Savaşları yaşanmıştır. Avrupa’nın siyasi yapısını ciddi anlamda etkileyecek olan Kutsal İttifak, Büyük Kuzey ve İspanya Veraset Savaşları da bu dönemde meydana gelmiştir.

Yeni Çağ Döneminde Eser Vermiş Türk Coğrafyacılar

Yeni Çağ döneminde yaşanan gelişme ve Coğrafi Keşifler döneminin de etkisiyle birlikte birçok önemli coğrafyacı ve bilim adamı da ortaya çıkmış ve bilimsel gelişime önemli katkılarda bulunmuşlardır. Yeni Çağ’da yaşayan ve kayda değer eserler ortaya çıkaran Türk Coğrafyacılara; İbni Sina, Katip Çelebi Kaşgarlı Mahmud, Piri Reis, Biruni ve Ali Macar Reis örnek olarak verilebilir.

Yeni Çağ Dönemi Eserlerinde Yer Alan Konular Nelerdir?

Coğrafi keşiflerin ardından yeni bitki ve hayvanların bulunmasıyla birlikte yeni ırklar ve medeniyetlerin varlığının keşfedilmesi gibi birçok bilimsel gelişme meydana gelmiştir ve bununla ilgili oldukça çok eserlere yer verilmiştir. Bilimsel konuların yanı sıra, Aydınlanma Çağı ile birlikte kilisenin itibarını kaybetmesi ve sömürgeciliğin önem kazanmasıyla ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi gibi sömürgecilik ile ilgili konuların değinildiği eserler de görülebilir. Hümanistlik anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte hümanistler, insanı ve doğayı konu alan eserler ortaya çıkarmışlardır. Avrupa’da orta kesim olmamakla beraber, zengin ve fakir olmak üzere 2 ayrı sınıf meydana gelmiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte İslam Dünyası’nın ilim ve sanat konularındaki öncülüğünü Avrupa ele geçirmiştir. Halkın sınıflara ayrılması ve köylülerin ağır vergilerle ezilmesi, Amerika’nın bağımsızlığını ilan etmesi gibi nedenlerle Fransız İhtilali yaşanmıştır ve bu konu üzerine oldukça çok kitap yazılmıştır.

Bu dönem hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için Yeni Çağ’ın ekonomik, sosyolojik nedenleri ve sonuçları gibi daha geniş ve kapsamlı bilgilerin yer aldığı Yeni Çağ Kitapları ile birlikte bu döneme ışık tutulmuş, dönemin başlamasının ve bitmesinin sebepleri, insanlar üzerindeki etkilerinin veya dünya üzerindeki sonuçlarının incelendiği eserlere yer verilmiştir.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Yeni Çağ Kitapları

169 ürün listeleniyor
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 36 / 169 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?