Ahlak felsefesi eserleri, insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı temelleri felsefi sorgulama yöntemleriyle harmanlayarak okuyuculara sunuyor. Toplumsal tartışmalara neden olan ahlaki değer yargılarını ve ahlaki eylemlerin oluşma süreçlerini sistematik bir biçimde inceleyerek okurları düşünmeye davet eden ahlak felsefesi kitapları; iyi ve kötü olarak nitelendirilen eylemlerin nasıl meydana geldiğini de irdeliyor. Ahlak felsefesi eserleri; iyi ve kötü kavramlarının yanı sıra erdem, özgürlük, sorumluluk, vicdan, ahlak yasası, ahlaki karar, mutluluk ve ödev gibi kavramları ayrıntılı açıklamalar ve değerlendirmeler ile birlikte sunuyor. Bireylerin ahlak kurallarına aykırı olduğunu bildikleri halde kendi özgür iradeleriyle yaptıkları bazı eylemlerin ''kötü'' olarak değerlendirildiğini bildiren kitaplar, akıl yürütme yöntemi ile yapılan olumlu eylemlerin ise ''iyi'' olduğunu iddia ediyor. Ahlak felsefesinin kavramları ile ilgili var olan tüm tartışmaların kronolojik bir şekilde ele alındığı eserler, okurların rahatlıkla anlayabilecekleri ve felsefi tartışmalar hakkında fikir yürütebilecekleri şekilde sunuluyor. 

Ahlak Felsefesi Hangi Konuları Ele Alır?

Erdemli olma meselesi üzerine yoğunlaşan ahlak felsefesi kitapları, bireylerin ahlaki açıdan iyi olan eylemleri gerçekleştirebilmeleri için bazı özelliklere sahip olmaları gerektiğini ifade ediyor. Bu özellikler ahlak felsefesi eserlerinde erdem olarak adlandırılıyor ve erdemli olmak, kişilerin iyi eylemlerde bulunmalarına zemin hazırlayan bir olgu olarak görülüyor. Erdemli bir yaşam sürmek gerektiğine ilişkin felsefi çıkarımların yer aldığı kitaplar, böyle bir hayatı devam ettirmek için bazı özelliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Adalet, çalışkanlık, doğruluk ve ölçülülük gibi özelliklerin erdemli bir eylemi gerçekleştirebilmeyi kolaylaştırdığını ifade eden ahlak felsefesi eserleri, erdemlilik özelliklerinin yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğinin üzerinde duruyor. Herkesin hak ettiğini elde etmesi meselesinin adalet olarak tanımlandığı kitaplarda, bir sonuca ulaşabilmek için emek harcamak, çalışkanlık olarak nitelendiriliyor. Ahlaki ilkelere ve değerlere uygun hareket etmek doğruluk olarak ifade edilirken ölçülülük ilkesi ise aşırılıktan kaçınmak olarak görülüyor.

Ahlak Felsefesi Hangi Soruları Sorar?

Ahlaki eylemlerin amacının sorgulandığı ahlak felsefesi eserlerinde, filozofların yaklaşımlarına geniş bir yer veriliyor. Felsefe tarihi boyunca sorgulanan meseleler, okuyucuların ilgisini çekecek ve merak dürtülerini harekete geçirecek şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Ahlaki eylemler gerçekleştiğinde, bireylerin ne kazandığı ve hangi hedeflere ulaştıkları gibi sorulara cevap aranan kitaplar, bireylerin farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı oluyor. Düşünceleri ve eylemleriyle ses getiren filozoflar ve felsefe profesörleri tarafından kaleme alınan eserler içerisinde, ahlaki eylemlerin mutlu olmak için yapıldığı düşüncesi kendine geniş bir yer bulurken, eylemlerin hazza ulaşmak için yapıldığını savunan düşünürlerin görüşleri de okurlar tarafından destekleniyor. Ahlak felsefesi kitaplarında; bireylerin duyusal haz elde etmek için eylemde bulunduğunu iddia eden filozofların bir kısmı bedensel hazları yüceltirken, bir takım felsefeciler ise bedensel hazların geçici olduğunu iddia ediyor ve entelektüel (ruhsal) hazların önemli olduğunu savunuyor.

Ahlak Felsefesinin İncelediği Meseleler Nelerdir?

İnsanın mutluluğa yalnızca kendi çıkarlarını düşünerek ulaşamayacağını ifade eden ahlak felsefesi kitapları, bireylerin toplumsal yarar ilkesi çerçevesinde mutlu olabileceğine ilişkin felsefi çıkarımlar içeriyor. İnsanların, arzularını dizginleyebildikleri ölçüde bedensel ve ruhsal anlamda dengeyi sağlayabilecekleri konusunda tartışmalı görüşlere yer verilen kitaplar, ödev ahlakı konusuna da ayrıntılı bir şekilde değiniyor. İyi niyet temelli bir doğruluğun benimsenmesi gerektiğine ilişkin görüşlerin gerekçeleri ile birlikte okurlara sunulduğu ahlak felsefesi eserlerinde, evrensel bir ahlak yasasının var olup olmadığı meselesi sorgulanıyor. Evrensel ahlak yasasının subjektif ve objektif temellere dayandırılarak açıklandığı kitaplar, ahlak felsefesinin en önemli alanlarından biri olan uygulamalı etik sorunlarını da ayrıntıları ile birlikte okurlara sunuyor. 


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Ahlak Felsefesi

Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hemen Al Sonra Öde
Toplam 24 / 107 ürün
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/9943/1515553