Antik - İlkçağ Tarihi

Antik İlk Çağ Kitapları

İnsanlık tarihini incelediğimizde yazının büyük öneme sahip olduğunu görürüz. Öyle ki yazı bulunmadan önceki dönem tarih öncesi dönem olarak anılırken yazının bulunması ile tarihi dönemler başlamıştır. Tarihi dönemler yani tarih çağları dörde ayrılmaktadır. İlk çağ, orta çağ, yeniçağ ve içerisinde bulunduğumuz yakın çağdır. Kronolojik açıdan değerlendirildiğinde antik çağ, ilk çağdan yaklaşık 1000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Çağların başlama ve bitiş sebepleri farklı coğrafyalara göre değişiklik gösterebilir. Ülkemizde kabul gören ilk çağ yazının bulunmasıyla (M.Ö. 4000-3500) ile açılıp Kavimler Göçü ile (M.S.375) kapanmıştır. Avrupa’da ise ilk çağın bitişi Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı (M.S.476) ile kabul edilir. Avrupa’da bu çağa antik çağ adı verilmiştir. 

Antik çağ kitapları içerik olarak orta çağa kadar süren kültürel, felsefi, sanatsal ve siyasi olayları ele almaktadır. Sümerlerin yazıyı icat etmesiyle beraber başlayan bu antikite yani antik çağ dönemini anlatan pek çok antik çağ ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Günümüzde bu dönemi anlamamıza yardımcı olan ve tarihe ışık tutan pek çok kaynağa ulaşmak mümkündür.

Antik İlk Çağda Ne Gibi Olaylar Yaşanmıştır?

Antik çağ devri, ilkel insanın hayat içerisindeki mücadelesinin her yönden incelendiği ve aynı zamanda önemli icat ve buluşlara da ev sahipliği yapan bir dönemdir. 

Antik çağda meydana gelen ve bilinmesi gereken başlıca olayları sırasıyla maddeleştirirsek;

 • M.Ö 4000-3500 yılları arasında Sümerler yazıyı bulmuştur.
 • Antik çağda ilk kentleşme görülmüştür. Şehirler kurulmuştur. 
 • Farkı yerlerde bulunan farklı kavimlerin benzer tarih aralığında yerleşik düzene geçiş yapmaya başladığı dönemdir.
 • Antik çağ, felsefe, tiyatro, şiir gibi sanat dallarının gelişim gösterdiği bir süreçtir.
 • Dönemin önemli filozofları Sokrates, Platon, Aristoteles, Demokritos, Thales, Zenon, Gorgias, Plonitos, Heraklitos, Parmanides, Pythagoras’dır.
 • Çok tanrılı inanç benimsenmiştir.
 • Bu çağda öne çıkan felsefi akımlar rasyonalizm(akılcılık) ve septisizm(kuşkuculuk) gibi akımlar olmuştur.
 • Şehir devletleri yerine merkezi krallıklar kurulmuştur.
 • İpek yolu ve Kral yolu ile ticaret ve önemli ekonomik gelişmeler kaydedilmiştir.
 • Metalin işlenmesi dolayısıyla savaşlarda kullanılmasıyla savaş tarihinde önemli bir dönem başlamış olmuştur.
 • Toplumsal hayatın düzenlenmesi için hukuk kurallarının devreye konduğu dönemdir. Bu durum medeniyet bakımından önemli bir kilometre taşıdır.
 • Takvim icat edilmiştir.
 • Para icat edilmiştir.
 • Sümer kanunları ve Babil kanunları ile medeniyet yasalarla üst bir seviyeye taşınmıştır.
 • Alfabe bulunmuştur.
 • Kölecilik ortaya çıkmıştır.
 • Günümüze ulaşan dünyanın yedi harikasından biri olan Keops piramidi, Kahire’de bulunan en büyük piramittir. Bu piramit antik Mısır firavunu Fuhuş tarafından antik dönemde inşa edilmiştir.

Hangi Antik İlk Çağ Kitapları Okunmalıdır?

Antik çağa merak duyan ve o dönemi anlamak isteyen insanların günümüzde başvurabileceği oldukça kıymetli antik çağ kitapları mevcuttur. İnsanlık tarihinin Afrika’daki köklerinin bulunmasından itibaren antik dönemi ve ilk çağ sürecini anlatan, insanlığın tarihine ve toplumların oluşmasına gelişmesine ışık tutan pek çok eser tarih severlerin ilgisine sunuluyor. Çok değerli yazarların eserlerini okuyarak ve arkeolojik çalışmaları araştırarak sizlerde antik dönemi anlamak ve öğrenmek adına bir adım atabilirsiniz.

Antik çağı öğrenmemize olanak sağlayan Herodot, Tacitus, Polybius ve Livy gibi filozof ve yazarların eserleri ilk çağ kitap kategorisinde ilk değerlendirilmesi gerekenlerdendir. 

Sümerlerin yazıyı icadı, Çin’in antik çağ dönemi savaş stratejileri, Mısır’ın firavunlarını kaleme alan çok sayıda kitaba ulaşabilirsiniz. Gelişen medeniyetlerin dünya üzerindeki etkisi Antik Yunan ve Antik Roma hakkındaki bilgileri, Hititlerin neden en önemli uygarlık olduğunu anlamak için yerli ve yabancı yazarların eserlerini okuyabilirsiniz.

 Antik çağ tarihi kitap denildiğinde ise kuşkusuz ilk akla gelen isimlerden birisi Muazzez İlmiye Çığ’dır. Ülkemizin önde gelen önemli tarihçilerinden ve sümeroglarından biri olan Muazzez İlmiye Çığ’ın yazmış olduğu, set haline getirilen ‘Muazzez Ilmiye Çığ Çağın Setleri, Uygarlığın Kökeni Sümerliler, Hititler ve Hattuşaş, Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, Gilgameş Tarihte İlk Kral Kahraman ve Ortadoğu Uygarlık Mirası’ isimli eserleri antik çağ ile ilgili kitaplar arasında mutlaka okunması gereken eserlerin başında yer almaktadır.

İlk çağ tarihi kitapları denilince bir diğer akla gelen isim Ali Narçın’dır. Yazarın dünya uygarlıkları üzerine kaleme aldığı bir serisi mevcuttur. Aztek/Tollan’ın Efendileri, Urartu/Doğu’nun Güneşi, Maya/Kıyametin Habercileri, Çelişkiler/Tabletlerle Yüzleşme, Eski Mısır/Nil’in Ezoterik Ülkesi, Hitit/Anadolu Rüzgarı, Babil/Babil’in Çocukları, Asur/Kent Krallığı, Sümer/Yazını Mucitleri, İnka/Güneşin Çocukları isimli on kitaptan oluşturulmuş set dönemi anlatan antik çağ ile ilgili kitaplar arasında okunması gerekenlerden biridir.

İlk çağ kitap içerikleri açısından farklılık ve çeşitlilik göstermektedir. Günümüze ulaşan eserleri incelediğinizde bu çeşitliliği sizlerde görebilirsiniz. Bu anlamda Klaus Schmidt’in Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbekli Tepe En Eski Tapınağı Yapanlar eseri Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede yerleşik hayata geçmek üzere olan avcı-toplayıcı toplumun Göbekli Tepe’de bize bıraktıkları taş işçiliğini işleyen konusuyla okuyucularıyla buluşmaya hazırdır.

Üzerinde bulunduğumuz topraklarla ilgili ele aldığı eserlerle ortak yaşam alanına sahip olduğumuz antik çağda ki yaşamı anlamamıza yardımcı olan yazar George Bean’in Eski Çağda Ege Bölgesi ve Eski Çağda Lykia Bölgesi isimli eserleri de okuyucuyla buluşmaya hazırdır.

Antik Çağda kitap okuma isteğinize tam karşılık verecek kitaplardan önde gelen eserlerden bir diğeri de Tarih, Herodotos tarafından kaleme alınmıştır. Dilimize çevirisi Hasan Ali Yücel tarafından yapılan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkarılan bu eser başucu kitaplarından biridir. Herodotos Batının en önemli tarihçilerinden ve ilk büyük yazarlarından biridir. Herodotos Antik Yunanların, Perslerin, Antik Mısırın ilk tarihçisi olmakla kalmamış; anlatımdaki üslubu ve aktarımdaki anlatım gücüyle günümüze dek ulaşan eserlerinin ilgiyle okunmasına olanak sağlamıştır. Bunun yanında birçok diğer tarih yazarlarına da ilham kaynağı olmuştur. 

Antik çağ hangi yıllar arasındadır?

Antik çağ tarihsel olarak M.Ö. 7. Yüzyılın sonunda başlayıp M.S. 2. Yüzyıla kadar sürmüştür. Antik çağ yaklaşık olarak 5000-5500 yıl kadar sürmüştür.

Antik ilk çağdaki önemli uygarlıklar nelerdir?

Antik ilk çağ denilince kuşkusuz ilk akla gelen Avrupa ve Akdeniz bölgesinde yer alan antik Yunan ve antik Roma’dır. Yine bu bölgede yer alan Fenike, İskitler ve antik Mısır da yer almaktadır. Doğu Asya bölgesinde ise antik Türkler, antik Çin, Moğollar ve Hunlar gibi kavimler yer almaktadır. Orta ve Güneybatı Asya bölgesinde Urartu, Sümerler, Asur, Mezopotamya ve Antik Hindistan gibi kavimler bulunmaktadır. Amerika kıtasında antik çağ döneminde Kızılderililer ve Mayalar gibi kavimlerin bulunduğu kabul edilmektedir.

Antik çağ hakkında nasıl bilgi edinilebilir?

Yazının bulunmasıyla başlayan bu tarihi dönemin günümüze ulaşmasını sağlayan iki temel unsur birincil kaynakların incelenmesi ve arkeoloji olmuştur. Bu dönemi anlamak için ilk çağ uygarlıkları kitap ve yazar incelemelerini yapılarak araştırmalarınıza bu şekilde başlayabilirsiniz. En anlaşılır dille yazılan eserleri okuyarak ilkel insana ve ona dair her şeye yakından tanık olma şansını yakalayabilirsiniz. Arkeologların kazılarla çıkardıkları eserleri ve o döneme ait buldukları kalıntılara dair belgeler, kitaplar, haberler yine sizler için iyi birer kaynak olacaktır.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Antik İlk Çağ Kitapları

199 ürün listeleniyor
Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Kaynak Yayınları
Dost Kitabevi Yayınları
Ege Yayınları
Çizgi Kitabevi Yayınları
Arkadaş Yayınları
Alfa Yayınları
Bilge Kültür Sanat Yayınları
Kronik Kitap
Ozan Yayıncılık
İş Bankası Kültür Yayınları
Kanon Kitap
İletişim Yayınevi
Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı
Ekin Yayınevi
Galata Yayıncılık
Halk Kitabevi
Phoenix Yayınevi
Türk Tarih Kurumu Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Premium Fırsatları
Kuponlu Ürünler
Yurt Dışından Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Toplam 36 / 199 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?