Kıbrıs

Mantık felsefesi kategorisinde yer alan kitaplar; doğru ve kesin deliller elde ederek, akıl yürütme becerisi kazanmanın yollarını sade ve anlaşılır bir dille, okurlara sunuyor. Felsefe ve fikir dünyasında önemli bir yere sahip olan mantık bilimi, geçmişten bu yana medrese ve üniversitelerde okutulan temel dersler arasında yer alıyor ve mantık felsefesi eserleri, doğru bilgiyi yanlıştan ayırt etme konusunda açıklayıcı bilgiler ve önermeler sunuyor. Bireylerin doğru bilgiyi idrak etme becerileri üzerinde etkili olan mantık felsefesi kitapları, insan zihnini birçok açıdan düşünmeye ve öğrenilen bilgilerin doğruluğunu irdelemeye yönlendiriyor. Mantık felsefesi eserleri, bireyleri hakikate, düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyor. Tutarlılık ve doğruluk gibi kavramların incelendiği eserler, deneysel olarak test edilme imkanı olmayan felsefi düşünceler hakkında da okurlara farklı bakış açıları kazandırmaya yardımcı oluyor.

Mantık Felsefesi Ne ile İlgilenir?

Mantık felsefesi eserleri, düşünce sistemleri ve ilkeleri üzerinde dururken aynı zamanda, düşüncelerin aktarım aracı olan dil ve kelimeler üzerinde de duruyor. Alanında uzman profesyonellerce kaleme alınan kitaplar, kelimelerin yalnızca fikirleri değil duyguları da ifade etmede bir araç olarak kullanıldığını belirtiyor. Günlük hayatta kullanılan kelimelerin anlam kargaşasına yol açmaması ve fikirleri ifade ederken hata yapılmaması için mantık felsefesi eserlerinde, konuşma dilinden farklı olarak, sembolik bir dilin işaretleri kullanılıyor. Akıl yürütme becerisinin sınırlarını belirleyerek geçerliliğini sınayan mantık bilimi eserleri, okuyuculara farklı bir pencere açarak felsefe aracılığıyla düşünmelerine katkı sağlıyor. Felsefenin önemli görülen problemlerine de dikkat çeken mantık felsefesi kitapları, felsefe tarihi boyunca tartışılan konuları basit bir dille okuyuculara tanıtmayı amaçlıyor. Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çaba olarak görülen felsefi sorgulama yöntemleri, mantık bilimine ilgi duyan okurların beklentilerini karşılıyor.

Mantık Felsefesi Hangi Sorular Üzerinde Yoğunlaşır?

Aklın ilkeleri olarak tanımlanan; özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesi ile okurların düşünce dünyasını ve vizyonunu geliştiriyor. Özdeşlik ilkesine göre; bir düşüncenin kendisi ile uyumlu olması şart koşuluyor ve bir şeyin ne ise o olması gerekiyor. Çelişmezlik ilkesi, bir şeyin aynı zamanda hem kendisi hem de başka bir şey olamayacağını belirtirken, üçüncü şıkkın imkansızlığı meselesi, bir şeyin ya doğru ya da yanlış olduğunu üçüncü bir seçeneğin varlığından söz edilemeyeceğini okurlara örnekler ve açıklamalar ile birlikte sunuyor. Mantık felsefesi kitapları, mantık bilimine ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyen bireylere, öğrenci ve akademisyenlere hitap ediyor. Eserlerin bir kısmı üniversitelerde ders olarak okutulurken, farklı alanlarda uzmanlaşan bireyler de düşüncelerini daha sistematik bir hale getirmek için mantık felsefesi kitaplarına yöneliyor. 

Mantık Felsefesi Hangi Fikirleri Ele Alır?

Mantık felsefesi kategorisinde yer alan eserler arasında; büyük bir üne sahip olan filozofların ve felsefe profesörlerinin de çalışmaları yer alıyor. Felsefi tanımlamalara ek olarak evreni ve insani değerleri anlamaya yönelik açıklamalar ve analizler içeren eserler, bilginin önemini her fırsatta dile getirerek, bireyleri bilgiye ulaşmaları gerektiği noktasında cesaretlendiriyor. İnsanların merak duygularını nasıl yönlendirmeleri gerektiğine ilişkin öneriler içeren eserler, okurlara her konuda soru sorabilme becerisi kazandırmayı hedefliyor. Bilginin yanı sıra din, bilim, varlık, sanat ve siyaset gibi çok tartışılan konularda da okurların ufkunu açan kitaplar, kuşkucu ve eleştirel bir yaklaşımın nasıl sergilenmesi gerektiğine ilişkin ipuçları sunuyor. Varlığı, dünyayı, canlı ve cansız tüm varlıkları anlama çabası olarak görülen fikirler, mantık felsefesi kitaplarında kendine geniş bir yer buluyor ve rasyonel düşünme yöntemleri konusunda okurları bilinçlendiriyor.

Sicilya ve Sardunya Adalarından sonra Akdeniz’de yer alan üçüncü büyük Ada olan Kıbrıs, özel konumundan dolayı tarih boyunca Alaşya, Hetim, Kipris ve Cypress gibi birçok isimle anılır. Tarihi devirlerde bağımsız bir krallık şeklinde yönetilen Ada, Akdeniz’deki stratejik konumundan dolayı bir süre sonra çevresindeki güçlü devletlerin himayesi altına girer. Bu durum Kıbrıs’ın hem kültürel hem de ekonomik açıdan zenginleşmesine büyük katkı sağlar. Her devlet Kıbrıs Adasında kendinden bir iz bırakarak Ada’nın kültürünü zenginleştirir. Kıbrıs’ın tarihi özelliklerinin yanı sıra kültürünü, ekonomisini ve siyasi gelişmelerini aktaran birçok kitap bulunur. Kıbrıs tarihini tarih öncesi dönemlerden, Roma, Venedik ve Osmanlı dönemlerine kadar kaleme alan pek çok Kıbrıs tarihi kitabı, Ada geçmişi hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Araştırmacılar ve tarihçiler tarafından yerli ve yabancı kaynaklardan edinilen bilgileri ayrıntılı ve bilgilendirici bir şekilde aktaran Kıbrıs tarihi kitapları, ayrıca Kıbrıs’ın dünya üzerindeki konumunu ve önemini okuyuculara aktarır. Tarihi, eski çağlara kadar dayanan bir yerleşime sahip olan Kıbrıs Adasını bilimsel ve öznel bakış açıları ile aktaran pek çok kitap, Kıbrıs tarihini ayrıntılı ve bilgilendirici bir biçimde ortaya koyar.

Kıbrıs Tarihi Kitaplarının Kapsama Alanı Nedir?

Binlerce yıl farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kıbrıs’ın çeşitli devletlerin himayesi altında bulunduğu sırada yaşadığı siyasi ve kültürel gelişimini aktaran Kıbrıs tarihi kitapları ayrıca Türk ve Rum kesimi arasında yaşanan siyasi sorunları ve çözümleri kronolojik olarak okuyucularına aktarır. Kıbrıs tarihini merak eden ve bu alanda çalışmak isteyen okuyucular için kaleme alınan pek çok kitap, Kıbrıs’ın toplum yapısı, mimarisi, siyasi, sosyal ve ekonomik hayatının yanı sıra eğitim, edebiyat ve modernleşme gibi konuları ile ilgili de bilgiler verir. Çeşitli anıların, belgelerin, fotoğrafların yer aldığı kitaplar ayrıca orijinal kroki ve harita çizimleri ile Kıbrıs tarihini geniş ve kapsamlı olarak inceler. Mısırlılar, Romalılar, Araplar, Venedikliler Persler, Asurlular, Lüzinyanlar ve Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok ülkenin hakimiyeti altına giren Kıbrıs, 1571’den 1878’e kadar Türkler ve 1878’den 1959’a kadar Birleşik Krallık tarafından yönetilir. Birçok devletin hakimiyeti altına giren Kıbrıs Adası Doğu ve Batının kesişme noktasındadır. Bu nedenle stratejik olarak önemli bir konumda yer alır. Stratejik önemini hem konumu hem de siyasi anlamda ele alan Kıbrıs tarihi kitapları ayrıca Kıbrıs sorununun uluslararası sisteme etkileri, Kıbrıs’ın bağımsızlaşma süreci, Kıbrıs Rum ve Türk kesiminde yer alana siyasal yapılanma ve partiler ile Avrupa, Nato ve Kıbrıs arasındaki ilişkileri ele alarak okuyucuya aktarır. Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bazı genel saptamaların yer aldığı pek çok kitap, Kıbrıs da yaşayan azınlık gruplarını uluslararası hukuk ve yürürlükte olan KKTC mevzuatı çerçevesinde inceler.

Kıbrıs’ın Coğrafi Konumu, Siyasi ve Jeostratejik Önemi Nedir?

Akdeniz tarihinde başka topraklar ele geçirmek için Batı’dan Doğu’ya doğru yapılan tüm savaşlarda, Kıbrıs, birinci derece stratejik bir rol oynar. Ortadoğu petrolüne giden deniz yollarından, Süveyş kanalı bölgesine, Ortadoğu’dan Afrika havzasına kadar pek çok bölge için önemli bir konumda yer alır. Kıbrıs’ın tarihi geçmişi ile stratejik önemini ele alan birçok kitap, Ada’nın hava gücünün her yöne yönlendirilmesinde de elverişli bir konuma sahip olduğunu ve dünya ticaret yollarının olduğu kadar Doğu Petrol Sahası da kontrol edebilecek bir konumda olduğunu okuyucularına aktarır. Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs’ın Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşak noktasında yer aldığını ele alan Kıbrıs tarihi kitapları, Ada’nın dünya üzerindeki konumunu ve önemini ayrıntılı ve bilgilendirici bir biçimde ele alır.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Kıbrıs Tarihi Kitapları

28 ürün listeleniyor
Akademi Kültür Sanat Yayıncılık Kıbrıs
Alfa Aktüel Yayınları Kıbrıs
April Yayıncılık Kıbrıs
Bilgeoğuz Yayınları Kıbrıs
Everest Yayınları Kıbrıs
IQ Kültür Sanat Yayıncılık Kıbrıs
İletişim Yayınevi Kıbrıs
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Kıbrıs
Kaknüs Yayınları Kıbrıs
Kalkedon Yayıncılık Kıbrıs
Kastaş Yayınları Kıbrıs
Marifet Yayınları Kıbrıs
Sinemis Yayınları Kıbrıs
Toplumsal Dönüşüm Yayınları Kıbrıs
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 28 / 28 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?