ARA
Loading interface...
Loading interface...
Mor Çatı
Mor Çatı
Satıcı Puanı 9.7
Girişimci Kadın Mağazası
34 ürün var
Satıcı Hakkında
Mor Çatı

Mor Çatı

Satıcı Puanı 9.7
Girişimci Kadın Mağazası
34 ürün var
Satıcı Hakkında
  1. Ürün Çeşidi A-Z
  2. Fiyat Aralığı
    -
  3. Değerlendirme Puanı
  4. Cinsiyet
  5. Beden
  6. Renk
  7. Kelime Filtresi
Satıcı Hakkında
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı İktisadi İşletmesi Mor Çatı’nın 1990 yılında kurulmasına giden süreç 17 Mayıs 1987’de gerçekleştirilen Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü ile başladı. Çankırı'da bir yargıcın "kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek gerekir" diyerek bir kadının boşanma talebini reddetmesi üzerine kadınlar kamusal alanda erkek şiddetine karşı ilk kez ses çıkardıkları bu eylemde bir araya geldiler ve sonrasında Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası başlattılar. Kampanyanın başında belirlenen somut hedef bir kadın sığınağı açmaktı. Bu amaç doğrultusunda Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kuruldu. Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir. Erkek şiddetinin, toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığı ve kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Bu amaçla dayanışma merkezi ve sığınakta kadınları güçlendirici sosyal çalışma yapılır. Kadınlarla birebir dayanışma kurmanın yanı sıra şiddetle mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için ulusal ve uluslararası sözleşme, kanun ve yönetmeliklerin uygulamaları izlenir, raporlanır ve karar vericilere gerekli politikalara dair öneriler sunulur. Alandaki bilgi ve deneyimi paylaşmak için şiddet alanında çalışan kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, barolar ve belediyelerle atölyeler yapılır. Ulusal ve uluslararası kadın örgütleri ile dayanışma içinde kampanyalar ve eylemlilikler yoluyla patriyarkaya karşı, kadınların özgür ve bağımsız hayatlar kurabilmeleri için mücadele edilir. Mor Çatı’nın bir kadına dayanışma merkezi, bir de sığınağı bulunuyor. Kadın dayanışma merkezleri kadınların güçlenmek, şiddetten uzaklaşmak veya şiddetle baş edebilmek için gerekli desteklere eriştikleri yerlerdir. Bu merkezlerde danışmanlık, bilgilendirme veya gerekli ise yönlendirme desteği sunulur. Şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınların yargılanmadan, ayrımcılığa uğramadan yaşadıklarını anlatabilecekleri ve her bir kadının biricik durumu göz önüne alınarak saygın bir birey olarak kararları doğrultusunda destek alabileceği dayanışma merkezlerinin olması önemlidir. Mor Çatı gönüllüleri 1990 yılından bu yana dayanışma merkezinde kadınlar ve çocukları ile dayanışma kuruyor. Bugüne kadar 40.000’den fazla kadın ve çocuk destek aldı. Her gün ortalama 15 kadın telefon, mail ve yüz yüze görüşerek Mor Çatı’dan destek alıyor. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürüyor. Kadınlar Mor Çatı’ya en çok yaşadıklarını paylaşmak, sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek için başvuruyorlar. Arayan her kadına sosyal destek verilirken ihtiyaç duymaları halinde hukuki, psikolojik ve sığınak desteği de alabiliyorlar. Sığınaklar, erkek şiddetine maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik, hukuki vb. destekleri alabilecekleri yerlerdir. Ayrıca sığınaklar, kadınların şiddetten uzaklaşıp ihtiyaç duydukları desteklere erişebilecekleri yerler olduğu kadar kadınların kadın olmalarından ötürü yaşadıkları şiddetle mücadelede dayanışma içinde olabilecekleri yerlerdir. Mor Çatı sığınağı Türkiye’deki tek bağımsız kadın sığınağı olma özelliği taşıyor. Sığınakta kadınların yaşadıklarını değerlendirmelerini, kendi güçlerini hatırlamalarını ve hayatlarının kontrolünü tekrar ellerine almalarını sağlayacak bir çalışma yürütülür. Mor Çatı’da şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren kadınlarla kurulan dayanışma en önemli bilgi kaynağını oluşturur. Dayanışma merkezi ve sığınakta yapılan görüşmelerde kadınların deneyimlerinden edinilen bilgiler erkek şiddeti ile mücadele araçlarının uygulamasını izleme ve politika oluşturma imkanı sunar. Ayrıca atölyeler aracılığı ile bu bilgi ve deneyim paylaşılır. Mor Çatı'nın girişimiyle 1998 yılından bu yana düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı'nda her yıl, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden, dayanışma merkezi ve sığınak faaliyeti yürüten kadın örgütleri, belediye ve kamudan yüzlerce kadın ile bir araya gelerek alandaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılır. Mor Çatı faaliyetlerine Mor Çatı gönüllüleri ve dostlarının dayanışması ile devam ediyor. Sizler de Mor Çatı ürünlerini alarak veya Mor Çatı’ya düzenli destek olarak bu dayanışma ağının bir parçası olabilir, kadınların ve çocukların şiddetten uzak hayatlar kurmalarına katkı sunabilirsiniz.
Firma Adı: MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ.
Kayıtlı E-Posta Adresi: morcati@morcati.hs03.kep.tr
Mersis No: 0622056868900001
Şehir: İstanbul İletişim: Satıcı Firmanın hepsiburada.com'a beyan ettiği merkezi adresi ve tarafımızca onaylanmış olan telefon numarası hepsiburada.com kayıtlarında yer almaktadır.
Başa dön