Orta Doğu

İlk olarak Amerikalı tarihçi Alfred Thayer Mahan’ın ortaya koyduğu Orta Doğu terimi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde literatürde daha sık kullanılmaya başlanır. Batı kökenli olan bu kavram, dünyanın merkezini Avrupa olarak kabul eden bir anlayıştan türemiştir. Bu anlayış dünya üzerindeki bölgeleri Avrupa’ya olan uzaklıklarına göre yakın, orta ve uzak olarak kategorilere ayırır. Orta Doğu kavramı, kültürel veya coğrafi bir tanımlamadan daha ziyade siyasi bir ifadedir.

Orta Doğu Ülkeleri Hangileridir?

Orta Doğu kavramının sınırları tarih boyunca zamana ve gelişen şartlara göre değişiklik gösterir. Orta Doğu kavramı ilk olarak Arabistan ile Hindistan arasında kalan bölgeyi ifade etmek için kullanılır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise Orta Doğu olarak tanımlanan bölgenin sınırları biraz daha genişler. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kavramın kapsadığı bölge kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde Yemen, batıda ise Mısır’la çevrelenmiştir. Bu bölgenin içerisinde yer alan ülkeler Türkiye, Mısır, İran, Irak, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Yemen ve Umman’dır. Bazı akademik çalışmalarda Orta Doğu kavramı Libya, Eritre, Cibuti, Afganistan ve Sudan’ı da kapsayacak şekilde genişletilerek kullanılmaktadır. En geniş Orta Doğu tanımı ise Kuzey’de Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetlerini, doğuda Pakistan ve Afganistan’ı, güneyde Yemen’i, batıda ise Fas’ı içine alan bölgedir.

Orta Doğu’da Hangi Halklar Yaşamaktadır?

Orta Doğu’da yaşayan halkın büyük çoğunluğu etnik açıdan Arap’tır. Türkler, İranlılar, Ermeniler, Yahudiler, Kıptiler, Beluciler, Kürtler, Afganlar ve Asuriler de Orta Doğu’da yaşayan diğer halklardır. Dini açıdan ise büyük çoğunluğu Müslümanlar oluşturur. Bölgede Hristiyanlar ve Museviler de yaşamlarını sürdürmektedir.

Orta Doğu Neden Önemlidir?

Orta Doğu’nun önemi üç ana faktöre dayanır. Bu faktörler coğrafya, zengin yeraltı kaynakları ve semavi dinlerdir. Orta Doğu coğrafi olarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının arasındaki irtibatı sağlayan yollar üzerinde yer alır. Dünyanın en önemli su ve kara yolları bu bölgedeki ülkelerin kontrolündedir. Orta Doğu’nun önemli olmasındaki faktörlerden ikincisi sahip olduğu zengin yeraltı kaynaklarıdır. Dünya petrol rezervinin büyük bir kısmı bu bölgede bulunur. Orta Doğu’yu önemli kılan üçüncü faktör ise tarih boyunca dinler ve kültürler arası etkileşimin bu bölgede yaşanmış olmasıdır.

Bölge, Doğu ve Batı kültürlerinin birbiriyle harmanlandığı zengin bir tarihe sahiptir. En eski yerleşim yerleri ve medeniyet izleri hep bu bölgede bulunur. İnsanlık tarihi boyunca birçok ilk burada gerçekleşmiştir. Bütün dinlerin kutsal beldeleri ve kutsal mekanları bölge sınırları içerisinde yer alır. Tüm dinler için kutsal olan Kudüs bu bölgededir. Orta Doğu her zaman dünya düzeninde söz sahibi olmak isteyen ülkelerin üstünlük kurmak istediği bir bölge olmuştur. Dünyada söz sahibi olan güç, gücünü devam ettirebilmek için bölgeyi kontrol etmek zorundadır.

Orta Doğu Kitapları Nelerdir?

Dünya üzerindeki önemli bölgelerden biri olması nedeniyle Orta Doğu konusunda birçok kitap yazılmıştır. Orta Doğu tarihi, medeniyetleri, ülkeleri ve halkları üzerine yazılmış sayısız eser vardır. Ayrıca Orta Doğu konusunda ciddi araştırmalara imza atmış birçok akademisyen, bölgenin sorunlarıyla ilgili faydalı eserler ortaya koymuştur.

Kitap alırken göz önünde bulundurulması gereken ilk konu kitabın yazarıdır. Kitabı almadan önce kitabın yazarı hakkında araştırma yaparak yazarın konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olup olmadığına karar vermelisiniz. Orta Doğu ile ilgili kitap alırken dikkat edilmesi gereken diğer konu ise yayınevidir. Kaliteli yayınevleri tarafından basılmış olan kitapların satın alınması tercih edilmelidir.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Ortadoğu Kitabı

202 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 28 / 202 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?