Ortaçağ Tarihi

Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile başlayıp, Rönesans dönemi hareketleri ile biten dönem arasında yaşanan gelişmeleri kültürel, ekonomik ve siyasi hareketleri anlatan onlarca eser sizleri bekliyor. Avrupalıların denizaşırı keşiflere başladığı, monarşinin yükseldiği, burjuvazi kesimin kent ve şehir meclislerinde söz sahibi olmaya başladığı Orta çağ tarihini anlatan eserler, farklı yazar ve kaynakların imzası ile o dönemi anlamanıza yardımcı oluyor. Hümanizm kavramının ortaya çıktığı ve felsefi hareketlerin dinin etkisi altında kaldığı ve sanayi devriminin ortaya çıkmasına ön ayak olmuş bu dönemi inceleyen eserler zamanın şartlarını, medeniyetlerin başarı ya da başarısızlıklarını anlatıyor. Ayrıca 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ile de ilişkilendirilen bu dönemi anlatan eserler Bizans, Osmanlı gibi dev imparatorlukların geçmişini ve gelişmesini anlamanız konusunda araştırmalar sunuyor. 

Orta Çağ Ne Zamandır? Hangi Olayla Başlayıp Biter?

Tarihçiler kesin olarak bir yargı koyamasalar bile 5. yüzyıl ve 14. yüzyıl arasına verilen isime Orta çağ deniyor. Büyük Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünme ve Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş tarihi olarak gösterilen dönemler Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul görüyor. İstanbul'un fethi, Amerika'nın keşfi, din savaşları olarak da bilinen 30 yıl savaşları ve Fransız Devrimi ise bu dönemin bitiren olaylar olarak gösteriliyor. Tarihte ilk defa Rönesans düşünürlerinin Avrupa'nın içinde bulunduğu dönemi tanımlamak için kullandığı Orta Çağ tabiri, daha sonraları bir çok tarihçi tarafından kabul görüyor. 1295 Magna Carta antlaşması sonucu günümüz demokrasisinin de ilk temellerinin atıldığı bir dönem olarak gösteriliyor.

Orta Çağ Tarihi Kitapları Neler Anlatıyor?

Erken, yüksek ve geç olmak üzere üç kısmında incelenen Orta Çağ dönemini ele alan eserler, feodalizmin ve burjuvazi sınıfının o dönemde nasıl yükseldiğine dair ipuçları içeriyor. Burjuvazi kesimin kent ve şehir merkezlerindeki görevlerini, kamu otoritesinin nasıl bölünerek farklı sınıflara dağıldığını ve bunların yol açtığı gelişmeleri gözler önüne seriyor. Tek tanrılı dinlerin toplumlar üzerindeki etkisinin artarak ekonomi, kültür ve siyaset içerisindeki yerlerini anlatan eserler, tarih ve din konusunda kaynak sayılacak metinleri sizlere sunuyor. İslamiyetin yayılmasını, tek tanrılı din inançlarını, çok tanrılı dinlerin ne gibi kırılmalar yaşadığını ve bunların sanat, edebiyat, gibi alanlardaki etkilerini sizlerle paylaşıyor. Ticaret savaşlarının neden olduğu yıkımları ve yeni yollar keşfetme ihtiyacını da gözler önüne seren Orta Çağ tarihi kitapları, felsefi ve edebi konulara da yer veriyor. Çin, Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Roma İmparatorluğu gibi dönemin süper güçlerini inceleyen eserler, hangi gelişmelerin ortaya çıktığını ve ne gibi yenilikler olduğunu kaleme alıyor. 

Hangi Orta Çağ Tarihi Kitapları Okunmalı?

Dünya tarihi açısından önemli olayların olduğu Orta Çağ tarihini anlatan birbirinden farklı onlarca eser sizleri bekliyor. Prokopios'un yazdığı ve İmparator İustinianos zamanını anlattığı "Bizans'ın Gizli Tarihi" bu dönemdeki en büyük imparatorlukta neler olup bittiğini gözler önüne seriyor. Aynı şekilde Timothy E. Gregory yazdığı "Bizans Tarihi" ve Timothy Dawson'ın yazdığı "Bizans Piyadesi - Doğu Roma İmparatorluğu 900-1204" o dönemdeki en güçlü devlet yapısında olayların nasıl geliştiğini ve ne gibi gelişmeler yaşandığını anlatıyor. Anonim bir eser olan ve Haçlı Seferleri konusundaki kaynak niteliği taşıyan eserler arasında gösterilen "1. ve 2. Haçlı Seferleri" isimli eser de, Hristiyanlığın, papanın ve din savaşlarının nasıl meydana geldiğini açıklıyor. Neslihan Demiriz'in yazmış olduğu ve uzun yıllar boyunca devletlerin koruyucu olan şövalyeleri anlattığı "Orta Çağ’da Şövalyelik Ve Şövalye Eğitimi" isimli eser ise, dönemin askeri sistemleri hakkında bilgi veriyor. Yavuz Selim Burgu'nun yazdığı "Anadolu Selçukluları" isimli eser, İsmail Aka'nın yazdığı "Timurlar Devleti Tarihi" isimli eser, Reha Çamuroğlu'nun yazdığı "Tarih, Heterodoksi ve Babailer" isimli eser ve Jacop Burckhardt'ın kaleme aldığı "İtalya’da Rönesans Kültürü" isimli eserler de Orta Çağ tarihi hakkında diğer medeniyetlerde neler olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor. 


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Ortaçağ Tarihi Kitapları

119 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 36 / 119 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?