Siyaset Felsefesi

Bireylerin toplumla ilişkisini yakından inceleyen siyaset felsefesi, etik kavramların ve düşüncelerin sosyal alana ne şekilde uygulanması gerektiğini araştırır. İnsanların içinde yaşayabileceği çeşitli hükümet biçimleri ve sosyal varoluşla alakalı varsayımlarda bulunan siyaset felsefesi, bunu yaparken aynı zamanda mevcut kurumları incelemek ve sorgulamak için de gerekli zemini oluşturur. Her ikisi de bir dizi felsefi konu ve yöntemle yakından bağlantılı olsa dahi siyaset felsefesi ile siyaset bilimi arasında ayırt edilebilir özellikler bulunur. Siyaset bilimi, ağırlıklı olarak anayasal konular, oy verme davranışları, devletler arası güç dengesi, yönetim biçimleri, yargının toplum üzerindeki etkisi ve uluslararası ilişkiler gibi mevcut durumlarla ilgilenir. Siyaset felsefesi ise ideal bir sosyal hayata dair vizyonlar üretir ve bireyleri en iyi yönetim biçimini arama yolunda düşünmeye teşvik eder.

Siyaset Felsefesi ve Etik Değerler

Siyaset felsefesi ve etik değerler üzerine yazılmış binlerce kitap vardır. Bireyleri bir araya getiren egemen değerlerin ve kurumların nasıl olması gerektiğine dair fikirler üreten siyaset felsefesinin konusu oldukça geniştir. Siyaset felsefesinin düşünce alanı, hukuk felsefesi ve ekonomi dahil olmak üzere felsefenin çeşitli dalları ve alt disiplinleri ile doğrudan bağlantılıdır. Siyaset felsefesinin başlangıcı etik değerlerde yatar. İnsanlar için iyi bir hayat nasıl bir hayattır? Bu tür sorular, siyaset felsefesi ile daha anlamlı hale gelir. İnsanlar doğaları gereği sosyal oldukları için toplumdan izole olmak yerine genellikle kolektif bir yaşam şeklini benimseme eğilimi gösterir. Bu eğilim ise insanlar arasındaki ilişkilerin neye göre belirleneceği ve ne tür bir yaşamın insanlar için daha ideal olacağı sorusunu ortaya çıkarır. Bu sayede politika ile ilgili felsefi söylemler zaman içinde gelişir ve genişler.

Etik değerler, metafizik ve epistemolojik teoriler tarafından desteklendiği için siyaset felsefesi de bu tür temel teorilerle ilişkilendirilebilir. Gerçekliğin doğası ve şeyleri mantıksal olarak nasıl bildiğimiz üzerine teoriler oluşturmak, işleri nasıl yaptığımız ve başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğumuz hakkında önemli bilgiler verir. Düşünürleri farklı düşünce okullarına ayıran en mühim etik-politik mesele de bireyin statüsü ile alakalıdır. Bireyin mi yoksa bireylerin şekillendirdiği grupların mı siyaset üzerinde önem arz ettiğini bulmak, düşünürleri ikiye bölen konular arasında yer alır. Düşünce alanındaki çeşitlilikler ve incelikler zaman içinde farklı teorilerin doğmasına ve bu teorilerin çeşitli uygulama alanlarında hayat bulabilmesine olanak tanımıştır. Bu süreçte siyaset felsefesi öğrencilerinin karşılaşabileceği en temel teorileri de gözden kaçırmamak gerekir. Liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, anarşizm, faşizm ve çevrecilik gibi kavramlar; toplumsal koşulların, etik değerlerin ve birey davranışlarının bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.

Siyaset Felsefesi Üzerine Yazılan Eserler

Devletlere meşruiyet veren güç nedir? Devletler hangi düzeyde yetki kullanmalıdır? Adil bir toplum neye benzer? Toplum hangi amaca hizmet etmelidir? İnsan doğuştan mı belirli haklara sahiptir? Kötülüğün veya zorbalığın kökeni nedir? Bu sorular, etik ve ahlakla ilgili felsefe dalı olan siyaset felsefesinde ele alınan konulardan sadece birkaçıdır. Adalet, mülkiyet, otorite, özgürlük ve haklar ile ilgili yapısal ve sistematik konular ise siyaset felsefesinin üzerinde durduğu spesifik alanlardır. Tüm zamanların en etkili siyaset teorilerinden birinin yaratıcısı olan Karl Marx, Das Kapital eseri ile Marksist düşüncenin ana planını çizer. 1867’de Almanya’da yayımlanan eser, kapitalizm ve özel mülkiyete yönelik eleştirileri ile dikkat çeker. Üretim araçlarının ortak mülkiyetini temel alan bir sistemi ve onun etrafında inşa edilmiş bir komünist toplum vizyonunu öne sürer. Küresel anlamda siyaset felsefesinin gelişimini anlamak için Das Kapital eserinin iyi şekilde anlaşılması önemlidir.

Filozof Karl Popper'ın ilk kez 1945'te yayınlanan Açık Toplum ve Düşmanları kitabı ise siyaset felsefesi alanında yazılmış en ünlü eserlerden biridir. Popper'ın her düşünüre yönelik yıkıcı eleştirilerini okuduktan sonra diğer filozofların politik fikirlerine güvenle dönmek zordur. Açık Toplum ve Düşmanları, eleştiri kültürünün toplumda gelişmesine izin verilirse ilerlemenin gerçekleşebileceğini savunur. Demokrasi hakkında şimdiye kadar yazılmış en derin anlayışlardan ve savunmalardan birini öne süren Popper, eğlenceli, öğretici ve kolay anlaşılır üslubu ile dikkat çeker. Yazarın diğer önemli siyasi düşünürleri çok net bir şekilde değerlendirmesi de eserin önemini artırır. Almanya doğumlu Amerikalı siyaset filozofu Hannah Arendt’ın 1951 tarihli Totalitarizmin Kaynakları eseri ise yakın çağa ışık tutan siyaset felsefesi kitapları arasında yer alır. Eserde Nazi Almanya’sında ve Stalinci Rusya’da yaşanan totaliter yönetimin toplum üzerindeki etkilerinden sıkça bahsedilir. Totaliter yönetimlerin bir ön koşulu olan propagandanın rolü, korkunun kullanımı, tecrit ve yalnızlığın doğası başarılı bir şekilde kaleme alınır.

Klasikleşmiş Siyaset Felsefesi Kitapları

İki bin yıldan daha eski olmasına rağmen en iyi siyasi felsefe kitapları içinde yer alan Devlet kitabı, antik çağdan günümüze kadar geçen süreçte güncelliğini yitirmemiştir. Bugüne kadar aydınlatıcı ve tartışmalı bir eser olan Platon'un Devlet'i, Batı toplumunda siyasi düşüncenin temelleri ve gelişimi ile ilgilenen herkes için temel bir siyasetnamedir. Antik Çağ felsefesinin önde gelen filozofları içinde yer alan Aristoteles de sadece bilim ve felsefe hakkında değil, siyaset etiği üzerine de önemli bilgiler paylaşmıştır. Ünlü filozofun öğrencileri tarafından derlenen 8 ciltlik Politika eseri, günümüzün en önemli siyaset felsefesi kitap örnekleri içinde gösterilir.

Çağının ötesine ulaşmış bir diğer eser de siyaset felsefesi klasikleri arasında önemli bir yere sahip olan Hükümdar’dır. Prens olmak isteyen yöneticiler için acımasız bir el kitabı olarak tasarlanan eser, bir taraftan geleneksel ahlak ve adalet kavramlarını terk ederken diğer taraftan da insan psikolojisine dair inanılmaz içgörürlerle doludur. İngiliz filozof Thomas Hobbes da 1651 tarihli Leviathan eserinde: "İnsanın hayatı yalnız, fakir, iğrenç, vahşi ve kısadır." der. Meydan okuyucu ancak ustaca kaleme alınmış bir eser olan Leviathan, bireyler arasındaki çatışmanın kaçınılmaz olduğunu ve barışın ancak bireylerin özgürlüklerinin belirli bir bölümünü merkezi bir güce devretmesiyle sağlanabileceğini dile getirmiştir.

Siyaset Felsefesi Kitap Önerisi

Yukarıda yer alan eserler, siyaset felsefesi ile ilgili kitaplar için iyi bir kaynak teşkil eder. Siyaset felsefesini şekillendiren yüzlerce eser vardır. Savaş taktikleri ve ordu yönetimi üzerine kaleme alınan Savaş Sanatı kitabı da içerdiği alt metinler ile siyaset felsefesinin başucu kaynaklarından biri olmayı başarmıştır. Jean-Jacque Rosseau tarafından yazılan Toplum Sözleşmesi de günümüzün en çok okunan siyaset felsefesi kitaplarından biridir. 1762'de yayımlanan eserin temel ilkesi, yasaların ancak halkın iradesiyle desteklendiğinde bağlayıcı olduğudur. Rosseau, yasaların seçkin bir azınlığa değil, halka hizmet etmesi gerektiğini savunur. Rosseau'nun bu radikal incelemesi, Fransız Devrimi ve gelecek siyasi reform için bir kurucu metin haline gelmiştir.

Siyaset felsefesi, irdelediği konular itibarıyla oldukça kapsayıcı ve geniş bir alana yayılmıştır. Bu nedenle çok sayıda felsefi eseri, siyaset felsefesi kapsamında değerlendirebilmek mümkün olur. Çağımızın felsefi yaklaşımını, etik değerlerini, liderlerin tutumunu, siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkileri ve toplumların davranışlarını daha yakından anlayabilmek için siyaset felsefesinden yararlanabilirsiniz. Yönetim Üzerine İkinci İnceleme (John Locke), Tarihsel Kapitalizm (Immanuel Wallerstein), Anarşi, Devlet ve Ütopya (Robert Nozick), Devlet Üzerine (Marcus Tullius Cicero), Bir Adalet Teorisi (John Rawls), Eleştirel Teori (Raymond Geuss) ve Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe (Alain Badiou) gibi çok değerli eserleri de siyaset felsefesi kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Siyaset Felsefesi

326 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 36 / 326 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?