Siyaset felsefesi, toplum var olduğu zamandan bu yana yöneticileri ve toplumun yönetilme biçimini sorgular durur. Binlerce filozof milyonlarca soruya cevap aramış, insanlık tarihi boyunca gelecek nesillere sayısız fikir miras kalmıştır. Düşünmeyi, sorgulamayı ve yeni fikirler üretmeyi yaşam biçimi haline getiren filozoflar, tüm bu fikirlerini yazıya dökmüşlerdir. Siyaseti sorgulayan siyaset felsefesi kitapları sayesinde yüzyıllar önceki dahiyane bir görüş 21. yüzyıla ulaşabilmiş, bireylerin ve toplumların gelişimine katkı sağlamıştır.

Siyaset Felsefesi Nedir?

Siyaset felsefesini anlamak için öncelikle siyasetin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Siyaset, devlet gibi siyasi kurumları ve yönetim biçimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Siyaset felsefesi ise, devletin nasıl ortaya çıktığını, devlet ve birey arasındaki ilişkileri, temel siyasi kavramları, siyasi egemenliğin kaynağını ve bürokrasiyi sorgulayan bilim dalıdır. Siyaset var olan ile ilgilenirken; siyaset felsefesi, ideal olan, yani var olması gereken ile ilgilenir. Siyaset felsefesinin temel prensibi, yönetimde ve siyasette mükemmele ulaşmaktır. Bunun için sürekli sorgular.

Siyaset felsefesinin temel sorularından biri olan “Devlet nedir?” sorusu ile beraber her zaman “Devlet ne için vardır?” sorusu sorulur. Devletin ve yönetimin varlık amacını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Kısacası siyaset felsefesi, devletlerin ve siyasetin varlığının gerekli olup olmadığını irdeleyerek daha iyi yönetim biçimleri arar.

Siyaset Felsefesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Tarih boyunca devletlerin büyümesi, yeni yönetim biçimlerinin oluşması, dünyanın tamamen devletler tarafından yönetilir hale gelmesine neden olmuştur. Tüm insanlığı yöneten ve giderek daha da devleşen "devlet" olgusu, insanların siyaseti sorgulamaya başlamasının en büyük sebebidir. Elinde büyük bir güç barındıran devletler doğru yönetim biçimlerine sahip değilse ortaya çıkabilecek felaketlerin kaygısını taşıyan insanlar, bu dev sistemleri sorgulamaya başlamış ve bu şekilde siyaset felsefesi ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar da yüzlerce soru ile gelişmeye devam etmiştir.

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları Nelerdir?

Devletin doğasını, amacını, halk ile olan ilişkisini ve ütopyaları inceleyen siyaset felsefesinin temel kavramları doğal olarak toplum, adalet, hak, itaat, siyaset, meşruiyet, bürokrasi ve egemenlik gibi kelimelerdir. Siyaset felsefesi, tüm bu kelimelerin içini doldurur ve gerçek anlamlarından yola çıkarak birçok soruya cevap arar. Bazı önemli siyaset kavramlarının anlamları aşağıdaki gibidir:

 • Toplum: Yalnızken varlığını devam ettirmekte zorlanan bireylerin, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına oluşturdukları sosyal gruplara verilen addır.
 • Hak: Canlı veya cansız bir varlığın, hukuka ve ahlaka uygun olmak kaydı ile sahip olduğu ve yapması olağan olan şeylerdir.
 • İtaat: Emirleri veya yasakları dikkate alma ve onlara uyma durumudur.
 • Adalet: Hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme durumudur.
 • Siyaset: İşleri düzenleme, yürütme anlamına gelir.
 • Meşruiyet: Kısaca “uygunluk” anlamına gelir. Siyaset felsefesinde daha çok “yasalara uygunluk” anlamı ile kullanılır.
 • Bürokrasi: Kısaca “kuralcılık” kelimesini çağrıştıran, yürütme işlerinin tamamen yönetimin elinde olduğu, bazı genel kurallara ve ilkelere göre çalışmayı sürdüren sistemler ve kurallar topluluğudur.
 • Egemenlik: Bir devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tamamına verilen addır. Eş anlamlısı ise “hakimiyet”tir.

Siyaset Felsefesi Hangi Sorulara Cevap Arar?

Siyaset felsefesi, toplum ve devlet ile ilgili birçok konuda sorular sorar ve bunlara cevap arar. Bu sorulardan bazıları şunlardır:

 • İktidarın kaynağı nedir?
 • Birey ve devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • Egemenlik türleri nelerdir, kaça ayrılır ve nasıl işler?
 • Bürokrasi gerekli midir?
 • İnsanların temel hakları nelerdir?
 • Sivil toplum nedir?

Siyaset Felsefesi ile Uğraşan Filozoflar Kimlerdir?

Siyaset felsefesi, devletlerin kuruluşundan bu yana vardır ve binlerce filozof sayesinde bugünkü birikimine ulaşmıştır. Konfüçyüs, Platon, Aristoteles, Makyavel, Cicero, İbn-i Haldun, Farabi, İbn-i Rüşt gibi düşünürler, tarih boyunca devlet ve siyasete felsefi bir bakış açısı sunan önemli filozoflara örnektir. Bu filozoflar, içinde bulundukları topluma ve çağa göre farklı fikirleri benimsemişler ve halkı örgütlemişlerdir. Siyaset felsefesi ile ilgilenen filozofların fikirleri, tarih boyunca halkı ve yönetimleri derinden etkilemiştir. Örneğin, 5. yüzyılda Çin’de yaşayan Konfüçyüs, devlete itaat etmeyi halka öğütleyerek otoritenin varlığını savunur. Bir Yunan olan Platon ise “Devlet” adlı romanında ideal devletin, oldukça ütopik bir yönetimin varlığını savunur. Aristoteles ise, Platon’un öğrencisi olmasına rağmen kendi fikirleri ile çığır açmıştır.


ARA
Konum
Konum seç
Efsane Teslimat'lı ürünleri görmek için konum seçin
Giriş Yap
0Sepetim

Siyaset Felsefesi

Konumseçilmedi
Toplam 24 / 242 ürün
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/9943/1515552