Ticari Defter ve Evrak

Ticari Defterler

Ticari defterler, birçok işletmenin alacaklarını ve borçlarını yazdıkları hesap defteri olarak adlandırılır. Her alınan ve verilen detayı belirtilerek kayıt alınması gereklidir. Bu durumun esas sebebi ise alacak ve borçların muhasebesinin tutulması içindir. Aynı zamanda Türk Ticaret Kanununda geçen 6102 sayılı kanuna göre zorunludur. Vergi veren işletmeler için her yapılan işlem kayıt altına alınmalıdır. Günü gününe kayıt tutulması ile birlikte bazı defterler de belirli tarihlerde işlem ele alınır. Bu sebeple de ticari defterler kayıt tutulması için önemlidir. İşletmeler böylelikle verecekleri vergi ücretini tam olarak öderler. Ticari defter türleri her zaman yapılan alışverişlerden ödenen ücretlere kadar işletme tarafından tutulması zorunlu olan defter türleridir. İçerik bakımından fiş ve fatura kesimlerinde gereken materyal içeriği de önemlidir. 

Ticari Defter Nedir?

Öncelikle ticari defter kullanımı zorunludur. İşletmelerin kesin olarak tutmak zorunda oldukları alacak ve borç defteridir. Bu sebeple de ticari defter çeşitleri de önem arz eder. Her kullanımda resmi alanlarda gereken defter türleri içerindedir. Alınan kayıtların her defterde ayrı bir yazım halinde listelenmesi ve aktarılması gerekir. Bu sebeple de ticari işletmelerin mali durumlarını kayıt altına aldıkları bir defterdir. Bu sebeple de ticari defter ve belgeleri temin etmek için gereklidir. Ticari defter tutma yükümlülüğünün bulunma sebebi ise tacirin kamu yükümlülüğünü gösterir. Anonim ve Kolektif şirketlerce tutulan bir yükümlülük olan defter tutmak, aynı zamanda tacirler, tacir sayılanlar ve sermaye şirketleri içinde önemlidir. Ticari defterler ise içeriği bakımından kaliteli kağıt özelliğine sahip olmalıdır. Bu durumun sebebi ise yıllardır saklanması gereken defterlerin hiçbir şekilde zarar görmemesi içindir. Kaliteli deftere yazılan hiçbir yazı zaman geçtikçe aşınma veya lekelenme yapmaz. Bu durum sebebi ile de beklentiyi en iyi şekilde karşılamasına dikkat edilmelidir. 

Ticari Defter Çeşitleri Nelerdir?

Ticari defter tutma zorunluluğu bulunan şirketlerin eğer bu kurala uymaz ise hukuken yaptırımları da mevcuttur. Ticari işletmeye ait olan ve tutulması gereken defterler ise aşağıda verilmiştir

  • Yevmiye defteri
  • Defter-i kebir
  • Envanter defteri

Bunlar günümüzde kullanılan ticari şirketler tarafından tutulan defterlerdir. İşletmelerin bulundurma zorunluluğu olması ile birlikte tutulması gerekir. Muhasebe ile ilgili zorunlu olan defter türleri de vardır. Bunların dışında tutulması zorunlu olan önemli ticari defterler nelerdir? Denilirse; 

  • Pay defteri
  • Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu karar defteri
  • Genel Kurul Toplantı ve Karar Defteri

Yukarıda verilen defter çeşitleri her zaman zorunlu olarak tutulması gereken defterlerdir. 

Pay Defteri Nedir?

Birçok ticari defter arasında gelen pay defteri, nama yazılan paylar, hisse senetleri ve ilmühaberlerinin sahiplerinin ad ve soyadlarının isimleri yazılır. Aynı zamanda adresleri kayıt edilir. Pay defteri tutma zorunluluğu 6762 sayılı Türk Ticaret kanununa göre Anonim ve Limited şirketler tarafından tutulması zorunludur. Bu sebeple de önemli ticari defterler arasında yerini alır. 

Ticari Fihrist Nedir?

Ticaret hayatında en fazla kullanılan defterlerden biri de fihristlerdir. Müşteri ve hesap kayıtlarının tutulması için önemli olan bir defter türüdür. Hem bireysel hem de kurumsal olarak alfabetik sıraya göre müşterilerin kayıtları tutulur. Ticari defter olarak tüm bilgileri içermesi ile birlikte ayrıntılı bilgiye sahiptir. Bu sebeple de ticari fihrist defteri oldukça önemli bir defterdir. Bu sebeple de kayıt olarak tutulması gereken ticari belge niteliğindedir.

Özlük Dosyası Nasıl Seçilmelidir?

Özlük dosyası işletmeler için oldukça önemli olan bir evraklar bütünüdür. Personelin alışmaya başlama sürecinde iş yeri tarafından istenen önemli evrakları içerir. Personel tarafından hazırlanan evraklar dahilinde işletme aldığı belgeleri kayıda geçirmelidir. Bu sebeple de özlük dosyası personeller kadar önemli olduğu kadar işletmeler tarafından da önemlidir. Kayıt altına alınması da zorunlu olan dosyalar arasındadır. 

Ticari Defter Saklama Süresi Nedir?

Ticari defter tutma süresi en önemli konulardan biridir. Ticari defter saklama süresi ise hem gerçek hem de tüzel kişiler için 10 yıl saklama zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer işletme sahibi ölürse, bu durumda vasisi üzerine kalır. İşletmelerin kapatılması durumunda dahi ticari defterlerin tutulma zorunlulukları mevcuttur. Ticari defterler çalınma halinde 15 günü geçirmemek koşulu ile mahkemeye başvurulması gerekir. Bu sebeple de kayıt alınması gereken zorunlu defterlerdir. İşletmelerin ve tüzelkişilerin tutması gerekir. Türk Ticaret Kanununa göre de yükümlülük mevcuttur. Defterlerin saklama süreleri boyunca dayanıklılık süresi ve kalitesi de önemlidir. Saklama koşullarına uygun yapraklara sahip olması ile yıllarca saklanabilecek defterler olmalıdır. Bu durmadan dolayı da on yıl rahatlıkla saklanabilmektedir. 

Hangi Ticari Şirketler Defter Tutmalıdır?

Ticari defter tutma zorunluluğu olan kişiler ticaret yapan tüzelkişiler, dernekler, vakıflar, serbest meslek sahipleri ve çiftçilerdir. Ticari defterler ve belgeler oldukça önemlidir. Defter tutmak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre zorunludur. Bu sebeple de her mali durum kayda geçirilmelidir. Vergi vermek zorunda olan işletmeleri için önemli bir kayıt defteri olarak görülür. Her Türk vatandaşının işletme sahibi ise veya tüzelkişi ise mecburi olarak defter tutma yükümlülüğü bulunur. Ticari defterler tutarken birçok kayıt atına alınan detay bulunur. Girdi ve çıktı işlemleri ile birlikte işletmenin mali durumunu bildiren bir defterdir. Bu sebeple de en iyi şekilde hazırlanmış defter kullanımı önemlidir. 

Evrak Kayıt Defteri Nedir?

Birçok kuruma kağıt olarak gelen belgelerin toplanarak sisteme eklenmesi ile birlikte tamamlanma işlemidir. Bu şekilde birçok belgenin kayıdı yapılır. Bu işleme evrak kayıt belgesi denir. Fakat evrak kayıt defteri ise tarih ve konu içermelidir. Toplantıda alınan kararlar dahilinde toplantıya katılanların adları ve soyadları yazılmaz. Sadece yönetim kurulu üyeleri isim ve soy isimleri yazılır. Bu evraklar bütün işletmelerde gelen ve giden evrak diye bilinir, bu şeklinde de iki kısımda incelenir. Gelen evraklar belirtilen “gelen evrak” kısmına yazılırken giden evraklar da “giden evrak” şeklinde yazılır. Bu sebeple de evrak kayıt defterleri kaliteli kağıt içeren ve dayanıklı defterlerden oluşur. Ticari defterler her zaman kaliteli defterlere kayıt edilmelidir. Bu şekilde yıllarca saklanılan ticari kayıt defterleri zarar görmeden muhafaza edilebilir. 

Demirbaş Kayıt Defteri Nedir?

Her zaman işletmeler tarafından kayıt altına alınan demirbaş kayıt defteri oldukça önemlidir. Ticari defter tutma yükümlülüğü her işletme için gereklidir. Bu sebeple de vergi yükümlülüğü bulunan her Türk vatandaşı için işletme sahipleri tarafından ve tüzelkişilerin yapması gereken bir zorunluluk olsa da demirbaş defteri zorunlu değildir. Demirbaş kayıt defteri de derneklerin tutmak zorunluluğu olmayan defterler arsındadır. Bu sebeple de her yapılan işlem kayıt altına alınması için işletme tarafından istek dahilinde derneğe ait demirbaşların edinme tarihi kayıt edilir. Aynı zamanda şekli ve kullanıldıkları alanların da kayıt edilmesi gerekir. Alınan demirbaşların kullanım sürelerinde zaman dolması gerçekleşirse kayıttan düşme işlemi de deftere işlenmelidir. Bu sebeple de ticari defter tutma yükümlülüğü dernek ve vakıf işletenler tarafından da bilinmelidir. Defterlerin kaliteli içeriğe sahip olması da önemli bir özelliktir. Bu durum aynı zamanda yıllarca saklanan defterlerin zarar görmemesi için kağıt kalitesini de ön planda tutar. 

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Ticari Defterler

10.000+ ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hemen Al Sonra Öde
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 24 / 10000+ ürün
DSACategoryId/2147483643/15344/21005503/15190