Ceza Muhakemesi / Yargılaması Hukuku

Ceza muhakemesi yargılaması kategorisinde yer alan kitaplar akademisyenlerin yanı sıra hukuk fakültesi öğrencilerinin yararlandığı temel kaynaklar arasında yer alıyor. Alana ilgi duyan bireylerin de istifade edebilecekleri eserler, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınıyor. Ceza muhakemesi hukuku hakkında temel bilgilere, soruşturma ve kovuşturma evrelerine, delillere ve koruma tedbirlerine yer verilen kitaplarda, kanun yolları hakkında da okuyucular bilgilendiriliyor. Ceza yargılamasında hukuki süreçlerin nasıl işlediğine ilişkin ayrıntıların yer aldığı eserlerde kanunlarda yapılan değişikliklere, gerekçeli kararlara ve adalet komisyonu raporlarına da yer veriliyor. Ceza muhakemesi yargılaması kitaplarında ceza hukukunun ihlal edilebileceği durumların neler olduğu üzerinde duruluyor. Eserlerde suçun işlenip işlenmediği meselesi ve suçun failinin ya da faillerinin kim olduğu gibi konular etraflıca ele alınıyor. Suçun işlendiğinin kabul edildiği durumlarda, cezanın infaz edilebilme şartlarına değiniliyor. Ceza muhakemesinin düzenleyici hukuk kuralları, insan hakları ihlalinin önüne geçerek bireylerin ve toplumun huzurunu korumayı amaçlıyor. 

Ceza Muhakemesi Yargılaması Eserlerinin İçeriği Nedir?

Ceza muhakemesinin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin kuralların yer aldığı eserlerde, bu sürece dahi olan bireylerin hak ve yükümlülükleri de düzenleniyor. Kişilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı ceza muhakemesi kitaplarında işlenen bir suç sonrasında suçun faili ve hukuk düzeni arasındaki mevcut ilişkilerin nasıl olması gerektiği ortaya konuyor. Devlet ve fail arasındaki hukuki aşamaların uygulanabilirliği üzerinde duran eserler, kişilerin adil yargılanma esaslarına uygun olarak düzenlenen bir takım bağlayıcı hukuk kurallarını sistematik bir şekilde okurlara sunuyor. Ceza muhakemesi hukukunun doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılan kaynakları hakkında bilgi veren kitaplarda, her bir kaynak detaylı açıklamalarıyla birlikte veriliyor. Doğrudan kaynakların uluslararası sözleşmeler, anayasa ve ceza muhakemesi kanunundan ibaret olduğunu belirten eserlerde dolaylı kaynaklar mahkeme içtihatları, doktrinler, gelenek ve ahlak kuralları olarak sıralanıyor. Ceza muhakemesi yargılaması kitaplarında açıklanan doğrudan kaynaklar, yazılı kaynaklar olup muhakeme ilkelerini ve işlemlerini düzenlerken, dolaylı kaynakların yazılı kaynakları yorumlamak için kullanıldığı ifade ediliyor.

Ceza Muhakemesi Yargılaması Kitapları Hangi Konuları Ele Alır?

Suçsuzluk karinesinin ele alındığı eserler, yargıtay kararları çerçevesinde değerlendiriliyor. Suçsuzluk karinesinin kapsamının ne olduğu ve tarihsel gelişimi üzerinde durulan ceza muhakemesi hukuku kitaplarında, medyanın yargılama evresindeki gücüne de değiniliyor. Hukuka aykırı delillerin neler olduğu ve çeşitli suç tipleri üzerinde durulan kitaplarda, ceza mahkemelerinde var olan örnek bilirkişi raporları da ele alınıyor. Ceza yargılamalarındaki süreçler hakkında okurların bilgilendirildiği eserlerde, soruşturma evresinin detayları ve şüpheli kavramının ne olduğu hakkında açıklamalar yer alıyor. İspat gücü yetersiz olan şüphe tiplerinin yanı sıra tüzel kişilerin şüpheli sıfatını taşıyamayacağı konusunda kesin çıkarımların okuyuculara sunulduğu kitaplarda, kovuşturma süreci devam ederken bireylerin içinde bulunacakları hukuki statü de detaylı bir şekilde açıklanıyor.

Ceza Muhakemesi Yargılaması Hukuku Kapsamı Nedir?

Ceza muhakemesi yargılamasında avukatların rolüne de değinilen kitaplarda savunmanın ilkeleri ve deliller noktasındaki bilgiler profesyonel bir üslupla okurlara sunuluyor. Ceza muhakemesi hukukunda işlenen suçtan zarar gören kişilerin durumlarının da ele alındığı kitaplarda, mağdur olan bireylerin soruşturma ve kovuşturma aşamasında delil toplanmasını talep etme, kamu davasına katılma, duruşmalardan haberdar edilme gibi bir takım haklara sahip oldukları belirtilerek ve karşı kanun yollarına başvurabilecekleri ifade ediliyor. Ceza hukuku muhakemesi kanununda belirtilen yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin detayları hakkında bilgi verilen eserler, yargıtay içtihatları ile destekleniyor. Ceza muhakemesi yargılaması kitaplarında temyiz, istinaf ve itiraz harçlarının neler olduğu konusunda da okurlara bilgi veriliyor. 


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Ceza Muhakemesi Yargılaması

55 ürün listeleniyor
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 36 / 55 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?