Toplumsal yaşamın gerektirdiği düzenin sağlanması için devletin yetkili organları tarafından hazırlanan, birtakım cezai yaptırımları içeren, kişi ve kişilere sorumluluk yükleyen, uyulması zorunlu kuralların oluşturduğu hukuk sistemini her yönü ile ele alan genel hukuk kitapları, kavramsal olarak hukukun işlevini ele alırken, hukuk sistemini, hukuk birimlerini ve kaynaklarını okuyucuya aktarır. Belirli bir süre yürürlükte bulunan kanunları ifade eden pozitif hukuku ve yargılamalar sonucunda ortaya çıkan hüküm ve gerekçeli kararları ele alan kitaplar, oldukça geniş bir konu çeşitliliğine sahiptir. Toplumsal düzlemde bireylerin hukuki durumunu, sahip olduğu hakları, birbirleriyle olan ilişkilerini ve yüklendiği sorumlulukları belirleyen kuralları anlaşılır bir şekilde aktararak hukuku genel hatları ile tanımlar. Kişi ve kurumların bilgilenmesini sağlarken, sosyal ve toplumsal sorumlulukların kavranmasına yardımcı olan genel hukuk kitapları, hukukun temel kavramlarının yanı sıra Türk ceza kanunu, Türk medeni kanunu gibi çeşitli alanların özelliklerini ayrı ayrı okuyucuya aktarır. Hukuk kurallarını yer, kişi ve zaman bakımından sınıflandırarak kamu hukukunun temel dalları hakkında bilgi veren pek çok kitap, hukuki terimleri açıklarken çeşitli örnekler ile kavramları daha anlaşılır bir biçimde sunar.

Genel Hukuk Kitapları Hangi Konu Başlıklarını Ele Alır?

Hukukun belli başlı temel kavramlarını ve kurumlarını özellikleri ile birlikte ele alan pek çok genel hukuk kitabı ayrıca kişilik haklarının korunmasından hukuki sorumluluğa, mali hukukun ayrıntılarından vergilendirmenin ekonomik yönlerine kadar medeni, ticari, cezai, idari ve siyasi sorumluluk türlerini açıklayıcı olarak ele alır. Ayrıca nişanlanma, evlenme, boşanma konularının ele alındığı aile hukuku konularını okuyuculara aktaran kitaplar; tapu sicili ve mülkiyet gibi miras ve eşya hukuku ile yargı teşkilatının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Alanında uzman akademisyenler ve teorisyenler tarafından kaleme alınan pek çok kitap, okuyucu bilinçlendirirken hukuki sorumluluklarını öğrenmesine yardımcı olur. Hukukçulara ve öğrencilere yönelik birçok kitap, Türk Medeni Kanunu’nun ve Türk Ceza Kanunu’nun başlangıç hükümlerini karşılaştırmalı hukuk yaklaşımıyla yeniden ele alıp okuyucularına aktarır. Çeşitli başlıklar altında hukukun önemli temel kavramlarını ve farklı branşlarını ele alan birçok genel hukuk kitabı ayrıca girişimciler ve işletme sahipleri için şirket kurma ve vergilendirme gibi pratik hukuk bilgilerini anlaşılır bir biçimde ele alır. Özellikle iş alanında oldukça sık karşılaşılan iflas, kişisel ve kurumsal sorumluluklar, mülkiyet kavramı, borçlanma ve rehin hakları gibi durumlara yönelik hukuksal bilgileri teorik olarak okuyuculara aktararak bilgilendirir.

Genel Hukuk Kitaplarının Kaynakları Nelerdir?

Genel hukuk kitaplarının kaynaklarından en önemlisi; kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin yanı sıra devletin temel yapısını, yönetim biçimini, yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirleri ile ilişkilerini ve ödevlerini düzenleyen en üst hukuk kuralı olan Anayasa’dır. Devlet organlarının temel görevlerini tanımlayarak hukuk sisteminin işlemesini sağlayan Anayasa, bir devletin kuruluş yasası olarak yer alır. Hukuksal açıdan kanunların Anayasaya uygunluğunu ele alan pek çok genel hukuk kitabı, hukuk ve disiplin arasındaki ilişkileri de ele alır. Genel hukuk kitaplarının kaynaklarından bir diğeri ise uluslararası anlaşmalardır. Hiyerarşik olarak kanunlardan önce Anayasa’dan sonra gelen uluslararası anlaşmalar; çok sayıda devletin veya kuruluşun birçok konuda çeşitli müzakereler sonucunda, iç hukuk kurallarına uygun olarak imzaladığı anlaşmalardır. Bu iki kaynağın yanı sıra kanun, tüzük, yönetmelik gibi pek çok kaynağa sahip olan genel hukuk kitapları, tüm bu kaynakları ayrıntılı olarak ele alarak okuyucuya aktarır. Hukuk kurallarının kanunlaştırma aşamalarını anlatarak birtakım yorumlar çerçevesinde hem hukuk alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçular hem de bu alana merak duyan kişiler için pratik bir başvuru kaynağı olarak yer alan pek çok kitap, yargı uygulamasına önemli bir katkı sağlar.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Genel Hukuk Kitapları

Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 24 / 1747 ürün
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/1504149/1504549