Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Kitapları

Medeni hukuk kitapları hukukçuların yararlandığı veya hukuk fakültelerinde derslerde kullanılan birçok farklı konuda yazılmış kitaplardır. Medeni hukuk, kişilerin birbirleriyle ve devletle doğrudan veya dolaylı olarak özel ilişkilerinin farklı bir hukuk konusuna girmeyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Özel hukuk olarak da bilinen medeni hukuk yurttaşlık hukuku anlamına da gelir. 

Medeni hukukun dalları kişiler, borçlar, eşya, aile ve miras hukuku dallarıdır. Türk hukuk sisteminde medeni kanun ile borçlar kanunu ayrı şekilde düzenlenmiştir. Çünkü İsviçre’de borçlar kanunu hazırlanmamıştır. Türk Medeni Kanunu’nun başlangıcında genel ilkeler vardır. Bu ilkeleri saymak gerekirse hakkın kötüye kullanılmama ilkesi, iyi niyet, dürüstlük, hâkimin takdir yetkisi, borçların genel kurallara uygulanma ilkesi ve ispat kurallarıdır. Kişiler hukukunun ilkeleri arasında kişiliğin başlaması ve sonlanması, fiil ehliyeti, hak ehliyeti, hısımlık, kişilik haklarının korunması, ikametgah gibi ilkeler söz konusudur. 

Medeni hukukun alt dallarıyla ilgili kitaplara kolayca erişmeniz mümkündür. Birçok farklı yazar tarafından ortaya çıkarılan medeni hukuk kitap türlerinden ihtiyacınız olanı kısa sürede temin edebilirsiniz. Hukuka ilginiz varsa veya hukuk bölümünde okuyorsanız işinize yarayacak, detaylı şekilde Türk Medeni Kanunu’nu inceleyen kitapları inceleyebilirsiniz. 

Türk Özel Hukuku Kitapları 

Özel hukuk, bireyler arasındaki ilişikleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kapsadığı hukuk dalları ise ticaret hukuku, medeni hukuk, devletler özel ve borçlar hukukudur. Özel hukukta devlet düzenleyici rol oynayarak hukukla ilgili kararları gözden geçirebilir. Özel hukukun temel ilkelerinden biri olan serbestlik ilkesi kanunla yasak koyulmamış her şeyi olağan görür. Hukuk düzeni böylece kişilere bazı haklar sağlar. Özel hukukun kapsamında borçlar kanunu, medeni kanun ve Türk Ticaret Kanunu vardır. Hukuki kaynak olarak kullanabileceğiniz oluşumlar anayasalar, doktrinler, içtihatlar, kanun ve sonradan oluşan kaynaklardan biri olan KHK ‘lar olarak sayılabilir. Tüm bunlar dışında medeni hukuk veya özel hukukla ilgili bilgilerin yer aldığı yardımcı kitaplardan da yararlanabilirsiniz. 

Bu hakları detaylı olarak inceleyebileceğiniz, özel hukuk konusunda detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz birçok kitaba erişebilirsiniz. Türk medeni kanun kitabı temin ederek özel hukuk konusunda daha kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Türk Borçlar Hukuku Kitapları

Medeni hukuk kitabı birden fazla ciltten oluşabilir. Medeni hukukun kapsamı çok geniş olduğundan tüm alt dallarını detaylıca inceleyen veya yargıtay kararlarını ve çözümlerini de içinde bulunduran kitaplara kolayca ulaşabilirsiniz. Medeni hukuk dallarından biri olan borçlar hukuku konusunda da birçok kitap bulunuyor. Türk Borçlar Kanunu, İsviçre Borçlar Kanunu örnek alınarak oluşturulmuş bir kanundur. Ancak daha sonra TBMM tarafından yeni Borçlar Kanunu oluşturulunca yürürlükten kalkmıştır. Tüm detaylarına Türk Medeni Kanun kitabı üzerinden erişebilirsiniz. Türk Medeni Kanun kitapları sayesinde kanunun nasıl çıktığı, tarihi gibi bilgilere de erişebilirsiniz. 

Medeni Hukuk Pratik Çalışma Kitapları 

Medeni hukuk pratik çalışma kitabı özellikle hukuk fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin örnekler üzerinden Yargıtay kararlarını incelemeleri için oluşturulmuş kitaplardır. Piyasada birçok farklı kitap vardır ve bunlar genellikle çözümlüdür. 

Öğreti ve uygulamayı birleştirerek konuların daha iyi kavranması için somut olaylar üzerinden hazırlanmış kitaplardır. Hukuk fakültesine yeni başlamış öğrencilere de sınavlarında kolaylık sağlamak ve teorik bilgilerini pratiğe dökmeleri için medeni hukuk pratik çalışma kitapları kullanılabilir. 

Bu kitaplar genellikle medeni hukuka giriş, kişile