Medeni hukuk kitapları Türk Medeni Kanunun düzenlemiş olduğu konuları açıklayan ve anlatan kitaplardır. Örneğin, evlenme, boşanma, miras gibi konuları açıklar ve anlatır. Bu yüzden medeni hukuk kitaplarını incelemek istiyorsak öncelikle Medeni Kanunun içeriğini incelemeliyiz. Medeni Kanun bölümler olarak ayrılmıştır. Bu bölümlere kanun içerisinde kitap denilmektedir. Medeni kanun kendi içinde dört ve ayrıca bir kitapçık olarak da borçlar kanunu olmak üzere toplam beş kitaptan oluşur. Medeni hukuk kitapları bu bölümleri ayrıntılarıyla açıklar.

Medeni Hukuk Nedir?

Medeni hukuk, özel hukuk denince akla gelen ilk hukuk dalıdır. Kişilerin kişilerle ve belli bir ölçüde kişilerin devletle olan özel ilişkilerini inceler. Şu an kullanılan Medeni Kanun 22 Kasım 2001’de kabul edilmiş ve 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmiştir. Özellikle kişilerin kişilerle olan ilişkilerini inceleyen bu hukuk dalı kişilerin hukuki işlem yapabilmeleri için gereken şartları, evliliğin şartlarını, boşanma, soy bağı, miras gibi konuları içinde barındırır.

Örneğin; kişi kaç yaşında ergin olur, kaç yaşında evlenebilir, evlilik nasıl gerçekleşir, evlatlık almanın şartları nelerdir, bir mala sahip olmak için hangi şartlar gerçekleşmelidir gibi soruların cevaplarını Medeni hukuk verir.

Medeni Hukuk Neleri Kapsar?

Yukarıda da bahsedildiği gibi Medeni kanun esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin dördü medeni kanun adı altında bulunur. Bunlar Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukukudur. Beşinci bölüm ise borçlar hukukudur ve ayrıca bir kanun olarak hukukumuza geçmiş ve Türk Borçlar Kanunu olarak kabul edilmiştir. Şimdi bu bölümlerin içeriğine bakalım.

  • Giriş: Bu giriş kısmında hukukumuz için ve özellikle de özel hukuk için çok önemli kurallar düzenlenmiştir. Bunlar dürüstlük kuralı ve iyi niyet kuralıdır.
  • Kişiler Hukuku: Bu bölümde kişilerin nasıl sınıflandırıldığı, gerçek kişi ve tüzel kişilerin ne olduğu, haklara sahip olabilmek için gerekli olan hak ehliyetini, hukuki işlem yapabilmek için gerekli olan fiil ehliyetini, doğum, ölüm, ergin olma şartları, ayırt etme gücü gibi konular düzenlenmiştir.
  • Aile Hukuku: Aile hukuku bölümünde ise isminden de anlaşılacağı üzere aile ile ilgili kurallar bulunur. Öncelikle nişanlanma, evlilik şartları, evlilik yaşı gibi ailenin kurulması ile ilgili kurallar ve bunlardan ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği düzenlenmiştir. Daha sonra ise aile birliğini sona erdiren boşanma düzenlenmiştir. Yani evlenme başlığından sonra; boşanma nasıl gerçekleşir, boşanma sebepleri, mal rejimi seçimleri, mal rejiminin tasfiyesi, nafaka, evlat edinme, velayet gibi konular incelenir. Ailenin toplumda yeri çok olduğundan aile hukuku kanunun büyük bir alanını kaplar.
  • Miras Hukuku: Bu bölüm kısaca mirası, kişinin mirasının kimlere kalacağını, paylaşımı, mirastan doğan davalarla ilgili hususları düzenler.
  • Eşya Hukuku: Bu bölüm öncelikle eşyanın ne olduğunu ve eşya kapsamına nelerin girdiğini düzenler. Mülkiyet hakkını, taşınır mallarda ve taşınmazlarda mülkiyeti, mülkiyet çeşitlerini, mülkiyetin nasıl kazanılacağı, üst hakkı, ön alım, geri alım gibi sınırlı ayni hakları, bunların hak sahibine sağladığı yetkileri ve rehin, ipotek gibi alacakları güvence altına almaya yarayan hakları düzenler.

Türk Medeni kanunu eşya hukuku bölümüyle sona erer. Son bölüm olan borçlar hukuku ayrı bir kanun olarak düzenlenmiştir. Borçlar hukukunda genel olarak sözleşmeler incelenir. Kira sözleşmesi, satış sözleşmesi, eser sözleşmesi gibi konular düzenlenir.

Medeni Hukuk Hangi Ülkeden Alındı?

Türkiye’de medeni kanun 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak 743 sayılı kanun hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Yani İsviçre Medeni Kanunundan iktibas edilmiştir. Borçlar hukukunun ayrı bir kitapçık olarak düzenlenmiş olmasının sebebi de İsviçre Medeni Kanununda da bu şekilde olmasıdır. İsviçre’den aldığımız kanun zamanla düzenlenerek Türk Medeni Kanunu halini almış ve 1 Ocak 2002’ de Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmiştir.

 

ARA
Konum
Konum seç
Efsane Teslimat'lı ürünleri görmek için konum seçin
Giriş Yap
0Sepetim

Medeni Hukuk Kitapları

Konumseçilmedi
Toplam 24 / 149 ürün
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/1504149/1504268