Türk Lehçe ve Şive Sözlükleri

Türk lehçe şive sözlükleri kategorisinde yer alan eserler, bilimsel literatürde kendine yer edinen önemli dil çalışmalarını okurlara sunuyor. Türk lehçelerinin dil bilim kriterlerine göre sınıflandırıldığı kitaplarda Türk dilleri arasındaki ses ve yapı benzerlikleri ele alınıyor. Türkçenin çeşitli lehçe ve şivelere ayrılması üzerine kaleme alınan eserler Türkologların uzun yıllar süren araştırma sonuçlarını yansıtıyor. Diller arasındaki gramer benzerliklerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı eserler akademisyenlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin başvurdukları kaynaklar arasında yer alıyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez yazım sürecinde istifade ettikleri çalışmalar, ders kitabı olarak da kullanılıyor. Türk lehçeleri ve şiveleri arasındaki bağları ve farklılıkları ortaya koyan sözlükler, alan çalışması yapan araştırmacıların başucu kaynakları arasında yer alıyor. Türkçenin çeşitli nedenlerle, ses, söz varlığı ve söz dizimi bakımından değişikliğe uğramasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Türk lehçelerini etraflıca inceleyen eserler, alana ilgi duyan okurlar tarafından da rahatlıkla anlaşılabiliyor. Türk dili araştırmalarına yer verilen kitaplar, sade ve anlaşılır bir üslupla okurlara sunuluyor.

Türk Lehçe Şive Sözlükleri Hangi Konuları İçerir?

Türk lehçelerinin sınıflandırılması konusunda bilimsel çalışmalara yer verilen kitaplarda, araştırmacıların tasnifleri karşılaştırılıyor. Türk dilinin fonetik yapısının incelendiği eserler, dili oluşturan sesleri işlevlerinden bağımsız olarak fiziksel nitelikleriyle de ele alıyor. Türk lehçelerine yönelik araştırmaların ve saha çalışmalarının profesyonel bir üslupla sunulduğu kitaplar bu alanda yazılmış makaleler, akademik çeviriler ve çeşitli projelerin birleşiminden oluşuyor. Çağdaş Türk lehçeleri alanında yapılan çalışmaların da yer aldığı eserlerde edebi metinler inceleniyor. Edebi metin örneklerinin karşılaştırıldığı kitaplarda, dilin doğru kullanılıp kullanılmadığı da değerlendiriliyor. Uzman editörlerin denetiminden geçen Türk lehçe şive sözlükleri kategorisine ait olan eserler; deyimler, atasözleri ve kelimelerin mecazi kullanımlarını da içeriyor.

Türk Lehçe Şive Sözlükleri Neleri Ele Alır?

Ele alınan metinlerin, ait oldukları lehçede yazılmış orijinal halleri ve Türkiye Türkçesine çevrilen halleri birlikte veriliyor. Konuşma metinlerinin yanı sıra haber yazıları, hikâye ve roman kesitleri de Türk lehçelerinin kullanıldığı alfabe ile birlikte eserlerde kendine yer buluyor. Dilin tarihsel gelişimi ve farklı boylar tarafından aktif bir şekilde kullanılması ortak bir kültür bilincini oluşturan etkenler arasında yer alırken, lehçelerin ve şivelerin toplumları bağlayıcı özellikleri de eserlerde ele alınan konuların başında yer alıyor. Tarihi metinlerin okunmasına yardımcı olan sözlükler, Türk dilinin gelişimi hakkında da okurları bilgilendiriyor. Geniş bir coğrafyaya yayılan Türk boylarının tarihleri ve dile bakış açılarının da ele alındığı eserlerde, okurlar dönemlerin kendilerine has kültür özelliklerini tanıma fırsatı yakalıyor. Kültür ve dil yönüyle benzeşen milletlerin, hangi bölgelere yerleştikleri ve nüfusları hakkında bilgilerin yer aldığı kitaplarda; çeşitli konuşma metinlerine ve dil bilgisi alıştırmalarına yer veriliyor.

Türk Lehçe Şive Sözlükleri Kapsamı Nedir?

Dil incelemelerine geniş yer verilen eserler, konuşma ve yazı dillerinde oluşan farklılıkları da detaylı bir şekilde inceliyor. Dilin, sosyolojik yapı ile olan bağlantısına da değinilen kitaplarda, dilin işlevi ve toplumun zihniyeti de irdeleniyor. Dilin bilinmeyen ve çok eski bir zamanda ayrılmış bir kolu olarak tanımlanan lehçeden farklı olarak şivenin, ses ve şekil bakımından ayrıldığı dilden farklılıklar gösterdiği kabul ediliyor. Dilin etnik bir azınlığa özgü kullanımı olarak da tanımlanan şive, bir dilin şehirlere ya da bölgelere göre değişen küçük kolları olarak da ifade ediliyor. Türk lehçe ve şive sözlükleri kategorisinde yer alan eserler, dildeki sözcüklerin zaman içerisinde uğradığı değişimleri ele alırken kelimelerin doğru yazılışını da gösteriyor. 

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Türk Lehçe Şive Sözlükleri

38 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 36 / 38 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?