Sözlük ve İmla Kılavuzları

Sözlük

Sözlük nedir için cevap aradığımızda birçok sonuç elde edebiliriz. Bir dilin bütün kelimelerini, terimlerini, deyimlerini, atasözlerini alfabetik sıraya göre bulabileceğiniz kaynaktır. Ayrıca, o kelimenin anlamını ve o terimin, o dilin dil bilgisi ögelerinden hangi öge olduğunu, o terimin aldığı takılarla alacağı anlam farkını, kalıp kullanış şekillerini örnekler vererek yazan bir kılavuzdur. Sözlükler aynı zamanda terimlerin eşanlamlarını, zıt anlamlarını, söylenişini ve yazılışını veya o sözcüğün başka bir dilde ne anlama geldiğini gösteren kaynaklardır. Kendi anadilinizde bile ne anlama geldiğini bilmediğiniz kelimelerin veya o kelimenin nerelerde kullanıldığını sözlüklerden bulabiliriz. Yabancı dillerde bir kelimenin kendi anadilinizdeki karşılığını, o kelimenin okunuşunu, yazılışını öğrenmek için başvurduğumuz kaynaklar yine sözlüklerdir. Bir dilin zenginliği o toplumun kültürel zenginliğini de göstermektedir. Sözlük Latincede (dictionnarium) İngilizce de ise dictionary olarak geçer. 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü (TDK)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine 12 Temmuz 1932 Yılında Türk Dil Kurumu Ankara’da kurulmuştur. (TDK) Türkçeyi birçok alanda öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Türkçenin güzel ve etkili kullanılmasında katkıda bulunmak gibi amaçları vardır.

Türk dil kurumunun (TDK) ilk baskısını 1945’te yayımlanan ve 2011 yılında 11. baskısını gözden geçirerek güncellenmesi yapılan Türkçe Sözlük günümüz Türk sözlükçülüğünün temel eserlerinin başında gelmektedir.

Türk dil kurumunun son yıllarda çalışmalarını bilişim uygulamalarıyla kullanıma sunması, sanal ortamda Türkçenin başvuru kaynaklarının artmasını sağlamıştır. TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe konusunda en yetkili kurumdur. TDK’nın Web sayfasında da sanal sözlük gayet güncel ve gelişmiş bir şekilde hizmet sunmaktadır. Yeniçağa ayak uyduran tdk sözlük online olarak ücretsiz hizmettedir.

Sözlü İletişim

İnsanlar birbirleriyle iletişim kurmak için sözcükleri kullanırlar. Kullanılan bu sözcük ya da kelimeler ne kadar doğru kullanılırsa, iletişim için kurulacak cümleler de o kadar anlaşılır ve anlamlı olur. Anadil eğitimi alan her birey kendi diline ait sözlükteki kelimelerin ne anlama geldiğini bilmelidir. Kelime haznesi dediğimiz bu olguya sahip olabilmenin koşulu çok okumak, okuduğunu yorumlamak ve okurken karşısına çıkan bilmediği sözcüklerin anlamını araştırmaktan geçer. Ev, okul ve dil kullanımının önemli olduğu her yerde bulundurmanız gereken sözlük tdk sözlüktür. Çalışma ortamında ya da okulda kimi zaman karşılıklı sözlü iletişim kuran insanlar birbirlerinin söylediklerini anlamayabilirler. Bu anlaşmazlık kişinin kendisini doğru sözcüklerle ifade etmediğini ya da karşı tarafın yeterli kelime haznesinin olmadığı anlamına gelebilir. Bu durumdan kurtulmanın en anlamlı yolu, size söylenen ve anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlük açarak anlamına bakmanız ve bir sonraki sözlü iletişime hazır olmanızdır.

Türlerine Göre Sözlükler

Sözlükler İngilizce Türkçe sözlük gibi bir lisanın başka bir lisana göre karşılığını göstermek için kullanıldığı gibi bulmaca sözlüğü ya da isimler sözlüğü gibi farklılıklar gösterir. Bir kitapta ne anlatıldığını daha iyi anlayabilmek veya isminizin ne anlama geldiğini bulmak gibi farklı nedenler ile sözlük kullanılabilinir. Sözlüklerin farklı farklı amaçlar için yazılmaları sözlük türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı belli başlı sözlük türleri aşağıdaki gibidir. Tek dilli sözlükler

Tek dilli sözlükler her ülkenin anadilinde hazırlanan sözlüklerdir. Türkiye’de de Türkçe sözlük kullanılır. 

Çok dilli sözlükler

Çok dilli sözlükler ise, farklı iki dilin kelimelerini karşılıklı olarak açıklayan sözlüklerdir. Örneğin İngilizce t sözlük bize İngilizce kelimelerin Türkçe karşılığını verir. Tek başına İngilizce sözlük ise İngilizce kelimelerin yine İngilizce anlamını açıklar. İngilizceden çevrilen kitapların yazımında çevirmenlerin en çok başvurduğu sozluk ıngılızce sözlüktür. Çevirmenin İngilizce kelimenin İngilizce karşılığını bilmesi çevrilen eserin gerçekliğini ve estetiğini koruyacaktır.

Niteliğine Göre sözlükler

Niteliğine Göre sözlükler ise tahmin edildiğinin üstünde çeşitliliğe sahiptir. Örneğin, Lehçebilim sözlükleri aynı lisan içindeki farklı konuşma tarzlarını gösteren sözlüklerdir. Köken bilgisi sözlükleri, kelimenin kökenini araştırıp hangi dil grubundan geldiğini gösteren sözlüklerdir. Uzmanlık alanına göre yazılan sözlükler (tıp sözlüğü, ekonomi sözlüğü) gibi o dalda kullanılan dili gösterir. Eş, zıt anlamlı kelimeler sözlüğü dildeki yazılışı ve okunuşu farklı olduğu halde anlamı aynı olan kelimelerin yer aldığı sözlüklerdir.

Deyimler ve atasözleri sözlüğü, bir dilin atasözlerini veya deyimlerinin doğru yazılış ve okunuşlarını gösteren sözlüklerdir. Zaman içerisinde değişime uğramış halk dilinde yanlış kullanılan atasözlerini ve deyimlerini gösterir. 

Yeni kelimeler sözlüğü bir dile diğer dillerden katılan yeni veya gelişen teknoloji ile yeni bulunan ögelere verilen yeni isimlerin bulunduğu sözlüklerdir. Dünyanın küreselleşmesiyle ülkelerin dil alışverişi de küreselleşmeden nasibini almış bulunuyor. Bu da farklı dillerde kullanılan kelimelerin farklı ülkelerde karşılığının bulunmaması koşulunda direkt o kelimenin kullanılmasına neden oluyor. Mesela bundan 35 yıl önce bilgisayar diye bir kelime yoktu. Computer olan kelime öncelikle Türkçe okunuşu olan kompütür olarak dilimize geçti. Bu cihazın yaygın kullanılmasıyla birlikte, yerine Türkçe anlamını karşıladığının düşünüldüğü bilgisayar kelimesi kondu. Yeni teknolojinin getirdiği ve bugün hemen hemen herkesin kullandığı bu teknolojik aletin ismi olan bilgisayar kelimesi de Türkçeye kazandırılmış oldu. İşte bu durum farklı bir sözlük ihtiyacını doğurdu.

Yabancı Dil Eğitiminde Sözlüğün Önemi

Bir lisan bir insan demişler gerek global dünyanın gerekliliği gerekse ülkelerin eğitim sistemi içerisinde bulunan yabancı dil öğretimi açısından da büyük önem taşıyan yabancı dil sözlükleri, kütüphanemizde olmazsa olmazlar arasındadır. Çocukların yabancı dili, yetişkinlere oranla daha hızlı öğrendikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle de eğitim sistemi içerisindeki yabancı dil eğitimi daha küçük yaşlarda başlatılmaktadır. Günümüzde İngilizce dünya dili olarak kullanılmaktadır, yeni eğitim sistemlerinde hemen hemen her okulda İngilizce eğitim verilmesi Türkiye’de yetişen yeni neslin gelecekte dünya ile iletişim kurmasını kolaylaştıracağı gibi kişinin de kendi gelişimi açısından çok önemlidir. Türkiye’de okullarda genel olarak öğretilen yabancı diller İngilizce dışında, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça gibi dillerdir. Bu eğitimi alacak olanlar için, yabancı dil ders kitaplarını tamamlayıcı olarak dil sözlükleri kullanılmaktadır. Dil seviyenize göre piyasada farklı içeriklerde dil sözlükleri bulunmaktadır. Sözlük İngilizce Türkçe, Almanca Türkçe gibi, bir kelimenin karşı dildeki anlamını öğrenmek için kullanılan sözlüklerdir. İki dilli sözlükler kullanım açısından daha kolaydır. Çabuk danışmak ve sonuç almak bakımından kullanışlıdır. Yabancı dil sözlük kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta ise kendi anadilinizde kullandığınız bir kelime, yabancı dilde farklı bir anlam taşıyacağı gibi katmak istediğiniz anlama göre farklı bir kelime kullanmak durumu olabilir. Bu gibi sorunlarda sözlük sözlük arama yapmak yerine daha derin anlatımlı sözlükler tercih edilmelidir. Sözlükte aranan kelimenin nerelerde kullanıldığını ve cümle içinde kullanımında uğradığı anlam farklarını anlatan sözlükler tercih edilebilir. Bir deyim veya atasözünü başka bir dile çevirirken de kelime bazlı çeviriler o kalıbın yanlış çevrilmesi, yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda çeviri yapmak istediğiniz dile bağlı olarak o dilin deyimler ve atasözü sözlüğünü edinmeniz daha doğru olur. Her ülkenin kendi kültürüne göre espri anlayışı olması da özellikle edebiyat alanındaki çevirilerde çevirmenin çok zorlandığı konulardır. Türkçede kullanılan bazı kalıplar başka bir dile çevrildiğinde anlam taşımama gibi durumları oluşturabilir veya verilmek istenen duyguyu verememe durumunu ortaya çıkarabilir. Bu amaçla edebi çeviriler sözlüğü, başvurulacak diğer büyük bir kaynak olacaktır. Bu, kendi anadilinizden yabancı dile çevirilerde karşılaşılacak bazı sorunlar olmakla beraber, yabancı dilden anadile çevirilerde de bu ve buna benzer sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Sozluk ıngılızce turkce de olsa İngilizce kalıplardan Türkçeye çevrilecek kalıplarda da anlam bozukluğu yaratma durumu söz konusu olacaktır. İşte bu noktada çevirmenin her iki kültürü ve dili ne kadar bildiği ile ilgili olarak kullanılacak kalıpları veya aynı anlamı taşıyacak başka bir kalıbı kullanması ile doğru iletişim kurulmasını sağlayacak ve verilmek istenilen duygu aktarımı da gerçekleşecektir. Sonuçta dillerin amacı doğru iletişim kurmayı sağlamaktır. Bu bağlamda sözlüklerden gerek yabancı dil sözlükleri gerekse ana dil sözlüklerinden doğru olarak faydalanmak, konu ile ilgili doğru sözlüğü kullanmak çok büyük önem taşımaktadır.

Sesli Sözlük

Gelişen teknoloji ve bilişim sektörü hayatımızın her alanında olduğu gibi sözlüklerin de şeklini değiştirerek kullanım açısını ve hitap kitlesini genişletmiştir. Türkiye’de ilk sesli sözlük 90’lı yılların sonu online ulaşıma İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce olarak açılmıştır. Sözlük, İngilizce dışında Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Osmanlıca olarak halen online hizmet vermektedir. Şimdi hemen hemen herkesin elinde olan cep telefonu sayesinde internete bağlanmak sorun olmadığı için online sözlükler de mobil olarak hayatımızda yerini almıştır. İnternet bağlantısı olan her yerde dijital sözlüklere ulaşmak mümkündür. Tabi ki burada önemli olan nokta internet bağlantısının mümkün olmasıdır. Bazı online sözlük web sayfalarında sadece anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazmanız koşulu ile istenilen sesli cevaba ulaşmak mümkün olmaktadır. Diğer bazı online sözlüklerin web sayfalarında ise kaydolmak koşulu ile sesli sözlüklere erişim olanağı vardır. Ayrıca sesli sözlük olarak akıllı cep telefonlarınıza App indirerek ihtiyacınız olan sesli sözlüğe ulaşabilirsiniz. Sesli sözlükler aranılan yabancı kelimenin okunuşunu da söyleyerek telaffuz sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdığı gibi, duyarak öğrenildiği için akılda kalıcılığı da sağlamaktadır. Yabancı dil online sözlüklerde sadece bir kelimeyi aramak dışında, bazı belli kalıp cümleleri de çeviri yapması mümkün olmaktadır. Ancak uzun cümlelerde ve metinlerde çeviriler çok da başarılı olmayabilir ama yine de size bir fikir verebilir. Bu gibi durumlarda toplam metni yazmak yerine cümle cümle çeviri yapmayı deneyebilirsiniz. Online sözlüklerin bir avantajı da arama motoruna yazmak istediğiniz yabancı kelimeyi yanlış bile yazsanız ki bu durum diller arası kullanılan alfabe farkından kaynaklanan sorunlar yüzünden de olabilir, sözlük sizin yazmak istediğiniz kelimeyi tüm olasılıkları ile sıralayarak size bunu mu demek istediniz? Şeklinde bir soru ile doğru yazılım şeklini bulmanızı sağlamaktadır.

Elektronik Sözlükler

İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda mesela toplu taşıma araçlarında, elektrik sorunu olan yerlerde yabancı dil öğrenmeye elektronik sesli sözlük ile devam edebilirsiniz. Elektronik sözlükler yeni teknolojinin birer nimetidir. Küçük pillerle çalıştığı için ağırlık yapmazlar hem de elektriğe ve internete bağlı kalmaksızın çalışabilirler. Farklı boyutlarda olan elektronik sözlükler yanınızda taşıyabileceğiniz küçük boyutları ile cebinizde ve kol çantanızda her yere birlikte götürebilirsiniz. Kapasiteleri de farklı GB da olduğu için birden fazla yabancı dil programı yükleyerek farklı farklı dillerde çeviri yapma veya dil öğrenme şansınızı artırabilirsiniz. Sesli sözlük fonksiyonunu kulaklıkla kullanma opsiyonu ile ister kalabalık bir ortamda ister yolculukta ister yatağınızda rahatlıkla kullanma seçeneği sunan elektronik sözlükleri aynı zamanda evinizde, hoparlöre bağlanarak da kullanma şansınız vardır. Elektronik sözlük satın almak için online alışveriş sitelerini ziyaret etmeniz, istediğiniz ebat ve kapasitede elektronik sözlük bulmak için yeterli olacaktır. Yurtdışına çıktığınızda mesela İngiltere’ye gittiğinizi varsayarsak, geziniz sırasında size eşlik edecek elektronik bir sözlükle İngilizce-Türkçe veya Türkçe-İngilizce kelimeleri hemen elektronik sözlükten kelimenin anlamına bakma ve sesli olarak duyma şansınız olacaktır. Elektronik sözlük sık seyahat edenler için ideal bir seçenek olmaktadır. Bununla beraber, iş adamları ve dil eğitimi alanlar için de sesli sözlük opsiyonu ile büyük kolaylık getirmektedir.

Osmanlıca Sözlük

Geçmişi bilmeyen geleceğe yön veremezmiş derler. İşte bu nedenledir ki geçmişi öğrenmek için tarihi okumak çok önemlidir. Osmanlı tarihi de dünya tarihinde önemli bir yer almaktadır. Bu dönemde bilime ve felsefeye verilen önemde yazılan metinler sayesinde, günümüz de bilinmektedir. Birçok eski metinleri orijinal olarak okuyup anlamak ve geleceğe iletmek için eski dilleri de öğrenmek bir elzemdir. Eski dilde sözlüğe Lügat denir. Türk kültüründe ilk sözlük Türkçeden Arapçaya Divanu Lügati’t Türk Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. Osmanlı tarihinde ise hazırlanan ilk sözlük Farsça/Arapça/Türkçe karışımı Lehçetül Lügat 1732 yılında Esat Mehmet Efendi tarafından yazılmıştır. Osmanlıca Türkçe sözlüklerin en bilineni Ferit Devellioğlu tarafından yazılan Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügattır. Osmanlıca sözlük olarak basılmış birçok yayın bulunmaktadır. İster Osmanlıca öğrenmeye yeni başlayın isterseniz daha ileri seviyelerde olun bu sözlüklere ulaşmak artık eskisi gibi zor değil. Online alışveriş sitelerinden size sunulan ödeme seçenekleri ile evinizden hiç çıkmadan bu sözlüklere kolayca sahip olabilirsiniz. 

Sözlük Defteri Nasıl Kullanılır?

Sözlükler özellikle ilkokuldan başlayarak tüm eğitim hayatımız boyunca hatta meslek hayatımız süresince bize yardımcı olan birer unsurlardır. Bir ansiklopedi okurken, bir araştırma yaparken, bilmediğimiz kelimelerle karşılaştığımızda ilk başvuracağımız kaynak sözlük olur. Hatta bir konuda yazı yazarken, halk dilinde kullanılan birçok kelimenin, deyimlerin ve atasözlerinin gerçekte sözlük anlamı nedir diye araştırma yapmak istediğimizde de yine kaynak olarak sözlükleri kullanırız. Daha ilkokul zamanlarında başlayan sözlük defteri ya da kelime defteri adı verilen defterlerle eğitim alan çocuklara, bilmedikleri ve öğrenmeleri gereken kelimeler öncelikle deftere not ettirildikten sonra, o kelimenin anlamını sözlükte arayıp bulma ve anlamını karşısına yazma dersleri verilirdi. Çizgili bir defteri, aynı sözlükte olduğu şekli ile harf sayısına kadar bölümlere ayırıp, yine alfabetik sıraya göre bilinmeyen kelimelerin sözlük defterine yazılması ile kişi kendi sözlüğünü oluşturmuş olur. . Fakat şimdi böyle bir zahmete gerek kalmadı. Online alışveriş sitelerinde istenilen kalınlıkta, renkte, boy boy sözlük defteri edinme şansınız var.

Çocuklar İçin Sesli Sözlük Var mı?

Bugünün çocukları geçmişe oranla daha şanslılar ve daha çok küçük yaşlarda yabancı dil öğrenme olanaklarına sahipler. Sesli oyuncak sözlüklerle renkli tuşlara basıldığında müzik çalabilen, ayrıca belirli bir temada hem anadilinde hem de yabancı dilde kelimenin söylenişini duyarak öğrenebiliyorlar. Mesela renklerin isimlerini önce ana dilde sonra İngilizce isimlerini sesli olarak söyleyen sesli oyuncak sözlükler çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladığı gibi küçük yaşta sesli yabancı dil eğitimine başlamış oluyorlar. Bu da çocukların ilerideki eğitim hayatlarına, farkında olmadan ciddi bir yatırım olanağı sağlıyor.

Sözcükler Sözlükte Nasıl Aranır?

Bir kelimeyi sözlükte aramak için öncelikle o kelimenin baş harfi ile başlayan sayfaya girilir. İkinci adım olarak ise o kelimenin ikinci harfi ile alfabetik sıra gözetilerek kelime aranır ve bu yöntemle kelimeyi o kalın, büyük sözlüklerde bulmak sadece birkaç saniyenizi alır

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Sözlük

1934 ürün listeleniyor
Kitap Film Müzik
Kitap Film Müzik
Kitap
Kitap
Eğitim
Eğitim
Sözlük ve İmla Kılavuzları
Sözlük ve İmla Kılavuzları
Türkçe Sözlük
Türkçe Sözlük
Yabancı Dil Sözlükleri
Yabancı Dil Sözlükleri
Atasözleri ve Deyimler Sözlükleri
Atasözleri ve Deyimler Sözlükleri
Başvuru - Kaynak Sözlükler
Başvuru - Kaynak Sözlükler
Yazım ve İmla Kılavuzları
Yazım ve İmla Kılavuzları
Yabancı Dil Başvuru ve Kaynak Sözlükleri
Yabancı Dil Başvuru ve Kaynak Sözlükleri
Türk Lehçe ve Şive Sözlükleri
Türk Lehçe ve Şive Sözlükleri
İsim Sözlükleri
İsim Sözlükleri
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 39 / 1934 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?