Atasözleri ve Deyimler Sözlükleri

Atasözleri ve deyimler bir dilin ve o kültürün zenginlerini ortaya koyuyuyor. Atasözleri ve deyimler aslında bir bütünmüş gibi gözükse de birbirinden farklı şeyler olarak biliniyor. Atasözleri ve deyimler geçmişten günümüze aktarılan ve günlük yaşantıda sürekli kullanılan söz dizimlerinden oluşuyor. Atasözleri ve deyimler nedir diye incelendiğinde şu gibi sonuçlar elde edilebilir:

Atasözleri Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Atasözleri adından da anlaşılacağı üzere geçmişten günümüze ataların söylediği ve bu zamanlara kadar süregelen söz dizimlerinden oluşuyor. Toplumlar; gözlem yaparak, çeşitli olaylarla karşılaşarak, ortak düşünce ve tutumlar ile atasözlerini oluşturuyor. Atasözleri kalıplaşmış kelimelerden meydana geliyor. Bir nevi özlü söz olarak da biliniyor. Kısa ve öz olan bu sözlerin vermek istediği bir mesaj bulunuyor. Eğitici ve öğretici anlamları ile mesaj vermek amaçlanıyor. Atasözleri; akla, geleneklere, törelere dayanılarak ortaya çıkıyor. Genellikle ortak bir mesaj vermek ya da yaşanılan bir olaydan ders çıkarmak için atasözleri kullanılıyor. Dil ve kültürün aynası olarak da biliniyor. Eğitici öğretici olan, atasözleri ve anlamları, atasözleri sözlüğünden bakılabilir. Burada ne tür bir mesaj vermek istediği de kavranabilir. Aynı zamanda atasözleri anonim sözlerden oluşuyor. Kimin söylediği belli olmayan atasözleri geçmişten günümüze aktarılmaya devam ediyor.

Deyimler Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Deyimler; genellikle gerçek anlamının dışında farklı bir anlam ile yazılan sözlerden oluşuyor. En az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış sözcükler gerçek anlamlarından sıyrılarak farklı bir anlama bürünüyor. Kimin söylediği belli olmayan deyimler de kalıplaşmış sözcüklerden oluşuyor. Deyimler bir nevi dolaylı anlatımdan oluşuyor. Konuşulan dile ve o dilin kültürüne zenginlik katıyor. Deyimleri doğru anlamak ne demek istediklerini bilmek önemli oluyor. Bu sebeple de deyimler sözlüğü tercih ediliyor. Deyimler sözlükleri; Türkçede kullanılan çok sayıdaki deyimi doğru kalıpları ve anlamlarıyla birlikte açıklıyor. Türk Dil Kurumu tarafından özenle açıklanan deyimler ve anlamları ise sözlüklerden bakılarak ulaşılabilir.

Atasözleri Deyimler Sözlüğü

Atasözleri ve deyimlerin bir arada olduğu, anlamlarının ve açıklamalarının bulunduğu kalıplara atasözleri deyimler sözlüğü deniyor. Atasözleri ve deyimler bir toplumun ve bir dilin zenginliğini oluşturuyor. Kültürel olarak yaşanmış olaylardan ders çıkarmak ya da mesaj vermek istenilen durumlarda atasözleri ya da deyimler kullanılıyor. Aynı zamanda yaşanılan toplumun duygu ve düşüncelerin örf ve adetlerini de bireylere yansıtıyor. Yaşanılan olaylar ve deneyimler atasözleri ve deyimlerin oluşmasını sağlıyor. Bu bağlamda atasözleri ve deyimler sözlükleri de kitap şeklinde kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar bu sözlükler ile atasözleri ve deyimlerin ne anlama geldiğini, verilmek istenen mesajı ve hangi durumlarda kullanıldıklarını öğreniyor. Geçmişten günümüze kadar gelmiş atasözleri ve deyimleri bir arada tutan sözlükler dışında atasözleri ve deyimleri anlatan bir takım kitaplarda yazarlar tarafından kullanıcılara sunuluyor. Her toplum ve kültür için önemli olan atasözleri ve deyimler kalıplar şeklinde oluşuyor. Kısa ve öz oldukları için anlaşılması da kolay oluyor. Durum, olay, kavram gibi pek çok detayı öğrenebileceğiniz ya da betimleyebileceğiniz atasözleri ve deyimlere sözlükler sayesinde ulaşılabiliyor. Söz konusu söz kalıpları detaylı bir şekilde incelenip bilgi edinilebiliyor.

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü Çeşitleri

Atasözleri ve deyimler sözlüğü çeşitleri farklı yapılarda olabiliyor. Ayrı ayrı olabilecekleri gibi tek bir kitap altında da hem atasözlerine hem de deyimlere rastlanabiliyor. Eski zamanlarda okullarda genellikle hemen hemen her öğrencinin sahip olduğu atasözleri ve deyimler sözlükleri şimdilerde de kullanılıyor. Bu sözlük ve kitaplar ile okurların kendilerine bir şeyler katması, yaşanılan olaylardan ders çıkarması, yaşanılan olayın gidişatına göre hal ve tavırlarına dikkat etmesi, durum bazlı gerekli mesajları alması amaçlanıyor. Türkçe’ye de büyük katkısı olan atasözleri ve deyimlerin daha iyi anlaşılması sağlanıyor. Söz konusu sözlükler derli toplu bir biçimde kullanıcıya sunuluyor. İçerisinde genellikle alfabetik olarak atasözleri ve deyimlerin açıklamaları yazıyor. Çeşitli örnekler veriliyor. Atasözleri ve deyimlerin çokluğuna ve azlığına göre sözlük ve kitap türü değişebiliyor. Örneğin ufak atasözleri deyimler kitabı cep kitabı olarak kullanılabiliyor. Alfabetik şekilde hazırlanan sözlüklerin yanı sıra konu bazlı hazırlanan sözlükler de bulunuyor. Örneğin tasarruf yapmak, temkinli davranmak, konuşurken dikkat etmek, saygılı ve hoşgörülü olmak gibi daha da detaylandırılabilecek konulara ait atasözleri ve deyimler bir arada kullanıcıya sunuluyor. Genellikle eğitim sektöründe kullanılan bu sözlükler öğrencilere okuma alışkanlığı da kazandırıyor. Türkçe atasözleri içeren bu sözlükler, Türkçe’nin ve dil bilgisinin gelişmesine katkı sağlıyor. Somut ve soyut örneklendirmeler ile de öğrencilerin bilinçaltı destekleniyor. Çeviri kabiliyetinin artmasına da katkı sağlıyor. Özellikle de iletişim alanında atasözleri ve deyimler destekleyici yapılar olarak kullanılıyor.

Atasözleri Sözlüğü

Atasözleri sözlüğü atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi tek bir sözlükten oluşabileceği gibi ayrı bir sözlük halinde de kullanıcılara sunuluyor. Türkçe’de eski zamanlardan beri kullanılan atasözleri kalıplaşmış söz dizimlerinden oluyor. Okurlara mesaj vermek ve bazı yaşanmış olaylardan deneyim kazanmalarını sağlamak amaçlı kullanılıyor. Atasözleri sözlüklerinde de detaylı ve sade bir dil ile atasözlerinin açıklamaları, ne anlama geldikleri, hangi durumda kullanılabilecekleri gibi detaylar belirtiliyor. Söyleyeni belli olmayan bu anonim söz dizimleri öğrencilerin, öğretmenlerin, yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve belgesel yapımcılarının başucu kitapları arasında yerini alıyor. Toplumsal yapının ve kültürün en önemli dil hazineleri arasında yer alan atasözleri genellikle Türk Dil Kurumu’na bağlı olarak sade bir dil ile açıklanıyor. Farklı birçok yayınevinin atasözleri sözlüğü bulunuyor. Kullanıcılar kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde olan sözlüğü detaylı bir inceleme yaparak satın alabilir.

Deyimler Sözlüğü

Deyimler de atasözleri gibi eski zamanlardan süregelmiş kalıplaşmış yapılar halinde bulunuyor. Dilin ve kültürün en önemli zenginliklerini oluşturuyor. Deyimler en az iki kelimenin bir araya gelmesi ile meydana geliyor. Kısa ve öz olmalarına rağmen anlaşılabilir olmaları ile dikkat çekiyor. Hem gerçek anlamını yansıtan hemde mecazi olarak söylenen birçok deyim bulunuyor. Deyimler sözlüğünde de genellikle alfabetik olarak listelenen deyimlerin açıklamaları, ne anlama geldikleri, nerelerde kullanıldıkları gibi detaylar belirtiliyor. Anlatım ve betimleme türünün de vazgeçilmezi olan deyimlerin söyleyeni belli değil. Anonim olan bu eserler belli başlı durumlarda ve yaşanılan olaylarda kullanılabiliyor. Çoğunlukla mecaz anlam taşıyan deyimler kelimelerin kendi anlamlarını bırakıp farklı kelimeler ile bir araya geldiklerinde bambaşka bir anlam elde etmeleri ile oluşuyor. Kalıplaşmış olan bu sözcüklerin kullanımı ve yerleri de sabit. Değiştirilerek kullanılmıyor. Kelimelerin yeri ve kullanım şekilleri belirlenen şekilde oluyor. Deyimler sözlüklerinin bazıları oldukça detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sadece deyimlerin anlamını vermek yerine nerelerde kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları gibi detaylara da rastlanıyor. Çeşitli örnekler de veriliyor.

Ledli Bil Yansın Atasözleri ve Deyimler Tablosu

Atasözleri ve deyimlerin daha kolay ve rahat öğrenilebilmesi için eğlenceli tasarımlar da meydana geliyor. Bunlardan biri de ledli bil yansın atasözleri ve deyimler tablosu oluyor. Sözlükler kadar anlaşılır ve eğlenceli olan bu ürünler kullanıcılar özellikle de öğrenciler tarafından ilgi çekiyor. Ergonomik yapıda olan ledli paneller genellikle 35 cm X 50 cm boyutunda üretiliyor. Adından da anlaşılacağı üzere ledli ışık formunda bulunuyor. Sağ ve sol olmak üzere iki bloğa ayrılan bu tablolarda atasözleri ve deyimler bir tarafta anlamları ise diğer tarafta listeleniyor. Ortalama 60 adet atasözü ve deyimler kalıbı bulunuyor. Atasözleri ve deyimler tablosu üzerindeki her deyim ve atasözünün karşısında atasözleri ve deyimlerin anlamları yer alıyor. Bu led tablonun çalışma prensibi ise şu şekilde oluyor:

 • Söz konusu led bil yansın tablo sağ ve sol olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
 • Sol kısımda atasözleri ve deyimler, sağ kısımda ise atasözleri ve deyimlerin anlamları karışık olarak listeleniyor.
 • Hem atasözleri hem de deyimler için ayrı ayrı iki adet led lamba bulunuyor.
 • İletim çubuğu sayesinde hangi alanın vidasına dokunulursa o alanın led lambası yanıyor.
 • Bu şekilde dokunulan atasözü ya da deyimin anlamı daha eğlenceli ve akıla kalabilecek şekilde öğreniliyor.

Atasözleri ve Deyimler ile Hikayeler

Atasözleri ve deyimleri anlatan ve betimleyen sözlüklerin yanı sıra bazı hikaye ve öykü kitapları da bulunuyor. Bu kitaplarda çeşitli hikayeler ve öyküler yer alıyor. Hatta bazılarının geçmişte yaşanmış olduğu bile söyleniyor. Atasözleri ve deyimleri barındıran hikayeler hem bu söz dizimlerinin anlamlarını açıklıyor hem de yaşanmış olaylar ile örnek vererek akılda kalıcı olmasını ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Atasözleri ve Deyimler Sözlükleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Atasözleri ve deyimler kalıplarının bir arada tutulmasını sağlayan sözlükler birbirinden farklı şekillerde üretilebiliyor. Ancak hepsinin amacı aynı oluyor. Atasözleri ve deyimlerin daha anlaşılır olması, doğru yerde kullanılması gibi amaçlar ile kullanıcılara bu sözcükler sunuluyor. Bu bağlamda atasözleri ve deyimler sözlükleri ile ilgili bilinmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunlar şu şekilde listelenebilir:

 • Atasözleri ve deyimler sözlükleri farklı marka ve yayınevleri tarafından basılabiliyor. Bu da ürün içeriklerinde oluşabilecek farklılıklara sebep olabilir.
 • Aynı zamanda yayınevinin farklı olması fiyat farklılıklarına da sebep olabilir.
 • Atasözleri ve deyimler sözlükleri farklı içeriklere göre listelenebilir. Bazıları alfabetik bazıları ise kategorisel olarak listelenebilir. Bu durumu dikkate alabilirsiniz.
 • Okuma alışkanlığını yeni kazanan ya da kazanmaya çalışan çocuklar içinde bu sözcükleri tercih edebilirsiniz.
 • Eğlenceli ve öğretici olması adına resimli olan atasözleri ve deyimler sözlüklerini de satın alabilirsiniz.
 • Ayrıca atasözleri ve deyimleri içerek oyun şeklinde öğrenim sağlayan kart seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Online alışveriş ile bir ürün satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunuyor. Özellikle de kitap ve sözlük gibi ürünleri satın almadan önce mutlaka ürün özellikleri incelenmeli. Detaylı bir araştırma yapılmalı. Hatta ve hatta kullanıcı yorum ve değerlendirmeleri de göz önünde bulundurulmalı. Söz konusu atasözleri ve deyimler sözlüklerini ve kitaplarını satın almadan önce dikkat edilmesi gereken özellikler şu şekilde listelenebilir: 

 • Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını ve kullanım yerlerini detaylı bir şekilde listeleyen birçok sözlük ve kitap bulunuyor. Bunlar arasından ihtiyacınız olan ürüne karar vermek için özellik filtrelemesi yapabilirsiniz.
 • Cep kitabı mı yoksa normal boyutta bir kitap mı istediğinize karar vermelisiniz.
 • Alacağınız atasözleri ya da deyimler sözlüğünün hangi yaş grubuna hitap edeceğine de karar vermelisiniz. İlkokul, ortaokul, lise ya da üniversite öğrencileri için hazırlanan düzeydeki doğru kitabı seçmelisiniz.
 • Sözlük ve kitapların içeriği ile fiyat performans ilişkisi belirlemelisiniz. Böylece doğru ürünü avantajlı fiyatlar ile alabilirsiniz.
 • Atasözleri ve deyimler sözlüklerinin içeriğini incelemelisiniz. Sizin için yeterli sayıda atasözü ve deyim barındırıp barındırmadığına karar vermelisiniz.
 • Yayınevi, yazar, yazı puntosu, sayfa sayısı, okuma ve kullanım kolaylığı, sade ve titiz anlatım gibi detayları da göz önünde bulundurmalısınız.
 • Yaşça küçük çocuklar için atasözleri ve deyimler sözlüğü satın almak istiyorsanız resimli olan ürünleri değerlendirebilirsiniz.
 • Aynı zamanda farklı dillere çevrilmiş olan daha kapsamlı kitap ve sözlükleri de satın alabilirsiniz. Böylece dil ve kültür farklılıklarını da göz önünde bulundurabilirsiniz.
 • Kapsamlı ve detaylı bir anlatım sağlayan ürünleri seçebilir hatta ve hatta sesli anlatım sunan akıllı kitap ve sözlük seçeneklerini de satın alabilirsiniz.
 • Öğrencilerin kavram, soyutlama ve somutlama becerilerinin gelişmesi için zıt ve eş anlamlı atasözleri ve deyimlerin bulunduğu ürünleri tercih edebilirsiniz.

Atasözleri Deyimler Sözlüğü Fiyatları

Atasözleri ve deyimler sözlüğü başlığı altında birçok sözlük seçeneği bulunuyor. Birçok atasözleri ve deyimler sözlüğü kullanıcılara sunuluyor. Söz konusu kitapların fiyatını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Fiyatlar ürün özelliklerine göre değişebiliyor. Ürün özellikleri de kullanımına, cilt tipine, kitap türüne ve sayfa sayısına göre farklılık gösterebiliyor. Kullanıcılar tarafından kaliteli ve fonksiyonel ürünleri uygun fiyata almak önemli bir husus oluyor. Her bütçeye hitap edebilecek fiyatlar ile sözlük ve kitaplar üretiliyor. Cilt tipi ve sayfa sayısı değiştikçe fiyat skalası da değişiyor. Atasözleri deyimler sözlük fiyatlarına ulaşmak için online alışveriş sitelerinin altyapısı ile özellik filtrelemesi yapabilirsiniz. Daha sonra kendinize göre bir fiyat aralığı belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz aralıkta listelenen ürünleri artan ya da azalan sıralama ile listeleyebilirsiniz. Ayrıca üründe olabilecek indirimlerinden haberdar olmak için ürünlere fiyat alarmı kurabilirsiniz. Ürünleri fiyatına, kitabın türüne, sayfa sayısına, cilt tipine, yazarına göre kategorileştirebilirsiniz. Ayrıca satın alabileceğiniz benzer kitap ve sözlükleri belirleyebilir, fiyat yönünden birbirleri ile karşılaştırabilirsiniz.

Atasözleri Deyimler Sözlüğü Yorumları

Atasözleri ve deyimler sözlük yorumları da fiyatları ve özellikleri kadar kullanıcılar için önemli oluyor. Söz konusu kitap ve sözlükleri daha önce deneyimleyen kullanıcıların yorumları satın almadan önce alışveriş sürecinizde sizlere yardımcı olabiliyor. Satın alacağınız ürün ya da ürünler ile ilgili birçok soruya cevap bulabiliyorsunuz. Atasözleri deyimler sözlükleri arasında kararsızlık yaşadığınız durumlarda ürün yorumlarına ve değerlendirme puanlarına bakarak daha kolay bir şekilde karar verebilirsiniz. Hatta ürünleri set halinde alma eğilimine de yönelebilirsiniz. Aynı zamanda alışveriş sürecinde inceleyebileceğiniz değerlendirmeler sizlere kolaylık sağlayabilir. Sizde aynı şekilde satın aldığınız ürünlere yorum bırakabilirsiniz. Diğer kullanıcılara bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Ürün ile ilgili belirtmek istediğiniz olumlu ya da olumsuz özellikleri de belirtebilirsiniz.

Atasözleri Deyimler Sözlüğü İndirim ve Kampanyaları

Atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi kitap ve sözlük ürünlerinde özel günler için indirim ve kampanyalar düzenlenebilir. Online alışveriş sitelerinde bu dönemlerde indirimlere ve kampanyalara gidebiliyor. Bu özel günler arasında; sevgililer günü, yılbaşı, sezon sonları yer alıyor. Bunun dışında özel gün olmasa da bazı günler ürünler üzerinde indirimler görülebiliyor ya da kampanyalar düzenlenebilir. Aynı şekilde atasözleri ve deyimler sözlüğü ürünleri için de indirimler ve kampanyalar olabiliyor. Atasözleri ve deyimler sözlüğü için Hepsiburada’da özellik ve fiyat araştırması yapılırken “Süper Fiyat’ Süper İndirim” kısmına ya da “Kampanyalar” bölümüne bakılması tavsiye ediliyor. Ürün indirimdeyse kullanıcı bu fırsatı değerlendirerek bütçesinden tasarruf edebiliyor. Kullanıcılar ürünü satın alma konusunda kararsızsa ya da indirim zamanını beklemek isterse ürünü beğeni listesine ekleyebilir. Bir diğer seçenek de fiyat alarmı oluşturmak olabiliyor. Beğendiğiniz ürünler için Hepsiburada ile fiyat alarmını aktif hale getirerek ürünün fiyatında azalış veya artış olursa haberdar edilirsiniz

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Atasözleri-Deyimler

235 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 36 / 235 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?