İdeolojiler

İdeoloji Kitapları

İdeoloji toplumsal bir kavram olmakla birlikte bireyin kendi düşünceleri doğrultusunda siyasi taraf olma biçimidir. İdeolojiler dünya görüşü olarak da tarif edilebilirler. Ancak bu, İdeoloji tanımı için oldukça dardır. Siyasi ideolojiler toplumda baskın olan sınıf tarafından uygulanır. Ancak bunun yanı sıra bu düşünceler birbirinden farklılık gösterebilir. Bazıları son derece sıradan, basit ve kendi içinde de karışıktır. Bunun yanı sıra birbiriyle çelişebilir ideolojiler vardır. İdeolojik araştırma yapmak ve daha ayrıntılı bilgi öğrenmek için başvurabileceğiniz birçok kaynak niteliğinde ideolojik kitaplar vardır. 

Temel Politik İdeolojiler Nelerdir?

Dünyada birbirinden çeşitli birçok ideoloji bulunur. Bu kadar farklı İdeolojilerin olması farklı düşüncelerin de olduğu anlamına gelir. Birçok farklı İdeolojiye rağmen temel bilinen ideolojiler bunlardan ayrılır ve öne çıkar. Bunlar temel politik ideolojilerdir. Temel politik ideolojiler şunlardır; 

 • Liberalizm
 • Muhafazakârlık 
 • Sosyalizm 
 • Marksizm 
 • Anarşizm 
 • Faşizm 

Liberalizm

Liberalizm din ve bireysel özgürlüğün bir arada var olması gerektiğini ve bireylerin sahip oldukları hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altına alınmasını savunur. Bugün toplumsal olarak çoğulculuğa dayanan bir siyasi ideolojidir.

Muhafazakarlık 

Muhafazakar ideoloji özellikle toplumsal geleneğin sürdürülmesini savunan ideolojilerden biridir. Muhafazakar ideolojide toplumsal değerler oldukça önem taşır ve içinde hiyerarşik bir disiplin bulunur. Toplumun temelini aile oluşturur anlayışı ile birlikte toplumsal ahlaki değerlerin var olmasını ve bunun devamlılığının sağlaması esastır anlayışı vardır. 

Sosyalizm 

Sosyalist ideoloji özel mülkiyet kavramına karşı çıkar. Sosyalizmde temel amaç ortak mülkiyete dayalı bir toplumsal düzendir. Aynı zamanda kapitalizme karşı çıkar. Ona tepki olarak gelişmiş, sosyal adaleti ve eşitliği savunan bir ideolojidir. 

Marksizm 

Marksist ideoloji Karl Marks ve Friedrich Engels tarafından ortaya atılmış Diyalektik Materyalist Felsefe mantığına dayalı bir ideolojidir. Marksist ideoloji toplumsal değişimin temel sürecinin ekonomik olduğunu savunur ve ekonomik koşullar aynı zamanda sosyal ekonomik koşulları da belirleyen faktörlerdir der.

Anarşizm 

Anarşizm toplumsal otoriteyi tamamen reddeden ve bireylerin kendi kendine ayakta kalmasını savunan ideolojidir. Anarşizmde otoriteye yer yoktur ve toplumlar kendi sorunlarını çözebilmelidir. Çünkü anarşizmde otorite insanın varlığını ve özgürlüğünün tek engelleyicisidir. 

Faşizm 

Faşizm Mussolini tarafından kurulan faşist parti ile ortaya çıkmıştır. Aşırı milliyetçi ideolojilerden biridir. Fransız ihtilali sonrasında Batı siyasi düşüncesini ortadan kaldırmak ve toplumsal otoriteyi sağlamak üzere kurulmuştur. Özgürlükçü değerlere karşı olarak geliştirilmiş bir ideolojidir. 

En Çok Okunan İdeoloji Kitapları Hangileridir?

İdeolojilerin Siyasi ve toplumsal olduğu düşünüldüğünde toplum davranışlarını da içine alan politik, hukuki, felsefi, dini ve estetik bakımdan bir bütün oluşturur. İdeolojiler kitap kaynağı olarak günümüzde gerek ders kitabı, gerekse araştırma niteliği taşıyan birçok eserde bulunur. İdeolojik kitap tavsiye niteliğinde sunabileceğimiz en bilinen eserler şunlardır; 

 • Toplum Sözleşmesi - Jean Jacques Rousseau
 • Kanunların Ruhu Üzerine -Montesquieu
 • Politika Bilimine Giriş- Münci Kapani
 • Devlet - Platon
 • Savaş ve Barış - Tolstoy
 • İdeal Devlet - Farabi
 • Siyasetname Nizam'ül-Mülk
 • Mülksüzler - Ursula L. Leguin
 • Yasalar Platon
 • Zadig- Voltaire
 • Pal Sokağı Çocukları- Ferenc Molnar
 • Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine -John Stuart Mill
 • İnsan Hakları -Thomas Paine
 • Yasalar Üzerine -Cicero
 • Demokratik Zorbalık -Alexis de Tocqueville

Siyasi İdeoloji Kitapları Hangileridir?

Siyasi ideolojiler içeren ideoloji kitapları hem bir ders kitabı niteliğinde hem de kılavuz kaynağı niteliğinde kitaplardır. Siyasi ideolojiler hakkında kitaplar oldukça geniş anlatımlı, farklı ideolojilerin tarihsel süreci ve toplumsal etkileri konusunda bilgi sahibi olursunuz. Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm gibi siyasi ideolojiler hakkında, özellikle 19. Yüzyıl ideolojilerini anlama ve kavrama konusunda geniş bilgi sahibi olabileceğiniz kaynaklardır. Ayrıca siyasi ideolojiler hakkındaki kaynaklarda Ekolojizm ve siyasal İslam gibi günümüzde yeni ideoloji olarak kabul edilen konularda da geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu ideolojiler gerek tarihsel süreç bakımından gerek gelişimleri bakımından siyasi hareketler incelenerek anlatılmıştır. Aynı zamanda birbirinden farklı siyasi akımların kendi içlerindeki çelişkileri de açıklanmıştır. Özellikle siyasi ideoloji çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Siyasi ideoloji kitapları içinde terimleri anlatan sözlük ve anlatılan konular hakkında referans kaynaklar yer alır. Her bir ideoloji ayrı ayrı anlatılırken bu ideolojilerin kendi dönemi içindeki düşünürleri ve bu düşünürlerin toplumsal etkileri de anlatılmıştır. Farklı bakış açıları ve ideolojik geleneklerin de yer aldığı başucu kaynak kitabı niteliğinde zengin içeriğe sahiptir. Günümüzde siyasi ideoloji öneri niteliğinde bulunulabilecek kaynak kitaplar şunlardır;

 • Siyasi İdeolojiler -Andrew Heywood
 • Siyaset Teorisine Giriş- Andrew Heywood
 • Uluslararası İlişkiler Kuramları - Ken Booth
 • Siyasi Düşünceler Tarihi -Hamit Emrah Beriş
 • İdeoloji ve Ütopya - Karl Manheim
 • Modern Dönem Siyasi Kavram ve İdeolojiler-Hüseyin Özhazar
 • Çöküş ve Son Çıkış -Korkut Boratav
 • Kimlik Söylem ve Siyaset- İhsan D. Dağı
 • Kolektif Emperyalizm- Ayşe Cebeci
 • Marksizm ve Parti- John Molyneux

Gibi birçok kaynak kitap ideoloji kitap olarak örnek gösterilebilir. İdeolojiler toplum içinde birbirinden farklı, karmaşık aynı zamanda kendi içinde bir bütünlüğü olan gerçekliğin anlaşılmasını sağlar. Bireyin toplum içindeki görevleri karmaşık gibi görünen bu toplumsal yapının nasıl işlendiği hakkında bilgi verir. Bunlar bireyin toplumsal yapı içindeki rolünün ne olduğu gibi bilgileri geniş, ayrıntılı olarak anlatan kitaplardır. Dolayısıyla ideoloji son derece geniş, toplumsal bir kavramdır. Toplumda bireylerin bir siyasi düşüncesi, görüşü ve tarafı olduğunu bunun belli bir düzen içinde bulunduğunu, zaman zaman kendi iç karmaşıklığına rağmen bu konuda temel bir çizgi çizen yol göstericilerdir. İdeolojiler bireyin toplum içindeki birbiriyle olan ilişkilerini belirleyen araçlardan biridir. Böylece her birey belli ideolojik yapı içinde bulunur. Birbirinden farklı olsa da toplumsal ideolojiler aynı zamanda bireylerin siyasi kimlikleridir. 

İdeoloji Konusunda En Fazla Önerilen Kitaplar

Gerek genel anlamda ideoloji gerekse siyasi ideoloji konusunda kaynak bilgi içeren pek çok sayıda kitap yayınlanmaktadır. Özellikle kendini geliştirmeyi amaçlayan okuyucuların güncel ideolojik kitapları takip etmeleri kaçınılmazdır. Bu konuda var olan güncel kitapları internet sitelerinden rahatlıkla takip edebilirler. Felsefe, toplumsal ideoloji ve siyasi ideoloji konusunda hangi kitaptan faydalanabileceği hakkında da geniş bilgiye sahip olabilirler. Çok satan kitapların yanı sıra din ve mitolojik kitaplar, siyasi ideoloji konusunda yayınlanan akademik yayınlar, siyasi ideolojik donanıma sahip romanlar ve felsefe kitapları oldukça çeşitlidir. Politik kimliğe sahip okuyucuların hem güncel olan hem de politik ideolojinin tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kaynaklara ulaşmak için güncel siyasi ve ideolojik gelişmeleri daha yakından takip etmeleri için birçok kaynak kitap bulunmaktadır. Sol siyasi ideolojisini ayrıntılı biçimde anlatan ‘’Marksist tarih kuramı’’ üzerine yayınlanmış Paul Blackledge’in eseri toplumda farklı üretim araçlarını inceleyen ideoloji tarih kitap özelliği taşıyan eserlerden biridir. Özellikle ideoloji hakkında tavsiye niteliğinde birçok kitap ilgi çekecek niteliktedir. Meraklılarının en fazla ilgi gösterdiği kitaplar arasında özellikle siyasi ideolojinin temelini ve tarihsel sürecini anlatan birçok kaynak kitap mevcuttur. En fazla satan ideoloji üzerine kitaplar arasında John Stuart Mill, adam Smith, Immanuel Kant gibi farklı ideolojileri anlatan, bununla birlikte ideolojilerin yönünü belirleyen ve etkileyen düşünürlerin kitaplarına rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra ülkücülük siyasi ideolojisini anlatan politik ve siyasi ideolojiler ile ilgili kitaplar da ideolojik kitaplar listesinde bulabilirsiniz. 

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

İdeoloji Kitapları

640 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 40 / 640 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?