19. Yüzyıl Felsefesi

19. yüzyıl felsefesi, daha önceki dönem felsefe akımlarına göre düşünce çeşitliliğinin daha çok olduğu bir dönemdir. Sanayi devrimi ile beraber daha da gelişen siyasi ideolojiler ve toplumsal dönüşümler 19. yüzyıl felsefenin gelişimini tetikleyen en önemli nedenlerdir. İdealizm, pozitivizm, diyalektik materyalizm ve romantizm düşünce akımlarının geliştiği bu dönemde bu akımların öncüleri olan Prohudhon, Saint Simon, August Comte gibi düşünürler döneme önemli eserler bırakmışlardır. 19. Yüzyıl Felsefesi denildiğinde akla ilk gelen ve dönemin en önemli düşünürlerinden olan Arthur Schopenhanuer verdiği eserler ile günümüzde halen bilinir ve fikirleri etkisini sürdürür. 

19. Yüzyıl Felsefesi Akımları Nelerdir?

19. Yüzyıl felsefe akımları arasında idealizm, pozitvizm ve romantizm önemli bir yere sahiptir. İdealizm akımının kurucusu Platon'dur. İdealizm akımı temelinde düşünceyi esas alır. Felsefi problemler ve felsefeyi ilgilendiren tüm konular düşünce ile ele alınır. İdealizm de ayrıca metafiziğe de yer verilir. Emprizm ve pozitizm akımlarına ise karşıdır. 19. yüzyıl felsefesindeki en önemli temsilcileri ise Hegel ve Fichte'dir. Bu akıma karşı gelişen ve metafiziğin bilim olmadığını iddia eden bir diğer 19. yüzyıl felsefe akımı ise Pozitivzm'dir. Pozitivizm akımının kurucusu ve öncüsü ise August Comte'dur. Felsefenin alanının gözlemlenebilen ve ölçülebilen somut varlıklar olduğu düşüncesi hakimdir. İnsanın akıl ve duygularının dışa yansımasının varlık olduğunu savunan ve felsefeyi bu varlık üzerine inşa eden akım, romantizm'dir. Bu akımın kurucuları olan Hegel, Schelling ve Musset, bilimin insan varlığının en önemli parçası olan ruhu sınırlandırdığı fikrini öne sürmüşlerdir. 

19. Yüzyıl Felsefesi Genel Özellikleri Nelerdir?

Bu dönem felsefesinde akılcı düşünce modeli hakimdir. Siyasi ve dini otoritelerin insan varlığının gelişimine ket vurduğu düşüncesi felsefeciler tarafından en çok işlenen konuların başında gelir. Düşünce özgürlüğü, daha önceki felsefi dönemlere nazaran en çok 19. yüzyıl felsefe döneminde verilen eserlerde ön plana çıkar. Sanayi devrimi, fransız ihtilali gibi toplumu önemli ölçüde etkileyen olaylar yeni düşünce akımlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dönemde aydınlar ve yazarlar sınıfı oluşmuş ve yine bu dönemde edebiyat, sanat ve felsefe alanında pek çok eserler verilmiştir. 

Modernizm Neleri Kapsar?

Etkileri 14. yüzyıldan itibaren başlayan modernizm akımı 18. yüzyıl sonları itibariyle daha fazla gündeme gelmiştir. 19. yüzyıl felsefesinde de önemli bir yere sahip olan modernizm akımı çağdaşlaşma akımı olarak da bilinir. Dini otorite olan kiliseye karşı gelişen bu akım, geleneksel olanı modern olana adapte etme üzerine gelişmiştir. Modernizm akımı insanlara mutluluğu getirmeyi vaat eder. Mutluluğa ulaşmak için ise; insanların özgürleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve barışın sağlanması gerektiği öne sürülür. Descartes, Montesquie, Jean Jack Rousseau ve Kant modernizm akımının öncüleridir. 

Arthur Schopenhauer Kimdir?

Arthur Schopenhauer 19. yüzyıl Felsefesinin en önemli düşünürüdür. Günümüzde felsefeye merak duyan herkesin mutlaka yolunun düşeceği bir felsefeci olan Schopenhauer, eserlerinde yaşamın anlamlılığını sorgular. Dini otoriteye karşı olan ünü düşünür, bireyselcilikten yanadır. Hayatın bir amacının olduğu noktasına vurgu yapan Schopenhauer, hayatın yine bu amaç üzerine şekillendiğini söyler. Dünyanın, kişinin kendi düşüncelerinden ibaret olduğunu ifade eden düşünür, kişinin kendi gelişim isteği doğrultusunda geliştiği ve bu sayede hayat amacına ulaşabileceği kanısındadır. Schopenhauer'un en önemli eserleri arasında; Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Okumak Yazmak ve Yaşamak Üzerine, Ruh Görme Üzerine, Tartışma Sanatının İncelikleri, Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine eserleri yer alır. Eserleri bununla sınırlı olmayan düşünür, güzellik, kadınlar, aşk, okumak, sanat gibi pek çok farklı alanda da düşüncelerini paylaşmıştır. 

19. yüzyıl felsefesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için hepsiburada.com'da bir araya gelen ilgili eserlerden faydalanabilirsiniz.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

19. Yüzyıl Felsefesi

45 ürün listeleniyor
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 36 / 45 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?