Batı Felsefesi

Batı medeniyeti, felsefe için çok önemli insanlar ortaya çıkarmıştır. Antik Yunan filozofları felsefeyle birlikte akademik anlayış ve bilim yöntemini geliştirmiştir. Fransız, Alman, Amerikalı ve Britanyalı filozoflar felsefe tarihinde önemli bir yer tutar. Bazı felsefe tarihçilerine göre felsefe birkaç istisna dışında Batı felsefesinden ibarettir.

Batı Felsefesi Nedir?

Felsefenin özünde sorgulamak yatar. Felsefe ile uğraşan kişi yani filozof doğrulara deney ve gözlemden ziyade akıl yoluyla ulaşmaya çalışır. Batı felsefesinin metodik yaklaşımı her zaman ileri gitmesini sağlamıştır. Batı felsefesinin özünde sorgulamak yattığı için her yeni nesil filozof bir önceki nesli reddederek yeni akımlar başlatmıştır. Mutlak doğruların ve kabullenmenin benimsenmemesi, her zaman daha iyiye ve yeniye yönelmeyi sağlamıştır. Bryan Magee'nin Platon ile başlayıp günümüze kadar gelen bu felsefe tarzını öğrenme sürecindeki deneyimlerini anlattığı "Bir Filozofun İtirafları" eserini Batı felsefesine giriş kitabı olarak tercih edebilirsiniz

Batı Felsefesinin Önemi Nedir?

Felsefenin tarihi Antik Yunan'da başlar. Antik Yunan filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles'in felsefenin en önemli eserlerini oluşturduğu söylenebilir. Batı felsefesinin bilimin gelişmesine olan önemli katkıları göz ardı edilemez. Felsefi düşünür olmalarının yanında, birçok filozofun aynı zamanda bilim insanı olduğu da bir gerçektir. Pisagor’un geometrinin temellerini atmasından Descartes’in matematik kuramlarına kadar birçok bilimsel çalışma Batılı filozoflar tarafından yapılmıştır. Batının ilk üniversitesi olan Atina Akademisi'nin kurucusu Platon'un "Devlet" isimli kitabı Batı felsefesi kitapları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Batı felsefesi, felsefe tarihinin en önemli eserlerini ortaya koymuştur. Felsefenin metodolojisini Batılı filozoflar geliştirmiştir. Bu konuda en çok dikkat çeken kişi Nietzsche'nin de akıl hocası olan Schopenhauer'dır. Felsefe sisteminin kurucusu olan ve paylaştığı fikirlerle pek çok kişinin dikkatini çeken Schopenhauer'ın "Yaşam Bilgeliği Üzerine Afrodizmalar" eserinde felsefeye yön veren kitaplarında paylaştığı fikirleri özdeyişler şeklinde sunar.

Batı Felsefesi Kitaplarının Konuları Nelerdir?

Batı felsefesi etik, estetik ve varlık felsefesi gibi çeşitli alanlarda sorgulamalar yapar. Birey, evren, bilginin kaynağı gibi birçok konuda eser veren farklı filozoflar vardır. Felsefe çoğunlukla neden ve nedir soruları üzerine yoğunlaşır. Genellikle filozoflar belli alanlardaki eserleri ile tanınırlar fakat felsefenin konusu limitsizdir. Düşünürler genellikle bulundukları zaman ve ortamın görüşlerine karşı çıkarak kendi tezlerini ve eserlerini oluştururlar. Batı felsefesinin yüzyıllar boyunca ele aldığı konuları, sorduğu soruları tek kaynakta toplayan "Batı Felsefesindeki 100 Temel Mesele" kitabı konunun uzmanları tarafından kaleme alınmış başarılı bir başvuru kitabıdır.

Batı Felsefesi Kitaplarına Nereden Başlamalı?

Batı felsefesi hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadan önce genel bir bilgi edinmek daha faydalıdır. Bu konuda Luc Ferry'nin "Gençler İçin Batı Felsefesi" kitabı oldukça iyi bir seçenektir. Bunun yanı sıra B. Mazlish ve Jacob Bronowski'nin "Batı Düşünce Tarihi" kitabı da önerilir. Eğer Batı felsefesi tarihine en başından itibaren detaylı şekilde hakim olmak istiyorsanız Platon’un “Devlet” kitabıyla Antik Yunan felsefesine giriş yapabilirsiniz. Modern felsefenin temellerinden başlamak içinse Rene Descartes'in eserlerinden faydalanabilirsiniz. Fikirleriyle Fransız Devrimi'ni etkileyen Jean-Jacques Rousseau'nun "Toplum Sözleşmesi" kitabını da değerlendirebilirsiniz. Batı felsefesinin önemli düşünürlerinden ve aynı zamanda Alman felsefesinin kurucusu olan ‌Immanuel Kant'ın "Kılgısal Usun Eleştirisi"ni de okuyabilirsiniz. Nihilizmin kurucusu Friedrich Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” kitabıyla Ludwig Wittgenstein'in "Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer" kitabıysa yakın tarih felsefe kitapları arasında yer alır. John Lechte'nin 19. ve 21. yüzyıl arasında yaşamış felsefi düşünürleri dönemin koşullarıyla birlikte ele aldığı "Elli Çağdaş Düşünür" isimli kitabı da Batı felsefesi hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Batı Felsefesi Kitapları

275 ürün listeleniyor
Oxford University Press
Çizgi Kitabevi Yayınları
Metis Yayınları
Say Yayınları
İş Bankası Kültür Yayınları
Alfa Yayınları
Sen Yayınları
Çelik Yayınevi
Benekli Kedi
Gece Kitaplığı
Akçağ Yayınları
Cem Yayınevi
Doruk Yayınları
Doğu Batı Yayınları
Gendaş Kültür
Kabalcı Yayınevi
Küre Yayınları
Dorlion Yayınları
Dost Kitabevi Yayınları
Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Premium Fırsatları
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Toplam 36 / 275 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?