Antik dönemlerden bu zamana kadar gelmiş olan toplumları ve medeniyetleri etkilemiş dinler üzerine yazılmış birçok eser bulunuyor. Dünyanın hemen her köşesinden farklı din anlayışlarının anlatıldığı, inanç sistemlerinin gözler önüne serildiği ve dini kuralların açıklandığı kitaplar, farklı yazar ve kaynaklar ışığında sunuluyor. Dinin, kültürel, ekonomik, siyasi, felsefi ve sanatsal olaylar üzerindeki etkilerini anlatan, dinlerin ortaya çıkışlarını ve yayılışlarını konu alan eserler, günümüz dünyasının nasıl şekillendiğini anlamanıza yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra antik medeniyetlerin inandığı ve günümüzde yok olmuş olan dinleri de anlatan eserler, insanın tanrı arayışını ve inanma ihtiyacını nasıl karşıladığını anlamanız için geliyor. 

Din Nedir ve Temeli Neye Dayanır?

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan din; her ne kadar farklı anlamlar yükleniyor olsa da insanların hayatını etkileyen, inanç ve maneviyata dayalı olgular bütünü olarak görülüyor. Kutsal ve ahlaki değerler taşıyan din kavramı, çeşitli ayinler içeren, ibadet şekilleri barındıran ve kendi içinde değerlere sahip olan sistemler bütünü olarak ele alınıyor. Farklı kültür, toplum ve bireylerde farklılıklar gösteren bu kavramın ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de, ortaya çıkışı antik dönemlerdeki toprak ve güneşe tapınma eylemi ile bağdaştırılıyor. Her çağda farklı dinlerin ortaya çıktığı ve bunların coğrafi ve kültürel farklılıklar etrafında şekillendiği görülüyor. İlk çağ insanlarının inanış biçimlerinin zamanla yerini çok tanrılı dinlere ve daha sonra da tek tanrılı dinlere bıraktığı var olan teoriler arasında yer alıyor. Bu sebeple dinin mitolojilere ve antik dönem insanlarının inanış biçimlerine dayandığı yaygın olarak bilinen bir kavram olarak ortaya çıkıyor. 

Dünyada Kaç Tane Din Vardır?

Yaygın bir teoriye göre dünya üzerinde 4300 civarında din bulunuyor. Bu dinlerin arasında ise semavi dinler en fazla inanana sahip olan dinler olarak ortaya çıkıyor. Semavi dinler ise İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin de içinde bulunduğu, tek tanrı ve gök tanrı inancına sahip dinler olarak gösteriliyor. Semavi dinlerin yanı sıra Asya kıtasında milyonlarca insanın inandığı Budizm, Hinduizm, Sihizm, Şintoizm ve Çin halk dinleri (Taoizm, Konfiçyanizm) de dünyada etkili olan dinler arasında bulunuyor. Tüm bu dinlerin coğrafi ve kültürel farklılıkları gözeterek geliştirdiği ve getirdiği kuralları bulunuyor. Temelde birbirine benzeyen ve aynı temel konuları işleyen bu dinler, toplumların yaşayış biçimlerinden giyinişlerine kadar pek çok farklı konuya müdahil olarak, şekillendiriyor. Kendi ideolojileri ve kutsal kitapları olunan bu dinlerin peygamberler ve dervişler ile dünyanın dört bir tarafına yayıldığı biliniyor. 

Hangi Din Kitapları Okunmalı?

Kendi içlerinde farklı öğretiler barındırsa da temelde aynı ana hatlar üzerinde yükselen dinler, öncelikli olarak kutsal kitapları okunarak anlaşılırlık kazanıyor. Bu bağlamda bakıldığında İslâmiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, Hristiyanlık dininin kutsal kitabı İncil, Yahudilik dinin kutsal kitabı Tevrat bu alanda ilk okunması gereken kitaplar arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra din tarihçilerinin ve sosyologların kaleme aldığı ve dinlerin kökenini, gelişmesini ve yayılmasını anlatan eserler de yine okunması gereken kitaplar arasında gösteriliyor. İmam-ı Gazali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Mevlana Celaleddin Rumi gibi önemli isimlerin yazmış olduğu eserler islam dinini yakından tanımanıza ve anlamanıza yardımcı oluyor. Erhan Altunay'ın yazdığı "Mezopotamya ve Mısır Paganizmi", Bahaeddin Ögel'in kaleme aldığı "Türk Mitolojisi", Aytunç Altındal'ın yazdığı "Hangi İsa", anonim bir eser olan "Dinler Tarihi" ve Jeffrey Burton Russell'ın yazdığı "Kötülüğün Tarihi" isimli eserler de farklı düşünceleri ve inanışları anlamanız için sizleri bekliyor. Birbirinden farklı din kavramlarının işlendiği onlarca eser içerisinden dilediğinizi seçerek kolayca sipariş edebilir, dinleri ve temel öğretilerini rahatlıkla anlayabilirsiniz. 

ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Din Kitapları

Konumseçilmedi
Toplam 24 / 10000+ ürün
DSACategoryId/60001501/2147483645/80196010/213897