Din

Din Kitapları

Yaratıcı, insanların var olma amacı açıklayıcı ve detaylı olarak kutsal kitaplarla anlatılır. Din kitapları bir bireyin kimliği ve yaratıcı ile olan ilişkisi inşa edilirken, birey üzerindeki etkilerini de gözler önüne sermektedir. Dinler, tarikatlar, din sosyolojisi, din psikolojisi, metafizik yaklaşımlar, din ve bilim, din ve insan, din ve toplum gibi birçok şeyi anlamayı, farklı bakış açıları ile görmenizi sağlar.

İnsan hayatının karmaşıklığı devam eden hayatını nasıl düzenleyeceği, ruhunun doyuma ulaşmasını ve düşüncelerindeki sorularına cevap bulacağı din kitaplarını, seçkin ve tanınmış yüzlerce yazarın eserlerinde bulabilirsiniz. Kişilerin bireysel ihtiyaçlarını, hayatı sorgulamalarını, geçmişten günümüze anlatan pek çok eser cevap verir. Toplum ve din arasındaki ilişkiyi anlatan psikolojik, felsefi ve sosyolojik çıkarımların yapılabilmesini sağlayan eserlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Din Tarihi Kitapları 

Din tarihi kitapları geçmişten günümüze dinin var olması ile birlikte, bireyi ve toplumu ayakta tutan inancın incelenmesini ve dünyanın var oluşunu anlatmaktadır. Dinin var olması ile birlikte inancında doğması, toplumlarla var olması anlatılmaktadır. İnsanlık tarihi incelendiğinde her milletin ve toplumun bir inancı olduğu veya bir inanç barındırdığı görülecektir. Din tarihi kitapları içinde yer alan ilk bilgi insanın var oluşu ile dinin ortaya çıkması anlatılmıştır. Milattan önceki dönemlerde bir inanca sahip olan insanların mutlak bir yaratıcıya ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte bilgilerini, yorumlarını, düşünce ve analizlerini ortaya koymuşlardır. Ünlü filozof ve düşünürler birikimlerini kendi eserlerinde detaylı olarak anlatmışlardır. Din, insanların ve toplumların hayatlarını nasıl yönlendirdiğine dair bilgileri eserlerinde anlatarak bu bilgileri insanlara sunmuştur. 

Türk araştırmacılardan, doğu ve batılı araştırmacılara kadar din tarihi üzerine sayısız önemli eserler vardır. Her bir eser diğer dinlerin insanlar üzerindeki etkisini gözlemlemiş ve kaleme almıştır. Ünlü düşünürlerin, araştırmacıların, filozofların ve ilahiyatçıların eserlerine ait tüm eserlerine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. 

İslam tarihine ait 8.yüzyılda pek çok eser kaleme alınmıştır. Bunların tümü Türkçeye çevrilerek yeniden yazılmıştır. Din tarihi, dinler tarihi, İslam tarihi gibi eserler ilgiyle okunmaktadır. Batılı bilim adamlarının din üzerine yazdığı eserlerine de yine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca İlahiyat Fakültelerinin müfredatına uygun dini eserlere de ulaşmanız mümkündür. Din tarihi, ilahi dinler, İslam dini, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinler ele alınarak incelenmiş ve yazılmış eserler oldukça fazladır. Bu kitapların yalnızca öğrencilere özgü olmadığını, din tarihine ilgisi olan tüm meraklılara da fayda sağlayan eserlerin olduğu bir gerçektir. 

Din Felsefe Kitapları

Felsefi açıdan dini konuları değerlendiren, bunun üzerine kaleme alınmış olan eserlerde vardır. Felsefenin ilk dönemlerine kadar giden din konusu içine Deizmi de ele alan din felsefesi kitapları içinde bu bilgilere de yer verilmiştir. Düşünürlerin din, felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi günümüze kadar aktardıkları ve bu aktarımın etkilerini de görebilirsiniz. Bu bağlamda din felsefesine bir giriş olarak din kitaplarının tüm içeriklerinin yer aldığı el kitaplarına da rahatlıkla ulaşılabilir. Felsefi tarzda din ile bağlantısı kurulmaya çalışılan eserlerin sayısı oldukça fazladır. Din ve Felsefe, Din İle Felsefe çatışır mı? Bilgi Ve İman Arasındaki İlişkiyi Bilim Kurabilir mi? Yaratıcı Var mıdır? Ateizmin Kanıtları İkna Edici mi? Gibi birçok sorulara yanıt veren her türden felsefi kitaplara ulaşabilirsiniz. Din felsefesinin ülkemizdeki eğitime etkisini ve rolünü gösteren, kanıtlayan eserlerde mevcuttur. Kapsamlı birçok sorunuzun yanıtlarını da bulabileceğiniz kitapları da inceleyebilirsiniz. Din felsefesinin bölümlerine ait eserlerin tamamı rahatlıkla ulaşılabilecek durumdadır. Ayrıca din felsefesinin İslam dini üzerindeki etkisini Fıkıh, Tefsir ve Teoloji ile ele alan kitaplar bilgi içeren aydınlatıcı eserlerdir. 

Din Felsefesi Kitapları

Geçmişten günümüze gelmiş olan tüm inançların, dinlerin felsefi açıdan inceleyen din bilimciler vardır. Din bilim adamlarının kaleme aldıkları din felsefesi kitapları ile daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Din felsefesi konularının başında Yaratıcı, ölüm, cennet/cehennem, ruh gibi kavramların felsefi yönden din ile olan bağlantısına ışık tutacaktır. En çok okunan tasavvuf felsefi de en çok satan eserler arasında yer almaktadır. Diğer felsefi düşünürlerin eserlerini de sitemizden inceleyebilirsiniz.

 Dini Masal Kitapları

Din eğitimini daha küçük yaşlarda çocuklarınıza vermek çok önemlidir. Bu nedenle onlara dini temalı eğitim kitaplarının özellikle çocuklar için hazırlanmış olan dini eğitimine yönelik kitapları tercih etmelisiniz. Dinin ahlakını ve maneviyatını daha küçük yaşlarda almaya başlaması, onların gelecekteki kişiliğinin ilk adımlarını atmasında öncülük edecektir. 

Dini masal kitapları arasında çocukları sıkmadan, eğlenceli, öğretici ve ilgi çekici birçok kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar arasından çocuğunuza uygun olanı seçebilirsiniz. Yaşına ve ilgisine yönelik bir kitabı mutlaka bulursunuz. Dinin temel esaslarından Allah’ı Tanıyorum, Namaz Kılmayı Öğreniyorum, Peygamberimi Tanıyorum gibi pek çok eser bulunmaktadır. Resimli, renkli veya boyama kitapları ile dini daha da eğlenceli bir şekilde öğrenen çocuklarınız için tüm yayın evlerinin eserlerini en çok satanlar kategorisinden takip edebilirsiniz. 

Çocuklara anlatılan masallar ile onların ahlakını geliştiren kitaplar, insan ve Allah sevgisine dair öğretici bilgiler yer almaktadır. Bu masallar onlara doğru insan nasıl olunur, Allah’ın en sevdiği kullar kimlerdir gibi kişiliğini ve karakter eğitimini veren kitaplar ile erken yaşta din eğitimlerini verebilirsiniz.

Dini Roman Kitapları

Manevi bir yolculuk için size huzur veren, umudun hiç kaybolmayacağına dair en çok satan kitaplar arasında dini roman kitapları gelmektedir. Çünkü insanlar yaşanması muhtemel olan olayları okumayı, ana kahramanların iç dünyalarına yolculuk yapmayı çok severler. Yaşantısı, mekanların tasvirleri, içindeki hisleri, düşünce ve iç seslerini veya iç dünyalarını öğrenmek her zaman ilgi çekici olmuştur. Romanlar, okuyucuyu farklı dünyalara daldıran bir gemi gibidir. Ama özellikle dini romanların okuyucuda hissettirdiği manevi duygular çok daha farklıdır. Dini öğelerin bireylerdeki etkilerini görmek isterler. Dini kavramları bu yolla öğrenmek hem romanlardaki olaylara bakış açısını hem de dinin insan üzerindeki manevi izlerini görmek okuyucuya heyecan verir. Dini romanların son yıllarda artış nedeni de okuyucuya heyecan vermesidir. 

Dini romanlar, her yaş grubuna ve her kesimden okuyucuya hitap etmektedir. Okuyucuya, ihtiyacı olan manevi duyguyu tattırmaktadır. Kimi romanlardaki tarihi gerçeklerin sunumu ile maneviyatın belgesi tescillenmiştir. İnançlı olmanın kişideki etkilerini, yaşamlarını, zorluklarını, iç huzurun önemini ve yaratıcı ile yakınlaşmanın etkilerini, kişinin iç dünyasındaki hissiyatını anlatan eserlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 

Din Psikolojisi Kitapları

Din ile psikolojinin birbiri ile olan ilişkisinin ele alındığı din psikolojisi kitapları bilim insanları tarafından kaleme alınmıştır. Bilimsel düzeyde araştırmalar yapılarak anlatılmaktadır. Din psikolojisinin insan ve hayat arasındaki bağlantısını, ruh ile nefsin her yönüyle ele alınarak bakılmasını sağlamaya yöneliktir. Dinin insan üzerindeki psikolojinin etkisini ve maneviyata verdiği izleri bilmek isteyen herkesin okuyabileceği türden eserlerdir. 

Din Sosyolojisi Kitapları

Din ve toplumun evrensel anlamda paralel yapılarını incelemeye dayalı eserlerdir. Din sosyolojisinin dünya ve ülkemizdeki meselelerini, geleneksel din anlayışını, ezbere dayalı olan bilgilerin yerine sağlıklı teşhisler konularak çözümlenmiş bilgileri sunulmuştur. Modern bilimsel yaklaşımlardan hareket edilerek din sosyolojisi kitapları en çok okunanlar listesinde yerini almıştır.

Dini Okuma Kitapları

Din değerlerini en doğru şekilde anlatan ve özellikle Kur’an’a dayanılarak kaleme alınan eserlerin tümü sitemizde mevcuttur. Dini okuma kitapları ünlü ilahiyatçılar tarafından kaleme alınmış olup eserlerinin dayanaklarının yalnızca Kur’an olduğunu dile getirmişlerdir. En çok okunan kitaplar arasından ve tavsiye niteliği taşıyan kitaplar bilgi alabileceğiniz başucu niteliği taşıyan eserlerden oluşmaktadır. Hadisler arasındaki çelişkilerin değinildiği konuları içeren, İslam’da Cihat Kavramı, İslam’da Kadının Yeri, İslam’da Cinsellik konularının tamamını kaleme alan ilahiyatçı akademisyenlerin eserleri kitapçıların raflarında yer almaktadır. 

Dini Kitapları Satın Alınırken Neye Dikkat Edilmelidir?

Yazar tarafından ele alınan dine dayalı eğitim veya bilgi yüklü kitaplarda gösterilen kaynak çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında dinin temel esasları çok daha doğru bir şekilde öğrenilir ve dinin emirleri bu bilgiler ışığında yerine getirilir.

Çocuklar İçin Din Kitapları Kaç Yaşında Alınmaya Başlanmalıdır?

Çocuğun kişisel gelişimine yardımcı olacak türden kitapların alınmasına dikkat edilerek ilk kitaplar resimli olması tavsiye edilir. Resimli ve boyama kitapları ile merhameti, doğru davranışı öğreten din eğitimli ilk kitaplar 3 yaş olarak belirlenmektedir. 

Dini Romanlar Okuyucuya Dini Eğitim Vermesinde Yardımcı Olur mu?

Her kesimden ve her yaştan kişiye maneviyatını güçlendiren romanların ana temalarında din eğitimi, Yaratıcı ile insan arasındaki ilişkiyi anlatacağı, dinin ve inancın kişiye nasıl manevi huzurun verileceği anlatmaktadır. 

 

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Din Kitapları

10.000+ ürün listeleniyor
Hayrat Neşriyat
Fecr Yayınları
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Diyanet İşleri Başk. Yayınları
Erkam Yayınları
Kişisel Yayınlar
Beka Yayınları
Ravza Yayınları
Ensar Neşriyat
Semerkand Yayınları
Timaş Yayınları
Sözler Neşriyat
Ayfa Basın Yayın
Siyer Yayınları
Beyan Yayınları
Çıra Yayınları
Ankara Okulu Yayınları
Ahıska Yayınevi
Nida Yayınları
İnsan Yayınları
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Premium Fırsatları
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Yazar
Toplam 41 / 10000+ ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?