Doğu Felsefesi

İnsanlık tarihinde felsefenin önemli bir yeri vardır. Sorgulamaya, düşünmeye, daha iyi bir yaşam sürmeye davet eden felsefe çok eski çağlardan beri siyasi, kültürel ve sosyal açıdan gelişimde güçlü bir role sahiptir. Özellikle günümüzde modern çağın dayattığı bazı koşulların etkisiyle anlam arayışına yönelen insan sayısı da sürekli olarak artmaktadır. Hayat amaçlarını kaybeden, boşluk duygusunu derinden hisseden, çoğu zaman huzursuz ve sadece maddiyata dayalı bir yaşam süren çok sayıda kişi için doğu felsefesi rahatlatıcı bir rehber gibidir. Manevi duyguları ön plana çıkaran, etik ve daha anlamlı bir yaşam için çıkış yolları gösteren doğu felsefesi kitapları çok çeşitli öğretiler içerir. Budizm, Taoculuk, Konfüçyus, Yin&Yang, Feng Shui gibi doğu felsefesinin en önemli prensiplerini konu edinen kitaplar ile yaşamınızda yeni yollar açabilir, farklı hayat tarzlarından etkilenebilirsiniz. Felsefeye özel ilgisi olan kişiler bilgi seviyelerine veya merak ettikleri konulara göre birbirinden farklı çok sayıda kitaba ulaşabilir. Doğu felsefesi ile yeni yeni ilgilenmeye başlıyorsanız temel ilkeleri konu edinen, öğretici ve aydınlatıcı birçok kitaptan yararlanabilirsiniz. Çok detaylı, konuları farklı bakış açılarından inceleyen ve analiz eden kitaplar da okuyucuları doğu felsefesinin gizemli dünyasına çeker.

Doğu Felsefesi Kitaplarında Yer Alan Öğretiler

Doğu felsefesi köken olarak Çin ve Hindistan’a dayansa da sadece bu ülkelerin öğretileriyle sınırlı değildir. Doğu felsefesi kapsamında Japonya, İran, Afrika gibi başka ülkelerin de öğretileri yer alır. İslam geleneği de doğu felsefesine aittir. Genel itibarıyla Çin ve Hindistan’da ortaya çıkıp hem tüm Uzak Doğu’ya hem de batıya yayılan doğu felsefesi gittikçe daha fazla insanın dikkatini çekmektedir. Batı felsefesine göre daha eski bir tarihe sahip olan doğu felsefesi çok çeşitli dallara ayrılır. Doğu felsefesi kitaplarında şu öğretilere geniş yer verilir:

  • Budizm
  • Yoga
  • Konfüçyus geleneği
  • Dharma
  • Taoculuk-Yin&Yang
  • Feng Shui
  • Zen Budizmi
  • Karma felsefesi

Doğu felsefesini anlatan kitaplardaki konular sadece bu sayılanlarla sınırlı değildir ancak belirtilen öğretiler doğunun felsefe geleneğinde büyük yer kaplar ve çok sayıda kişide merak uyandırır. Öğretilerde yer alan ilkeleri hayatında uygulamaya geçirmeye çalışan birçok insan vardır. Aynı zamanda entellektüel açıdan bilgi edinmeyi seven ya da bu alanda konu ile ilgili akademik eğitim alan kişiler de doğu felsefesi kitaplarına ilgi duymaktadır. Hemen herkesin beklentisini ve ihtiyacını karşılayabilecek kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunur.

Doğu Felsefesi Kitap Konuları

Uzak doğu felsefesi kitapları özellikle Budizme büyük yer verir. Tek başına budizmi konu edinen çok sayıda kitap bulunur. Kitaplar, insanların kendilerini tanıması, hayatlarındaki acı ve ıstırapların gerçek nedenlerini kavrayıp bunları aşabilmeleri için yol gösterir. İçe bakış yöntemleri ise doğu felsefenin ve budizmin ana çatısını oluşturur. Meditasyon çeşitlerinden biri olan Yoga bu anlamda en yaygın ve etkili doğu gelenekleri arasında yer alır. Esas amaç zihinsel, bedensel ve ruhsal dengeyi sağlayabilmektir. Doğu felsefesi denildiğinde Konfüçyus geleneklerinin ağırlığından da bahsetmek gerekir. Ünlü bir Çin bilgesi, eğitimci ve siyasetçilerinden olan Konfüçyus’un öğretilerinde özellikle erdemli olmanın önemine vurgu yapılır. Ahlaklı ve iyi bir insan olma yolunda neler yapılması gerektiğini anlatan öğretiler sadece Çin’de değil tüm dünyada ilgi görür. İnsanların doğasının iyi olduğuna ve enerjilerini bu potansiyellerini ortaya çıkarmak için kullanmaları gerektiğine inanılır.

Doğu’nun kadim bilgeliği üzerine yazılan felsefe kitaplarında Taouculuk da büyük yer kaplar. Özellikle Yin&Yang dengesinin sağlanabilmesinin insan yaşamını dönüştürücü etkisinden sıklıkla bahsedilir. Bu felsefenin temel olarak öne çıkan noktası ise her şeyin zıttıyla var olmasıdır. İnsanın içinde Yin ve Yang enerjileri bir arada bulunur; kişinin mutluluğu için ikisinin dengede olması gerekir. Zıt kutuplar sürekli birliktelerdir ve dönüşürler. Feng shui ise uyumu ifade eder. Doğa ve yaşanılan ortam ile uyumun sağlanması insanların mutlu, huzurlu hissetmeleri adına önem taşır. Doğu felsefesi kitaplarında feng shui geleneğinden de sıklıkla bahsedilir. Doğada yer alan renkler ve yaşam enerjisinin yaşanılan ortamla uyum içinde olması çok rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

İnsan düşünceleri, eylemleri ve sonuçlarına odaklanan doğu felsefesinde karma felsefesine verilen büyük önem de dikkat çekicidir. Eylem ve onun yarattığı etkiler üzerinde sıklıkla durulur. Karmanın işleyişine odaklanan çok sayıda kitap vardır. Düşünceler, kararlar ve eylemler sürekli olarak bir karma yaratarak hayat rotası oluşturur. Güzel ve olumlu düşüncelerin önemi genel itibarıyla tüm doğu felsefesi kitaplarında ön plana çıkarılır. Etki-tepki yasası insan hayatını şekillendiren temel unsurlardan biri olarak değerlendirilir. İnsanın hayat amacını bulması ve bunun peşinden gitmesi ise çoğu öğretide Dharma olarak isimlendirilir. Dharmasını bulan insanların mutlu ve huzurlu olarak yaşayabileceğine dair çok sayıda söylem Uzak doğu felsefesi kitaplarında yer bulmaktadır.

Doğu Felsefesi Kitapları ile Öne Çıkan İlkeler

Doğu Felsefesi çok çeşitli dallara ayrılır ancak genel olarak bazı ilkelerin birçok öğretide sıklıkla vurgulandığı görülebilir. Doğu öğretilerinde öncelikle ben yerine biz kavramı ön plandadır. Evren ve diğer insanlarla bir olma duygusu öğretilerin temelini oluşturur. Batı felsefesinde bireysellik vurgulanırken doğu öğretilerinde ise mutluluğun yolunun kolektivizmden geçtiğine inanılır. Ayrıca insanların kendi özlerine ulaşabilmesi adına öncelikle sahte benliklerinden kurtulması gerektiği düşüncesi Uzak doğu felsefesinin ana öğeleri arasındadır. Özden uzak yaşamak mutsuzluğun ve boşluk duygusunun esas nedeni olarak gösterilir. İç benlik dış dünyadan serbest kaldığında kişilerin özgürleşip daha huzurlu ve anlamlı bir yaşam sürdürebilecekleri inancı doğu felsefesinde çok baskındır. Doğruluk, erdem, bilgelik ve ahlak insanı yüksek benliğine ulaştırabilecek mihenk taşlarıdır. Doğu felsefesi prensiplerini konu edinen hemen hemen her kitapta odak nokta birey, benlik ve onun toplumdaki rolüdür. Doğa ve evrenle uyumlu yaşayarak huzura kavuşmanın mümkün olduğu aşılanır. Ayrıca kişilerin sürekli tatminsiz, mutsuz ve boşluk duygularıyla yaşamaları doğu öğretilerinde geniş bir yer kaplar. Sahip olunanlarla mutlu olma yolları, sürekli başkalarıyla yarış ve daha fazlasını isteme arzusunu kontrol etme gibi konuların üzerinde durulur. Doğu felsefesi kitaplarında kısacası nasıl daha iyi yaşanır? sorusunun cevaplarını kadim öğretilerin prensipleri doğrultusunda öğrenebilir, kendi hayatınızda bunları uygulamayı deneyebilirsiniz.

Doğu Felsefesi Kitap Seçenekleri

Doğu felsefesi akademik kitap kategorisinde çok sayıda tanınmış ve önemli yazarın kitaplarını bulabilirsiniz. Halil Cibran tarafından kaleme alınmış Aşk Mektupları, Meczup, Sun Tzu’nun ünlü Savaş Sanatı kitabı, Lao Tzu’nun yazmış olduğu Tao Te Ching doğu felsefesini konu edinen en etkileyici kitaplar arasındadır. Ayrıca Henri Borel/Hayatın Ritmi, Neale Donald Walsch/Varlık ve Doğru Yaşamak Üzerine, Osho/Mükemmel Mürit, Raymond M. Smullyan/TAO Sessiz, Cemil Meriç/Işık Doğudan Gelir, Zen Bilgeliği Hikayeleri, Pamela Ball/TAO Gizli Öğretisi, S.Ahmet Arvasi/Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Ananda K. Coomaraswamy /Doğu Bilgeliği, Fahrettin Olguner/Farabi, Davut İbrahimoğlu/Eski Çin Bilgeliği gibi kitaplar da doğu felsefesinin mistik, gizemli ve etkileyici dünyasını okuyuculara açan ve beğeni toplayan eserlerdir. Sol tarafta yer alan filtreleme alanlarından özellikle tercih ettiğiniz bir yazar, yayınevi ya da kitap varsa arama alanınızı daraltarak istediğiniz ürüne çok daha rahat bir şekilde ulaşabilmeniz mümkündür.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Doğu Felsefesi Kitapları

98 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 50 / 98 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?