Tarih Felsefesi

Tarih felsefesi kategorisinde yer alan kitaplar; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları esnasında başvurdukları temel eserler arasında bulunuyor. Akademik çalışmalar yapan öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin ve tarih felsefesi alanına ilgi duyan bireylerin de yararlandıkları eserler, uzun yılların birikimi olan çalışmaları kapsamlı bir şekilde okurlara sunuyor. Tarih felsefesinin ne olduğu ve hangi sorular üzerinde yoğunlaştığı hakkında okurları bilinçlendiren kitaplar, tarih alanı üzerinde felsefe yapmanın mümkün olup olmadığını tartışıyor. Tarihsel olayların bilgisine belli bir düzen içerisinde ve tutarlı bir biçimde ulaşabilmenin sınırlarını, okurlara sunan kitaplar, olayları felsefi düzlemde ele alarak yorumluyor. Tarihsel olguların gidişatının evrensel ve soyut yasalar tarafından belirlendiğini savunan düşünürlerin yanı sıra tarih biliminin politik bir etkinlik olduğunu iddia eden görüşlerin de yer aldığı eserler, sade ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınıyor. Tarih felsefesi alanında herhangi bir ön bilgiye sahip olmayan okurlar dahi, kitaplarda işlenen tartışmalar hakkında fikir yürütebiliyor. 

Tarih Felsefesi Ne ile İlgilenir?

Tarihsel sürecin nasıl anlamlandırılması gerektiğine ilişkin verilerin sunulduğu alan kitapları, ilk çağ medeniyetlerini sistematik bir şekilde ele alıyor. Döngüsel, ilerlemeci ve anlamacı tarih kavramları hakkında okurları bilgilendiren eserlerde, İslam ve Batı medeniyetlerinin orta çağ dönemindeki faaliyetleri, felsefi bakış açısıyla harmanlanarak okurların istifadesine sunuluyor. İslam felsefesinde etkili olmuş düşünürlerin görüşlerinin incelendiği tarih felsefesi kitaplarında, Batı felsefesi geleneği de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Okurların düşünce dünyalarında yeni kıvılcımların oluşmasına katkıda bulunan tarih felsefesi eserleri, metinleri eleştirel bir gözle okuma becerisini de kazandırıyor. Bireylerin vizyon kazanmalarında etkili olan eserler, tarihsel olayları felsefe aracılığıyla sorgulamaya yardımcı oluyor. Aydınlanma dönemine, geniş bir yer verilen tarih felsefesi eserlerinde; dönemin sanatçıları, politikacıları ve fikir adamları hayat hikayeleriyle birlikte sunuluyor.

Tarih Felsefesi Olayları Nasıl Ele Alır?

Tarihi olay ve belgelerin nasıl bir bakış açısıyla yazıldığını sorgulayan tarih felsefesi kitapları, bu alanda çalışmalar yapan profesyonellerin yetiştikleri kültürden etkilenip etkilenmediklerini de sorguluyor. Tarih alanında çalışan uzmanların, yaşanmış tarihi olayları yorumlarken objektif olup olmadıklarını irdeleyen kitaplar, hadiseleri geleceğe bakan yönüyle de yorumluyor.Tarihin eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanması gerektiğine ilişkin düşüncelere yer verilen eserlerde, önemli görülen olaylar kronolojik bir sırayla veriliyor. Tarih felsefesini bağımsız ve eleştirel düşünmeden ibaret sayan düşünürlerin yanı sıra düşünme etkinliğini daha ileriye taşıyarak, tarih felsefesinin; bütün olarak dünya hakkında düşünmek olduğunu iddia eden filozofların görüşleri de kendine geniş bir yer buluyor. Alanında uzman tarihçiler tarafından yorumlanan fikirler ve tarihsel olaylar; ontolojik ve epistemolojik temellere dayandırılıyor.

Tarih Felsefesi Kapsamında Ele Alınan Konular Nelerdir?

İçinde yaşadıkları çağın; tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasi koşullarını felsefi bakış açısıyla değerlendiren önemli isimlerin eleştirilerine yer verilen eserlerde, tarih bilimi diğer sosyal bilimler disiplinleri ile birlikte değerlendiriliyor. Uluslararası ilişkiler ve sosyoloji alanlarında çalışmalar yapan akademisyenlerin görüşlerinin de sistematik bir biçimde sunulduğu tarih felsefesi kitaplarında, tarihin diğer bilimlerle ilişki içerisinde olan bir disiplin olduğu vurgulanıyor. Genel olarak felsefe tarihi hakkında bilgilerin de yer aldığı eserlerde, tarihsel süreç içerisinde bilimin nasıl geliştiği sorusuna cevap veriliyor. Bilim tarihi içerisinde ele alınan konular; tarihsel olayların işleyişi ve geliştirilen icatlar hakkında detaylı bilgiler içeriyor. İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan bilimin ilerleyişi hakkında yapılan çalışmalar, okurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Tarihi meselelerin akılcı bir bakış açısıyla irdelendiği tarih felsefesi eserlerinde, farklı dillerden tercüme edilerek literatüre kazandırılan çalışmaların kapsamı hakkında da okurlar bilinçlendiriliyor.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Tarih Felsefesi

299 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 37 / 299 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?