Yangın Dolabı

Yangın dolapları günümüzde neredeyse tüm binalarda bulunan su bazlı ana yangın söndürme sistemlerinden biridir. Yangından korunmaya yönelik bina yönetmeliklerinde bazı binalar için yangın dolapları zorunlu tutulmuştur. Birçok binada yangın dolabı zorunlu olmamakla birlikte, ek bir önlem olarak inşa edilebilir. Yönetmeliğin 94. maddesi, bir binada yangın söndürme dolabının hangi koşullar altında gerekli olduğunu açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe göre, "yüksek binalarla toplam kapalı alanı 1000 m2'den fazla olan depo, üretim, atölye, sağlık, konaklama, toplantı alanları ve eğitim binalarında, toplam alanın 600 m2'den fazla olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitenin 350 kW’dan fazla ısı çıkışı olan kazan dairelerinde yangına dayanıklı dolapların yapılması zorunludur.” şeklinde bir açıklama bulunuyor. Bununla beraber, yangın dolabı yerden yüksekliği 1,2 m olmalıdır. 

Aynı madde içerisinde bina içine kurulacak yangın dolabının TS EN 671-1 standardına uygun olması gerektiği belirtiliyor. TS EN 671-1 standardına göre hortumun yarı sert yuvarlak kauçuktan yapılmış olması, 25 mm çapında ve püskürtme mızraklı olması gerektiği belirtiliyor. Eğer firmada yangından korunma konusunda eğitimli çalışan bulunuyorsa TS EN 671-2 standardına göre yassı hortumlu yangın dolabı yapılması da mümkündür. TS EN 671-2 standardına göre yassı hortumun çapı 50 mm'yi, uzunluğu ise 20 metreyi geçmemelidir. Su giriş ağzı bulunmayan sistemlerde yarı sert yuvarlak hortumlu yangın dolaplarının debisi 100 lt/dk ve basıncı 400 kPa olacaktır. Yassı hortumların debisi 400 lt/dak ve basıncı 400 kPa olacaktır. Yangın dolapları tüm katlara ve yangın duvarı ile ayrılmış her bölgeye yerleştirilmelidir. Yangın dolapları mümkün olan her yerde koridorların sonuna, merdiven boşluğu çıkışlarına ve acil çıkış kapılarının yakınına yerleştirilmelidir. Yangın dolapları her 30 m'de bir aralıklarla yerleştirilmelidir. Tesisat bir yağmurlama sistemi ile donatılmışsa, iki yangın dolabı arasındaki uzaklık 45 m'yi aşmamalıdır.

 • Düşük tehlikeli binalarda ilave edilecek yangın dolabı debisi 100lt/dk, ilave edilecek hidrant debisi 400lt/dk ve süre 30dk şeklinde olmalıdır. 
 • Orta tehlikeli(1-2) binalarda ilave edilecek yangın dolabı debisi 100lt/dk, ilave edilecek hidrant debisi 400lt/dk ve süre 60dk şeklinde olmalıdır.
 • Orta tehlikeli(3-4) binalarda ilave edilecek yangın dolabı debisi 100lt/dk, ilave edilecek hidrant debisi 1000lt/dk ve süre 60dk şeklinde olmalıdır.
 • Yüksek tehlikeli binalarda ise ilave edilecek yangın dolabı debisi 200lt/dk, ilave edilecek hidrant debisi 1500lt/dk ve süre 90dk şeklinde olmalıdır.

Yangın dolaplarının su kapasitelerinin hesaplanmasında yukarıda belirttiğimiz tehlike sınıfları göz önünde bulundurulmalıdır. Daha sonra yangın dolapları için gereken su miktarı hesaplanmalıdır. Bu hesaplama işleminde en az 2 tane yangın dolabı çalışacak şekilde yapılmalıdır. Belirtilen sürelere göre binada olması gereken toplam su miktarı hesaplanmalıdır.

Yangın Söndürücüler ve Yangın Güvenliği

Yangın, bir fen ve mühendislik laboratuvarında karşılaşılan yaygın bir tehlike olduğundan, hazırlıklı olmak ve bir yangın acil durumuyla nasıl başa çıkılacağını bilmek önemlidir. Yangın söndürücüler, yalnızca doğru şekilde ve doğru koşullar altında kullanıldığında ilk savunma hattıdır. Yangın söndürücüler, bir çöp sepetinden daha büyük olmayan küçük, başlangıç aşamasındaki yangınlar için uygundur. Üniversite politikasına göre bireylerin yangınla mücadele etmesi gerekmez, ancak bunu yapmayı tercih edenlerin yangın söndürücülerin doğru kullanımı konusunda eğitim almış olması gerekir. 

Yangın Üçgeni

Bir ateşin hayatta kalabilmesi için üç unsura ihtiyacı vardır: oksijen, ısı ve yakıt. Bu, yangın üçgeni olarak bilinir. Yangınlar, üçgenin üç unsurundan birinin ortadan kaldırılmasıyla söndürülür. 

 
Oksijen: Soluduğumuz havanın yaklaşık %21'ini oluşturur. Bir yangını sürdürmek için %16 veya daha fazla oksijen oranına ihtiyaç vardır

Yakıt: Yanıcı veya parlayıcı madde olabilir ve katı, sıvı veya gaz olabilir

Isı: Hem ateşi ilk başta tutuşturmak hem de ateşi sürdürmek için gereklidir.

Yangın Sınıflandırmaları


Yangınlar yanan yakıtın türüne göre sınıflandırılır.


A Sınıfı: Ahşap, kağıt, kumaş, çöp ve plastikler (metal olmayan katı yanıcı maddeler)
B Sınıfı: Benzin, yağ, gazyağı ve solventler gibi yanıcı sıvılar
C Sınıfı: Elektrikli ekipman ("fişe takılı" olduğu sürece C Sınıfı yangın olarak kabul edilir)
D Sınıfı: Magnezyum, potasyum ve sodyum gibi yanıcı metallerin yanı sıra alkilitiyumlar, Grignardlar ve dietilzin gibi organometalik reaktifler.

Yangın Söndürücü Çeşitleri

 • Basınçlı Su - Sadece A Sınıfı Yangın
 • Hava basıncı altında depolanan su - 2,5 galonluk silindir
 • 10-20 fit menzil ile yaklaşık 1 dakikada deşarj olur
 • Isıyı uzaklaştırarak yangını söndürür SU DOLU SÖNDÜRÜCÜLER LABORATUVAR KULLANIMI İÇİN KABUL EDİLMEZ.
 • Su dolu bir söndürücünüz varsa, derhal değiştirilmesini sağlayın
 • Kuru Kimyasal - A, B ve C Sınıfı Yangınlar
 • Azot basıncı altında saklanan kuru kimyasal toz (ABC - Amonyum fosfat, BC Sodyum veya potasyum bikarbonat)
 • 6-15 fit menzil ile yaklaşık 8 ila 15 saniye arasında deşarj
 • Boğma yoluyla oksijeni ortadan kaldırarak yangını söndürür
 • Kuru kimyasal yangın söndürücüler laboratuvarlar için uygundur, ancak muazzam bir karmaşaya neden olabilir.
 • Kuru kimyasal toz hassas elektrikli ekipmanlara sızabilir ve optikleri, aynaları ve diğer laboratuvar ekipmanlarını bozabilir.
 • Karbondioksit (CO2) - B ve C Sınıfı Yangınlar
 • Basınç altında depolanan CO2
 • Yaklaşık 8 ila 15 saniye arasında deşarj, 3-5 fit menzil
 • Yangın çevresindeki oksijen miktarını azaltarak yangını söndürür
 • UYARI: CO2 ciddi kimyasal yanıklara ve vücut parçalarının donmasına neden olabilir. KORNAYI TUTMAYIN - söndürücünün sap kısmını tutun
 • UYARI: CO2, kapalı bir alandayken havadaki oksijen yüzdesini azaltabilir.
 • Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
 • Kuru Toz (Sodyum Klorür/Kum) - D Sınıfı Yangınlar
 • Bu madde hem söndürücülerde hem de depolama kutularında saklanabilir.
 • Madde, yanan metali kaplamak için yeterli miktarda nazikçe uygulanır.
 • Yanan metalin üzerinde bir kabuk oluşturarak yangını söndürür, böylece onu boğar.

Yangın Dolabı Parçaları Nelerdir ?

 • Kırmızı Kauçuk Hortum
 • Kauçuk Hortum
 • Bez Hortum
 • Karbondioksit Tüpleri
 • Arabalı Yangın Tüpü
 • Yangın Tüpü

Yangın Dolabı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Tıkanma gibi durumla karşı karşıya kalındığında pompa emişine filtre konulmamalı
 • Yağmurlama sistemi hattı üzerine yangın dolabı bağlandığında yağmurlama sisteminin pompasındaki debi genellikle artar
 • Yangın dolaplarının yerden yüksekliği genellikle 1.2 metre olmalı
 • Yangın dolapları acil çıkışlara yakın olmalı
 • Yangın güvenlik koridoruna yangın dolabı konulmamalı
 • Yangın dolaplarının modeli tüplü ise yerden yükseklik 90 cm olmalı

Yangın Hortumu ve Yangın Dolaplarının Özellikleri


Yangın dolapları ve hortumlarının farklı özellikleri vardır. Yangın dolaplarının özellikleri şu şekildedir: Yangın dolaplarının ölçüleri kullanıldıkları yere göre değişir. En sık kullanılan yangın dolabı ölçüleri 65 x 65 x 23'tür. Satın alınacak yangın dolabının ölçüleri kullanım yerine göre değişiklik gösterir. Daha küçük veya daha büyük yangın dolaplarının seçimi kullanıcı tercihine bağlıdır. Yangın söndürme dolabının kapısı metal veya camdan yapılabilir. Duvara monte yangın söndürme dolapları ve kullanıcılar için görünür yangın söndürme dolapları bulunuyor. Yangın söndürme dolaplarının bobin gövdeleri paslanmaz pirinçten yapılmıştır. Yangın dolapları 1,5 mm DKP sacdan imal edilmiştir. Elektrostatik olarak 0,70 mikron kalınlığında toz boya ile kaplanmıştır. Ancak birkaç farklı marka istenilen tüm renklerde yangın dolabı üretimi yapmaktadır. Yangın söndürme dolapları bir küresel vana ile donatılmıştır. Alt, üst, sağ ve sol yönlerimde su bağlantısı için seçenekler de mevcuttur. Yangın söndürme dolaplarının kapı kilitleme seçenekleri de modelden modele değişmektedir. İthal yangın dolabı kilitleri ve menteşelerinin yanı sıra, kullanıcılara yerli üretim yangın dolabı kilitleri ve menteşeleri de sağlanıyor. Yangın dolabının zeminden yüksekliği 1,2 metre olarak sabitlenmelidir. Tüplü yangın dolabı tercih edilirse, yükseklik 90 m'ye ayarlanmalıdır. Yangın hortumları, bir yangın durumunda en önemli parçalardan biridir. Yangın hortumları balıksırtı örgü şeklinde yapılır. İçi kauçuk kaplamalı ve dışı kumaştan yapılmıştır. Yangın hortumları -20 santigrat derece sıcaklığa dayanıklıdır. Yangın hortumları, söndürme kabinlerinde kullanılabilmeleri için ısıya dayanıklı olacak şekilde yapılır.

Yangın Dolabı ve Yangın Hortumu Kullanım Alanları

Kullanma talimatları kesinlikle herkes tarafından okunmalıdır. Bir firmada çalışan kişilerin hepsi bu kullanma talimatlarını mutlaka bilmelidir. Yangın dolabı modellerinin cam olmasının yanı sıra, metal bir yapıya sahip dolaplarda mevcuttur. Genellikle yangın dolaplarındaki hortumların uzunluğu 30 metre olacak şekilde yapılır. Ancak bu uzunluk 30 metre ile sınırlı değildir, birçok farklı uzunluğa sahip dolaplarda bulunuyor. Bu çeşitler:

 • 50 metre 
 • 60 metre
 • 100 metre

Şeklinde yangın hortumu uzunluğu olarak üretiliyor. En çok tercih edilen yangın hortumu uzunluğu 50 metre olan hortumlardır. Yangın hortumlarının pek çok farklı türü bulunuyor. Bu çeşitlerin birkaç tanesi:

 • Yassı Yangın Hortumu
 • Plastik Yangın Hortumu
 • Bez Yangın Hortumu

Bu çeşitlerin kullanımı, satın alan kişilerin tercihine göre değişiklik gösteriyor. Yangın hortumları yangın söndürme dolaplarına uygun olarak üretilmesinin yanında harici bir şekilde de üretimi yapılıyor. Bu yüzden kullanıcılar kendi alanlarına en uygun yangın hortumunu belirlemeli ve ona göre satın alma işlemini gerçekleştirmelidir. Bazı yangın dolapları sadece hortum bulundurur bazıları ise sadece yangın söndürme tüpü bulundurulur. Bunun yanında bazı yangın dolapları ise hem yangın hortumu hem de yangın söndürme tüpü bulundurulur. Dolaplar ve hortumlar oldukça sağlam ve yüksek dereceli ısılara dayanıklı olarak üretiliyor. Yangın dolapları ve yangın hortumları hiçbir olumsuz hava şartında negatif olarak etkilenmez. Kullanımları çok kolay bir şekilde tasarlanmıştır. Pratik kullanımları, yangın esnasında gerekli yardım birimi ulaşana kadar geçen zamanda insanlar için yangını kontrol etme açısından oldukça yardımcıdır. Ancak tek dikkat edilmesi gereken nokta, kişilerin gerekli tüm bilgileri önceden öğrenmesidir. Yangın anında hiçbir problemle karşı karşıya kalmamak için düzenli bir şekilde yangın hortumları ve yangın dolapları ilgili kişilerce kontrol edilmelidir.

Yangın Dolapları ve Yangın Hortumları Fiyatları

Yangın dolapları ve yangın hortumları da mutlaka bulundurulması ve ihtiyaç halinde kullanılması gereken iş güvenliği ürünleri arasında yer alıyor. Belirli bir kat sayısını ve belirli bir büyüklüğü aşan yapılarda yangın dolabı ve yangın hortumu kullanılması yasal bir zorunluluktur. Kullanım yeri, alanı ve yangın dolabı modeline göre yangın dolabı fiyatı değişmektedir. 

Devlet daireleri, okullar, hastaneler, tüm iş yerleri ve özel kurumların hepsi bu yasal zorunluluğa uyması gereken yerlerdir. Özellikle yangın riski yüksek yerlerde yangın dolabı veya yangın tüpü bulunması zorunlu hale gelmiştir. Yangınla bağlantılı olarak satılan ürünler arasında yanmaz dosya dolabı da vardır. Yanmaz dosya dolapları birçok şirket için büyük önem taşımaktadır. Özellikle bazı belgelerin yangın durumunda korunması gerektiğinden, yanmaz dosya dolaplarının önemi oldukça fazladır. Birçok yangın dolabı üreten şirket kullanıcılarına 7/24 hizmet sağlamaktadır. Yangın dolapları ve yangın hortumlarının fiyatları, yangınların maliyeti ve manevi zararı düşünüldüğünde oldukça kârlı bir durumdur. Yaşam sağlığı için gereken bu ürünler, fiyatlarının makul olması sebebiyle kişilere fayda sağlıyor. 

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Yangın Dolabı

108 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
İndirimli Ürünler
Toplam 48 / 108 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?