Komedi

Yerli Komedi Filmleri

Komik bulduğumuz şey özneldir. Bazı temel tanımlamalar yapılırken yüzyıllardır üzerinde düşünülen bir kavramdır. Neye komik diyoruz? Neye gülüyoruz? Bu sorulara bulmayı düşündüğümüz cevaplar yetersiz kalır. İlk çağlardan itibaren düşünürler neye gülüneceğini ve neyin komik olduğunu tartışmışlardır. Farklı bakış açıları geliştirdiler. Gülünçten ilk bahseden Platon’du. Platon’a göre; Kendini çirkinken güzel, korkakken cesur ve bilinçsizken bilgili gibi davranmak gibi kusurları gülünç olarak tanımlıyordu.Homeros, gülünç olanı aşağılayıcı olandan ayırmış ve gülünç olanı dramatize etmek olduğunu söyleyerek komedinin biçimlerini gösteren ilk kişi oldu. Aristoteles’e göre, gülünçlüğün özünü soylu olmamak oluşturur. Gülünçlük insana özgüdür. Bir nesne veya cansız bir hayvan komik olamaz. Bu nedenle gülünçlük insana özgüdür. İnsana özgü bu olguda eleştireldir.

İnsanları güldürmek ve düşündürmek amacı ile oynanan oyunlara komedi tiyatrosu denir. Komedi tiyatrosunda, insanları güldüren olaylardan izleyen herkesin bir ders alması gerektiğine dair bir düşünce vardır. Konu olarak bireysel ya da toplumsal olaylar sonucunda ortaya çıkan sorunlar anlatılır. İnsan tiyatro ilişkisine baktığımızda, tiyatronun insanın temel sorunlarını ele aldığını söyleyebiliriz. Bu durumda sahnelenen oyunlarda, ülkemiz insanını konu olarak ele alması kaçınılmazdır. 

Komedya Nedir?


Günümüzde komedi olarak adlandırılan komedya, tiyatronun ilk aşamasıdır.
Etimolojisine inecek olursak Latinceden gelen comoedia kelimesi Yunancada şenlik anlamına gelen komoidia'ya dönüştürülmüş ve son olarak Fransızcada comedia olarak kullanılır ve bu kelime dilimize komedya olarak gelmiştir.

Komedide Aranan Nitelikler Nelerdir?

Komedinin konusu, günlük olaylar sırasında meydana gelen ya da yaşanan olaylardır. 

İnsanlar ya da karakterler halktan olabildiği gibi soylu insanlar da olabilir.

Komedide her türlü söze ve şakaya rastlamak mümkündür.

Manzum olarak yazılmıştır. Fakat 17. yüzyıldan sonra düzyazı olarak yazılmaya başlandı.

Zaman, yer ve olay olarak bilinen kurallara üçü birlik kuralı denir. Üçü birlik kuralı komedinin olmazsa olmaz kurallarından biridir. Bu kurallara uyulması zorunlu ikendaha sonra bu kurallara uyulmamıştır.

Komedi dili ve anlatımı, izleyici için anlaşılır ve açık olmalıdır.

Komedi oyununda perde arası yoktur.

Komedi Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 

Şarap tanrısı Dionysos’un törenlerinde komedya ortaya çıkmıştır. Bu törenlere Phollos adı verilmiştir. Komedi, Phollos’un türkülerinden doğdu. Bu yüzden komedyaya şenlik türküleri olarak da isimlendirilir. Ocak ve Şubat aylarında hasat zamanında “Lenaia" olarak adlandırılan Dionysos’larında halk içki içer. Şenlikler çok eğlenirlerdi. İnsanların bol şarap içtiği bu dönemlerde, insanlar farklı kostümler giyer ya da aynı Dionysos gibi flüt çalardı. İçkinin etkisi ile insanlar açık seçik şakalar yapar. Türküler söylerlerdi. Komo, Antik Yunan’da türkü anlamına gelir.Komedi Çeşitleri Nelerdir?

Komedi türlerine göre 3 gruba ayrılır;

Karakter Komedisi: İnsan karakterinin gülünç yönlerini ele alan komedi türüdür. Moliere tarafından yazılan Cimri, Shakespeare’nin Venedik Taciri ve Moliere’den Tartuffe isimli eselerler karakter komedisinin en güzel örnekleri arasında yer alır.

Töre Komedisi: Toplum olaylarının gülünç yönleriyle ilgilenir. Moliere tarafından yazılan“ Kibarlık Budalası”, Gogol’dan “Müfettiş” bu komedi türüne örneklerdir.

Entrika Komedisi: Karakter komedisi ve töre komedisi türleri düşündürmeyi amaçlarken entrika komedisinde güldürmek esastır. Bu komedi de olaylarda merak uyandırmak, şaşırtmak yer alırken asıl amaç güldürmektir. Günümüzde bu komedi türü vodvil olarak isimlendirilir.Moliere’in Scapin’in Dolapları bu türün örneğidir.

Türk Sineması’nda Komedinin Başlangıcı Nasıl Olmuştur?

Komedi tarih boyunca çok sevilmiştir. İlk halk sineması 19 Mart 1910 tarihinde faaliyete geçmiştir.1950’lerde yenilikçi komedi filmleri yapıldı. 1950’lerindiğer önemli özelliği de Münir Özkul, Sadri Alışık, Vahi Öz gibi Türk sinemasının tarihine damgasını vurmuş oyuncuların sahnede yer almalarıydı. Türk sinemasının başarısının zirveye ulaştığı 1960'lı ve 1970'li yıllarda yerli komedi filmlerinin sayısı giderek arttı. Ayrıca dönemin önemli oyuncularının rol aldığı filmler, komedi filmi türünde çekilmiştir. Usta yönetmenler komedi filmlerini çekerken tereddüt etmediler. Yerli komedi filmlerinde yer alan karakterlerin 20 yıllık süre içerisinde Turist Ömer, Ah Güzel İstanbul, Hababam Sınıfı gibi şaheser olarak nitelendirilebilecek eserler üretildi. Üretilen eserler çoğunlukla aile komedileri ve romantik komedilerdi.1966 yılında Türk Sineması’nda 241 film çekilmiştir. Bu filmler uzun metrajlı film olarak dünyada 4. sırada yer aldı. Türk Sineması bu alanda büyük başarı elde etmiştir. 1970'li yıllarda televizyonuntanıtılması ile beraber hayatımızda yeni bir döneme başladı.Televizyonun evlere girmesiyle birlikte sinemada daralma dönemine girdi. 1996 yılında Yavuz Turgul'un "Eşkıya"adlı filmi ile başlayan komedi filmleri 2000’li yıllarda zirve yaptı. Ülkemizde defalarca gösterilen Hababam Sınıfı serisi, Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın filmleri, Şaban filmleri ile Kemal Sunal, Halit Akçatepe; Şener Şen, Adile Naşit gibi isimler halkın gözdesi olmuş ve sinemayı komedi ile halka sevdirmeyi başarmışlardır. Ülkemizde son yıllarda yerli Türk komedi filmleri, sinema ve televizyonda çok popüler oldu.

Komedi Filmlerinin Tercih Edilme Sebebi Nedir?

Küçükten büyüğe insanları huzursuz ve mutsuz edebilen birçok sebep vardır. Bu sebepler, kişisel ve ailevi sorunlara, iş yerindeki gerginliklere ya da ülke ekonomisine kadar birçok faktör olabilir. Bu faktörlerin tümü insanın doğası gereği rahatsız edicidir. İnsanlar boş zamanlarında depresyondankurtulmak isterler. Bunu kısa süreliğine de olsa yerli komedi filmleri izleyerek içinde bulundukları durumdan uzaklaşmak iyi gelecektir. Türk sinemasının geçmişine baktığımızda yerli komedi filmlerinin her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Halk olarak bizler komediye tutkuyla bağlıyız. Bu yüzden hiç sıkılmadan sürekli komedi filmlerini izleriz. Türk milleti olarak özellikle film ve dizi sektörüne büyük önem veriyoruz. Korku, entrika, aşk ve romantik yapımlara derin bir sevgi besleyen milletimiz, bugüne kadar birçok yetenekli senarist, yönetmen ve yapımcı yetiştirmiştir.

Komedi Filmlerinin Gülmeye Olan Katkısı Nedir?

Toplum olarak her şeyi abartıyoruz. Hüznümüzü, öfkemizi ve duygularımızı yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu duygusal yoğunluk ve stres,trafiğe çıktığımızda ya da yolda hoşgörüsüz insanlarla karşılaşmamıza hatta sudan sebepler yüzünden kavga edilmesine neden olmaktadır. Bu kişilerin, olumsuz düşünce ve duygularındankurtulmalarına yardımetmeli ve onları topluma yeniden kazandırılmalıyız. Günlük yaşamın monotonluğu; işe gitmek, işte yerindeki gerginlikler, işten eve dönüş stresi gibi nedenlerden dolayı mutlu olamıyoruz. Günlük hayatımızda yaşadığımız olaylar dolayı gülümsemelerimiz gün geçtikçe azalmaktadır. Bu da bizi ciddi anlamda somurtkan insanlar yapıyor.İnsanların stresten uzakdurması için gülmeye ihtiyacı vardır. İnsanlar bu ihtiyacı karşılamak için komedi filmleriizlemeyi tercih etmektedirler. 

Günümüzde Mizah Anlayışı Nasıldır? 

 Komedinin sahnedeki performansı her dönemde etkisini göstermeye devam etmektedir. Mizah anlayışı yaşanılan yere ve yaşanılan çağa göre değişmektedir. Toplumlar değiştikçe mizah anlayışı da değişir.Çağımızın tüketici çılgınlığı tiyatro anlayışını etkilemiş görünüyor. Örneğin bugün Türkiye’de oynanan oyunlardaki komedi anlayışına bakarsak, eski dönemlerden biraz daha farklı olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni birçok faktör gösterilebilir. Örneğin tiyatronun doğasına aykırı olmasına rağmen tiyatronun televizyona taşınması halidir. Bu durum yeni bir seyirci kitlesi oluşturdu.Günümüzde izleyiciler artık sahnede yorucu, düşündürücü veya uzun oyunlardan ziyade izlenebilir oyunları tercih etmektedir. Buda komedinin içeriğin küçülmesine ve komedinin amacından çıkmasına sebep olmuş. Bu durum anlık kahkaha atılmasını sağlayan herhangi bir eleştiri veya söylenecek bir sözün olmaması komiklik olgusunu meydana getirmiştir.

Günümüzde koşuşturma içinde olan seyirci, oyunu izleme konusunda sıkılgan ve sabırsız olması zamanla izleme alışkanlarının değişmesine neden oldu. Bundan dolayı oynanan oyunlar halkın talebine göre şekillenmeye başladı. Genel komedi anlayışında seyircinin ilgisini dinamik tutma düşüncesi ile oynanan oyunlarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca televizyon, sinema ve internetin gelişmesinin yanı sıra tiyatroda da yeni gelişmeler olmuştur. Unutulmamalıdır ki tiyatronun ana malzemesi insandır. Buna ek olarak artan teknik imkânların tiyatro üzerinde kullanılması ve geliştirilmesi ihtiyacını sağladı.

En Çok İzlenen Yerli Komedi Filmleri Hangileridir? Hangi Konular Ele Alınmıştır?

Yerli komedi filmleri, özellikle insanların boş zamanlarını değerlendirmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla seyircilerini ekrana kilitleyen ve eski ya da yeni ne zaman izlenirse izlensin kahkahalarla güldüren komedi filmleri, pandemi sürecinde en çok araştırılan konular arasındadır.

Yerli komedi filmleri öneri listelerinde sürükleyici ve kahkaha dolu hikâyeleriyle en güzel yerli komedi filmleri;

 1. Hababam Sınıfı 

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı kitabından uyarlanmış bir filmdir. Serinin ilk filmi 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı serisi bugüne kadar efsaneleşmiş ve kalbimizde yeri olan en iyi Türk komedi filmidir.
Özel bir lisede okuyan yaramaz bir sınıf herkesi kızdırmayı başarır. Bir gün, okula daha önce gittiği bütün okullarda başarılı olan bir müdür yardımcısı gelir. Hiç kimsesi olmayan bu adam, ömrünü öğrencilere ders vererek geçirmiş ve her birini kendi çocuğu gibi görmüştür. Hababam sınıfı doğal olarak okula yeni gelen müdür yardımcısını yıkmak için ellerinden geleni yaparlar.
İnek Şaban, Düdük Necmi, Mahmut Hoca, Hafize Ana ve daha nice oyuncu kadrosu ile Hababam Sınıfı her zaman yerli Türk komedilerinin bir numarası olarak kalacaktır.

2. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Hababam Sınıfı adlı filmin yapımından bir sene sonra vizyona girmiştir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan serinin ikinci ve en yüksek hâsılat yapan filmidir. Değerli oyuncu kadrosu ile yıllar sonra bile izleyenleri güldüren bu film, genç yaşlı


 1. Hababam Sınıfı Uyanıyor

Hababam Sınıfı serisinin üçüncü filminde, Ahmet isimli çalışkan öğrenci Hababam sınıfına gelir, ortalık karışmaya başlar. Hababam sınıfı, ilk başlarda köylü olarak alay ettiği Ahmet'i kendisine benzetmeye çalışır. Ahmet, hassas, duygusal ve kolay pes etmeyen bir çocuktur.

 1. HababamSınıf Askerde
  Hababam sınıfı askerde 2005 yılında izleyicisiyle buluşmuştur. Filmin konusu, yaşıtlarının iş sahibi olan Hababam Sınıfının durmak bilmeyen yaramazlıkları dayanılmaz olmaya başlar ve Okul müdürü Deli Bedri onları askere göndermesiyle film başlar.

  5. Hababam Sınıfı Merhaba
  Bu filmde yaramazlıkları bitmeyen Hababam Sınıfı’nın hem yönetimi hem de öğretmenlerine kök söktürmeye devam ederler. Okul müdürü Deli Bedri ise öğrencilerin yaptıkları yaramazlıkları bahane ederek okulu satmaya karar verir. Bütün hikâye böyle başlar.

  6. Arif V 216
  Yönetmenliği’ni Kıvanç Baruönü üstlenmiştir. Senaryosunu Cem Yılmaz’ınyazdığı komedi filmi GORA ve AROG filmlerinin devamıdır. Başrollerinde Ozan Güven, Özkan Uğur, Seda Bakan ve Zafer Alagöz gibi çok değerli isimler yer alır. İzleyenleri güldürürken, hikayesinde nostaljik sahneleri ile de çok keyifli anlara sahne olur. 
 2. Vizontele

Efsane komedi filmlerinden olan Vizontele’nin konusu Anadolu’nun küçük bir kasabasında geçmektedir. Kasabada yaşayan insanların hayatları televizyonun kasabaya gelmesiyle değişir. Belediye başkanı ile yardımcıları gelen televizyonu çalıştırmayı başaramazlar. Kasabanın delisi olan Emin’den yardım isterler. Emin tüm elektronik aletleri tamir edebilecek kadar zekidir.

8.DüğünDernek
Yapımcılığını Beşiktaş Kültür Merkezi üstlenmiştir. Başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız’ın yer aldığı filmdir. Filmin konusu Sivas'ta yaşayan İsmail oğluna düğün yapabilmek için arkadaşları ile beraber yaşadıkları hikâyeyi konu alır.

9.TürklerÇıldırmışOlmalı
Türkiye’nin en ünlü ve zengin Türk işadamı, teknesiyle dünya turuna çıktığı sırada Somalili korsanlar tarafından kaçırılır. Türkiye'den gönderilen özel bir ekibin Türk işadamını kurtarmak için yaşanan maceraları anlatılmaktadır. Başrollerinde Peker Açıkalın, Erdal Tosun, gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmdir. 

 1. Çalgı Çengi

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, muhteşem ikili Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın başrol oynadığı filmdir. Filmde Salih ve Gürkan, düğün ve kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaptıkları sırada yaşadıkları olayları anlatan hikâyedir. İkinci sınıf düğün mekânında sahne almaya karar veren ikili hiç beklemedikleri şeyler yaşayacaktır. 

 1. Deliha 

Komedi filmleri arasında Gupse Özay’ın oynadığı Deliha filmi, yıllar geçse de unutulmayacak türden filmler arasındadır. Konusu Zeliha adında deli dolu olan ve bu nedenle kendisine “Deliha” denilen genç bir kadının maceralarıdır. Gerçek aşkı arayan Deliha’nın tüm hikayesi, bir falcının ona vermiş olduğu harflerle birine aşık olacağını söylemesiyle başlar. 

Aile Arasında, Eyvah Eyvah, Hükümet Kadın, A.R.O.G, G.O.R.A, Maskeli Beşler, Organize İşler, Ay Lav Yu, Bana Masal Anlatma gibi adını sayamadığımız birçok yerli Türk komedi filmleri her yıl birbirinden farklı tarzda vizyonlarda yer almaktadır. Her zaman izlenmesi gerekenen güzel yerli komedi filmleri arasında kalacaktır.

Yerli Komedi Filmleri Olarak En Çok İzlenen Filmler Hangileridir?

Yerli komedi filmleri 2019 yılında da çok popüler olmuştur. En çok izlenen komedi filmleri; Hababam Sınıfı Yeniden, Aman Reis Duymasın, Enes Batur Gerçek Kahraman, Aykut Enişte, Öldür Beni Sevgilim, Cinayet Süsü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Recep İvedik 6, Baba Parası, Fırıncının Karısı, Geniş Aile, Kara komik Filmler 1, gibi yerli komedi filmleri en çok izlenen filmler arasındadır. 

Yerli komedi filmleri 2020 yılında izlenen filmler ise; Eltilerin Savaşı, Bayi Toplantısı, Biz Böyleyiz, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Yarına Tek Bilet, Sıfır Bir, Masallardan Geriye Kalan, 9 Kere Leyla, Feride, Zengo, Ağır Romantik, Şahane Hayaller, Hababam Sınıfı, Aile Hükümeti, Nasipse Adayız gibi filmler izlenmiştir.

Yerli komedi filmleri 2021yılı komedi film önerileri; Pardon, , Hükümet Kadın, G.O.R.A,Yol Arkadaşım, Sağ Salim, Çakallarla Dans, Ölümlü Dünya, Organize İşler, Recep İvedik serileri, Kahpe Bizans, Kayhan, Şansımı Seveyim, Ailecek Şaşkınız, Eyvah Eyvah serileri, Niyazi Gül Dört Nala, Celal ile Ceren, Dondurmam Gaymak, Hareket Sekiz Film, gibi yerli komedi filmleri öneri listeleri içerisinde yer alan filmlerdir. 


Komedinin En Önemli Yazarları Kimlerdir?

 • Latin tiyatrosunda Plautus
 • Eski Yunan’da Aristophones
 • Fransız edebiyatında Moliere
 • Türk edebiyatında Şinasi
 • Yunan komedi yazarları arasında Menandros, Terentius gibi önemli yazarlar bulunmaktadır
 • Aristophones’in başlıca komedi eserleri; Eşek Arıları, Kurbağalar ve Kuşlardır
 • Şinasi’nin ilk töre komedi eseri; Şair Evlenmesidir

Komedinin İnsanlar Üzerindeki Etkisi Nasıldır? 

Gülme kişiye özgürlük hissi verir. Psikolojik olarak tedirginliği azalttığından kişiyi güçlü hissettirir. 

Eleştirmenlerden Tam Not Alan En Güzel Yerli Komedi Filmleri Hangileridir?

Eleştirmenlerden tam not alan yerli Türk komedi filmlerinin isimlerini saymakla bitiremeyiz fakat bazı filmlerin isimlerini sıralayabiliriz;

 • Hababam Sınıfı
 • Çöpçüler Kralı
 • Süt Kardeşler
 • Neşeli Günler
 • Çiçek Abbas
 • Bizim Aile
 • Milyarder
 • Hayat Güzeldir
 • Şaban Oğlu Şaban
 • Gülen Gözler
 • Mavi Boncuk
Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Yerli Komedi Filmleri

138 ürün listeleniyor
Fotoğraflı Değerlendirme
İndirimli Ürünler
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 24 / 138 ürün
DSACategoryId/60001501/2147483640/178174/10007289