Ceza Hukuku

İnsanlar için toplumsal yaşam bir zorunluluktur. Yaşamın devam edebilmesi ve toplumun uzun süre varlığını sürdürebilmesi için belli kurallara uyulması gerekir. Bu nedenle topluluk içinde yaşamak insana birtakım yükümlülükler getirir. Emir ya da yasak olarak adlandırılan bu yükümlülüklerin amacı toplumsal düzeni sağlar. Diğer hukuk alanlarında olduğu gibi ceza hukuku da bu amaca hizmet eder.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, hırsızlık, cinayet veya kişilik hakları ihlali gibi normları belirli yaptırımlarla korumayı amaçlar. Genel olarak ceza hukukunun işlevi; toplumsal düzeni koruyarak birtakım değerlerin ve normların ihlalinin suç olarak tanımlanması ve bu suçlara karşılık uygulanacak yaptırımların belirlenmesidir. Bu nedenle ceza hukuku kuralları, toplumsal düzeni korumak ve bireyi güvence altına almak için önemlidir. Diğer hukuk disiplinleri gibi, ceza hukuku alanında da ayrıntılı ve bilgilendirici pek çok kaynak bulunur. Teorik ve pratik uygulamaların ayrıntılı olarak ele alındığı ceza hukuku kitapları hem hukuk öğrencileri hem de avukatlar, kolluk teşkilatı gibi hukuk uygulamacıları için pratik bir başvuru kitabı olarak yargı uygulamasına önemli katkı sağlar. Kural ve yaptırımların yer aldığı pek çok kitap, alanında uzman ve tecrübeli kişiler tarafından kaleme alınır. Ceza hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçular ve bu alana merak duyan kişiler için hazırlanan pek çok kitap; ceza hukuku uygulamalarında kullanılan hukuki süreç ve uygulama üzerine bilgiler verir.

Ceza Hukuku Kitaplarının Kapsamı Nedir?

Ceza hukuku kitapları genel olarak suç teşkil eden veya suç olarak belirtilen bir eylemin varlığından söz edilebilmesi ve bir kişi hakkında işlemiş olduğu suç veya suçlardan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartları ele alır. Bu kapsamda ceza hukuku kitapları; suçun unsurları ve ceza yaptırımları ile ilgili kuralları kapsar. Suç kavramını hem maddi hem de manevi unsurları ile ele alan kitaplar, ceza hukuku ve ceza kavramına hâkim ilkeler ve teoriler çerçevesinde ayrıntılı bilgiler verir. Diğer ülkelerin de kendine göre belirlemiş olduğu suç unsurlarını ve kapsamlarını ele alan pek çok kitap ayrıca suçu ve cezayı azaltan ya da ortadan kaldıran nedenleri ele alır. Ceza hukuku kavramını ve konusunu ayrıntılı olarak ele alan pek çok kitabın yanı sıra ceza hukukunun tarihi gelişimini aktaran kitaplar da bulunur. Ayrıca ceza hukukunun kaynakları, ilkeleri, yorumu, uygulama alanı; hapis cezası, adli para cezası, güvenlik tedbirleri gibi yaptırımlar, cezaların belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi gibi konuları ele alan ceza hukuku kitapları, basım tarihine ek olarak güncel mevzuat değişiklikleri çerçevesinde kaleme alınır.

Ceza Hukuku Hangi Davalara Bakar?

Ceza hukuku; kanunen suç niteliği taşıyan fiiller veya haksızlıklar karşısında yasalara ve hukuk kurallarına aykırı davranışların sergilenmesi sonucunda ortaya çıkan davalara bakar. Ceza hukuku kanunilik ve kusur olarak iki ilkeye sahiptir. Kanunilik ilkesi cezanın sadece kanun ile belirlenmesini ifade eder. Suç belirsiz ifadelerle tanımlanamaz. Ceza kanununda yer almayan, açık bir şekilde suç sayılmayan fiiller için kişiye ceza verilemeyeceği belirtilir. Bu nedenle suçun açık ve belirgin olarak düzenlenmesi ve tanımlanması gerekir. Ayrıca bu kapsamda bir suç işlendiği sırada yasal olarak suç değilse ve sonradan suç olarak düzenlenirse, kişi bu suçtan ötürü ceza alamaz.

Bir diğer ilke olan kusur ilkesi ise ceza hukuku kapsamında tam ehliyet sahibi kişinin suçu bilerek ve isteyerek işlemesi anlamına gelir. Aksi takdirde suçlunun cezalandırılması söz konusu değildir. Cezalandırılma olabilmesi için fiilin bizzat işlenmesi gerekir. Bu doğrultuda emsal olarak işlenen ceza davalarından örnekler içeren pek çok kitap, ceza hukuku alanında yer alan tüm kavramların bütün özelliklerini ortaya koyar. Suç tanımından yargılanma aşamasına kadar ele alınan özel hükümler ve bu süreçte ortaya çıkan problemlere karşı sunulan çözümler üzerine kaleme alınan birçok ceza hukuku kitabı hem teorik hem de uygulama açısından pek çok konu hakkında bilgilendirici içerik sunar.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Ceza Hukuku Kitapları

441 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hemen Al Sonra Öde
Toplam 24 / 441 ürün
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/1504149/1504264