Freze

Freze, endüstriyel talaşlı imalatta kullanılan bir tür tezgahtır. Birçok endüstride oldukça yaygın ve kullanışlı makinelerdendir. Kendi ekseni etrafında dönen ve freze tezgahları üzerinde yapılan bir endüstriyel alettir. Bu ürün sanayileşmenin getirileri ile birlikte ahşap malzemelerin makineler aracılığıyla kolay bir şekil alması, kesilip biçilmesi için özel olarak tasarlanmış ürünlerdir. Bu ürünler bir taraftan pratik ve zorunlu ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılırken bir taraftan da estetik anlamda dekoratif amaçlı da kullanım alanı sağlamaktadırlar. Bu makinelerle bir çok ürünü delme, kesme ve şekil verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsi freze uçları ile gerçekleştirilmektedir. Farklı şekillerde, ebat ve boylarda olma imkanı sağlayan bu uçlar ürüne şekil vermede birebir parçalardır. Böylece ahşap malzeme kesilip delinirken bir taraftan da iç açıcı şekiller oluşturarak, malzemeye sanatsal bir imza atma şansı tanımaktadır.

Frezeleme, takım ekseni doğrultusunda malzemenin parçalarını ayırma işlemine denilmektedir. Bu nedenle işlemde kullanılan makinelere freze makineleri denir. Freze makinelerinin birden fazla modeli ve türü vardır. Burada ürünün özelliklerinin tanınması ve ihtiyaca uygun olan ürünlerin seçilmesi önem arz etmektedir. Freze makineleri endüstriyel modellerinin yanı sıra ayrıca elde kullanılabilen modelleri de bulunmaktadır. Bu noktada freze makinelerinin fiyatları da endüstriyel bir ürün olup olmamasına göre değişkenlik göstermekte ve bu doğrultuda belirlenmektedir. Freze makineleri özel ve ince detaylardan oluşan bir sürü teknik parçadan oluşmaktadır. Bu parçaların hepsi kaliteli ve sağlam üretilmiş malzemelerdir. Dayanıklı ve uzun süreli kullanımlar için uygundur. Bu parçaların bazı bölümleri uygun fiyatlara satın alınabilmektedir. Ancak bu ürünler ağır, kullanışlı ve teknik ürünler olması sebebiyle de fiyat performans ürünleridir. Kısacası ürünün ne amaçla kullanıldığı, hangi tipte bir makine olduğu ve teknik detaylarında hangi parçalara sahip olduğu ürünün fiyatı için de önem arz etmektedir. Freze modelleri iki başlık altında ele alınabilmektedir. Büyük sanayi tipi freze tezgahları ve el frezeleridir. 

Freze Tezgahı Özellikleri

Freze makinelerinin üzerinde çokça kesici dişi olan çakı bulunmaktadır. Genellikle doğrusal ilerleme hareketiyle çalışan bu makineler talaş kaldırma işlemi yaparlar. Talaş kaldırma, ürünün yüzyindeki talaşın kaldırılarak istenilen şeklin verilmesidir. Bu işlerde kullanılan freze tezgahları üç tipten oluşmaktadır: yatay, dikey, çok eksenli tezgahlar. Çok eksenli tezgahlar hem yatay hem de dikey işlemlerin yapılabildiği gelişmiş makinelerdir. Freze makinelerinde kullanılan ürün için diş sayısı önem arz etmektedir. Yumuşak malzemelerde daha az diş kullanılarak ürüne zarar verme olasılığı azaltılır ancak sert malzemelerde diş sayısı arttırılarak işlemler gerçekleştirilir. Dişlerin sayısı, dişler arasındaki boşluk miktarı ve buna benzer durumlar malzemenin yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Freze tezgahları dört farklı gruba ayrılır. Sütunlu ve konsollu tip freze tezgahları, planya tipi freze tezgahları, imalat ve gövde tipi freze tezgahları ve özel freze tezgahlarıdır. 

  • Sütunlu ve Konsollu Tip Freze Tezgahları

Bu modelde ürünün tabyası elle yada otomatik olarak ilerletilir. Bu tablalar sağa, sola ve yukarı şeklinde hareket ettirilebilir özelliktedir. Bu freze modelin üç farklı modeli bulunmaktadır: yatay, dikey ve üniversal freze tezgahı. Yatay freze tezgahı hızlı bir şekilde imalat yapmaya uygun modellerdir. Büyük tezgahlarda tablanın rahat hareket etmesi için ayrıca elektrik motoru bulunmaktadır. Dikey freze tezgahları, çeşitli açı altında dönebilen tezgahlardır. Döner başlığı sayesinde yatay ve dikey konumdaki bütün işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir. Üniversal freze tezgahları ise oldukça gelişmiş modellerdir. Yatay ve dikey freze tezgahlarının bir arada olması düşünülerek üretilmiş modellerdir. Tabla hem oldukça rahat bir kullanım sağlarken hem de pratik bir şekilde bir çok işlemin yapılabilmesini sağlamaktadır. 

  • İmalat ve Gövde Tipi Freze Tezgahları

Seri üretim yapan fabrikalarda kullanılan bu makineler bir kere kurulur ve kullanıma hazır hale gelir. Yatay olarak rahatça ileri geri hareket ettirilebilir ve daha sonraki işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Kurulum sağlandıktan sonra iş parçasının bütün uygulamaları yapılabilmektedir.

  • Planya Tipi Freze Tezgahları

Bu freze tezgahları en ağır işlerde kullanılan modellerdir. Büyük ve uzun iç parçaları birçok işlemleri uygulamak için uygundur.

  • Özel Freze Tezgahları

Bu tezgahlar kopya freze tezgahları ve elektronik ve hidrolik kumandalı freze tezgahlarıdır. Kopya freze makineleri endüstriyel anlamda belirli tipteki çok sayıdaki işin özdeş olarak işlenebilmesi için kullanılan makinelerdir. Dikiş makinesi, silah ve çeşitli makine parçaları ile kalıp parçaları ile kalıp yapımında kullanılır. Elektronik ve hidrolik kumandalı freze tezgahları ise tamamen hidrolik olarak donatılmış makinelerdir. Bunların dışında da çok sayıda çeşitli freze modelleri bulunmaktadır.

Freze Modelleri

Freze modelleri endüstriyel kullanım alanlarının dışında kolay ve pratik bir şekilde kullanabileceğiniz ürünlerdir. Burada hem freze makineleri hem de bu makinelerin çeşitli parçalarına kolayca ulaşmak mümkündür. El freze makinesi, ahşap kenar düzeltme makinesi, zımpara seti, traşlama aleti, freze bıçak setleri ve makina takım parmak freze ürünleri bunların bazılarıdır. El freze makinesiyle hem sert ahşaplarda hem de yumuşak ahşaplarda işlem yapmak mümkündür. Bu modellerle oyuk ve yuva açılabilir ve dekoratif şekiller verilebilir. Bu ürün kullanım kolaylığı sağlayan küçük ve pratik aletlerdir. Bireysel kullanımlar için sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Traşlama makinesi, ahşap işleme ve mobilya üretiminde oldukça sık kullanılan ürünlerdendir. Bu ürünle yüzeyler düzleştirilir, ahşap kenarlar şekillendirilir ve desen işleme uygulamaları yapılır. Zımpara makinesiyle ise ahşap yüzeyler düzleştirilerek kolay ve pratik bir şekilde zımparalanır. Bıçak setleri ile farklı şekillerde ve ölçülerde oyuklar açılabilmektedir. Tüm bu ürünler hem iş amaçlı kullanımlarda hem bireysel dekoratif malzemelerin yapımında kullanım kolaylığı sağlayan ürünlerdir. Endüstriyel kullanım için küçük olsada elde kullanılması oldukça kolay kısa zamanda güzel şekiller verebilmekte ve kaliteli bir ahşap işçiliği sağlamaktadır.

Freze Makinelerinin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Freze makinelerinin seçiminde dikkat edilmesi gerekilen temel konu ürünün hangi amaç doğrultusunda kullanılacağıdır. Bu yüzden ürünler hakkında ön araştırma yapılarak hangi makinenin alınması gerektiği önceden belirlenebilir. Endüstriyel tipteki ağır freze makinelerinin yanı sıra daha küçük çaplı kullanılan modeller de bulunmaktadır. El freze makinesi kolayca kullanılabilen modellerdendir. Sert veya yumuşak kerestelerde, MDF veya kompakt üzerinde kullanımlar için uygundur. Kolay ve hızlı uç değişimi sağlanabilen bu ürünle evlerinizde, depolarınızda yahut imalathanelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürünlerle dekoratif şekiller verilebilir tahtaların kenarlarını düzeltebilir, şekil verebilirsiniz. Traşlama makineleri ile yüzey şekilleri düzeltilebilir ve çürütme işlemleri yapabilirsiniz. Bu noktada eğer büyük endüstirilerde yahut seri üretimlerde kullanılmayacaksa el freze makineleri oldukça pratik ürünlerdir. Ürünü almadan önce ürün kalitesinin öğrenilmeli ve fiyat durumu da önceden incelenmelidir. Ürünün kullanım alanına göre fiyat performansına uygun ürünler tercih edilmelidir.

Freze Makinelerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş sağlığa her zaman ve heryerde önemlidir. Özellikle büyük makinelerin kullanımı ise çoğunlukla tehlikeli olabilmekte ve kimi sorunlara neden olabilmektedir. Freze makinelerinin kullanımında en büyük risk, talaş ve benzeri materyallerin sıçramasıdır. Bunu önlemek için bu koruyucu giysiler giyebileceği gibi frezenin operasyon noktasına şeffaf koruyucular konulabilir. El frezesi bıçakları güvenli bir şekilde yerleştirilebilir bir alana sahiptir. Ancak takılıp çıkarılırken yine de dikkatli olmaya özen gösterilmelidir. Tezgah hareket halindeyken işlenen parçalara teşebbüs edilmemelidir. El aletleri de tezgah tablası üzerinde bırakılmamalıdır. Tüm bunlarla beraber makine durduğu zaman talaşlar fırça ile temizlenmelidir. Ve yapılan işe uygun kıyafetler giyilmeli, dökülen, uzun kollu kıyafetler giyilmemelidir. 

Freze Makinelerinin Fiyatları

Freze tezgah ürünleri; ürünün kalitesine, performansına ve kullanım alanına göre değişiklikler göstermektedir. Ayrıca makine için gerekli küçük parçalar da bulunmaktadır ki bunların fiyatları makinelerin fiyatlarına nazaran oldukça uygundur. Markanın güvenilirliği, ürünün kalitesi, boyutu, özelliği, tasarımı ve diğer pek çok unsur fiyat farkına doğrudan etki etmektedir. Burada önemli olan ürün performansıdır. El freze makinelerinin arasındaki fiyat farklarının oluşmasında etki eden unsur; ürünün Watt gücü, ağırlığı, kullanım kolaylığı sağlaması, titreşim engelleme teknolojisi gibi unsurlarla belirlenmektedir. Çok başlıklı uçlar da yine aynı şekilde uçların miktarı ve niteliklerine göre bir fiyat değişikliği oluşturur. Freze ürünlerini satın alırken fiyat performansını ve ürün özelliklerini tespit etmek için gelişmiş arama motoruna almak istediğiniz ürünü yazarak detaylı bir inceleme sağlayabilirsiniz. Ayrıca fiyat filtresiyle dilediğiniz bütçe aralığındaki ürünleri kolayca bulabilir ve bütçe tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ürünler fiyatlandırma açısından azalandan artana ya da artandan azalana olacak şekilde listelenebilir. Böylece ürünleri hem fiyat hem de performans açısından aynı anda değerlendirme imkanına ulaşabilirsiniz. Sağlamış olduğu birbirinden farklı avantaj özellikleri ile online alışverişin konforuna varabilirsiniz. Hepsiburada ile hem zaman tasarrufu sağlayabilir hem de hızlı ve kolay bir alışveriş yaparak kazançlı bir alışveriş yapabilirsiniz.

Freze Tezgahı Kullanıcı Yorumları

Hepsiburada uygulaması sayesinde müşteriler elde ettikleri ürünler hakkında edindikleri deneyimlerini yazarlar. Bu tavsiye ve yorumlar ürünü ilk kez kullanacak müşteriler için önemli etkenlerden biridir. Bu yorumlar dikkate alınarak ürünün kalitesi hakkında bilgi alınabilir ve iyi yorumlar ile kötü yorumlar değerlendirilebilir. Böylece kullanıcılar deneyimli kullanıcıların beğenileri doğrultusunda en çok satın alınan ya da en çok beğenilen ürünler arasından tercihlerini gerçekleştirme imkanına sahip oluyor. Bunun yanı sıra ürün ile ilgili yapılan detaylı bilgilendirmeler de kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini giderme için kolaylık sağlar. Kullanıcıların tavsiye ve yorumlarını dikkate alarak en çok beğenilen ürünleri filtreleyebilir, ihtiyacınıza uygun freze ürününü satın alma imkanına sahip olabilirsiniz.

Freze Tezgahı Hepsiburada’da!

Freze ürünleri, çeşitli parçadan oluşan geniş yelpazeli bir yapıya sahiptir. Kullanışlı ve konfor sağlayan küçük el frezelerinin yanı sıra, zımparalar, ahşap kenar düzleştirici makineleri gibi ürünler de bulunmaktadır. İhtiyaç dahilinde satın alabileceğiniz bu ürünlerle birlikte el frezesi uçları gibi ürünlere de kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ürünlerin fiyatları; kullanılan materyaller, sağladığı kolaylık ve kaliteli yapısına göre belirlenir. Freze modelleri kendi içinde sunduğu imkanlarla birlikte hemen hemen her bütçeye uygun bir ürün bulmak mümkündür. Ürünler hakkında yapılan yorumlar ve ürün memnuniyetleri de ürünlerin hem fiyat performansı açısından hem de kalitesi açısından oldukça iyi bir gösterge sağlamaktadır. Freze ürünlerini satın almak isterseniz çeşitli gün ve haftalarda gerçekleştirilen birbirinden farklı indirim ve kampanyaları takip edebilir ve satın alacağınız ürünü uygun fiyatlarla elde etme imkanına sahip olabilirsiniz. Hepsiburada sayfası üzerinden satın alma işlemlerinizi evinizin konforunda istediğiniz zaman kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan kampanyalardan yararlanarak keyifli bir alışveriş imkanına sahip olabilirsiniz.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Freze Fiyatları ve Modelleri

491 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Yurt Dışından Ürünler
İndirimli Ürünler
Hemen Al Sonra Öde
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 24 / 491 ürün
DSACategoryId/60002705/2147483620/13003081/13003106