İcra ve İflas Hukuku

Akademik nitelikteki icra hukuku kitapları, icra ve iflasa dair tüm kanun ve idari yaptırımları detaylı şekilde inceleme ve öğrenme olanağı sağlıyor. Yol gösterici kaynaklar, hukukçuların yanı sıra davalara taraf olan borçlu ve alacaklılar için de fazlasıyla önem taşıyor. Kitaplar içerisinde borçlu kişi veya kurumun borcunu taahhüt ettiği süre zarfında ödememesi sonucu alacaklı kişi veya kurumun alacaklarını temin edebilmek için devlet kanalıyla harekete geçmesini, karşı tarafın taşınır ve taşınmaz varlıklarına el koydurmasını mümkün hale getiren icra işleminin tüm ayrıntıları yer alıyor. Alacaklıların yanı sıra borçluların da sahip oldukları hakları anlatan yayınlar, kendilerini savunmaları ve icra işlemine itiraz etmeleri için yapmaları gerekenleri belirtiliyor.

İcra Hukuku Kitapları Ne Amaçla Kullanılır?

Alanlarında uzman icra hukukçuları tarafından kaleme alınan icra hukuku kitapları arasında icra hukukuna genel olarak değinen bilgilendirici nitelikteki yayınların yanı sıra icra hukukunun belli bir dalına odaklanan yayınlar da bulunuyor. Takip hukuku, tebligat hukuku, şikayet hukuku, kayyım atanması, tasarruf iptal ve iflas davaları, icra ve iflas hukuku içerisinde bulunmalarına karşın birbirlerinden farklılık arz ettikleri için konu özelinde kitap seçimi yapılması öneriliyor.

Hukukun bir dalı olan icra ve iflas hukuku, alınan kararlar ve yayınlanan yönetmelikler doğrultusunda değişikliğe uğrayabiliyor. Dolayısıyla hukukçuların en yeni bilgilere göre hareket edebilmeleri için kanunun güncellenmiş halini bilmeleri gerekiyor. Güncellenmiş icra hukuku kitapları, hukukçuların davalara yenilenmiş bilgiler eşliğinde hatasız bir biçimde hazırlanmalarını sağlıyor.

İcra Hukuku Kitap Çeşitleri Nelerdir?

Onlarca farklı konuya değinen icra ve iflas hukuku kitapları, oldukça zengin bir çeşitlilikle hukukçu, borçlu ve alacaklılara sunuluyor. İcra hukuku kitap çeşitlerinde icra ve iflasın ertelenmesi, uzlaşma yoluna giderek borcu yeniden yapılandırma, tedbir amaçlı haciz işlemleri, tasarruf iptali, ihale feshi, alacakların hesaplaması, konkordato, hacze iştirak, geç kalınmış itiraz durumları, iflastan korunma, borca batıklık bilançosunun hazırlanması, banka alacaklarının ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip edilmesi, delil tespiti ve ihtiyati haciz, haczedilmezlik durumu, ödeme yerine alacak devri ve şerh koyma prosedürleri anlatılıyor. Ayrıca icra müdürünün davranış ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk gibi konuları özel olarak ele alıp inceleyen kitap alternatifleri de bulunuyor.

İcra Hukuku Kitapları Kimler Tarafından Kullanılabilir?

İcra hukuku ile ilgili yayınlanmış olan kitaplar, hukuk eğitimi görmüş ya da halen gören avukat veya avukat adaylarının icra ve iflas kanununu tam anlamıyla kavramalarına ve alanlarında uzmanlaşmalarına yardım ediyor. Hukuk öğrencileri için özel hazırlanmış olan yayınlar, icra ve iflas suçlarını öğrenmelerinde ve yargılama usulü hakkında donanımlı duruma gelmelerinde oldukça önemli rol oynuyor. Borçlu ve alacaklılar ise icra hukuku kitapları sayesinde kendilerini son derece yakından ilgilendiren icra hukukuna dair aydınlatıcı bilgiler elde edebiliyor. İcra davası açmak istediklerinde veya kendilerine icra davası açıldığında hangi adımları atmaları gerektiğine daha kolay ve hızlı bir şekilde karar verebiliyor.

İcra Hukuku Kitapları Arasından Seçim Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çeşitli uzmanlar tarafından yazılmış olan, birçok yayınevi tarafından basılan ve farklı satıcılar tarafından satılan icra ve iflas hukuku kitapları bulunuyor. Borçlu ve alacaklıyı karşı karşıya getiren icra ve iflas davaları, bireysel ya da kurumsal düzeyde olabiliyor. Davanın bir tarafının gerçek kişi, diğer tarafının tüzel kişi olduğu durumlar ortaya çıkabiliyor. Hukukçuların, borçluların ve alacaklıların neler yapması ve hangi yolları takip etmesi gerektiği konusunda rehberlik görevi üstlenen kitap seçenekleri arasından seçim yaparken odaklanılan konuya göre tercihte bulunulması tavsiye ediliyor.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

İcra Hukuku Kitapları

96 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 48 / 96 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?