İş Hukuku

İş hukuku; iş, işçi ve işveren arasında oluşabilecek uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla ortaya çıkan birtakım kurallardır. Birbirleriyle iş ilişkisi içinde olan kişi veya kişilerin uymasının zorunlu olduğu bu kurallar bütünü, bir iş yerinde çalışmaya başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ilişkileri düzenler. İş hukukunda, çalışanlar nitelik olarak bağımsız çalışanlar ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılır. İş hukuku ise bağımlı çalışanlardan sadece işçiyi ele alarak işverenle arasında olan ilişkiyi düzenler. Bu tür düzenlemeler ve kurallar hakkında yayımlanan pek çok kitap okuyucuya teorik ve uygulamalı olarak birçok örnek sunarken iş hukuku sistemini anlamasına yardımcı olur.

İş Hukuku Kitapları Neleri Kapsar?

İş sağlığından iş güvenliğine kadar çeşitli konularda yazılan iş hukuku kitapları, konuyu bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki açıdan ele alınır. Düzenlenen kanunlar çerçevesinde; ücret, ek ücretler, çalışma koşulları, hizmet akdi, sosyal haklar, komisyon, ikramiye, tazminat ve işten ayrılma gibi konuları ele alan bireysel iş hukuku kitapları, genel olarak küçük işletmelerde çalışmaya başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Büyük işletmelerde çalışan işçi ile işverenin, topluluklar tarafından temsil edildiğini ifade ederek iş yerlerinde uygulanan veya uygulanması gereken kuralları ele alan toplu iş hukuku kitapları ise genel olarak sendika kurma, sendika hakları, sendikanın feshedilmesi ve sendikaya üyelik toplu sözleşme gibi konuları kapsar. İşverenin işçi üzerindeki hakları ve işçinin işveren veren üzerinde yer alan hakları hakkında ayrıntılı bilgiler içeren iş hukuku kitapları, alnında uzman hukuk profesörlerinin ve teorisyenlerin geniş ve kapsamlı bir şekilde araştırması sonucunda hukuk alanında önemli bir kaynak olarak yer alır. İş hukukunda işçi haklarının korunması önceliklidir. Bu nedenle yasal olarak pek çok düzenleme ve değişiklik yapılır. İlgili düzenlemelerin ve değişiklerin ayrıntılı olarak yer aldığı birçok iş hukuku kitabı, yayım tarihine bağlı olarak tüm yasal düzenlemeleri içerir. Teorik ve pratik olarak diğer hukuk alanları ile olan bağlantılarının da yer aldığı pek çok iş hukuku kitabı ayrıca farklı ülkelerde yer alan iş hukuku ile ilgili karşılaştırmalara da yer verir. İş hukuku alanında uygulamalı ve pratik örnekler vererek konuları teorik temellere dayandırır. Birçok kitap hem teorik hem de uygulama açısından açıklayıcı ve bilgilendirici bir kaynak niteliği taşır.

İş Hukuku Neden Gereklidir?

İşçinin çalışma borcunun yanı sıra iş yeri ile ilgili gizlilik arz eden teknoloji ve becerilerin yer aldığı bilgileri ve rekabet koşulları gereği gizlilik arz eden unsurların sızdırılması yasal hükümlerle sınırlandırıldığı sadakat borcu ve iş yeri kurallarına uyma borcu gibi konularında yer aldığı düzenlemeleri içeren iş hukuku kitapları, uygulamalı örneklerle iş alanında ayrıntılı bilgiler verir. Ücret ödeme borcu, işçinin kullanacağı araç ve gereç ve donanımı temin etme borcu, eşit davranma borcu, işçiyi koruma borcu ve doğum izni gibi işveren borçlarının yer aldığı yasal düzenlemeleri içeren iş hukuku kitapları hem işveren için hem de işçiler için önemli bir kaynak olarak yer alır. Kitapların sağladığı uygulamalı ve teorik bilgiler, işveren ve işçinin sahip olduğu konumda tüm sorumluluklarını ortaya koyarak uygulamasına yardımcı olur. Hangi pozisyonda yer alırsa alsın sahip olduğu hak ve hükümleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Uygulamalı örneklerin yer aldığı iş hukuku kitapları ile iş yerinde ortaya çıkan veya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini sağlayarak gerekli önlemleri almanıza yardımcı olur. Cezai ve hukuki sorumlulukların sınırlarının yer aldığı birçok kitap, konuya ilişkin önemli yargı kararlarına ve ilgili mevzuatlara yer vererek, pratik yönden fayda sağlar.


Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

İş Hukuku Kitapları

312 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Toplam 24 / 312 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?