Şirketler Hukuku

Günümüz dünya düzeni içerisinde, ticaretin devasa bir hale gelmesi, şirketlerin ve holdinglerin kurulması, bu alanda yapılan hukuki düzenlemeleri arttırmıştır. Şirketler hukuku ortaya çıkmış, akademisyenler tarafından birçok kitap yazılmıştır. Şirketler hukukunun genel esasları, ortaklıklar hukuku ve şirket türlerine göre yazılan diğer kitaplar hukuk öğrencilerinin ve hukuk mezunlarının başucu kitapları haline gelmiştir.

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun kapsamı içerisinde bulunur. Ticari faaliyette bulunma imkanına sahip olan, kendine ait tüzel kişiliği bulunan ve tacir konumundaki ticaret ortaklıklarının kurulması, birleşmesi, bölünmesi, sermaye yapısı, türleri, kurulduktan sonraki idaresi ve işletilmesi, devredilmesi ve tasfiyesi gibi konulara dair kuralları düzenler. Bununla birlikte ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceler.

Örneğin; bir şirket kurulurken hangi ortaklık türünde kurulabilir, bu şirket kurulurken ortaklar nerelere başvurmalı, şirketin sermayesi ne kadar olmalıdır, ortakların payları nasıl düzenlenir, şirket nasıl sona erer, tasfiye aşamasında neler gerçekleşir gibi soruların cevabı şirketler hukukundadır. Şirket kurulduktan sonraki aşamada ise, kurulan bu şirket nasıl yönetilir, şirketle ilgili kararlar nasıl alınır, genel kurul nasıl toplanır ve nasıl karar alır, yönetim kurulu nedir ve görevleri nelerdir gibi soruların da tümünün cevabı bu hukuk dalındadır.

Şirketler Hukukunun Kapsamı Nedir?

Şirketler hukuku, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda düzenlenen şirketleri inceler. Şirketler hukukunun kapsamında iki tür şirket grubu vardır. Bunlar şahıs şirketleri ve sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri komandit şirketler ve kolektif şirketlerdir. Sermaye şirketleri ise anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri içerir. Yani şirketler hukukundaki başlıca şirketler anonim şirket, limited şirket, kolektif şirket ve komandit şirkettir.

Şirketler hukuku kapsam olarak bu şirketlerin nasıl kurulacağını, sermayelerini, idaresini, hukuki ilişkilerini, sona ermesini ve daha birçok özelliğini inceler. Bu şirket türlerinden hepsiyle uygulamada çok fazla karşılaşılmaz. Uygulamada en çok karşınıza çıkanlar anonim şirket ve limited şirkettir.

  • Anonim şirket: Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş bir şirkettir. Kurulması için en az bir kişi gerekir, yani tek kişiyle de anonim şirket kurmak mümkündür. Şirket, borçlarından dolayı yalnızca kendi mal varlığıyla sorumludur. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulması mümkündür. 
  • Limited şirket: Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlerdir. Limited şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited şirketlerde 50’den fazla ortak olamaz. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir fakat şirket kurulurken taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. 

Şirketler Hukuku Nasıl İşler?

Öncelikle bir şirket kurulurken kaç ortakla ve ne kadar sermaye ile kurulacağı, şirketin hangi amaçla kurulmak istendiği önemlidir. Çünkü hangi tür şirket kurulabileceği bu gibi sorular çerçevesinde belirlenir. Kurulacak şirket türü belirlendikten sonra ise bu şirketin nasıl kurulacağı önemlidir. Örneğin, anonim şirket kurulurken neler yapılır? Öncelikle şirket kurucuları kanuna uygun olarak düzenlenen ve sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt ettikleri esas sözleşmede anonim şirket kurma iradelerini açıklamış olmalıdırlar. Fakat bu sözleşmede imzalar noterce onaylanmış ya da ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda atılmış olmalıdır. Bu şekilde şirket kurulmuş olur ve esas sözleşmenin tamamı şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesine ilan olunur. Böylece şirket tüzel kişilik kazanır. Bu örnekteki gibi hangi şirket türü kurulmak isteniyorsa işlemler yapılır. Şirket kurulduktan sonra ise şirketin yönetimini yönetim kurulu sağlar. Şirketin yönetilmesi ile ilgili kararları alır ve uygular.

Genel kurul ise bütün ortakların toplanarak karar aldıkları en yüksek karar organıdır. Yani, bir şirket kurulduktan sonra genel kurul ve yönetim kurulu aracılığıyla işler. Eğer bir şirket sona ererse tasfiye aşamasına geçilir ve bu aşamada şirket borçları ödendikten sonra şirketin mal varlığı ortaklara paylaştırılır. Özetlemek gerekirse şirketler hukuku, şirketlerin kurulmasında, yönetilmesinde ve sona ermesinde kanunlar çerçevesinde, özellikle de Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde işler.

 

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Sirketler Hukuku

40 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 36 / 40 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?