Tıp Hukuku

Tıp hukuku, sağlık hizmeti sunan personel ve kurumların sorumluluk ve haklarını, sağlık hizmeti talep eden ya da almış kişilerin ise haklarını kapsıyor. Hukukun bağımsız bir alt dalı olmasına karşın özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukukuyla sık biçimde etkileşim içerisinde bulunuyor. Alanlarının uzmanları tarafından kaleme alınmış olan tıp hukuk kitapları, etik dışı ve yasal sorumluluk doğmasına neden olacak durumlar yaşandığında tarafları nasıl bir hukuki süreç beklediğine dair somut bir şekilde bilgilendirmeye yardımcı oluyor. Hukukçular, gerek sağlık alanında çalışan kişilerin gerek hasta ve hasta yakınlarının karşılaştıkları sorunların ardından nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiğine tıp hukuk kitaplarından faydalanarak karar veriyor.

Tıp Hukuku Ne Demektir?

Tıp hukuku, başta doktor ve hemşire gibi hastalarla son derece aktif iletişim halinde olan meslek dallarının mensupları olmak üzere tüm sağlık personellerinin ve sağlık kurumlarının cezai ve hukuki sorumluluklarını yasalar çerçevesinde belirliyor. Birçok farklı durum için farklı sonuçlar söz konusu olduğundan tıp hukuk kitapları, sağlık personellerinin ve sağlık kurumlarının kanun karşısında nasıl hareket edebileceklerini görmeleri açısından yararlı oluyor. Cezai ve hukuki sorumlulukların yanı sıra tıp etiğine dair aydınlatıcı bilgiler de içeren tıp hukuk kitapları, sağlık personellerine mesleki sınırlarını belirleme konusunda yardım ediyor. Kitap seçenekleri arasında genel bilgilendirme yapan yayınların dışında belli olaylara yoğunlaşan alternatifler de bulunuyor.

Tıp Hukuk Kitapları Ne Amaçla Kullanılır?

Tıp hukuk kitapları, temel olarak üç farklı amaçla kullanılıyor. Dava edilmeye konu olacak bir olay yaşandığında şikayetçi olacak ve savunma yapacak taraflar, hak ve taleplerinden kitaplarda belirtilen kanun ve yönetmelikler vasıtasıyla haberdar oluyor. Hukukçular, olayın iki tarafında da yer alabileceklerinden şikayet ve savunma konusunda donanımlı olmaları oldukça önem taşıyor. Diğer kullanım amacı olan sağlık personelinin mesleki uzmanlaşması ise ortada bir olay ya da dava bulunmasına gerek duymuyor. Doktorlar hangi operasyonları yapmayı kabul edip edemeyeceklerini, hemşire ve diğer sağlık personelleri kendilerinden istenen hangi talepleri yerine getirip getirmeyeceklerini hukuki açıdan öğrenerek mesleklerini kurallara uygun bir biçimde uygulayabiliyor.

Tıp Hukuku Kitap Çeşitleri Nelerdir?

Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yazılmış olan veya kolektif şekilde hazırlanan tıp hukuku kitapları, değindikleri konular bakımından çeşitlere ayrılıyor. Tıp hukuku ve etiğini temel hatlarıyla anlatan yayınların dışında adli tıp biyomedikal etik prensiplerine, özel hastanelerin hukuki sorumluluğu ve hasta haklarına, sağlık personelinin sebep olduğu tıbbi uygulama hataları ve hukuki sonuçlarına, tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğuna ve Türk idaresinin sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluğuna değinen kitap seçenekleri de bulunuyor. Olay özelinde inceleme yapan kitap alternatiflerinde tıbbi uygulamalar esnasında sorumluluktan kaçmış olan doktorların, hasta, hasta yakını ya da çalıştıkları kurum tarafından şikayet edildikleri takdirde karşı karşıya kalabilecekleri hukuki sorunlara ve cezai yaptırımlara da yer veriliyor.

Tıp Hukuk Kitapları Kimler Tarafından Kullanılır?

Çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmış olan tıp hukuk kitap seçenekleri, kapsamlı bilgilendirme sağladıkları ve yol gösterici nitelikte oldukları için olaya müdahil durumda bulunan tüm tarafları fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Sağlık personelleri, tıp hukukuyla ilgilenen hukukçular, sağlık personeli veya sağlık kurumu kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşamış olan hasta ve hasta yakınları, tıp hukuku kitaplarından yararlanabiliyor. Kaynaklar arasında çeşitli üniversiteler tarafından gerçekleştirilmiş olan ulusal çaptaki sağlık hukuku sempozyumlarının kitaplaştırılmış halleri de yer alıyor. Bu kitaplar, doktorlardan profesörlere kadar birçok uzman ve akademisyenin bir araya geldiği ve zengin fikir alışverişleri yaptığı sempozyum kayıtlarından meydana geliyor.