Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarlarını, sağlığını ve güvenliğini korumak adına düzenlenen yasal düzenlemeleri içeren hukuk alanıdır. Tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için düzenlenen kanunları ele alan bu hukuk dalı, kişi veya kişiler için koruyucu ve eğitici politikaların oluşturulmasında önemli bir paya sahiptir. Hem kamu hukukunun hem de özel hukukun çeşitli dallarını ilgilendiren bir hukuk alanı olan tüketici hukuku, tüketicilerin mal ve hizmet aldığı sırada yaptıkları işlemlerden zarar görmesini önleyen yasal düzenlemeleri inceler. Tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde zorunlu standartlar öngören tüketici hukuku ile ilgili pek çok kaynak, tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeleri bir araya getirerek tüketicilerin bilinçlenmesini sağlar. Ayrıca hukuk profesörleri ve alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınan tüketici hukuku kitapları, tüketici haklarını temel alan ve tüketiciyi korumaya yönelik birçok konuyu ayrıntılı olarak ele alır. Tüketicinin korunmasına ilişkin hazırlanan yasal düzenlemeler, sadece ulusal hukuk düzenlemesi ile değil tüketicinin korunmasına yönelik uluslararası alanda çıkartılan birtakım ilke ve kurallar çerçevesinde de ele alınır. Bu gibi düzenlemeleri ayrıntılı olarak okuyucuya aktaran tüketici hukuku kitapları, hem tüketici hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçular hem de tüketiciler için önemli bir başvuru kaynağı olarak yer alır.

Tüketici Hukuku Kitaplarının Kapsamı Nedir?

Tüketici Hukuku'nun en önemli özelliği, sözleşmeleri düzenleyen kuralların emredici kurallar olmasıdır. Böylece tüketici konumunda yer alan kişileri, sınırsız sözleşme özgürlüğünün yaratabileceği olumsuz koşullara karşı koruyarak kamu düzenini sağlar. Bu tür konuları ayrıntılı ve bilgilendirici bir biçimde ele alan tüketici hukuku kitapları, tüketici hukukunun emredici kurallarının yanı sıra hukuk düzeni içerisindeki yeri ve kendine özgü niteliği hakkında teorik ve pratik bilgiler verir. Hukuk uygulamacıları için pratik bir başvuru kitabı olarak yargı uygulamasına önemli bir katkı sağlar. Söz konusu yasal düzenlemelerin büyük bir kısmı sosyal açıdan güçsüz durumda olan tüketiciyi korumayı amaçlar. Tek taraflı olan düzenlemelerin açıklayıcı bir şekilde ele alındığı kitaplar ayrıca tüketici üzerine alınan kararların hangi durumlarda değiştirilip değiştirilemeyeceği gibi çeşitli soru ve sorunlara karşı önemli bilgiler aktarır. Genel olarak; taksitle satış sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler gibi konuları ayrıntılı olarak aktaran kitaplar, tüketici hukukunun her boyutu hakkında bilgilendirici içeriğe sahiptir. Tüm konuların yanı sıra Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken konuları ele alan tüketici hukuku kitapları, basım tarihine ek olarak güncel mevzuat değişiklikleri çerçevesinde kaleme alınır.

Tüketici Hukuku Neden Gereklidir?

Tüketiciyi güvenlik, sağlık ve ekonomik açıdan koruma amacı ile çıkartılan düzenlemeleri ele alan bir hukuk dalı olarak tüketici hukuku; tüketicinin bilgi edinmesini, sesini duyurmasını ve zararların tazmin edilmesini sağlar. Tüketicinin herhangi bir zarara uğraması ile bu zararın en kısa sürede, en etkili usullerle giderilmesine yardımcı olur. Tüketicinin mağdur edilmemesi için hazırlanan yasal düzenlemeleri denetleyen tüketici hukukunun amacı cezai hükümlülükleri belirleyerek uygulamaktır. Bu alanda alınan pek çok kararı barındıran çeşitli tüketici hukuku kitapları, teorik ve uygulamalı bilgilerle tüketiciyi bilinçlendirirken, hukukçular için önemli bir kaynak görevi görür. Çeşitli örneklerle konuları teorik temellere oturtarak açıklayıcı ve bilgilendirici bir işleve sahip olan kitaplar, ayrıca bu alanda yer alan ilgili kanun ve düzenlemeleri tüm yönleri ile ele alarak okuyucuya sunar. Pek çok ayrıntının uygulamalı olarak yer aldığı tüketici hukuku kitapları, alanında uzman teorisyenlerin ve uygulamacıların yoğun ve özenli bir şekilde araştırması sonucunda hazırlanır ve hukuk alanında önemli bir yere sahiptir.Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Tüketici Hukuku

24 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 24 / 24 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?