Donanım Kitapları

Donanım Kitapları

Bilgisayar Mühendisliği eğitimi içerisindeki tüm bilgiler donanım kitapları kategorisinde kaynak niteliği taşımaktadır. Mikro işlemciler, programlama, işletim sistemleri belli noktalarda bilginin canlı tutulmasını amaçlamıştır. 

Hazırlanmış tüm kitaplar donanım programlarına geçiş sağlayarak bir rehber görevi görmektedir. İçerik programlarıyla birlikte merak duyan herkese el kitabı olması sağlanmıştır. Donanım kitaplarındaki asıl amaç; programlara uygun donanımlar yerine, donanıma uygun programların mantığını vermeye çalışmaktır. Bilgisayar devrelerinin nasıl çalıştığına dair donanımların hepsi belirlendikten sonra programların donanıma uygun olarak yazılması gerektiği basit ve anlaşılır bir dil ile tüm donanım kitaplarında anlatılmaya çalışılmıştır. 

Kitapların içerilerindeki bölümlerin anlaşılması için her bir bölümde aynı konuya ait birçok örnekler verilmiştir. Her bir program ayrı ayrı ve özel olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca kitapların içindekiler bölümünden rastgele seçilen her bir programa ait elektronik devre şemaları hazırlanarak, program kodlarının tamamı bir arada bulundurulmuştur. 

Donanım Kitapları

Donanım kitapları donanım tanımlama dillerini öğrenerek modern tasarımlar yapmak isteyenler için hazırlanmış olarak sunulmaktadır. Kitaplarda önce donanım gramer yapıları ele alınarak bunların açıklamaları izah edilmiştir. Daha sonra da bilgisayarın temel yapılarını mantıksal devre tasarımları konuları ve devreleri örneklendirilerek anlatılmıştır. 

Donanım kitaplarının tamamı ilgili dersler ve ilgili sektör çalışanları için önemli kaynak eserleri olarak gösterilebilir. Kitapların tamamı Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin müfredatlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitaplarda kodlama ve sayısal tasarım yöntemleri bir arada ele alınmıştır. Donanımla ilgili konular ve örnekler kolaydan zora doğru bir şekilde hazırlanarak düzenlemiş ve örnek projelerle desteklenmiştir. Konularla ilgili olarak 60’ın üzerinde proje hazırlanmıştır. Şifreleme, sınıflandırma, filtreleme gibi tasarımları ileri düzeyde anlatılmıştır.

PC Donanım

Bilgisayarı oluşturan donanımların ve bileşenlerin yapıları, işlevleri, kullanım alanları, test, bakım, arıza giderme ya da montaj gibi yöntemleri kapsamaktadır. Kitaplarda ayrıca sorun giderme alanları da ele alınmıştır. Temel kitap niteliğindeki PC donanım temel kitap olarak değerlendirilmiş, donanım işlemlerini anlayarak gerekli bilgileri sunmaktadır.

PC donanım kitaplarının bölümlerinde bilgisayar kurulum ve tasarımlarında kullanılan sayısal bileşenler konu edilmiştir. İlerleyen bölümlerde ise bilgisayarın basit bir kurulumunu tasarlamak isteyenler için gerekli adımlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Belleğin kurulumu ve mimarisi anlatılmaktadır. 

Mühendislik Fakülteleri, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri, Kontrol Sistemleri Teknoloji Bölümleri, Endüstriyel Bölümler, Bilgisayar Kontrol ve Bilgisayar Donanım Yüksek Okullarındaki ders programlarına uygun ve müfredatlarına yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır.

Bilgisayar Donanım Kitapları

Bilgisayar donanım kitaplarının tamamı bilgisayar kurmak isteyenler, kendi bilgisayarını tamir etmek isteyenler ve bir meslek sahibi olmak isteyenler için hazırlanmıştır. Hem akademik bilgiler hem de pratik bilgiler yer almaktadır. Bunlara ayrıca özen gösterilerek basımı yapılmıştır. 

Bilgisayarların yaşamın her alanında kullanılmaya başlaması ile birlikte karşılaşılan en büyük sorunlarından biri bilgisayar donanımlarıdır. Bu sorunları çeşitli firmalardan veya servislerden yardım alarak çözümler bulunmaktadır. Hem bilgisayarları taşımak hem de ücret ödemek ve bu sorunlar giderilmek için yapılan çalışmalardır.

Bilgi ve iletişim ile birlikte sektörde yeni meslekler oluşmaya başlamıştır. Bilgisayarların sorunlarını çözmek için veya bilgi teknolojilerindeki gelişmelerden haberdar olmak yeni uygulamaları tanımak adına büyük çaba sarf edilmektedir. Yakın dönemde artık dijital imza ile yapılacak olan tüm işlemlerin alt yapılarını hazırlamak ve bilgisayar desteklerinden haberdar olmak için donanım haber kitap en güncel ve en yeni bilgileri yayınlamaktadır. 

Geçmiş dönemlerden gelecek dönemlere kadar bilgisayarların hem donanımları hem de kapasiteleri artmaya başlamıştır. Bununla birlikte bilgisayarların formları da değişmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında ihtiyacınız olan bilgileri ve yenilikleri içeren kitapları internetten sipariş vererek temin edebilirsiniz. Bu kitapların asıl amacı, bilgisayarlar hakkında yeterli düzeyde olmayan veya eksik olan okuyucular için temel düzeyde verilmiş bilgilerden oluşmaktadır. Bu nedenle çok detaya inilmeden ancak bilgisayar kullanıcılarının birçoğunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yazılmıştır. Bu kitaplar öğretmenlere, öğrencilere ve bilgisayar elemanlarına yararlı olması için amaçlanarak hazırlanmıştır.

PC Donanım Programı

Teknolojinin hızlı gelişimi ile bilgi ve iletişim alanında da yeni mesleklerin oluşmasına neden olmuştur. Bilgi teknolojilerindeki değişim farklı biçimlerde veya isimlerde adlandırılmaktadır. Artık iletişimin, bilginin ve işletimin sadece parmakların ucunda olduğu bir dünyada bu yeniliklerden, donanımlardan, bilgilerden ve işletim sistemlerinden haberdar olmak zorunluluk haline gelmiştir. Çağın zaruri bilgi ve teknolojik ihtiyaçlarından haberdar olmak hemen hemen herkesin oldukça ilgisini çekmektedir.

PC donanım programı ıslak imza döneminin geçtiğimiz yıldan bu yıla popüler olması ile birlikte tüm yenilikleri de beraberinde getirmektedir. İmzanın dijitale dönüşmesi ile programlar, donanımlar ve bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Hal böyle olunca yeni PC’lerin de tüm sistemlerinin en üst modelini tanımak mecburiyetinde kalınmaktadır. 

Yalnızca iş sektöründe değil eğitim dünyasında da tüm öğretmen, öğrenci ve teknik personellerinin geliştirilmesi dijital dünyaya ayak uydurmak adına yeni bilgilerin öğrenilmesi gerekir. Online olarak her kesime hitap eden PC donanım kitaplarının bulunduğu kategori kısmından ihtiyacınız olan kitaba ulaşabilirsiniz. Akademisyen, öğretmen, öğrenci, teknik personel, mühendis olarak sınıflandırılan kitapların her birini inceleyerek sipariş verebilirsiniz.

Donanım Haber Kitap

Yeni gereksinimlerin çoğalması ile yeni meslekler veya meslek dalları oluşmuştur. Bilgisayar Bakım ve Onarım, Bilgisayar Teknik Servis Elemanı gibi unvanlar artık günümüzde çok fazla duyar olduk. Sebebi ise teknoloji çağının gereksinimleri bizi bu ihtiyaca yöneltmiştir. Bu kitaplar meslek sahibi olmak isteyenlere uygun olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte kendi bilgisayarını tamir etmek veya bir bilgisayarın oluşumu hakkında bilgiler almak, öğrenmek isteyenler içinde geniş bir yelpaze sunmaktadır. Akademik bilgilerin yanı sıra pratik bilgilere de yer verilerek hazırlanmıştır. Kitapların içinde kendi bilgilerini paylaşan ve kitap haline getiren akademisyenlere ait kitaplar da bulunmaktadır. 

Donanım haber kitap ile tüm bilgi ve teknolojilerinden haberdar olmak isteyenlere ve yakından takip etmek isteyenler için son güncel bilgilerin yer aldığı kitaplar arasındadır. Detaylı bir şekilde inceleyebilir ve önsöz bölümüne bakarak ihtiyacınız olan bilgileri bulabilirsiniz. Kitaplığınızda yer alması gereken bu kitapları hızlı bir şekilde sipariş verebilirsiniz. 

Kitapların hemen hepsinde PIC komutlarının her biri için örneklendirme programları verilmiştir. Bu örneklerin kolay anlaşılabilir olması içinde akış diyagramları verilmiştir. Bu konuların tamamı öğretmenler, öğrenciler, bilgisayar teknik personellerini geliştirmeye yönelik yardımcı kitaplardır. Bilgi ve iletişim teknolojisini bu hızlı gelişimi ile birlikte çağımıza hızlı ayak uydurmak, yeni verilerden haberdar olmak için kitapların tamamı en yeni bilgilerden oluşmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki bu hızlı gelişimin ve değişimin farklılıklarını yakalamak adına büyük bir avantaj olarak görülebilir.

Donanım kitaplarında bilgisayar ile ilgili tüm verilere ulaşabilir miyiz?

Donanım kitaplarında en son üretilen tüm bilgisayarın yapımı ve kurulumu hakkındaki işletim sistemlerine ait bilgilerin tamamına ulaşabilirsiniz. 

PC kitapları ile gerçekten bir bilgisayarı yeniden kurabilir miyiz?

PC kitapları ile şematik görüntülerin de yer aldığı kitaplarla bir bilgisayarın baştan sonra kurulumu yapılabilir. 

Donanım kitapları tüm okulların müfredatlarına uygun mudur?

Akademisyenlerinde içlerinde bulunduğu kitapların hemen hepsi hem okullardaki müfredata uygun olarak hazırlanmıştır, hem de okul kitaplarının yanı sıra kaynak kitabı olarak ta kullanılabilir.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Donanım Kitapları

23 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 23 / 23 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?