Pafta Makinesi

Pafta makineleri, çoğu malzemede düz veya konik diş açmaya yarayan yaygın ve güvenilir el aletlerindendir. Başarılı diş açma işlemleri, karmaşık bir sistemin tüm bileşen parçalarının kontrolü bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu sistemde makine, malzeme, kesme sıvısı, operatör ve kesici yer alır. Sistemin tüm parçaları birbiriyle ilişkilidir ve biri değişir veya kontrolden çıkarsa sonuç genellikle kusurlu parçalar ortaya çıkarır.

Elektrikli Pafta Makinesi Kullanımında İlk Olarak Yapılması Gerekenler

 • Elektrikli pafta makinası kılavuzunda ve bu kılavuzun güvenlik notları bölümünde belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uyun.
 • Makinede iyi kalitede kesme sıvısı bulunduğundan ve sıvının temiz olduğundan emin olun. Makineden talaşları ve yağ filtresini temizleyin.
 • Makinenin ve kalıp kafasının temiz olduğundan emin olun. Makine parçalarında talaş, boru cilası veya kireç birikmesine izin verilirse sorunlar ortaya çıkacaktır. Kalıp kafasını ara sıra sökmek ve biriken yabancı maddeleri temizlemek  gerekir. Bu uygulama, pafta kafasının ömrünü uzatacak ve pafta kafasının daha iyi çalışmasını sağlayarak daha iyi dişler elde edilmesine fayda sağlayacaktır. Makine parçalarında yağın hazneden boşaltılması ve haznenin dibindeki atıkların temizlenmesi önemlidir. Boşaltılan yağ daha sonra makineye geri konulabilir.
 • Kalıp yuvalarında talaş veya diğer yabancı maddelerin bulunmadığından emin olarak kalıp kafasına uygun kalıpları takın. Uygun kalıplar, kesilen malzeme için doğru eğim ve boğaz açısı ile taşlanır ve malzemenin çapına göre üretilir. Kalıplar, kalıp kafasının içinde ve dışında serbestçe hareket etmelidir. Kalıpların, doğru sıralamada dizildiğinden olduğundan emin olun. Kullanım kılavuzunda belirtilen prosedürü izleyerek pafta kafasını uygun çapa ayarlayın ve pafta kafası ayarını yerine kilitleyin. Pafta kafası uygun çapa kilitlendiğinde, kalıplar kafa içinde küçük bir mesafe boyunca radyal bir şekilde dönmelidir. Bir yandan diğer yana aşırı hareket etmemelidirler. Bu hareketlerin tam miktarı üreticiye bağlı olarak değişebilir.
 • Çoğu kalıp, yumuşak veya serbest çelikleri kesmek için taşlanmıştır. Paslanmaz çelikler, demir dışı metaller, dökme demir ve plastikler, kalıpların özellikle bu amaç için taşlanmasını gerektirecek malzemelere örnektir. Makinedeki kalıpların kesilen malzemeye uygun olduğundan emin olun.
 • Daha büyük makinelerde genellikle iş mili hızını değiştirmek için kullanılan bir şanzıman bulunur. Diş açılacak çap ve malzeme için üreticinin talimatlarını izleyerek, şanzımanın doğru hıza ayarlandığından emin olun. Genel olarak, çap ne kadar büyükse, makine o kadar yavaş çalışmalıdır. Diş açılan malzeme ne kadar sertleşme eğilimi gösterirse, diş açma hızı da o kadar yavaş olmalıdır. Daha sert malzemeler de genellikle daha düşük hızlar gerektirir. Hangi hızı kullanacağınız konusunda şüpheniz varsa, daha düşük bir hız seçin. Daha hassas dişler ve daha uzun kalıp ömrü, daha düşük diş açma hızlarının sonucudur. Bir hızdan diğerine diş açma süresindeki gerçek farkın, aşırı hız nedeniyle zarar gören bir dişi değiştirmek için gereken süreye kıyasla çok az olduğunu düşündüğünüzde, daha düşük hız uzun vadede daha karlı olabilir.

  Çoğu küçük makinede operatör hız kontrolü yoktur. Bu makineler tipik olarak tork arttıkça yavaşlayan ve böylece makine hızını makul derecede güvenli seviyelerle sınırlayan evrensel tipte bir motor kullanır. Bu tip makinelerde kullanılan kalıplar ne kadar büyük olursa, makine o kadar yavaş dönecektir.

Pafta Kafaları

Sabit Pafta Kafaları - Bu tip pafta kafaları dönmez, genellikle bir taşıyıcı üzerinde malzeme boyunca eksen üzerinde hareket eder. Bunların çoğu ayarlanabilirdir, yani önceden ayarlanmış eksen doğrultusunda hizalayarak bir dizi boru veya cıvatayı kesebilirler. Kalıplar genellikle "kalıp değiştirme" işaretleri hizalanarak pafta kafasına yerleştirilir. Kalıpları asla içeri veya dışarı doğru zorlamayın. Durun ve neden kolayca yerleşmediklerini öğrenin. Bir pafta kafasını sökmek, içinden bir kalıp setini çekiçle çıkarmaktan daha iyidir. Bu alandaki sorunların çoğu kir, kum veya talaştan kaynaklanır. Bir pafta setini yerleştirmeden önce yuvaları temizlemek için daima bir fırça kullanın. Doğru boyut için ayar yaparken, boyut işaretleri boyunca çok küçük hareketlerin kalıpları nispeten büyük miktarlarda içeri ve dışarı hareket ettirdiğini unutmayın.


Boyutla ilgili sorunlar genellikle pafta kafası sorunlarıdır ve üç yerden kaynaklanabilir. 

 1. Pafta kafasındaki cıvatalar gevşektir ve sıkılması gerekir. 
 2. Paftalar yuvalara takılmıştır ve çıkarılıp yuvaların temizlenmesi gerekir (yuvaları asla törpülemeyin). 
 3. Pafta kafası ya yuvalardan ya da bağlantıdan aşınmıştır. Bağlantı değiştirilebilir; ancak aşınmış yuvalar yeni bir pafta kafası gerektirir.

Döner Pafta Kafaları - Döner pafta kafası, sabit pafta kafasından farklı olarak dönerler. Malzeme bir mengeneye sıkıştırılır ve sadece döner kafa doğru eksen  üzerinde hareket eder. Bu tip pafta kafası genellikle üretim tipi işler için kullanılır. Sabit pafta kafasında alınan tüm temizlik önlemleri döner kafa için de geçerlidir. Tek fark, döner pafta kafalarının bir boyuttan diğerine ayarlanmamasıdır, ancak küçük çap ayarlamaları yapılabilir. Döner pafta kafaları, boru veya cıvatanın her boyutu ve adımı için farklı bir pafta seti gerektirir. Kir ve kum bu pafta kafalarının en büyük düşmanıdır, ancak uygun bakım ve temizlikle diş açmanız da oldukça fayda sağlar.

Taşıma / Eyer
İki tür taşıyıcı vardır. Biri pafta kafasını taşır, diğeri ise malzemeyi bir mengene içinde taşır. Çalışma sırasında bunlar birbirine benzer ve sonuç olarak aynı sorunlara yol açarlar. Taşıyıcı sorunlarının çoğu aşınmadan kaynaklanır ve hizalama zorluklarına neden olur. Bir yandan diğer yana bir miktar boşluk bırakılmalı, ancak miktar söz konusu olduğunda aşırı olup olmadığını öğrenmek için üreticiye danışılmalıdır. Bazı taşıyıcılarda aşırı aşınmayı gidermek için sıkılaştırılabilen ayarlanabilir tırnaklar bulunur.

Hizalama
İş milinin, aynaların, pafta kafasının ve malzemenin hizalanması, malzemenin pafta merkezine yönlendirilmesini sağlaması açısından diş açma işlemi için kritik öneme sahiptir. Makine bileşenleri yanlış hizalanmışsa, kötü dişler ortaya çıkacaktır. Hizalamayı kontrol etmek için makine kapalıyken, malzemeyi aynaya, pafta kafasına yakın bir yere yerleştirmek ve ardından ikisini bir araya getirerek kontrol edilmelidir. Malzeme pafta segmentlerinin tüm boğazlarına aynı anda temas etmelidir. Temas etmiyorsa, makine hizalanmamış demektir.

Tesviye

Pafta makinesinin mümkün olduğunca düz tutulması önemlidir. Büyük makineler üreticinin talimatlarına göre monte edilmelidir. Taşınabilir pafta makineleri makineler genellikle şantiyelerin dışında kullanılır. Bunları mümkün olduğunca düz ve sabit bir yüzeyde tutmak için özen gösterilmelidir.

 

Şanzımanlar

Şanzımanlar büyük pafta makinelerinde bulunur. Diğer makine aletlerinde olduğu gibi, kasalardaki yağın uygun seviyede tutulması için periyodik bakım yapılmalıdır. Kullanım kılavuzunuz yağ tipini ve değiştirme sıklığının öğrenilmesi fayda sağlayacaktır.

Malzemenin Sıkıştırılmalı

Malzeme parçaları diş açıcılara yerleştirilir. Uzunlukları bir ucu aşağıya doğru yükleyen bir kuvvet oluşturduğunda, yardımcı bir stand tarafından desteklenmelidirler. Sabit pafta kafalı makinelerde aynalar malzeme ile birlikte döner. Pafta kafasına en yakın olan sıkıştırma cihazı genellikle aynadır. Pafta makinelerindeki aynaların çoğu çekiç tipindedir. Arka ayna bir merkezleme aynasıdır ve sıkılmamalıdır, sadece malzemeye dokunma noktasına getirilmelidir. Bu tip aynalarla malzemeyi kavramada sorun yaşanırsa, değiştirilebilir çene uçlarını kontrol ederek çatlak, kırık veya aşınmış olup olmadıklarına bakın. Dönen pafta kafalarına sahip makinelerde aynalar dönmez. Bu cihazlarda kavrama ile ilgili sorunlar genellikle aşınmış çenelerden kaynaklanır.

El Pastası Nedir?

El paftası, operatörün bir borunun ucuna diş açmasını sağlayan bir boru işleme aracıdır. Boru üreticileri genellikle borularına önceden belirlenmiş boyutlarda ve uzunluklarda diş açarlar, ancak belirli bir işlem için özel dişlerin kesilmesi gerekebilir. Paftalar metal, plastik ve diğer malzemeler üzerinde çalışabilir ve genellikle değiştirilebilir kalıplara sahip setler şeklinde mevcuttur. Operatör, uygulama için en uygun kalıbı seçebilir ve boru dişi açmaya hazırlanmak için el tipi paftayı takabilir.
Paftalar bir borunun ucuna bir dizi ince çizgi keser. Boruların özel uzunluklarda kesilmesi gereken bir projede el paftası kullanılabilir. Operatör boruyu doğru uzunlukta kesebilir ve her bir uca gerektiği gibi diş açabilir. El paftaları, mekanik bir vidalama makinesinin uygun maliyetli veya mevcut olmayabileceği boru ürünlerinin özel imalatında da kullanılır.
Tipik bir el paftası, kafasında kalıp için bir delik bulunan büyük bir döner aletten oluşur. Bunu kullanmak için teknisyen boruyu yerine kelepçeler, doğru kalıbı seçmek için ölçer ve kalıbı paftaya takar. Operatörün ayrıca temiz bir şekilde yerleştiğinden emin olmak için borudaki çapakları ve yabancı maddeleri temizlemesi gerekir. Bu yapıldıktan sonra, el paftası borunun ucuna takılabilir ve dişleri kesmek için döndürülebilir. Ağır malzemelerde önemli ölçüde kuvvet gerekebilir.

El Pafta Fiyatları ve Pafta Makinesi Fiyatları

Kullanım alanı oldukça geniş olan pafta makineleri, teknoloji geliştikçe ve talepler arttıkça günden güne çok yönlü ve çeşitli bir hale geldi. El paftalarının, küçük ve basit projelerde kullanılması en uygun seçim olarak görülüyor. Fabrikalar veya inşaatlarda elektrikli pafta makineleri ve tezgah pafta makineleri kullanılıyor. Bu türlerin kullanımı işlerin oldukça iyi bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor. Bu kullanışlı pafta makineleri tek türdeki malzemeler yerine, değişik çaplara sahip borularda da kullanımı kolaylaşsın diye çeşitli pafta ağızları kullanılıyor. Pafta makinelerinin parçaları, ürünlerin çalışma türlerine göre farklılık gösteriyor. Dişlere önden bakıldığı zaman yuvarlak yapıya sahip metal parçanın içerisinde yonca şekline sahip parçalar görülüyor. Sivrilen uçlar ise orta kısma doğru farklı yapılara sahip küçük metal diş şeklindedir. Fakat tezgah tipi pafta makinelerinde olan yedek parçalara bakıldığında dikdörtgen bir yapı görülüyor. Herhangi bir kaza anında hasara uğrayan pafta başlıkları ve dişli duylar gibi yedek parçalar, kullanıcıların paftalarına en uygun olan parçalar seçerek satın alım işlemini gerçekleştirmesi için olanak sağlar. Pafta makineleri ve el pafta fiyatları ilk olarak ürünlerin mekanik yapılarına bakılarak belirlenir. Manuel ya da elektrikli olması da pafta makinası fiyatları oldukça önemli bir faktördür. Parça sayısı da fiyatlarda değişikliğe sebep olabilir. Kullanıcılar bütçelerine, ihtiyaçlarına ve amaçlarına en uygun pafta makinelerini seçmelidir. 

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Pafta Makinası Modelleri ve Fiyatları

1608 ürün listeleniyor
Yapı Market / Bahçe / Oto
Yapı Market / Bahçe / Oto
Yapı Market / Hırdavat
Yapı Market / Hırdavat
Elektrikli El Aletleri
Elektrikli El Aletleri
Pafta Makinesi
Pafta Makinesi
Mekanik
Mekanik
Elektrikli
Elektrikli
Aksesuarlar
Aksesuarlar
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Yurt Dışından Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 32 / 1608 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?