Bitki Besinleri

Bitkilerin gelişimini etkileyen bazı unsurlar bulunuyor. Unsurlar şunlardır: ışık, su, sıcaklık, oksijen, karbondioksit ve bitki besin maddeleri. Bitkilerin canlılığını sürdürebilmesi için gerekli olan temel besinler bulunuyor. Bu temel besinler elementlerden oluşuyor. Birincil ve ikincil bitki besin elementleri olarak ele alabiliriz.

Birincil Bitki Besin Elementleri

Azot: Büyüme ve fotosentez için ilk ve temel bir besin elementi olarak biliniyor. Buğday, yulaf ve çim bol miktarda azota ihtiyaç duyar. Kendini sürekli yenileyen bitkilerin azota daha çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle gübre alırken azot miktarının önemi büyüktür.

Fosfor: Bitkilerde kök büyümesi ve gelişimi için kullanılır. Fosfor değeri yüksek olan bitkiler daha sık ve kısa sürede çiçek açar. Ağaçlar, çalılar, otlar ve sebze mahsulleri fosfora daha çok ihtiyaç duyar.

Potasyum: Potasyumun tüm bitkiler için besin kaynağı olduğu biliniyor. Bitkilerin sağlıklı ve dayanıklı olmalarını sağlıyor. Toprakta da potasyum bulunduğu için üçüncü sırada yer alıyor. Birincil bitki besin elementleri bir bitkinin yaşamak için ihtiyaç duyduğu temel besinlerdir.

İkincil Bitki Besin Elementleri

Kalsiyum: Genç köklerin iyi büyümesini ve sağlıklı gelişmesini destekliyor. Hücre duvarlarının oluşmasına ve onarılmasına katkı sağlıyor. Kalsiyum elementi bitkilerde hareketsiz olarak bulunuyor. Bu nedenle bitkide eksiklik olduğunda yaşlı yapraklardan genç yapraklara bir aktarım yapılamıyor. Aktarım yapılamamasının sonucunda yapraklarda solma gözlemlenir.

Magnezyum: Tohumun oluşmasına etki ediyor. Diğer besin elementlerini düzenlemeye yardımcı oluyor. Magnezyum elementi aynı zamanda klorofil içerdiği için bitkilerin koyu yeşil renkte olmasını ve bitkinin güneş ışınlarından besin üretmesini sağlıyor.

Kükürt: Bitkilerin koyu yeşil rengini korumasına yardımcı oluyor. Güçlü büyümeye teşvik ediyor. Bitkinin klorofil üretmesi için kükürt elementine ihtiyaç duyuyor. Bitki proteinlerinin oluşumu için gereklidir.

Bor: Hücre gelişimi için yardımcı oluyor. Bitki metabolizmasının düzenlenmesinde ihtiyaç duyuluyor. Bor elementine sebze bitkileri daha fazla ihtiyaç duyar. Bitkilerin metabolizmasına etki eden sınırlı elementler olmasından kaynaklanıyor.

Klor: Fotosentez için gerekli ve yardımcı bir element olarak biliniyor. Bitkilerde gaz değişimini sağlar. Klor eksikliği bitkinin fotosentez yapmasını engeller.

Bakır: Bakır elementi sadece klorofil oluşumunu destekliyor. Belirli çiçek türlerinin renk oluşumunda katkı sağlıyor. Bakır elementinin fazla kullanılması durumunda bitkide olumsuz sonuçlar görülebilir.

Demir: Tüm bitkilerin demir elementine ihtiyacı vardır. Enzim üretimi, klorofil üretimi, nitrojen fiksasyonu ve gelişimi için önemli olduğu biliniyor. Toprakta demir elementi genellikle görülüyor fakat görülen miktarı desteklemek için takviye yapılması uygun görülüyor.

Manganez: Bitkiler tarafından klorofil üretimi için ihtiyaç duyuluyor. Magnezyumdan farklı bir elementtir. Magnezyum klorofil molekülünün bir parçasıdır. Magnezyum kadar önemlidir.

Molibden: Bitkilerde nitrojen kullanmasına yardımcı oluyor. Bakliyat dışı bitkilerde bitkinin topraktan aldığı nitratı kullanmasını sağlıyor. Enzim faaliyetlerinde katkı sağlıyor.

Çinko: Enzim ve hormonların oluşumu için etkilidir. Yapraklar tarafından sıkça kullanılır. Çinko eksikliği yaprakların renksizleşmesinden anlaşılabiliyor.

Yukarıda sıralanan bitki besin elementleri bitkilerin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bitkilerinizde bu düzeni sağlamak için bitkilerinize verdiğiniz element ve besinlerle sağlayabilirsiniz. Bitkileriniz için gerekli olan bütün elementleri tropikal bitki besini ile karşılayabilirsiniz. Tropikal bitki besinlerine botanik bahçelerden veya internet aracılığıyla kolayca ulaşabilirsiniz. İnternette farklı içeriklerde bitki besinleri bulunuyor. Bitkinizi yetiştireceğiniz toprağın ve bitkinin ihtiyacı olduğu besini bulu kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Bitkilerde bulunan elementler, toprakta farklı şekillerde görülüyor.  Bitkilerinizde bu düzeni sağlamak için dikkat etmeniz gereken diğer unsur ise kesinlikle topraktır. Bitkilerinizin hangi toprakta yetiştiğini bilmelisiniz. Daha doğrusu bitkilerin yetiştiği toprağı bilmelisiniz. Bitkilerinizin yetiştiği toprağın kalitesini, elementlerini, besinlerini öğrenmek için laboratuvara örnek gönderebilirsiniz. Bitkilerinizi yetiştirdiğiniz alandan toprak numunesi alınarak size ve beklentilerinize uygun bir laboratuvar ile görüşme sağlayıp testleri yapabilirsiniz. Testin sonuçlarına göre toprağınıza uygun gübreleme yapmanız gerekiyor. Bitkilere uygun birçok gübre ve gübre çeşitleri bulunuyor.

Bitkiler İçin Gübre ve Gübre Çeşitleri

  1. Serpme Usulü Gübreleme: Gübre, ekimden önce toprak yüzeyine serpilir. Serpildikten sonra aletlerle karıştırılır ve daha sonra ekim yapılır. Gübre, ekimden hemen önce toprağa serilebilir ve tohumla birlikte toprakla karıştırılır. İki seçeneği de uygulayabilirsiniz. Bitki büyümeye başladıktan sonra ise belirli aralıklarla azot ve nitrojen içeren gübreyi uygulayabilirsiniz. Gübre serpmesi için gübre serpme makinesi bulunuyor. Hayvan gübresi dağıtıcısı da bulunuyor.
  2. Bant Usulü Gübreleme: Bant usulü gübreleme ülkemizde ve diğer ülkelerde daha sık tercih ediliyor. Bitkiler için daha etkili bir yöntem olduğu düşünülüyor. Bant usulü gübreleme işlemini mibzer (tohum ekme aracı) ile ya da çapa yardımıyla yapılıyor. Henüz gelişmemiş olan bitkiye uygulanıyor ve bitkinin gelişimine daha fazla katkı sağlıyor. Serpme usulü gübre ile karşılaştırırsak yaklaşık olarak %10 daha fazla etkili olduğunu tarım çalışanları belirliyor.

Gübrelerin Uygulama Zamanı

Gübreleme zamanının bölgenin iklimine, toprağın yapısına ve gübrelenecek bitkinin çeşidine göre karar verilmesi gereken bir yatırım olduğu düşünülüyor. Uygun zamanda bitkinin ihtiyacı olan besinleri sağlarsanız bitkileriniz sağlıklı ve verimli bir şekilde gelişir. Bitkinin ve gübrenin çeşidine bağlı olarak tek seferlik ya da belirli aralıklarla birden fazla gübreleme yapabilirsiniz. Gübre çeşitleri organik ve inorganik olmak üzere iki kısma ayrılıyor.

  • Organik Gübreler

Hayvan Gübresi: Genel olarak evcil hayvanların dışkılarından oluşan zengin mineralli gübrelerdir.

Hümik Asit: Bitki ve hayvan atıklarının çürümesiyle oluşan asit olarak biliniyor. Bitki gelişimi için önemli bir role sahiptir. Düzenli olarak kullanıldığında verimde artış gözlemlenir.

Yeşil Gübre: Toprağın yapısını zenginleştirmek için dikilip daha sonra tarım makineleri ile tekrar toprağa karıştırılması işlemine yeşil gübreleme deniyor. Yeşil gübreleme çiçeklenme döneminde yapılan bir gübreleme çeşidi olarak biliniyor.

Kompost: Hayvansal ve bitkisel atıkların çürümesi ile oluşan bir gübredir.

Torf: Turba toprağı olarakta bilinen bir maddedir. Göl ve bataklık arazilerin dibinde çürüme sonrası oluşan bir madde olarak biliniyor. Bitkilerin gelişimi için oldukça faydalıdır.

  • İnorganik Gübreler

Azotlu Gübre: Bitkiler için en önemli besin elementlerinden biri azottur. Bu elementi içerisinde bulunduran gübre de azotlu gübredir. Azotlu gübrenin içerisinde amonyum sülfat, amonyum nitrat ve üre bulunuyor. Azotlu gübre tahıllarda, meyve ağaçlarında, bağ ve sebzelerin yetiştirilmesinde sıklıkla kullanılır.

Fosforlu Gübre: Fosfor besin elementi de bitkiler için hayati bir önem taşıyor. Fosforlu gübreler, bitkiler için sıklıkla tercih ediliyor. Fosforlu gübrenin içerisinde süper fosfat ve triple süper fosfat bulunuyor. Fosforlu gübreleme yapacaksanız ekim esnasında ya da ekimden hemen önce gübrelemeniz gerekiyor.

Potasyumlu Gübreler: Bitkilerin yetiştirilmesi için hayati önem taşıyan diğer besin elementi de potasyumdur. Potasyumlu gübrelerin içerisinde potasyum sülfat ve potasyum nitrat bulunuyor. İçerisinde potasyum bulunduran gübreler oldukça önemli bir yere sahiptir. Potasyumlu gübrelemeye karar verdiyseniz ekim ya da dikim esnasında gübreleme yapmanız gerekiyor.

Kompoze Gübreler: İçerisinde fosfor, azot ve potasyum bulunduran bu gübreler bitkilerin gelişimini büyük oranda destekliyor. Karışım olarak verilen bu gübre çeşidi zengin mineralleri sayesinde bitkinin gelişiminde her adımına katkı sağlıyor.

Sıvı Gübreler: Sıvı gübreler, toprağa erişimi daha kolay olan gübreler olarak biliniyor. İçerisinde makro ve mikro elementleri bulunduruyor. Uygulama olarak diğer gübrelerden biraz daha kolay ve ulaşılabilir olduğu söylenebilir.

Yaprak Gübreleri: Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sıvı veya katı halinden çözelti haline getirerek bitkilerin yapraklarına püskürtme şeklinde uygulanan gübreleme çeşidi olarak biliniyor. Uygulama olarak kolay denebilir.

Bitki Gübresi Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

Bitkilerinizi yetiştireceğiniz ortamın ısı, ışık ve hava koşullarına önceden bakıp gözlemlemeniz gerekiyor.

Bitkilerinizi yetiştirmeye karar verdiğiniz ortamın toprak yapısına bakmanız gerekiyor. Toprak yapısına bakmanız için de numune almanız gerekiyor.

Aldığınız toprak numunesini güvenilir bir laboratuvara inceletebilirsiniz. Laboratuvar sonuçlarına göre diğer adımlarınızı belirlemeniz gerekiyor.

Laboratuvardan çıkan sonuçları göz önünde bulundurarak toprağın yapısında bulunan ve bulunmayan besin elementlerini belirlemelisiniz.

Bulunan besin elementlerini korumak ve beslemek için gübre araştırması yapmalısınız.

Bulunmayan besin elementlerini de toprağın yapısına kazandırmak için ve yararlı olması için gübre çeşitlerini araştırmalısınız.

Bitki ve gübre seçimi için bulunduğunuz bölgenin iklimine uygun bir tercih yapmanız gerekiyor.

Gübre araştırmalarınızın sonucunda farklı gübre çeşitleri bulmuş olmanız bekleniyor. Gübre temini için botanik bahçelerinden yararlanabilirsiniz ya da internet üzerinden yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden kolaylıkla temin edebileceğiniz ve farklı bütçelere uygun gübre çeşitleri bulabilirsiniz. Bütçenize uygun olan gübreyi bulmak için gübre fiyatları karşılaştırması yapmak size kolaylık sağlayabilir.

Gübre çeşidini ararken gübrenin içerisinde özellikle bulunması gereken besin elementini belirterek arama yapmalısınız.

Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementinin hangi gübre çeşidinde ne oranda bulunduğuna dikkat etmelisiniz.

Gübre çeşitlerinin bazıları sadece çiçekler için veya sadece bitkiler için olabiliyor. Gübrelerin genel özelliklerine ve içindekiler kısmını dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor.

Aldığınız her ürünün kullanma talimatını ve son tüketim tarihini kontrol etmeniz, tüketici olarak büyük önem taşıyor.

Gübre seçiminde özellikle humus içermesi önemlidir. Humik asit bitkilerin sağlığı için gerekli ve önemli bir elementtir.

Gübreyi temin ettikten sonra yetiştirmek istediğiniz bitkinin ne kadar ve ne sıklıkla gübreye ihtiyaç duyduğuna da karar vermeniz gerekiyor.

Bitkinizin ihtiyacına uygun olarak gübreleme, ekim ve sulama yapmalısınız. Bitkinin gelişimini yakından takip etmeniz gerekiyor.

Bitkilerinizi suladığınız suyun yapısını göz ardı etmemelisiniz. Gerekli görülürse laboratuvara gönderip inceletme sağlamalısınız. Bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için sağlıklı ve kireçsiz bir suya ihtiyacı olduğunu unutmayınız.

Bitkilerinizin yeteri kadar su, hava, ışık ve ısı aldığından emin olmanız gerekiyor. Herhangi bir canlının yaşamını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için en uygun ortama ihtiyaç duyar. Uygun ortamı sağlamak ise sizlere düşüyor.

Bitkilerin belirli bir pH değeri bulunuyor. PH değeri 6.0-7.0 aralığında olmalıdır. Laboratuvara gönderilen toprak numunesinden toprağınızın hangi pH aralığında olduğunu öğrenebilirsiniz. Değeri düşürmek için sülfür veya alüminyum sülfat kullanılır. Değeri yükseltmek için de kireç veya odun külü kullanılır. Organik gübrelerde pH değeri genel olarak 5.5-6.5 aralığında bulunuyor. Organik gübrelerin içerisinde kendiliğinden oluşan elementler daha fazla olduğu için daha sık tercih ediliyor. Organik gübrelerin içerisinde çoğu elementten eser miktarda bulunması ek bitki besini ihtiyacını azaltmak ile beraber yenilemesini ve sağlıklı bir şekilde varlığını korumasına yardımcı olur.

İnorganik gübrelerin içerisinde de gerekli olan besin elementleri bulunuyor ancak bunlara ek olarak bazı bitki besin elementlerinin de bitkiye ulaştırılması gerekiyor. İnorganik gübrelerin kullanım sıklığı da geniş bir alana yayılıyor. Çeşitleri ve kolaylığı bakımından tercih edilme oranları değişiklik gösteriyor. Vurgulamak gerekirse organik ya da inorganik gübre ayrımından ziyade sizin bitkilerinizin ve toprağınızın hangi besinlere ihtiyaç duyduğu ön planda olması gerekiyor. Siz bu ihtiyaca en uygun gübreyi seçmeli ve uygulamalısınız.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Bitki Besinleri-Gübre Fiyatları

3247 ürün listeleniyor
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Avantajlı Fırsatlar
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 48 / 3247 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?